Henk van Gelderen, PreventieDag SFT, Sociaal Fonds Taxi, directeur

Preventiedag Sociaal Fonds Taxi op 5 november in Doorn

Sociaal Fonds Taxi (SFT) houdt op woensdag 5 november in Doorn een preventiedag voor de taxibranche. Vorig jaar was de eerste keer dat een dergelijke dag werd gehouden om preventiemedewerkers in de taxibranche te helpen bij hun taak. Doelgroep voor deze dag zijn preventiemedewerkers, personeelsfunctionarissen, PVT-/OR-leden en taxiwerkgevers. SFT organiseert deze dag met onder meer bijdragen van KNV Taxi, CNV Vakmensen en FNV Taxi. 

“De uiterst moeilijke marktsituatie, gewijzigde wet- en regelgeving betreffende ontslag en ziekteverzuim, de OPOV regeling en ‘Social Return’ hebben invloed op duurzame inzetbaarheid”, licht Ruud de Haan van SFT toe.

De trend is dat werkgevers er steeds vaker voor kiezen om uitzendkrachten te gebruiken en zittend personeel, zodra de kans zich voordoet, te vervangen door nieuwe (gesubsidieerde) mensen met een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Enquête

Ter voorbereiding op de Preventiedag wil SFT graag antwoord krijgen op de vraag hoe de taxibranche er als totaal voor staat op het gebied van ‘Duurzame inzetbaarheid’. De resultaten van dit onderzoek komen zowel in het ochtendprogramma (branchecijfers) als in de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid’ aan de orde. Ook als mensen uit de taxibranche niet naar de Preventiedag komen, stelt SFT het op prijs als  de enquête ingevuld wordt. Dat kan via het inschrijfformulier.

De dag start met een plenaire bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van KNV en de vakbonden met elkaar en de bezoekers in gesprek gaan over de geschetste arbeidsmarktontwikkelingen in de taxibranche.

Workshops

Na de lunch start het workshopprogramma. Meer informatie daarover is te vinden op: www.sociaalfondstaxi.nl/preventiedag2014. Bezoekers volgen twee workshops waarbij keuze is uit het volgende aanbod:

  1. Preventie – en Verzuimbeleid in tijden van crisis
  2. Duurzame Inzetbaarheid in de taxibranche
  3. Werkzekerheid
  4. Wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden

Inschrijven

Mensen uit de taxisector die aan de dag willen deelnemen, kunnen zich online inschrijven. Daar kan ook meteen een voorkeur-programma worden ingvuld. Per workshop kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Deelname aan de Preventiedag is gratis. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Lees ook: Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.