SFT, Sociaal Fonds Taxi, directeur, Henk van Gelderen, preventiedag

Taxisector wil loongebouw in CAO Taxivervoer op de schop nemen

De taxibranche bekijkt of de huidige problemen in de sector kunnen worden opgelost via de nieuwe CAO Taxivervoer. Want een van de grote pijnpunten is het verschil van 25% in loonkosten tussen beginnende en ervaren chauffeurs. Komt er nog subsidie bij voor mensen die uit een uitkering komen, scheelt het nog meer. Dat leidt ertoe dat bedrijven die met het allergoedkoopste personeel werken, alle aanbestedingen binnenhalen op prijs. En de huidige prijs-erosie versnellen. Dat zowel taxi-ondernemers als taxipersoneel dit probleem willen oplossen, bleek woensdag tijdens een bijeenkomst van Sociaal Fonds Taxi, die eigenlijk bedoeld was om te praten over duurzame inzetbaarheid van personeel.

“Maar duurzame inzetbaarheid wordt sterk bepaald door de huidige marktomstandigheden”, klonk het al snel. Want werkgevers willen er wel voor zorgen dat hun personeel werkzekerheid heeft en kan werken in ideale omstandigheden. Maar de realiteit is anders, omdat de eerste prioriteit de continuïteit van de onderneming zelf is.

Debat

Tijdens de bijeenkomst werden de werkgevers, vertegenwoordigd door Ton Hokken van KNV Taxi, en de werknemers, vertegenwoordigd door Mirjam Pieters van CNV Vakmensen, in een soort Lagerhuis-opstelling tegenover elkaar gezet om met elkaar in debat te gaan.

De eerste ideëen voor een nieuwe cao werden al uitgewisseld in het gesprek. Want dat bijvoorbeeld het loongebouw in de taxisector moet gaan veranderen, daarvan zijn beide partijen wel overtuigd. Want de huidige twaalf loontreden zorgen ervoor dat ervaren chauffeurs zichzelf uit de markt prijzen. Maar de vraag is hoé dat gedaan moet worden. Of, zoals SFT-directeur Henk van Gelderen het verwoordde: ‘De duvel zit hem vaak in de details’.

Salaris

Want de aanwezige werkgevers lieten al snel blijken dat wat hen betreft personeel best wat kan inleveren op het huidige salaris. Dat zorgt ervoor dat zij tegemoet kunnen komen aan de wens van de opdrachtgever, nóg goedkoper te werken. En wellicht op die manier werkgelegenheid te behouden. Maar het taxipersoneel kaatste de bal al snel terug.

“Wat gebeurt er als wij meegaan?”, vroeg een taxichauffeur en CNV-kaderlid. “Dan concurreren jullie elkaar nog steeds kapot. Taxibedrijven kiezen er zelf voor om met absurd lage prijzen in te schrijven. Die prijzen zullen met een salarisverlaging alleen maar verder naar beneden gaan. Probeer bovendien zelf maar eens rond te komen van het salaris van een taxichauffeur.”

Financiële problemen

Maar ook diverse werkgevers zitten in de financiële problemen, zo werd de chauffeurs verteld. “Sommige ondernemers bijten zelf op een houtje omdat ze er alles aan doen om hun personeel te kunnen blijven betalen.”

Dat de overheid als belangrijkste opdrachtgever in het contractvervoer in staat is om alle problemen in de taxisector op te kunnen lossen, daarvan is iedereen wel overtuigd. Maar dat de overheid dit waarschijnlijk niet zal gaan doen, dat besef is er ook wel. De verwachting is zelfs dat zij de komende jaren zelfs nog tientallen procenten extra gaat bezuinigen op het zorgvervoer. En die bezuinigingen zullen al snel verder afgewenteld worden op het personeel.

Werkzekerheid

“Zolang we oplossingen zoeken binnen de branche, houden we elkaar gevangen”, vond Mark Fleure, die namens Sociaal Fonds Taxi een workshop gaf over werkzekerheid. Een discussie voeren over de prijs, daar schieten we niet veel mee op. Want de vraag is of we dat probleem hier kunnen oplossen.”

