BCT, Boordcomputer Taxi, Quipment

Boedel BCT-leverancier Quipment verkocht voor 35.000 euro

Quipment heeft bekend gemaakt zich volgend jaar uit de markt terug te trekken. Foto ter illustratie.Foto: Quipment

Martijn Kersing van Miqumi BV/Noot Personenvervoer heeft 35.000 euro betaald voor de boedel van het miljoenenbedrijf Quipment. De aanleiding van het faillissement van Quipment is dat hij als financier, en samen met Evert-Jan van den Brandhof 50% eigenaar van Quipment, geen extra geld meer in het bedrijf wilde steken. Vervolgens hebben ze hun bestaande financiering van 1,7 miljoen euro opgeëist, pandrechten op vorderingen openbaar gemaakt en essentiële bedrijfsmiddelen in vuistpand opgenomen. Hierdoor was de Quipment Groep genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen. Een doorstart met andere partijen was wegens de pandrechten niet mogelijk. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator.

De curator kondigt aan in de komende periode nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement. Alle gefailleerde vennootschappen werden, direct of indirect, bestuurd door Olof Dieckhaus. Voormalig directeur en mede-oprichter Roy Boons wordt nergens genoemd en is volledig buiten beeld.

Schade

In totaal laat Quipment een schade achter van een kleine 2 miljoen euro. De fiscus kreeg nog zo’n 130.000 euro. Tientallen andere bedrijven, zoals toeleveranciers, kregen nog zo’n 1,7 miljoen euro. Exclusief de schuld aan de financiers. De curator is nog bezig om het faillissement af te wikkelen. Verder gaat hij nog onderzoek doen naar de voor de faillietverklaring verrichte rechtshandelingen en de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft na het faillissement met diverse partijen besprekingen gevoerd over het doorstarten van de activiteiten van Quipment. Echter doordat alle bedrijfsmiddelen waren verpand, of niet in eigendom meer waren van Quipment, werd een doorstart voor vrijwel alle partijen onmogelijk. Daarnaast waren diverse intellectuele eigendommen, zoals voor de soft- en hardware van de BCT, niet volledig in het bezit van Quipment. “Dat speelde een grote rol in de onmogelijkheid om een doorstart te realiseren met derde partijen”, meldt de curator.

Doorstart

Martijn Kersing, dga van zowel Miqumi BV als Noot Holding BV, was als pandhouder en eigenaar van diverse Quipment-bedrijfsmiddelen, eigenlijk de enige gegadigde voor een doorstart. Hij heeft via de nieuw opgerichte vennootschap QTwee Group BV de boedel gekocht voor 35.000 euro. Als gevolg van de verpanding was dat bedrag voornamelijk voor immateriële activa. Daar is de curator mee akkoord gegaan op 13 juni, een week na het faillissement.

Er waren ten tijden van het faillissement vrijwel geen voorraden meer aanwezig bij Quipment. De leveranciers van Quipment konden niet tijdig aan de vraag voldoen, waardoor veel klanten nog op levering wachtten. De voorraden die nog aanwezig waren, daar rustte pandrecht op van de investeerders. En zijn overgedragen aan QTwee Group BV na de verkoop van de boedel.

Intellectueel eigendom

Veel andere activa had Quipment niet meer, blijkt uit het verslag. De hele inventaris was al overgedragen of er rustte pandrecht op. De intellectuele eigendomsrechten van de Quipment BCT waren in de huidige vorm ook niet veel waard.

“Een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering betrof de ontwikkeling van soft- en hardware voor BCT’s en de servers die de BCT’s aansturen. Deze ontwikkeling is door verschillende partijen geschied, waardoor ook de intellectuele eigendomsrechten op deze hard- en software bij verschillende partijen liggen. Quipment Groep heeft daardoor gedeeltelijke rechten, waardoor deze niet te gelde konden worden gemaakt. De koper zal immers altijd afhankelijk zijn van andere partijen”, meldt het verslag.

Overeenkomsten

QTwee Group BV heeft bij de doorstart aan 12 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden. Daarnaast heeft QTwee Group BV het recht verkregen om alle lopende overeenkomsten van de Quipment Groep, ook met klanten, voort te zetten. Zij heeft echter niet de verplichting op zich genomen om alle lopende overeenkomsten voort te zetten.

De reden waarom de financiers geen vertrouwen meer hadden in een normale voortgang komt volgens henzelf omdat ze geen vertrouwen meer hadden in het handelen van de overheid. “Door het, ondanks vele verzoeken vanuit de taxibranche, niet verlengen van de datum waarop de boordcomputer verplicht zou worden gesteld, kon Quipment Groep niet aan de vraag van haar klanten voldoen, omdat zij niet voor tijdige levering in kon staan”, meldt de curator.

Liquiditeit

“Dit was mede het gevolg van het feit dat Quipment als gevolg van liquiditeitskrapte niet kon voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens haar leveranciers. Orders moesten daarom worden geannuleerd en Quipment en haar investeerders zagen hierdoor de (potentiële) omzet verdampen. De aanbetalingen voor niet door Quipment geannuleerde, maar nog niet geleverde, orders vallen in het faillissement.” Die klanten zijn dus hun geld volledig kwijt.

De jaaromzet van Quipment bedroeg in het boekjaar 2013 in totaal 3,9 miljoen euro. In 202 was dat 2,4 miljoen euro. De afgelopen jaren maakte de BCT-leverancier ook nog gewoon winst. In 2013 bedroeg het resultaat een kleine 200.000 euro winst. in 2012 was dat ongeveer 40.000 winst. Het balanstotaal van de hele groep bedroeg in 2012 zo’n 5,5 miljoen euro.

Oorzaak faillissement

“Uit de eerste besprekingen met gefailleerden, alsmede uit het faillissementsrekest, blijkt dat volgens het bestuur het faillissement veroorzaakt is door tegenvallende verkoopresultaten, veroorzaakt door de economische crisis en de niet verbeterde economische situatie in de taxibranche”, meldt de curator. “Daarnaast zijn zowel de ontwikkelingstijd als de ontwikkelingskosten van de boordcomputer voor taxi’s langer en hoger uitgevallen dan was voorzien. Hierdoor is bij de Quipment Group liquiditeitskrapte ontstaan.”

De Quipment Group bestond op het faillissementsdatum uit 11 Nederlandse vennootschappen en één Duitse GmbH. Daarnaast hield Quipment Group BV de helft van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap QPlanning BV. De andere helft van het aandelenkapitaal in QPlanning wordt gehouden door Munckhof Group BV. De 11 Nederlandse vennootschappen zijn gefailleerd. De 50% dochtervennootschap QPlanning en het Duitse Quipment zijn niet failliet gegaan.

Vennootschappen

De vennootschap Insigno Group BV staat boven in de groep en was enig aandeelhouder en bestuurder van de hele groep. Bestuurder was Olof Dieckhuas. Maar de aandelen van Insigno werden gehouden door de Stichting Stak Insigno Group. En de certificaten in de stak worden gehouden door Miqumi BV (Martijn Kersing van Noot Personenvervoer), EJ van den Brandhof Beheer BV en Oldi Investments BV (Olof Dieckhaus). Dat betekent dat Quipment voor 50% van Dieckhaus was, 25% van Kersing en voor 25% van Van den Brandhof. Deze aandelenverdeling was het resultaat van de kapitaalinjectie in november 2013.

