KNV Nieuwjaarsreceptie, Hans de Boer, voorzitter VNO NCW, Pieter Hofstra, voorzitter KNV

KNV: kabinetsspeerpunt ‘de slimme stad’ vereist slimme mobiliteit

Bij gelegenheid van de KNV nieuwjaarsreceptie riep voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, op tot intensieve en soepele samenwerking binnen de sector reizigersvervoer. Dat leidt volgens hem tot aantrekkelijke dienstverlening, en dus meer klandizie. Pieter Hofstra, algemeen voorzitter KNV, benadrukte dat de innovatie wordt aangejaagd door ICT.

“De mogelijkheden om als openbaar vervoer en taxi te concurreren met de auto voor de deur nemen hand over hand toe”, vertelde Hofstra in zijn nieuwjaarstoespraak. “Maar ook de groeiende behoefte aan duurzaamheid biedt nieuwe kansen voor ondernemers in reizigers en goederenvervoer.”

De slimme stad als speerpunt

Volgens het new climate initiative van de mondiale commissie voor economie en klimaat (lees meer in The New Climate Economy Report) is de compacte stad met een fijnmazig openbaarvervoers-net de toekomst. Nederland wil van de ‘slimme stad’ een speerpunt maken voor haar voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.

De Boer adviseerde de vervoerssector: “Gebruik dit jaar om heel duidelijk maken dat die slimme stad niet kan bestaan, zonder slimme faciliteiten voor mobiliteit.”

Taxibranche

Over nieuwe toetreders op de taximarkt stelde De Boer dat deze door de Nederlandse taxiwereld op heel gewogen manier tegemoet zijn getreden. Hij prees de taxibranche dat zij op heel professionele wijze gereageerd hebben op ontwikkelingen. Maar ook duidelijk zijn in haar communicatie dat ook nieuwe toetreders moeten functioneren binnen de wet.

Bij de afspraken over het spoorgoederenvervoer en de Tweede Maasvlakte hoort een beleid dat gericht is op de ontwikkeling van de achterlandverbindingen. Kabinetsbesluiten over een forse verhoging van de gebruikersvergoeding zijn daarmee strijdig.  De Boer benadrukte het belang van goede spoorverbindingen naar het achterland, en dan vooral Duitsland, als noodzakelijk onderdeel van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en de zeehavens.

Touringcars

Eén van de strategische doelen die Hans de Boer tijdens zijn voorzitterstermijn voor de Nederlandse economie heeft gesteld, is te bewerkstelligen dat iedere toerist die Nederland bezoekt, één nacht langer blijft, om de vele bezienswaardigheden te bezoeken.

“Daarbij zijn touringcars onmisbaar: dankzij hun flexibiliteit en comfort zijn ze bij uitstek geschikt om de vakantiegangers te vervoeren. En dragen ze in belangrijke mate bij aan de gastvrijheid die Nederland de buitenlandse bezoekers te bieden heeft”, aldus De Boer.

Taxi-ondernemers

Overigens was de sfeer onder de aanwezige taxi-ondernemers redelijk positief voor het nieuwe jaar. Er moet weliswaar hard gewerkt worden. Maar met de juiste ideeën kunnen er toch zwarte cijfers geschreven worden. “Dit is het jaar waarin goede ideeën beloond worden. Want als we als ondernemer stil staan, gaan we het niet redden”, klonk het.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “KNV: kabinetsspeerpunt ‘de slimme stad’ vereist slimme mobiliteit”

Paul Dijkhuizen|21.01.15|14:36

Veel woorden, maar wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Dat we nieuwe toetreders op de taximarkt positief tegemoet zijn getreden maar dat ook zij zich aan de wet moeten houden (lijkt me vrij logisch). Dat als je hard werkt en met slimme ideeën komt, je dan dus toch (krap aan) niet in de rode cijfers belandt? en dat dus alleen in de grote steden, niets over de buitengebieden. Niks over de problemen in de branche zélf, misschien moet VNO-NCW daar ook eens naar kijken.