De grootste zorg voor taxipersoneel is namenlijk hun werkzekerheid. Want iedereen die een aflopend contract heeft dat niet meer tijdelijk verlengd kan worden, weet tegenwoordig bijna zeker dat hij eruit vliegt. Taxibedrijven moeten al veel moeite doen om hun bestaande chauffeurs met vaste contracten aan het werk te houden.

Prijs

“Ga in gesprek met de overheid als opdrachtgever en zoek waar je elkaar kunt vinden”, zei Ruud de Haan van SFT. “Want de gemeentes hebben geen belang bij een hogere prijs. Maar ze hebben er wel belang bij dat er bijvoorbeeld minder mensen in de bijstand zitten. Daar kunnen we als taxisector wellicht iets in betekenen voor hen. En dan komt het gesprek over de prijs vanzelf wel een keer.”

Een grote groep taxipersoneel is het beu dat hun werkgever voor steeds lagere prijzen inschrijft bij aanbestedingen. En het gebrek aan omzet afwentelt op het personeel. Tijdens de workshop werd door een OR-lid heel even de mogelijkheid tot staken geopperd. Niet alleen om de werkgevers onder druk te zetten, maar ook de overheid. Daarin vond hij weinig steun. Want ook de werkgevers zitten in een erg moeilijke positie. “Bovendien heeft de taxibranche jarenlang gewerkt aan imago-verbetering. Dat is redelijk goed gelukt. Maar dat goede imago zou door protest-acties ineens verpest worden.”

Code Verantwoord Marktgedrag

Gespreksleider Mark Fleure opperde om te kijken naar de mogelijkheden voor een Code Verantwoord Marktgedrag, net zoals in de schoonmaakbranche is gebeurd. Daarbij zijn opdrachtgevers zich bewust van hun maatschappelijke rol. En gaan met de branche in gesprek om te kijken op welke manier aanbesteed kan worden, zonder dat daarbij een van beide partijen wordt uitgeknepen. Zodra iemand zich niet houdt aan deze code, wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. “En vooral gemeenten zijn daar erg gevoelig voor”, weet hij.

Ook werd er ’s middags een workshop gegeven over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Want deze nieuwe regels op het gebied van arbeidscontracten gaan vanaf volgend jaar grote invloed hebben op het personeelsbeleid van de taxisector. Patrick Mommers, jurist bij KNV, gaf diverse praktijkvoorbeelden waar werkgevers om moeten letten om niet in de problemen te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om op tijd opzeggen van een contract (1 maand van te voren), transitievergoedingen en ketenbepalingen (maximaal 3 contracten in 24 maanden en 6 maanden tussenperiode). Verder werd er nog in andere workshops tijdens de preventiedag ingegaan op casemanagement (omgaan met verzuim) en het bevorderen van vitaliteit onder taxipersoneel.

CAO Taxivervoer

Kortom: de taxibranche gaat een spannende periode tegemoet. De huidige CAO Taxivervoer loopt af per 31 december 2015. Zowel vakbonden als werkgevers zijn voornemens om de cao flink op de schop te nemen. De vraag is echter in hoeverre de sector zijn cao kan gebruiken om de markt te beïnvloeden. Want de huidige problemen spelen niet alleen in de taxisector. Overal staan de banen van laagopgeleiden onder druk.

Toch beseffen zowel werkgevers als de vakbonden dat ze elkaar nodig hebben om de komende jaren te overleven, zo bleek tijdens de bijeenkomst. “Alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder”, zo knikte iedereen instemmend. Maar hoe ver hun invloed precies gaat om de arbeidsomstandigheden positief te verbeteren zolang de algehele economie niet aantrekt en personeel weer schaars wordt, dat weet niemand.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Taxisector wil loongebouw in CAO Taxivervoer op de schop nemen”