De hele groep handelde onder de naam Qupiment. Hoofdactiviteit was het vervaardigen van Boordcomputer Taxi’s. Die activiteit was onderverdeeld in de verschillende vennootschappen. Zo werd software-ontwikkeling gedaan door Quipment R&D BV, datacommunicatiecontracten werden gesloten door Quipment Telecom BV, onderhoud werd gedaan door Quipment Mobile Systems BV, Quipment Netherlands BV was de verkoopmaatschappij.

Inbouw

De marketingacitiveiten werden verricht vannuit Expoboxx BV. Certificaten voor keuringen werden afgegeven aan Quipment Keuringen BV. Quipment ISN BV zorgde voor de inbouw van de apparatuur. Venuit de vennootschappen Zompio BV en Zompio Netherlands BV zijn nooit werkzaamheden verricht.

De bedrijfsmiddelen bestonden uit kantoorinventaris, computers, randapparatuur en vervoersmiddelen. Die zijn allemaal verpand aan de investeerders Miqumi BV en EJ van den Brandhof Beheer BV. Deze investeerders hebben een vordering in de hoofdsom van 1,7 miljoen. Daarnaast is een groot gedeelte van de bedrijfsmiddelen geen eigendom van Quipment, maar werden gehuurd van Noot Holding BV.

Aandelen

Verder had Quipment Group 50% van de aandelen in Qplanning BV. De overige 50% wordt gehouden door Munckhof Groep. Op basis van de statuten van QPlanning bestaat er een aanbiedingsplicht aan Munckhof. Die heeft aan de curator aangegeven er gebruik van te willen maken. Partijen zijn nu nog in onderhandeling over de prijs ervan.

In totaal had Quipment nog een debiteurenportefeuille van ruim 800.000 euro, bijvoorbeeld aan taxi-ondernemers die nog een betaling moesten verrichten voor de levering van de BCT. Die zijn verpand aan de investeerders, wat door de curator is erkend. Gelukkig voor de taxi-ondernemers hebben de meesten hun afschrijvingen gestorneerd toen duidelijk werd dat Quipment faillissement had aangevraagd.

Omvallen

Uit het verslag blijkt dat de investeerders konden beslissen over het lot van Quipment. Want zodra zij hun 1,7 miljoen terug wilden en daartoe pandrechten gingen opeisen, zou het hele bedrijf omvallen. Overigens is dat niet ongebruikelijk bij financieringen. Gevolg is wel dat er een failliete boedel achterbleef waar niemand iets aan had. Behalve de investeerders zelf, die overigens zelf ook gedupeerd zijn voor ongeveer 1 miljoen euro.

Bart Pals

Lees het verslag van de curator

Lees de financiële bijlage van de curator

Bekijk de structuur van Quipment:

Structuur Quipment

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Boedel BCT-leverancier Quipment verkocht voor 35.000 euro”

Taxi Volendam|14.08.14|09:48

De boedel verkoop van Quipment roept vele vragen op over de 2 overgebleven bct leveranciers. Hoe betrouwbaar zijn zij en hoe veilig is het om bij hen te kopen of gekocht te hebben? Wie staat garant? Hier moeten de fabrikanten duidelijkheid over geven anders niet kopen willen we er niet nog een keer intuinen.

Hans De Jong|14.08.14|10:44

Ik kan mij niet onttrekken aan de stank van een riool als ik de bovengeschetste financiele opzet bekijk.

Quipment bedankt!!!!!

Duco Douwstra|14.08.14|11:16

Wat moeten we zonder TaxiPro? Geweldig Bart wat heb je dit verslag ongelofelijk duidelijk opgemaakt,mijn compliment.Duidelijk is ook hoe triest het allemaal is en dat allemaal om een PINCODE,wat mankeerde er aan de Quipment uit 2006 hierbij de offerte https://docs.google.com/document/d/1DM4Q71y4cE-IFGOyYnLvhF0SrYWb6QiHsjdZnM4_PsM/edit Leverancier Chess (Taxitronic) ook al failliet gegaan https://docs.google.com/document/d/19oOUUHrcpdDOqR7sG7BuGjkhwdU9rAX2ZKzkDvLL-90/edit?usp=sharing

Duco Douwstra|14.08.14|11:24

Waarom hebben de leveranciers niet vanaf het begin de handen ineen geslagen en tegen de IVW en consorten gezegd,jullie kunnen de boom in met jullie achterlijke wensen,daar doen wij niet aan mee.Wat had de IVW dan gemoeten?De leveranciers hebben stuk voor stuk vanaf dag 1 tot vandaag tegen mij gezegd dat de IVW achterlijk bezig was.Maar de leveranciers moesten wel mee,omdat anders het gevaar dreigde dat Quipment er alleen met de buit vandoor ging.We zijn er nog lang niet ILT kost dit spel niks

Duco Douwstra|14.08.14|11:42

En denk allemaal eens goed na, dan hoef je toch niet bang te zijn dat er ook maar 1 Rechter is die een taxiondernemer zal veroordelen omdat hij zich niet mee heeft laten slepen in deze waanzinnige situatie,of bang heeft laten maken door de dreigementen van de ILT / IenM voorheen gewoon IVW. Het is net als bij criminele organisatie’s of bedrijven met duistere praktijken deze veranderen ook steeds van naam of identiteit.Als ambtenaren zich ergens mee gaan bemoeien gaat het gegarandeerd goed fout.

Paul Dijkhuizen|14.08.14|13:43

Mijn complimenten aan de heer Pals, dit is een zeer duidelijke uiteenzetting over de gang van zaken. Hieruit blijkt maar weer eens hoe erg het in de markt gesteld is met betrekking tot bv.’s en dergelijke, nu worden de activa voor een schijntje overgenomen door de oude eigenaren en leveranciers en klanten draaien op voor de passiva. En het spel begint gewoon weer opnieuw…

Ton van Dalfsen|14.08.14|13:55

Compliment Bart, goede uiteenzetting. En precies wat Hans de Jong in een reactie zegt dat het stinkt. De fout die de nieuwe eigenaren doen is, de oude directeur/eigenaar weer aan te stellen als directeur. Niet vanwege zijn waarschijnlijke (on)kunde maar vanwege het vertrouwen in de oude en nieuwe klanten. Als je een doorstart maakt , maak dan ook een nieuwe verse doorstart.

Rob Doodkorte|14.08.14|17:13

@ Taxi Volendam: ik hoop dat jij inmiddels een BCT hebt gekocht en betaald. Aan de andere kant roep jij heel hard van : niet kopen zonder garanties. En dus zal je er vast geen een gekocht hebben. Wij hebben nog voorraad, mits je snel besteld. Maar dan gaan wij wel eerst duidelijkheid vragen over jouw financiële positie en vooral de garantie dat jij jouw rekening kunt en vooral zal betalen.

Rob Doodkorte|14.08.14|17:14

@ Taxi Volendam: Jij kan wel tegen leveranciers schoppen via internet, maar ook jij hebt dezelfde leveranciers weer nodig. En ik hoop dat jij ook weet dat niet alle taxibedrijven hun rekeningen keurig betalen. Ik wens jou veel succes met jouw aankoopbeslissingen.

