Boordcomputer Taxi gebruikt bij cao-controle arbeidstijden

Het wordt voor taxi-werkgevers straks heel moeilijk om nog te sjoemelen met arbeidstijdenadministratie. Sociaal Fonds Taxi gaat bij cao-controles de gegevens van de Boordcomputer Taxi vergelijken met de administratie van de werkgever. Daarmee kan gekeken worden of de administratie van het taxibedrijf klopt en of er niet structureel te weinig uren worden uitbetaald aan loondienstchauffeurs. Afwijkingen ten opzichte van de BCT moeten bijgehouden worden met een verklaring, meldt SFT.

Artikel 2.1.7 van de CAO Taxivervoer zegt hierover het volgende: De werkgever dient een inzichtelijke en deugdelijke administratie te voeren van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer. Uit deze administratie kan worden afgeleid op welke tijdstippen de dienst begint, eindigt en wordt onderbroken in die zin dat de werknemer niet ter beschikking van de werkgever staat.

Hoe gaat Sociaal Fonds Taxi te werk tijdens een controle?

“Ter verificatie van deze administratie worden de gegevens vanuit de boordcomputer taxi gebruikt. Op basis van een steekproef worden de dagrittenstaten en/of de weekstaten vanuit de boordcomputer vergeleken met de arbeidstijdadministratie van de werkgever. Iedere leverancier van de boordcomputer biedt de mogelijkheid de digitale gegevens van de boordcomputer leesbaar te maken via een bestand.”

Wat gebeurt er als er afwijkingen geconstateerd worden?

“Daar waar de arbeidstijd op basis van de boordcomputer afwijkt van de arbeidstijd-administratie van de werkgever die gebruikt wordt voor de verloning, wordt gevraagd deze verschillen te verklaren. Deze verklaring dient plausibel en met stukken onderbouwd te zijn. Deze verklaring dient ook in de administratie aanwezig te zijn.”

“Met andere woorden: de ondernemer zal iedere keer dat hij afwijkt van de registratie van de boordcomputer de reden van deze afwijking moeten bijhouden. Een zogenaamde verschillenlijst. Daar waar verschillen niet verklaarbaar zijn, wordt gevraagd de werknemer na te betalen op basis van de registratie vanuit de boordcomputer. Het is dan ook belangrijk dat chauffeurs goed zijn geïnstrueerd hoe de Boordcomputer moet worden gebruikt.”

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Boordcomputer Taxi gebruikt bij cao-controle arbeidstijden”

Hudson Taxi|12.09.14|10:20

De taxiondernemer kan niet meekijken of de chauffeur de bct juist bedient.
Zou dat wel kunnen, hoe doe je dat met een groot aantal taxi’s.
Aanpassen van de ingevoerde gegevens kan achteraf niet. Dit controleren en aanpassen gaat dan vreselijk veel extra werk opleveren voor de werkgever.
Wanneer de chauffeur 10 per minuten per dag eerder in of uitklokt,foute pauze aangeeft, tel uit je winst.
Doordat gegevens in de BCT achteraf niet aan te passen zijn is deze ongeschikt voor gebruik door SFT.

Jan Pastoor|13.09.14|00:05

whahwhha lang leve de btc,,,,ik zouw zegge gewoon je ritstaaties in blijven vullen ,,,,,,wat een gekkenwerk!!!!

HANS KAPTEIN|13.09.14|20:03

M.i. heeft een zzp-er met dezelfde rijtijden te maken als een directeur van een BV voor wat betreft het taxiwerk. De rij- en rusttijdenwet heeft niets te maken met de Taxi CAO. De BV is wel gebonden aan de CAO met chauffeurs in loondienst

Taxibelangen Nederland|13.09.14|20:03

SFT schreeuwt eigenlijk “ONDERNEMERS NEEM GEEN CHAUFFEURS IN LOONDIENST,WIJ DRAAIEN MET HULP VAN DE BCT JOU NEK OM” En chauffeurs log zo vroeg mogelijk in met de BCT, ga dan ontbijten en daarna pas rijden,bij pauze hetzelfde en einde dienst zo laat mogelijk afsluiten. En mogen de digitaal geregistreerde personeelsgegevens wel met derden gedeeld worden? Maar noem jouw bedrijf Uber en dan is alles ineens toegestaan, zelfs de politiek gaat inzien dat de Wereld snel aan het veranderen is.

Rex Urban|14.09.14|10:38

Is het toegestaan dat SFT gegevens uit de bct gebruikt? Komen werkgevers daardoor niet in problemen door de privacy wetgeving t.b.v. werknemers,en het z,g.4 ogen systeem
Hoe kun je een verschillenlijst voorkomen? Hoeveel extra onkosten gaat dit betekenen voor de werkgevers en SFT.
Gaan we er nog een boordcomputer naast zetten die elkaar controleren?
Technolution schreef het in hun door in opdracht van IVW gemaakte rapport: “De bct zal zijn doel niet halen wanneer deze niet juist bediend wordt!

Niels Fokkema|19.09.14|12:03

Dacht dat de bedoeling was dat de administratie makkelijker werd door de BCT maar met dit soort dingen is dat dus niet het geval.

Duco Douwstra|28.09.14|22:39

Nooit meer betalen aan de Kiwa als je de pincode van jouw chauffeurspas kwijt ben. Registreer hier gratis je pincode als je hem ben vergeten stuur dan een SMS naar 0615616161 met (pincode) en krijgt per SMS jou code retour. Weer een gratis service van en mogelijk gemaakt door de Stichting Taxibelangen Nederland, ook voor niet leden. https://docs.google.com/forms/d/18My9WfbrSy09n72TJ_0jAOg3Y2n0o2cwDieuFdfhDmU/viewform?c=0&w=1