Duco Douwstra|06.11.14|12:12

Wat ik om mij heen zie en hoor is, dat taxibedrijven koste wat het kost, hun bedrijf overeind willen houden.Liever met verlies werken dan saneren of zelfs sluiten van het bedrijf.Daardoor ontstaan er pijnlijke situaties, bedrijven die een vermogen hadden opgebouwd gaan door met hun verliesgevende werk, totdat ze diep in de rode cijfers staan en een faillissement, vaak ook privé onafwendbaar is. Het is heel hard en oneerlijk maar denk elke dag goed na, of je nog wel door moet gaan en probeer

Duco Douwstra|06.11.14|12:17

hoe moeilijk dat ook is om emoties uit te sluiten, wees nuchter en gebruik je verstand. En probeer te stoppen voordat het te laat is, ga eens praten met alle bedrijven die de laatste tijd failliet zijn gegaan. En vraag of zij achteraf niet veel eerder hadden moeten stoppen of een ommezwaai, indien mogelijk hadden moeten maken. Maar ook ik heb de wijsheid niet in pacht, ik deel ervaringen en geef mijn visie, dat is makkelijk gezegd op afstand, maar beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.

Paul Dijkhuizen|06.11.14|14:36

De gemeenten hebben er belang bij dat er minder mensen in de bijstand zitten, dat klopt, helaas is het wel zo dat door toetreding tot de taxi-arbeidsmarkt van deze mensen er andere mensen hun baan zullen verliezen, resultaat is dus nul. Een oplossing zou zijn om het hele aanbestedingen systeem op de schop te nemen, stel één tarief vast voor heel Nederland waartegen alle taxibedrijven ritten voor de overheid kunnen doen, voordelen hiervan zijn o.a. meer flexibiliteit, gegarandeerde opbrengst,

Paul Dijkhuizen|06.11.14|14:40

Geen aparte investeringen door één of enkele ondernemingen (immers het hebben van overcapaciteit wordt minder van belang), verlaging van risico’s voor beide partijen, meer de nadruk leggen op kwaliteit, minder kans op faillissementen en of fraude, geen langdurige en dure aanbestedingsprocedures meer enzovoort…

Ton van Dalfsen|06.11.14|17:35

@ Duco, Ik deel helemaal je mening. Het zijn ook meestal van oudsher familiebedrijven. Als je al lang in de rode cijfers zit moet je even je emoties zeker aan de kant zetten en proberen je bedrijf ergens anders onder te brengen.
@ Paul, Ik ben ook van mening om het hele aanbestedings circus aan de klant te zetten. Met deze regeldruk heeft geen ene taxibedrijf er nu baat bij en vallen ze om. Geef iedereen bijv. zoals ik het noem een PGVB ( persoons gebonden vervoers budget ) En dat de mensen

Ton van Dalfsen|06.11.14|17:36

zelf hun taxi mogen kiezen. GEEN DURE aanbestedingen meer !

Duco Douwstra|06.11.14|17:49

Beste Paul,het resultaat is beslist geen nul,het resultaat is, n.l. heel veel onnodig verdriet,voor de mensen die geheel buiten hun schuld door arbeidsplaatsen verdringenrs werkeloos worden.De gemeente wil de mensen uit de bijstand en de nieuwe werkelozen komen bij de UWV terecht.Dus het resultaat is geen nul,maar het resultaat is asociaal ambtenaren beleid zonder enig gevoel van medemenselijkheid.Een dergelijk beid mag best crimineel genoemd worden,iedereen is hiervan de dupe.

Paul Dijkhuizen|14.11.14|17:07

inderdaad Duco, ik moet je hierin gelijk geven!