Taxi Volendam|14.08.14|17:55

@ Rob Doodkorte. Bedankt voor je bericht. Nee Rob, ik heb niet gekocht. Wacht rusig een bekeuring af om er tegen in beroep te gaan. Je schrijft: jij hebt dezelfde leveranciers weer nodig. Daar maakt jij als fabrikant misbruik van.
Ik laat me niet onder druk zetten en wacht een uitspraak van de rechter af.
Ik heb je offerte liggen, daarbij moet ik vooruit betalen. En wat krijg ik dan? Een ondeugdelijke BCT die ik dan mag uittesten en de reparatie zelf mag betalen “als de fabrikant het overleeft”

Taxi Volendam|14.08.14|18:13

@Rob Doodkorte. Bedrijven die rekeningen niet betalen? Fabrikanten kunnen met een bankgarantie werken. Dan hoef je niet bezorgd te zijn over je uitstaande rekening. Ik heb advies gekregen om niet met taxitronic zaken te doen i.v.m. hun slechte jaarcijfers. Dit n.a.v. het faillissement van Quipment Taxamatic en Chess (taxitronic). Wanneer jij wel garantie’s kunt geven op een betrouwbaar product en kreditwaardigheid is die onzekerheid de wereld uit.

t_x04|14.08.14|22:43

Sowieso belachelijk om om vooraf te moeten betalen. Betalen bij aflevering is meer dan genoeg.
Taxitronic maakt reclame in dit topic en zeikt dan gelijk een chauffeur af. Zo ga je niet met (potentiële) klanten om.

Duco Douwstra|14.08.14|23:18

Doodkorte wat een reactie schaam jij je niet.Jarenlang heb jij over de BCT geroepen”ik blijf met mij hakken in het zand staan,ik werk niet mee een de achterlijke BCT”Na jarenlange ellende met de GO-BOX waren de problemen inmiddels met veel hulp van de taxiondernemers zelf grotendeels opgelost.En nu ondervinden al jou klanten weer heel veel ellende met jou BCT voorzien van allerhande truken van maandelijkse kosten voor coderen en decoderen.Ik noem dat belazeren en zelfs oplichten,misbruik maken

t_x04|15.08.14|01:26

Juist. Het is belachelijk dat je maandelijks moet betalen om je eigen gegevens in te kunnen zien, en dan ook nog voor de updates, terwijl we ook nog eens betatesters zijn. Het apparaat is eigendom, dus de gegevens ook. Moeten ilt en belastingdienst ook betalen om de gegevens in te kunnen zien? Gelukkig kost het mij niks.

Paul Dijkhuizen|15.08.14|02:03

Vraag me ineens af, het geld wat de klanten vooraf aan Quipment hebben betaald, zat daar een gedeelte btw. in? En nu het bedrijf failliet is, en de klanten hun bestelde apparatuur niet krijgen maar hun geld wel kwijt zijn, zit die btw. dan in die preferente vordering van de belastingdienst?

Taxi Volendam|15.08.14|02:04

In de specificaties waaraan de bct moet voldoen staat nergens iets over maandelijkse kosten, of over kosten decoderen, gsm obonnementen, enz.
Dat vraagt om uitleg van de fabrikanten waarom zij dit doen?
Ik begrijp dit wel, De fabrikanten denken waarschijnlijk, “die taxibranche is dom”, een lekker melkkoetje. Dat is naar mijn mening bewust misbruik maken van onwetendheid of naiviviteit van de taxionderenemer,d.m.v. een bct verplichtten onder dwang van ILT. Daar heeft Douwstra een punt.

Peter van Opduin|15.08.14|07:11

Ik denk niet dat de fabrikanten de taxibranche “dom” vinden, zij zelf maken daar ook onderdeel vanuit namelijk. Ook de taxiondernemers worden niet als dom bestempeld, zij zijn juist heel slim. Taxitronic en andere leveranciers zijn waarschijnlijk door schade en schande wijs geworden. Zelfs dhr. Douwstra en zijn stichting hebben hier last van, geen cent ontvangen en toch strijden. Alle lof voor deze man, uw Redder.

Peter van Opduin|15.08.14|07:27

Uw Redder kampt overigens met hetzelfde waar waarschijnlijk ook de fabrikanten mee kampen, het betaalgedrag van de taxiondernemers. Men vraagt om een branchevertegenwoordiger en vervolgens moet deze strijden op basis van giften en aalmoezen. Wordt allen lid van de Stichting Taxibelangen Nederland, zodat dhr. Douwstra, ex-taxiondernemer, uw leverancier van werkboekjes, ontwikkelaar van fietspompen, en net zo slim als u, als voorzitter van STN zijn strijd kan voortzetten.

Peter van Opduin|15.08.14|07:35

Indien u zich dan toch aan het inschrijven bent meld u zich dan gelijk aan bij de Stichting SDU gedupeerden, zodat hij ook kan strijden inzake de jarenlange uitbuiting van taxiondernemers door de SDU. Hoe is het daar mee trouwens?

Frank van Seggelen|15.08.14|10:33

Zodra een BCT voldoet aan de wettelijke eisen is er toch niets mis, als de wet een leverancier de mogelijkheid geeft om voor wederdiensten een maandelijkse fee te rekenen?

Ik denk dat elke taxiondernemer dit ook zou doen.

Het mij komt erg on-professioneel over dat via het medium Taxipro diverse bedrijven in een kwaad daglicht worden gezet of het nu taxiondernemingen of leveranciers zijn.

Daarnaast worden er diverse onwaarheden opgezet die de branche alleen maar schade toebrengen.

Paul Dijkhuizen|15.08.14|10:49

Iedereen zou moeten verplicht worden om gebruik te maken van een taxi, en of die nu wel of niet functioneert, of je hem nu wél of niet nodig hebt, je moet hem gewoon alvast wél bestellen, en de helft vooruit betalen, zo niet zou de overheid mensen die geen taxi besteld en betaald hebben een hele dikke boete op moeten leggen… en daarbij dienen mensen voor deze ‘service’ natuurlijk ook een maandelijks lidmaatschap te betalen! Goed voor het milieu, minder files, en heel veel belastinginkomsten!

Paul Dijkhuizen|15.08.14|10:51

En heeft u een taxi besteld en deze komt niet opdagen, of het taxibedrijf gaat failliet… tja, pech, geld weg… dan moet u maar even ergens anders opnieuw een taxi bestellen, zo niet, krijgt u alsnog een hele dikke boete, regels zijn nu eenmaal regels… hoe belachelijk ook!

Rex Urban|15.08.14|13:35

@ Frank van Seggelen. Het zit iets anders in elkaar Frank. De afspraak met ILT en KNV gemaakt was dat een complete bct niet meer dan €1000 mocht kosten. Daar zijn fabrikanten mee akkoord gegaan. Nu ze hun belofte niet na kunnen komen moet extra betaald worden voor : o.a. printer, keuren, updates,uitlezen, enz. ILT verplicht ons deze ondeugdelijke bct aan te schaffen. Dat geeft een andere kijk op de zaak Frank. Op de bct site van I.L.T staan veel onwaarheden ja, bedoel je die?

Taxi Volendam|15.08.14|13:59

@ Frank. De Fyra voldeed ook aan wettelijke eisen. Echter hij deugde niet. Dat is ook zo met de Boordcomputer Taxi. Er staat nergens in de specificaties of wettelijke eisen van de bct dat er betaald moet worden voor abo, uitlezen of wat dan ook. Een taxi moet voorzien zijn van een goedgekeurde taximeter waarvan het tarief geijkt is Frank. De bedragen op de meter betaald de klant. Verder niks. Ook geen abbonnement om in de taxi te mogen zitten. Waar anders ongenoegen uiten dan op taxipro Frank?

Duco Douwstra|15.08.14|14:18

Peter fijn dat je dit even aanhaalt.De proceskosten van Stichting SDU gedupeerden worden betaald door Douwstra en KNV de dagvaarding is al geruime tijd geleden uitgereikt aan de SDU.Waarop SDU het duurste advocatenkantoor in de arm heeft genomen.De rechtszaak dient over 3 weken.de Stichting moest aan veel eisen voldoen,zoals een bestuur,raad van toezicht enz.Maar de belangen zijn groot dus we moeten heel secuur te werk gaan.Ik verwacht dat STN straks ook een proces aan gaat spannen regen de …

Duco Douwstra|15.08.14|15:03

tegen de overheid,vanwege het falende overheidsbeleid m.b.t. de BCT.Er aantoonbaar wanbeleid gepleegd,de Staatssecretaris is door de IVW voorgelogen,waarop de Staatssecretaris de Kamer fout heeft voorgelicht omtrent de BCT.De bewering dat de BCT zou leiden tot administratieve lastenverlichting is een pertinente leugen.Rijtijden en digitale rittenstaten zaten 2005 al in de bestaande systemen.De pincode is geen beveiliging volgens deskundigen maar verstoring van de betrouwbare gegevens registratie

Ton van Dalfsen|15.08.14|16:13

Voor mij is precies hetzelfde over BCT en Abo. Je koopt een BCT die volledig jou eigendom is. Alleen om hem op de goede manier te gebruiken heb je een Abo nodig om hem uit te lezen. Jou eigen gegevens kun je er niet uithalen zonder die Abo wat te krom voor woorden is. Daarin moeten de fabrikanten zich schamen. @t_x04, Jij hebt een programma laten maken om dat te decoderen ? Daar kun je goed geld mee verdienen door dat progr in licentie te verkopen ? En als je om je heen hoort is de BCT ook nog

Ton van Dalfsen|15.08.14|16:16

fraude gevoelig. nog meer fraude gevoeliger dan het werkboekje. Als het ILT controle uitvoert weten ze niet zeker of het de juiste gegevens zijn. Was bij het werkboekje wel . Streep was een streep. kruisje was een kruisje. En hier een BCT is waarschijnlijk een BCT.

Duco Douwstra|16.08.14|22:31

Voordat de BCT kwam hadden we al vanaf 2000 betrouwbare systemen,die alles nauwkeurig registreerde, Km en rijtijden plus alle taxameter gegevens.Met de BCT is er een chaos ontstaan,gecodeerde gegevens,coördinaten die niet kloppen,de door de BCT opgeslagen gegevens kunnen niet worden gecontroleerd ,na een week of langer kun je geen uitleg meer geven over deze onbetrouwbare gegevens,terwijl 80% niet weet hoe de BCT werkt en nog 1000 redenen waarom de BCT zo de vuilnisbak in kan.Genoeg voor claim

Danny Karssen|17.08.14|16:10

Vind de boordcomputer van quipment echt troep! 4 minuten nodig voor opstarten, leuk voor als je haast hebt, al 3x vastgelopen tijdens taxi rijden met klanten erin, gaat daarna leuk piepen, vluchtstrook stilzetten, 3 minuten wachten en slaat het bedrag af als contant voor iets wat prijsafspraak was en op rekening, start vaak verkeerd op menu’s verdwijnen, Camera werkt niet, €10 pm betalen, echt geen aanrader! pff €1750 euro betaal ervoor! Achterlijke boordcomputer, werk gewoon met ritstaten nog.

Ton van Dalfsen|17.08.14|16:21

Ik ben één van de vele hier die Taxitronic BCT heeft. Dat hij zo in de prullenbak kan is niet geheel waar. Om dat te constateren moet je er eerst mee werken en dan erover oordelen. Ik heb 4x BCT van Taxitronic en ben er best wel tevreden over , ALLEEN zie ik liever wat aanpassingen aan: Pincode is overbodig , Printer is overbodig want niemand wil een bon uit de printer, want de meesten willen een geschreven bon, Abo voor decoderen MOET GRATIS zijn, Dat is service vanuit de fabrikant lijkt mij )

Rodney Barten|17.08.14|16:58

Ik heb ook die van Taxitronic, niet geheel tevreden over: Kan geen correcties maken, kan niet op rekening rijden, functioneerd niet goed met Hale meter, loopt zo nu en dan vast, als je prive rijdt kan je geen bon printen en weet je dus niet het aantal km, kan niet rijden in zakelijke kilometers die buiten de RTW vallen, verlichting is erg fel in het donker (nachtstand), regelmatig geen goede gps verbinding.

Danny Karssen|19.08.14|03:48

Wat willen ze doen als gewoon heel nederland dat ding eruit haalt? Als we allemaal massaal dat ding eruit halen en terugsturen, gaan staken, denk je echt dat ze 5000 taxibedrijven kunnen bekeuren en dat iedereen failliet gaat?? Ze kunnen niks in mijn ogen, gewoon massaal blokkeren daar bij die mansveld , als je met 400 taxi’s de boel dichtgooit, reken maar dat ze gaan luisteren.

Taxi Volendam|19.08.14|18:36

Ton, even over de pincode. Die is voor de taxiondernemer totaal overbodig. Alleen ILT wil een bct met digit.handtekening. Omdat het daarmee niet mogelijk is achteraf de data in de bct aan te passen. Echter,de data kan fout ingevoerd zijn,en het is ook niet mogelijk alles juist en naar behoren in te voeren. daardoor is deze opgeslagen data waardeloos. Los van het overige nut van de bct. ILT dient zich niet te bemoeien met automatisering van welk bedrijf dan ook. Of is Nederland een politiestaat?

Ed Van Eecke|07.09.14|12:47

@Ton van Dalfsen….zonder deze abonnementen overleeft geen enkele fabrikant…de eerste 3 jaar gaat er geen BCT meer uit de poort…alle taxibedrijven hebben er reeds al minstens 1 en te duur om ieder jaar een nieuwe te kopen lijkt mij. Dus ik snap echt niet hoe de leveranciers zich dadelijk draaiende houden op alleen abonnementen.

Ed Van Eecke|07.09.14|12:52

@alle taxiondernemers zowel voorstanders als tegenstanders, toch heeft iedereen onvrede en ik lees hier bij niemand dat de BCT feilloos werkt.
Toch hebben vele door intimidatie en druk van de overheid uit noodzaak een BCT aangeschaft.
De leveranciers ruikten geld. De betrouwbare? ondernemers dachten oneerlijke concurrentie verdwijnt samen met de BCT.
Toch hebben wij dit allemaal aan ons zelf te danken en door hier aan mee te werken, gedeeltelijk vrijwillig of onvrijwillig. Een oplossing hiervoor

Ed Van Eecke|07.09.14|12:54

krijg je alleen als alle ondernemers een vuist maken…of we gaan allemaal volgzaam mee met de overheid, of we gaan er juist tegenin… Maar zoals het nu loopt zal er niets veranderen…

Taxi Volendam|03.12.14|13:01

@ Rob Doodkorte.
In antwoord op jouw berichten van 14 augustus j.l.
Mijn vraag was: “Wanneer jij wel garantie’s kunt geven op een betrouwbaar product en credietwaardigheid is die onzekerheid de wereld uit.”
Gezien de berichten van gisteren 2 Dec. in de Stentor zijn mijn twijfels helaas waarheid geworden.