Henk Mullem|21.11.14|15:22

tja het gebeurt niet vaak dat ik de Hr Duco gelijk moet geven maar in het geval van crimineel beleid moet ik het toch met hem eens zijn,want welke poging dan ook om mensen weer aan het werk te helpen zal struktureel moeten zijn en dus banen toevoegen en niet vervangen want de polonaise ven mensen aan de voorkant naar binnen met subsidie en aan de achterkant weer naar buiten zonder en dan maar weer aansluiten in de rij moet stoppen.gr Henk

Taxisector wil loongebouw in CAO Taxivervoer op de schop nemen | TaxiPro
SFT, Sociaal Fonds Taxi, directeur, Henk van Gelderen, preventiedag

Taxisector wil loongebouw in CAO Taxivervoer op de schop nemen

De taxibranche bekijkt of de huidige problemen in de sector kunnen worden opgelost via de nieuwe CAO Taxivervoer. Want een van de grote pijnpunten is het verschil van 25% in loonkosten tussen beginnende en ervaren chauffeurs. Komt er nog subsidie bij voor mensen die uit een uitkering komen, scheelt het nog meer. Dat leidt ertoe dat bedrijven die met het allergoedkoopste personeel werken, alle aanbestedingen binnenhalen op prijs. En de huidige prijs-erosie versnellen. Dat zowel taxi-ondernemers als taxipersoneel dit probleem willen oplossen, bleek woensdag tijdens een bijeenkomst van Sociaal Fonds Taxi, die eigenlijk bedoeld was om te praten over duurzame inzetbaarheid van personeel.

“Maar duurzame inzetbaarheid wordt sterk bepaald door de huidige marktomstandigheden”, klonk het al snel. Want werkgevers willen er wel voor zorgen dat hun personeel werkzekerheid heeft en kan werken in ideale omstandigheden. Maar de realiteit is anders, omdat de eerste prioriteit de continuïteit van de onderneming zelf is.

Debat

Tijdens de bijeenkomst werden de werkgevers, vertegenwoordigd door Ton Hokken van KNV Taxi, en de werknemers, vertegenwoordigd door Mirjam Pieters van CNV Vakmensen, in een soort Lagerhuis-opstelling tegenover elkaar gezet om met elkaar in debat te gaan.

De eerste ideëen voor een nieuwe cao werden al uitgewisseld in het gesprek. Want dat bijvoorbeeld het loongebouw in de taxisector moet gaan veranderen, daarvan zijn beide partijen wel overtuigd. Want de huidige twaalf loontreden zorgen ervoor dat ervaren chauffeurs zichzelf uit de markt prijzen. Maar de vraag is hoé dat gedaan moet worden. Of, zoals SFT-directeur Henk van Gelderen het verwoordde: ‘De duvel zit hem vaak in de details’.

Salaris

Want de aanwezige werkgevers lieten al snel blijken dat wat hen betreft personeel best wat kan inleveren op het huidige salaris. Dat zorgt ervoor dat zij tegemoet kunnen komen aan de wens van de opdrachtgever, nóg goedkoper te werken. En wellicht op die manier werkgelegenheid te behouden. Maar het taxipersoneel kaatste de bal al snel terug.

“Wat gebeurt er als wij meegaan?”, vroeg een taxichauffeur en CNV-kaderlid. “Dan concurreren jullie elkaar nog steeds kapot. Taxibedrijven kiezen er zelf voor om met absurd lage prijzen in te schrijven. Die prijzen zullen met een salarisverlaging alleen maar verder naar beneden gaan. Probeer bovendien zelf maar eens rond te komen van het salaris van een taxichauffeur.”

Financiële problemen

Maar ook diverse werkgevers zitten in de financiële problemen, zo werd de chauffeurs verteld. “Sommige ondernemers bijten zelf op een houtje omdat ze er alles aan doen om hun personeel te kunnen blijven betalen.”

Dat de overheid als belangrijkste opdrachtgever in het contractvervoer in staat is om alle problemen in de taxisector op te kunnen lossen, daarvan is iedereen wel overtuigd. Maar dat de overheid dit waarschijnlijk niet zal gaan doen, dat besef is er ook wel. De verwachting is zelfs dat zij de komende jaren zelfs nog tientallen procenten extra gaat bezuinigen op het zorgvervoer. En die bezuinigingen zullen al snel verder afgewenteld worden op het personeel.

Werkzekerheid

“Zolang we oplossingen zoeken binnen de branche, houden we elkaar gevangen”, vond Mark Fleure, die namens Sociaal Fonds Taxi een workshop gaf over werkzekerheid. Een discussie voeren over de prijs, daar schieten we niet veel mee op. Want de vraag is of we dat probleem hier kunnen oplossen.”