Boedel BCT-leverancier Quipment verkocht voor 35.000 euro | TaxiPro
BCT, Boordcomputer Taxi, Quipment

Boedel BCT-leverancier Quipment verkocht voor 35.000 euro

Quipment heeft bekend gemaakt zich volgend jaar uit de markt terug te trekken. Foto ter illustratie.Foto: Quipment

Martijn Kersing van Miqumi BV/Noot Personenvervoer heeft 35.000 euro betaald voor de boedel van het miljoenenbedrijf Quipment. De aanleiding van het faillissement van Quipment is dat hij als financier, en samen met Evert-Jan van den Brandhof 50% eigenaar van Quipment, geen extra geld meer in het bedrijf wilde steken. Vervolgens hebben ze hun bestaande financiering van 1,7 miljoen euro opgeëist, pandrechten op vorderingen openbaar gemaakt en essentiële bedrijfsmiddelen in vuistpand opgenomen. Hierdoor was de Quipment Groep genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen. Een doorstart met andere partijen was wegens de pandrechten niet mogelijk. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator.

De curator kondigt aan in de komende periode nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement. Alle gefailleerde vennootschappen werden, direct of indirect, bestuurd door Olof Dieckhaus. Voormalig directeur en mede-oprichter Roy Boons wordt nergens genoemd en is volledig buiten beeld.

Schade

In totaal laat Quipment een schade achter van een kleine 2 miljoen euro. De fiscus kreeg nog zo’n 130.000 euro. Tientallen andere bedrijven, zoals toeleveranciers, kregen nog zo’n 1,7 miljoen euro. Exclusief de schuld aan de financiers. De curator is nog bezig om het faillissement af te wikkelen. Verder gaat hij nog onderzoek doen naar de voor de faillietverklaring verrichte rechtshandelingen en de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft na het faillissement met diverse partijen besprekingen gevoerd over het doorstarten van de activiteiten van Quipment. Echter doordat alle bedrijfsmiddelen waren verpand, of niet in eigendom meer waren van Quipment, werd een doorstart voor vrijwel alle partijen onmogelijk. Daarnaast waren diverse intellectuele eigendommen, zoals voor de soft- en hardware van de BCT, niet volledig in het bezit van Quipment. “Dat speelde een grote rol in de onmogelijkheid om een doorstart te realiseren met derde partijen”, meldt de curator.

Doorstart

Martijn Kersing, dga van zowel Miqumi BV als Noot Holding BV, was als pandhouder en eigenaar van diverse Quipment-bedrijfsmiddelen, eigenlijk de enige gegadigde voor een doorstart. Hij heeft via de nieuw opgerichte vennootschap QTwee Group BV de boedel gekocht voor 35.000 euro. Als gevolg van de verpanding was dat bedrag voornamelijk voor immateriële activa. Daar is de curator mee akkoord gegaan op 13 juni, een week na het faillissement.

Er waren ten tijden van het faillissement vrijwel geen voorraden meer aanwezig bij Quipment. De leveranciers van Quipment konden niet tijdig aan de vraag voldoen, waardoor veel klanten nog op levering wachtten. De voorraden die nog aanwezig waren, daar rustte pandrecht op van de investeerders. En zijn overgedragen aan QTwee Group BV na de verkoop van de boedel.

Intellectueel eigendom

Veel andere activa had Quipment niet meer, blijkt uit het verslag. De hele inventaris was al overgedragen of er rustte pandrecht op. De intellectuele eigendomsrechten van de Quipment BCT waren in de huidige vorm ook niet veel waard.

“Een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering betrof de ontwikkeling van soft- en hardware voor BCT’s en de servers die de BCT’s aansturen. Deze ontwikkeling is door verschillende partijen geschied, waardoor ook de intellectuele eigendomsrechten op deze hard- en software bij verschillende partijen liggen. Quipment Groep heeft daardoor gedeeltelijke rechten, waardoor deze niet te gelde konden worden gemaakt. De koper zal immers altijd afhankelijk zijn van andere partijen”, meldt het verslag.

Overeenkomsten

QTwee Group BV heeft bij de doorstart aan 12 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden. Daarnaast heeft QTwee Group BV het recht verkregen om alle lopende overeenkomsten van de Quipment Groep, ook met klanten, voort te zetten. Zij heeft echter niet de verplichting op zich genomen om alle lopende overeenkomsten voort te zetten.

De reden waarom de financiers geen vertrouwen meer hadden in een normale voortgang komt volgens henzelf omdat ze geen vertrouwen meer hadden in het handelen van de overheid. “Door het, ondanks vele verzoeken vanuit de taxibranche, niet verlengen van de datum waarop de boordcomputer verplicht zou worden gesteld, kon Quipment Groep niet aan de vraag van haar klanten voldoen, omdat zij niet voor tijdige levering in kon staan”, meldt de curator.

Liquiditeit

“Dit was mede het gevolg van het feit dat Quipment als gevolg van liquiditeitskrapte niet kon voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens haar leveranciers. Orders moesten daarom worden geannuleerd en Quipment en haar investeerders zagen hierdoor de (potentiële) omzet verdampen. De aanbetalingen voor niet door Quipment geannuleerde, maar nog niet geleverde, orders vallen in het faillissement.” Die klanten zijn dus hun geld volledig kwijt.

De jaaromzet van Quipment bedroeg in het boekjaar 2013 in totaal 3,9 miljoen euro. In 202 was dat 2,4 miljoen euro. De afgelopen jaren maakte de BCT-leverancier ook nog gewoon winst. In 2013 bedroeg het resultaat een kleine 200.000 euro winst. in 2012 was dat ongeveer 40.000 winst. Het balanstotaal van de hele groep bedroeg in 2012 zo’n 5,5 miljoen euro.

Oorzaak faillissement

“Uit de eerste besprekingen met gefailleerden, alsmede uit het faillissementsrekest, blijkt dat volgens het bestuur het faillissement veroorzaakt is door tegenvallende verkoopresultaten, veroorzaakt door de economische crisis en de niet verbeterde economische situatie in de taxibranche”, meldt de curator. “Daarnaast zijn zowel de ontwikkelingstijd als de ontwikkelingskosten van de boordcomputer voor taxi’s langer en hoger uitgevallen dan was voorzien. Hierdoor is bij de Quipment Group liquiditeitskrapte ontstaan.”

De Quipment Group bestond op het faillissementsdatum uit 11 Nederlandse vennootschappen en één Duitse GmbH. Daarnaast hield Quipment Group BV de helft van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap QPlanning BV. De andere helft van het aandelenkapitaal in QPlanning wordt gehouden door Munckhof Group BV. De 11 Nederlandse vennootschappen zijn gefailleerd. De 50% dochtervennootschap QPlanning en het Duitse Quipment zijn niet failliet gegaan.

Vennootschappen

De vennootschap Insigno Group BV staat boven in de groep en was enig aandeelhouder en bestuurder van de hele groep. Bestuurder was Olof Dieckhuas. Maar de aandelen van Insigno werden gehouden door de Stichting Stak Insigno Group. En de certificaten in de stak worden gehouden door Miqumi BV (Martijn Kersing van Noot Personenvervoer), EJ van den Brandhof Beheer BV en Oldi Investments BV (Olof Dieckhaus). Dat betekent dat Quipment voor 50% van Dieckhaus was, 25% van Kersing en voor 25% van Van den Brandhof. Deze aandelenverdeling was het resultaat van de kapitaalinjectie in november 2013.

De hele groep handelde onder de naam Qupiment. Hoofdactiviteit was het vervaardigen van Boordcomputer Taxi’s. Die activiteit was onderverdeeld in de verschillende vennootschappen. Zo werd software-ontwikkeling gedaan door Quipment R&D BV, datacommunicatiecontracten werden gesloten door Quipment Telecom BV, onderhoud werd gedaan door Quipment Mobile Systems BV, Quipment Netherlands BV was de verkoopmaatschappij.

Inbouw

De marketingacitiveiten werden verricht vannuit Expoboxx BV. Certificaten voor keuringen werden afgegeven aan Quipment Keuringen BV. Quipment ISN BV zorgde voor de inbouw van de apparatuur. Venuit de vennootschappen Zompio BV en Zompio Netherlands BV zijn nooit werkzaamheden verricht.

De bedrijfsmiddelen bestonden uit kantoorinventaris, computers, randapparatuur en vervoersmiddelen. Die zijn allemaal verpand aan de investeerders Miqumi BV en EJ van den Brandhof Beheer BV. Deze investeerders hebben een vordering in de hoofdsom van 1,7 miljoen. Daarnaast is een groot gedeelte van de bedrijfsmiddelen geen eigendom van Quipment, maar werden gehuurd van Noot Holding BV.

Aandelen

Verder had Quipment Group 50% van de aandelen in Qplanning BV. De overige 50% wordt gehouden door Munckhof Groep. Op basis van de statuten van QPlanning bestaat er een aanbiedingsplicht aan Munckhof. Die heeft aan de curator aangegeven er gebruik van te willen maken. Partijen zijn nu nog in onderhandeling over de prijs ervan.

In totaal had Quipment nog een debiteurenportefeuille van ruim 800.000 euro, bijvoorbeeld aan taxi-ondernemers die nog een betaling moesten verrichten voor de levering van de BCT. Die zijn verpand aan de investeerders, wat door de curator is erkend. Gelukkig voor de taxi-ondernemers hebben de meesten hun afschrijvingen gestorneerd toen duidelijk werd dat Quipment faillissement had aangevraagd.

Omvallen

Uit het verslag blijkt dat de investeerders konden beslissen over het lot van Quipment. Want zodra zij hun 1,7 miljoen terug wilden en daartoe pandrechten gingen opeisen, zou het hele bedrijf omvallen. Overigens is dat niet ongebruikelijk bij financieringen. Gevolg is wel dat er een failliete boedel achterbleef waar niemand iets aan had. Behalve de investeerders zelf, die overigens zelf ook gedupeerd zijn voor ongeveer 1 miljoen euro.

Bart Pals

Lees het verslag van de curator

Lees de financiële bijlage van de curator

Bekijk de structuur van Quipment:

Structuur Quipment

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Boedel BCT-leverancier Quipment verkocht voor 35.000 euro”

Taxi Volendam|14.08.14|09:48

De boedel verkoop van Quipment roept vele vragen op over de 2 overgebleven bct leveranciers. Hoe betrouwbaar zijn zij en hoe veilig is het om bij hen te kopen of gekocht te hebben? Wie staat garant? Hier moeten de fabrikanten duidelijkheid over geven anders niet kopen willen we er niet nog een keer intuinen.

Hans De Jong|14.08.14|10:44

Ik kan mij niet onttrekken aan de stank van een riool als ik de bovengeschetste financiele opzet bekijk.

Quipment bedankt!!!!!

Duco Douwstra|14.08.14|11:16

Wat moeten we zonder TaxiPro? Geweldig Bart wat heb je dit verslag ongelofelijk duidelijk opgemaakt,mijn compliment.Duidelijk is ook hoe triest het allemaal is en dat allemaal om een PINCODE,wat mankeerde er aan de Quipment uit 2006 hierbij de offerte https://docs.google.com/document/d/1DM4Q71y4cE-IFGOyYnLvhF0SrYWb6QiHsjdZnM4_PsM/edit Leverancier Chess (Taxitronic) ook al failliet gegaan https://docs.google.com/document/d/19oOUUHrcpdDOqR7sG7BuGjkhwdU9rAX2ZKzkDvLL-90/edit?usp=sharing

Duco Douwstra|14.08.14|11:24

Waarom hebben de leveranciers niet vanaf het begin de handen ineen geslagen en tegen de IVW en consorten gezegd,jullie kunnen de boom in met jullie achterlijke wensen,daar doen wij niet aan mee.Wat had de IVW dan gemoeten?De leveranciers hebben stuk voor stuk vanaf dag 1 tot vandaag tegen mij gezegd dat de IVW achterlijk bezig was.Maar de leveranciers moesten wel mee,omdat anders het gevaar dreigde dat Quipment er alleen met de buit vandoor ging.We zijn er nog lang niet ILT kost dit spel niks

Duco Douwstra|14.08.14|11:42

En denk allemaal eens goed na, dan hoef je toch niet bang te zijn dat er ook maar 1 Rechter is die een taxiondernemer zal veroordelen omdat hij zich niet mee heeft laten slepen in deze waanzinnige situatie,of bang heeft laten maken door de dreigementen van de ILT / IenM voorheen gewoon IVW. Het is net als bij criminele organisatie’s of bedrijven met duistere praktijken deze veranderen ook steeds van naam of identiteit.Als ambtenaren zich ergens mee gaan bemoeien gaat het gegarandeerd goed fout.

Paul Dijkhuizen|14.08.14|13:43

Mijn complimenten aan de heer Pals, dit is een zeer duidelijke uiteenzetting over de gang van zaken. Hieruit blijkt maar weer eens hoe erg het in de markt gesteld is met betrekking tot bv.’s en dergelijke, nu worden de activa voor een schijntje overgenomen door de oude eigenaren en leveranciers en klanten draaien op voor de passiva. En het spel begint gewoon weer opnieuw…

Ton van Dalfsen|14.08.14|13:55

Compliment Bart, goede uiteenzetting. En precies wat Hans de Jong in een reactie zegt dat het stinkt. De fout die de nieuwe eigenaren doen is, de oude directeur/eigenaar weer aan te stellen als directeur. Niet vanwege zijn waarschijnlijke (on)kunde maar vanwege het vertrouwen in de oude en nieuwe klanten. Als je een doorstart maakt , maak dan ook een nieuwe verse doorstart.

Rob Doodkorte|14.08.14|17:13

@ Taxi Volendam: ik hoop dat jij inmiddels een BCT hebt gekocht en betaald. Aan de andere kant roep jij heel hard van : niet kopen zonder garanties. En dus zal je er vast geen een gekocht hebben. Wij hebben nog voorraad, mits je snel besteld. Maar dan gaan wij wel eerst duidelijkheid vragen over jouw financiële positie en vooral de garantie dat jij jouw rekening kunt en vooral zal betalen.

Rob Doodkorte|14.08.14|17:14

@ Taxi Volendam: Jij kan wel tegen leveranciers schoppen via internet, maar ook jij hebt dezelfde leveranciers weer nodig. En ik hoop dat jij ook weet dat niet alle taxibedrijven hun rekeningen keurig betalen. Ik wens jou veel succes met jouw aankoopbeslissingen.