De grootste zorg voor taxipersoneel is namenlijk hun werkzekerheid. Want iedereen die een aflopend contract heeft dat niet meer tijdelijk verlengd kan worden, weet tegenwoordig bijna zeker dat hij eruit vliegt. Taxibedrijven moeten al veel moeite doen om hun bestaande chauffeurs met vaste contracten aan het werk te houden.

Prijs

“Ga in gesprek met de overheid als opdrachtgever en zoek waar je elkaar kunt vinden”, zei Ruud de Haan van SFT. “Want de gemeentes hebben geen belang bij een hogere prijs. Maar ze hebben er wel belang bij dat er bijvoorbeeld minder mensen in de bijstand zitten. Daar kunnen we als taxisector wellicht iets in betekenen voor hen. En dan komt het gesprek over de prijs vanzelf wel een keer.”

Een grote groep taxipersoneel is het beu dat hun werkgever voor steeds lagere prijzen inschrijft bij aanbestedingen. En het gebrek aan omzet afwentelt op het personeel. Tijdens de workshop werd door een OR-lid heel even de mogelijkheid tot staken geopperd. Niet alleen om de werkgevers onder druk te zetten, maar ook de overheid. Daarin vond hij weinig steun. Want ook de werkgevers zitten in een erg moeilijke positie. “Bovendien heeft de taxibranche jarenlang gewerkt aan imago-verbetering. Dat is redelijk goed gelukt. Maar dat goede imago zou door protest-acties ineens verpest worden.”

Code Verantwoord Marktgedrag

Gespreksleider Mark Fleure opperde om te kijken naar de mogelijkheden voor een Code Verantwoord Marktgedrag, net zoals in de schoonmaakbranche is gebeurd. Daarbij zijn opdrachtgevers zich bewust van hun maatschappelijke rol. En gaan met de branche in gesprek om te kijken op welke manier aanbesteed kan worden, zonder dat daarbij een van beide partijen wordt uitgeknepen. Zodra iemand zich niet houdt aan deze code, wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. “En vooral gemeenten zijn daar erg gevoelig voor”, weet hij.

Ook werd er ’s middags een workshop gegeven over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Want deze nieuwe regels op het gebied van arbeidscontracten gaan vanaf volgend jaar grote invloed hebben op het personeelsbeleid van de taxisector. Patrick Mommers, jurist bij KNV, gaf diverse praktijkvoorbeelden waar werkgevers om moeten letten om niet in de problemen te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om op tijd opzeggen van een contract (1 maand van te voren), transitievergoedingen en ketenbepalingen (maximaal 3 contracten in 24 maanden en 6 maanden tussenperiode). Verder werd er nog in andere workshops tijdens de preventiedag ingegaan op casemanagement (omgaan met verzuim) en het bevorderen van vitaliteit onder taxipersoneel.

CAO Taxivervoer

Kortom: de taxibranche gaat een spannende periode tegemoet. De huidige CAO Taxivervoer loopt af per 31 december 2015. Zowel vakbonden als werkgevers zijn voornemens om de cao flink op de schop te nemen. De vraag is echter in hoeverre de sector zijn cao kan gebruiken om de markt te beïnvloeden. Want de huidige problemen spelen niet alleen in de taxisector. Overal staan de banen van laagopgeleiden onder druk.

Toch beseffen zowel werkgevers als de vakbonden dat ze elkaar nodig hebben om de komende jaren te overleven, zo bleek tijdens de bijeenkomst. “Alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder”, zo knikte iedereen instemmend. Maar hoe ver hun invloed precies gaat om de arbeidsomstandigheden positief te verbeteren zolang de algehele economie niet aantrekt en personeel weer schaars wordt, dat weet niemand.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Taxisector wil loongebouw in CAO Taxivervoer op de schop nemen”