Taxi Volendam|14.08.14|17:55

@ Rob Doodkorte. Bedankt voor je bericht. Nee Rob, ik heb niet gekocht. Wacht rusig een bekeuring af om er tegen in beroep te gaan. Je schrijft: jij hebt dezelfde leveranciers weer nodig. Daar maakt jij als fabrikant misbruik van.
Ik laat me niet onder druk zetten en wacht een uitspraak van de rechter af.
Ik heb je offerte liggen, daarbij moet ik vooruit betalen. En wat krijg ik dan? Een ondeugdelijke BCT die ik dan mag uittesten en de reparatie zelf mag betalen “als de fabrikant het overleeft”

Taxi Volendam|14.08.14|18:13

@Rob Doodkorte. Bedrijven die rekeningen niet betalen? Fabrikanten kunnen met een bankgarantie werken. Dan hoef je niet bezorgd te zijn over je uitstaande rekening. Ik heb advies gekregen om niet met taxitronic zaken te doen i.v.m. hun slechte jaarcijfers. Dit n.a.v. het faillissement van Quipment Taxamatic en Chess (taxitronic). Wanneer jij wel garantie’s kunt geven op een betrouwbaar product en kreditwaardigheid is die onzekerheid de wereld uit.

t_x04|14.08.14|22:43

Sowieso belachelijk om om vooraf te moeten betalen. Betalen bij aflevering is meer dan genoeg.
Taxitronic maakt reclame in dit topic en zeikt dan gelijk een chauffeur af. Zo ga je niet met (potentiële) klanten om.

Duco Douwstra|14.08.14|23:18

Doodkorte wat een reactie schaam jij je niet.Jarenlang heb jij over de BCT geroepen”ik blijf met mij hakken in het zand staan,ik werk niet mee een de achterlijke BCT”Na jarenlange ellende met de GO-BOX waren de problemen inmiddels met veel hulp van de taxiondernemers zelf grotendeels opgelost.En nu ondervinden al jou klanten weer heel veel ellende met jou BCT voorzien van allerhande truken van maandelijkse kosten voor coderen en decoderen.Ik noem dat belazeren en zelfs oplichten,misbruik maken

t_x04|15.08.14|01:26

Juist. Het is belachelijk dat je maandelijks moet betalen om je eigen gegevens in te kunnen zien, en dan ook nog voor de updates, terwijl we ook nog eens betatesters zijn. Het apparaat is eigendom, dus de gegevens ook. Moeten ilt en belastingdienst ook betalen om de gegevens in te kunnen zien? Gelukkig kost het mij niks.

Paul Dijkhuizen|15.08.14|02:03

Vraag me ineens af, het geld wat de klanten vooraf aan Quipment hebben betaald, zat daar een gedeelte btw. in? En nu het bedrijf failliet is, en de klanten hun bestelde apparatuur niet krijgen maar hun geld wel kwijt zijn, zit die btw. dan in die preferente vordering van de belastingdienst?

Taxi Volendam|15.08.14|02:04

In de specificaties waaraan de bct moet voldoen staat nergens iets over maandelijkse kosten, of over kosten decoderen, gsm obonnementen, enz.
Dat vraagt om uitleg van de fabrikanten waarom zij dit doen?
Ik begrijp dit wel, De fabrikanten denken waarschijnlijk, “die taxibranche is dom”, een lekker melkkoetje. Dat is naar mijn mening bewust misbruik maken van onwetendheid of naiviviteit van de taxionderenemer,d.m.v. een bct verplichtten onder dwang van ILT. Daar heeft Douwstra een punt.

Peter van Opduin|15.08.14|07:11

Ik denk niet dat de fabrikanten de taxibranche “dom” vinden, zij zelf maken daar ook onderdeel vanuit namelijk. Ook de taxiondernemers worden niet als dom bestempeld, zij zijn juist heel slim. Taxitronic en andere leveranciers zijn waarschijnlijk door schade en schande wijs geworden. Zelfs dhr. Douwstra en zijn stichting hebben hier last van, geen cent ontvangen en toch strijden. Alle lof voor deze man, uw Redder.

Peter van Opduin|15.08.14|07:27

Uw Redder kampt overigens met hetzelfde waar waarschijnlijk ook de fabrikanten mee kampen, het betaalgedrag van de taxiondernemers. Men vraagt om een branchevertegenwoordiger en vervolgens moet deze strijden op basis van giften en aalmoezen. Wordt allen lid van de Stichting Taxibelangen Nederland, zodat dhr. Douwstra, ex-taxiondernemer, uw leverancier van werkboekjes, ontwikkelaar van fietspompen, en net zo slim als u, als voorzitter van STN zijn strijd kan voortzetten.

Peter van Opduin|15.08.14|07:35

Indien u zich dan toch aan het inschrijven bent meld u zich dan gelijk aan bij de Stichting SDU gedupeerden, zodat hij ook kan strijden inzake de jarenlange uitbuiting van taxiondernemers door de SDU. Hoe is het daar mee trouwens?

Frank van Seggelen|15.08.14|10:33

Zodra een BCT voldoet aan de wettelijke eisen is er toch niets mis, als de wet een leverancier de mogelijkheid geeft om voor wederdiensten een maandelijkse fee te rekenen?

Ik denk dat elke taxiondernemer dit ook zou doen.

Het mij komt erg on-professioneel over dat via het medium Taxipro diverse bedrijven in een kwaad daglicht worden gezet of het nu taxiondernemingen of leveranciers zijn.

Daarnaast worden er diverse onwaarheden opgezet die de branche alleen maar schade toebrengen.

Paul Dijkhuizen|15.08.14|10:49

Iedereen zou moeten verplicht worden om gebruik te maken van een taxi, en of die nu wel of niet functioneert, of je hem nu wél of niet nodig hebt, je moet hem gewoon alvast wél bestellen, en de helft vooruit betalen, zo niet zou de overheid mensen die geen taxi besteld en betaald hebben een hele dikke boete op moeten leggen… en daarbij dienen mensen voor deze ‘service’ natuurlijk ook een maandelijks lidmaatschap te betalen! Goed voor het milieu, minder files, en heel veel belastinginkomsten!

Paul Dijkhuizen|15.08.14|10:51

En heeft u een taxi besteld en deze komt niet opdagen, of het taxibedrijf gaat failliet… tja, pech, geld weg… dan moet u maar even ergens anders opnieuw een taxi bestellen, zo niet, krijgt u alsnog een hele dikke boete, regels zijn nu eenmaal regels… hoe belachelijk ook!

Rex Urban|15.08.14|13:35

@ Frank van Seggelen. Het zit iets anders in elkaar Frank. De afspraak met ILT en KNV gemaakt was dat een complete bct niet meer dan €1000 mocht kosten. Daar zijn fabrikanten mee akkoord gegaan. Nu ze hun belofte niet na kunnen komen moet extra betaald worden voor : o.a. printer, keuren, updates,uitlezen, enz. ILT verplicht ons deze ondeugdelijke bct aan te schaffen. Dat geeft een andere kijk op de zaak Frank. Op de bct site van I.L.T staan veel onwaarheden ja, bedoel je die?

Taxi Volendam|15.08.14|13:59

@ Frank. De Fyra voldeed ook aan wettelijke eisen. Echter hij deugde niet. Dat is ook zo met de Boordcomputer Taxi. Er staat nergens in de specificaties of wettelijke eisen van de bct dat er betaald moet worden voor abo, uitlezen of wat dan ook. Een taxi moet voorzien zijn van een goedgekeurde taximeter waarvan het tarief geijkt is Frank. De bedragen op de meter betaald de klant. Verder niks. Ook geen abbonnement om in de taxi te mogen zitten. Waar anders ongenoegen uiten dan op taxipro Frank?

Duco Douwstra|15.08.14|14:18

Peter fijn dat je dit even aanhaalt.De proceskosten van Stichting SDU gedupeerden worden betaald door Douwstra en KNV de dagvaarding is al geruime tijd geleden uitgereikt aan de SDU.Waarop SDU het duurste advocatenkantoor in de arm heeft genomen.De rechtszaak dient over 3 weken.de Stichting moest aan veel eisen voldoen,zoals een bestuur,raad van toezicht enz.Maar de belangen zijn groot dus we moeten heel secuur te werk gaan.Ik verwacht dat STN straks ook een proces aan gaat spannen regen de …

Duco Douwstra|15.08.14|15:03

tegen de overheid,vanwege het falende overheidsbeleid m.b.t. de BCT.Er aantoonbaar wanbeleid gepleegd,de Staatssecretaris is door de IVW voorgelogen,waarop de Staatssecretaris de Kamer fout heeft voorgelicht omtrent de BCT.De bewering dat de BCT zou leiden tot administratieve lastenverlichting is een pertinente leugen.Rijtijden en digitale rittenstaten zaten 2005 al in de bestaande systemen.De pincode is geen beveiliging volgens deskundigen maar verstoring van de betrouwbare gegevens registratie

Ton van Dalfsen|15.08.14|16:13

Voor mij is precies hetzelfde over BCT en Abo. Je koopt een BCT die volledig jou eigendom is. Alleen om hem op de goede manier te gebruiken heb je een Abo nodig om hem uit te lezen. Jou eigen gegevens kun je er niet uithalen zonder die Abo wat te krom voor woorden is. Daarin moeten de fabrikanten zich schamen. @t_x04, Jij hebt een programma laten maken om dat te decoderen ? Daar kun je goed geld mee verdienen door dat progr in licentie te verkopen ? En als je om je heen hoort is de BCT ook nog

Ton van Dalfsen|15.08.14|16:16

fraude gevoelig. nog meer fraude gevoeliger dan het werkboekje. Als het ILT controle uitvoert weten ze niet zeker of het de juiste gegevens zijn. Was bij het werkboekje wel . Streep was een streep. kruisje was een kruisje. En hier een BCT is waarschijnlijk een BCT.

Duco Douwstra|16.08.14|22:31

Voordat de BCT kwam hadden we al vanaf 2000 betrouwbare systemen,die alles nauwkeurig registreerde, Km en rijtijden plus alle taxameter gegevens.Met de BCT is er een chaos ontstaan,gecodeerde gegevens,coördinaten die niet kloppen,de door de BCT opgeslagen gegevens kunnen niet worden gecontroleerd ,na een week of langer kun je geen uitleg meer geven over deze onbetrouwbare gegevens,terwijl 80% niet weet hoe de BCT werkt en nog 1000 redenen waarom de BCT zo de vuilnisbak in kan.Genoeg voor claim

Danny Karssen|17.08.14|16:10

Vind de boordcomputer van quipment echt troep! 4 minuten nodig voor opstarten, leuk voor als je haast hebt, al 3x vastgelopen tijdens taxi rijden met klanten erin, gaat daarna leuk piepen, vluchtstrook stilzetten, 3 minuten wachten en slaat het bedrag af als contant voor iets wat prijsafspraak was en op rekening, start vaak verkeerd op menu’s verdwijnen, Camera werkt niet, €10 pm betalen, echt geen aanrader! pff €1750 euro betaal ervoor! Achterlijke boordcomputer, werk gewoon met ritstaten nog.

Ton van Dalfsen|17.08.14|16:21

Ik ben één van de vele hier die Taxitronic BCT heeft. Dat hij zo in de prullenbak kan is niet geheel waar. Om dat te constateren moet je er eerst mee werken en dan erover oordelen. Ik heb 4x BCT van Taxitronic en ben er best wel tevreden over , ALLEEN zie ik liever wat aanpassingen aan: Pincode is overbodig , Printer is overbodig want niemand wil een bon uit de printer, want de meesten willen een geschreven bon, Abo voor decoderen MOET GRATIS zijn, Dat is service vanuit de fabrikant lijkt mij )

Rodney Barten|17.08.14|16:58

Ik heb ook die van Taxitronic, niet geheel tevreden over: Kan geen correcties maken, kan niet op rekening rijden, functioneerd niet goed met Hale meter, loopt zo nu en dan vast, als je prive rijdt kan je geen bon printen en weet je dus niet het aantal km, kan niet rijden in zakelijke kilometers die buiten de RTW vallen, verlichting is erg fel in het donker (nachtstand), regelmatig geen goede gps verbinding.

Danny Karssen|19.08.14|03:48

Wat willen ze doen als gewoon heel nederland dat ding eruit haalt? Als we allemaal massaal dat ding eruit halen en terugsturen, gaan staken, denk je echt dat ze 5000 taxibedrijven kunnen bekeuren en dat iedereen failliet gaat?? Ze kunnen niks in mijn ogen, gewoon massaal blokkeren daar bij die mansveld , als je met 400 taxi’s de boel dichtgooit, reken maar dat ze gaan luisteren.

Taxi Volendam|19.08.14|18:36

Ton, even over de pincode. Die is voor de taxiondernemer totaal overbodig. Alleen ILT wil een bct met digit.handtekening. Omdat het daarmee niet mogelijk is achteraf de data in de bct aan te passen. Echter,de data kan fout ingevoerd zijn,en het is ook niet mogelijk alles juist en naar behoren in te voeren. daardoor is deze opgeslagen data waardeloos. Los van het overige nut van de bct. ILT dient zich niet te bemoeien met automatisering van welk bedrijf dan ook. Of is Nederland een politiestaat?

Ed Van Eecke|07.09.14|12:47

@Ton van Dalfsen….zonder deze abonnementen overleeft geen enkele fabrikant…de eerste 3 jaar gaat er geen BCT meer uit de poort…alle taxibedrijven hebben er reeds al minstens 1 en te duur om ieder jaar een nieuwe te kopen lijkt mij. Dus ik snap echt niet hoe de leveranciers zich dadelijk draaiende houden op alleen abonnementen.

Ed Van Eecke|07.09.14|12:52

@alle taxiondernemers zowel voorstanders als tegenstanders, toch heeft iedereen onvrede en ik lees hier bij niemand dat de BCT feilloos werkt.
Toch hebben vele door intimidatie en druk van de overheid uit noodzaak een BCT aangeschaft.
De leveranciers ruikten geld. De betrouwbare? ondernemers dachten oneerlijke concurrentie verdwijnt samen met de BCT.
Toch hebben wij dit allemaal aan ons zelf te danken en door hier aan mee te werken, gedeeltelijk vrijwillig of onvrijwillig. Een oplossing hiervoor

Ed Van Eecke|07.09.14|12:54

krijg je alleen als alle ondernemers een vuist maken…of we gaan allemaal volgzaam mee met de overheid, of we gaan er juist tegenin… Maar zoals het nu loopt zal er niets veranderen…

Taxi Volendam|03.12.14|13:01

@ Rob Doodkorte.
In antwoord op jouw berichten van 14 augustus j.l.
Mijn vraag was: “Wanneer jij wel garantie’s kunt geven op een betrouwbaar product en credietwaardigheid is die onzekerheid de wereld uit.”
Gezien de berichten van gisteren 2 Dec. in de Stentor zijn mijn twijfels helaas waarheid geworden.