Duco Douwstra|06.11.14|12:12

Wat ik om mij heen zie en hoor is, dat taxibedrijven koste wat het kost, hun bedrijf overeind willen houden.Liever met verlies werken dan saneren of zelfs sluiten van het bedrijf.Daardoor ontstaan er pijnlijke situaties, bedrijven die een vermogen hadden opgebouwd gaan door met hun verliesgevende werk, totdat ze diep in de rode cijfers staan en een faillissement, vaak ook privé onafwendbaar is. Het is heel hard en oneerlijk maar denk elke dag goed na, of je nog wel door moet gaan en probeer

Duco Douwstra|06.11.14|12:17

hoe moeilijk dat ook is om emoties uit te sluiten, wees nuchter en gebruik je verstand. En probeer te stoppen voordat het te laat is, ga eens praten met alle bedrijven die de laatste tijd failliet zijn gegaan. En vraag of zij achteraf niet veel eerder hadden moeten stoppen of een ommezwaai, indien mogelijk hadden moeten maken. Maar ook ik heb de wijsheid niet in pacht, ik deel ervaringen en geef mijn visie, dat is makkelijk gezegd op afstand, maar beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.

Paul Dijkhuizen|06.11.14|14:36

De gemeenten hebben er belang bij dat er minder mensen in de bijstand zitten, dat klopt, helaas is het wel zo dat door toetreding tot de taxi-arbeidsmarkt van deze mensen er andere mensen hun baan zullen verliezen, resultaat is dus nul. Een oplossing zou zijn om het hele aanbestedingen systeem op de schop te nemen, stel één tarief vast voor heel Nederland waartegen alle taxibedrijven ritten voor de overheid kunnen doen, voordelen hiervan zijn o.a. meer flexibiliteit, gegarandeerde opbrengst,

Paul Dijkhuizen|06.11.14|14:40

Geen aparte investeringen door één of enkele ondernemingen (immers het hebben van overcapaciteit wordt minder van belang), verlaging van risico’s voor beide partijen, meer de nadruk leggen op kwaliteit, minder kans op faillissementen en of fraude, geen langdurige en dure aanbestedingsprocedures meer enzovoort…

Ton van Dalfsen|06.11.14|17:35

@ Duco, Ik deel helemaal je mening. Het zijn ook meestal van oudsher familiebedrijven. Als je al lang in de rode cijfers zit moet je even je emoties zeker aan de kant zetten en proberen je bedrijf ergens anders onder te brengen.
@ Paul, Ik ben ook van mening om het hele aanbestedings circus aan de klant te zetten. Met deze regeldruk heeft geen ene taxibedrijf er nu baat bij en vallen ze om. Geef iedereen bijv. zoals ik het noem een PGVB ( persoons gebonden vervoers budget ) En dat de mensen

Ton van Dalfsen|06.11.14|17:36

zelf hun taxi mogen kiezen. GEEN DURE aanbestedingen meer !

Duco Douwstra|06.11.14|17:49

Beste Paul,het resultaat is beslist geen nul,het resultaat is, n.l. heel veel onnodig verdriet,voor de mensen die geheel buiten hun schuld door arbeidsplaatsen verdringenrs werkeloos worden.De gemeente wil de mensen uit de bijstand en de nieuwe werkelozen komen bij de UWV terecht.Dus het resultaat is geen nul,maar het resultaat is asociaal ambtenaren beleid zonder enig gevoel van medemenselijkheid.Een dergelijk beid mag best crimineel genoemd worden,iedereen is hiervan de dupe.

Paul Dijkhuizen|14.11.14|17:07

inderdaad Duco, ik moet je hierin gelijk geven!

Henk Mullem|21.11.14|15:22

tja het gebeurt niet vaak dat ik de Hr Duco gelijk moet geven maar in het geval van crimineel beleid moet ik het toch met hem eens zijn,want welke poging dan ook om mensen weer aan het werk te helpen zal struktureel moeten zijn en dus banen toevoegen en niet vervangen want de polonaise ven mensen aan de voorkant naar binnen met subsidie en aan de achterkant weer naar buiten zonder en dan maar weer aansluiten in de rij moet stoppen.gr Henk