Taxitronic, Neone, BCT, bedrijf, kantoor

Curator Taxitronic publiceert eerste faillissementsverslag

De curator van het failliete Taxitronic BV en Neone BV heeft het eerste faillissementsverslag gepubliceerd. Volgens de curator is het uitstel van de overheid van de BCT-verplichting met 9 maanden de oorzaak. “Daardoor is een fors liquiditeitsprobleem ontstaan”, aldus curator Rob Klein van Nysingh Advocaten uit Apeldoorn. Want hoewel de debiteuren- en de crediteurenportefeuille even groot waren (1,1 miljoen), was er geen crediteurenakkoord gesloten of uitstel van betaling aangevraagd. “Daarvoor heeft het bestuur niet gekozen”, vertelt Klein.

Hij legt de schuld van het liquiditeitsprobleem bij de overheid, zo blijkt uit het verslag. De uiterste inbouwdatum van een Boordcomputer Taxi werd uitgesteld van 1 oktober 2013 naar 1 juli 2014. “Taxitronic heeft hierdoor een forse schade geleden, bestaande uit omzetderving, schade door gewijzigde technische specificaties en extra rentelasten”, schrijft Klein. Een onderbouwing van de schade, wordt niet gegeven.

Chess BCT

Overigens is het opvallend dat in het verslag nergens de claim van ruim 2 miljoen van Chess BCT aan Taxitronic wordt genoemd. Want die rechtszaak speelde vlak voor het faillissement. “Dat komt omdat er geen vordering is ingediend”, licht Klein toe. “Waarschijnlijk komt dat nog.”

Chess verkeert inmiddels ook in faillissement. Klein heeft overleg gehad met de curator van Chess, maar wil niet zeggen wat er is besproken. In het verslag van de curator van Chess staat wel melding van de vordering van 2 miljoen op Taxitronic.

Doorstart

Verder blijkt uit het verslag van Klein dat Neone Nederland 75.000 euro heeft betaald om een doorstart te realiseren. Er waren in totaal 11 geïnteresseerde partijen, meldt de curator. Die hebben inzicht gehad in de (vertrouwelijke) stukken en de voorwaarden waaronder een bod uitgebracht kon worden.

De curator heeft met Neone Nederland afgesproken dat zij de inning van de debiteuren ter hand zal nemen. Dat zijn voornamelijk taxibedrijven aan wie diensten en producten zijn geleverd. “Vooral omdat Neone daarmee goede contacten heeft”, licht Klein toe.

Debiteuren

Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de eerste 200.000 euro naar de bank gaat. Van het meerdere boven dit bedrag komt iedere euro voor de helft toe aan Neone Nederland en voor de helft toe aan de curator, totdat de curator aanvullend een bedrag van 175.000 euro heeft ontvangen. Dat moet uiteindelijk 31 december 2015 betaald zijn, waarna de curator de resterende debiteurenportefeuille zal overdragen aan Neone Nederland.

Rob Doodkorte van Neone Nederland wil niet ingaan op vragen over het faillissement. “Voor alle vragen rondom de gefailleerde ondernemingen verwijzen wij naar de curator. Wij zijn niet bevoegd om hierover vragen te beantwoorden of mededelingen te doen”, meldt hij. Het volgende verslag van curator Klein verschijnt uiterlijk 3 juli 2015.

Bart Pals

Lees hier het faillissementsverslag van Taxitronic.

Auteur: Bart Pals

23 reacties op “Curator Taxitronic publiceert eerste faillissementsverslag”

Taxibelangen Nederland|09.04.15|11:58

De 4 BCT leveranciers zijn allemaal even schuldig aan het BCT debacle.Gezamenlijk hadden zij in 2005 al tegen de IVW moeten zeggen,jullie kunnen de boom in”de bestaande systemen voldoen aan alle eisen die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare controle,wij gaan onze klanten niet opzadelen met jullie achterlijke eisen,van m.n. de onzinnige digitale handtekening”.Maar de 4 leveranciers moesten elkaar zo nodig de tent uitvechten,ten koste van de hele taxibranche.Dat is de echte waarheid Taxitronic

Taxibelangen Nederland|09.04.15|12:05

De curator heeft met Neone Nederland afgesproken dat zij de inning van de debiteuren ter hand zal nemen.“Vooral omdat Neone daarmee goede contacten heeft”Ik ben er nog niet 1 tegengekomen die met Neone een goed contact heeft.Dat komt mede door de dubieuze handelswijze,verplichte maandelijkse kosten,reparatie’s en kosten monteur vallen niet onder de garantie.Monteur € 80,– p/u komt ondeugdelijke BCT repareren enz.Goede handel,en dan toch nog failliet gaan?? en de tent voor € 75000,– terugkopen

Paul Dijkhuizen|09.04.15|13:11

Vóór het eind van het jaar moet er dus in ieder geval nog even 200.000 + 2 x 175.000 = 550.000 euro worden ‘opgehaald’ waarvan dan Neone 175.000 mag hebben, daarna krijgt Neone de nog resterende debiteurenportefeuille… Vreemd, die debiteurenportefeuille is dus meer dan 550.000 euro waard en die is verkocht voor 75.000? En de crediteuren zoals Chess? Raar verhaal dit allemaal.

Taxi Volendam|09.04.15|13:27

@ Taxibelangen.
Rekeningen voor BCT reparatie’s ?
Er is wettelijke productaansprakelijkheid / garantie waar je een BEROEP op kan doen. Google even.
De bct’s kan niemand iets mee doordat ze niet voldoen.
ILT en bedrijven niet.
Zie ook de kamer vragen.
Het is dus zaak de bct’s nu *retour te geven aan je leveranciers en geld terug te vorderen, VOORDAT de wettelijke termijn verstreken is.
Daar kan je niet voor *bekeurd worden.
Kan de curator vast rekening met claim’s houden, mooi meegenomen.

Johan Zevenbergen|09.04.15|17:42

Curator heeft tot nu toe 164,5 uur gewerkt a ca € 350,00 pu = € 57575,00 plus nog wat kantoor en lunch kosten en wat uurtjes de komende tijd.
Zal het wel uitkomen op €75.000 dus dat is safe.

Tjerk Vinckx|09.04.15|20:25

De BCT in zijn huidige vorm zal volledig verdwijnen. Nogmaals op 8 april 2014 uitspraak Europese Hof en op 11 maart 2015 uitspraak voor de Nederlandse rechtbank, het recht op privacy. In Duitsland is nu zelfs traject controle verboden en in Nederland gaan men hier ook een rechtszaak tegen aanspannen, dus is het onmogelijk dat U continu wordt gevolgd door een ambtelijke terreur organisatie !!
Het is wettelijk verboden om U als burger 24 uur per dag te volgen !!!

Rodney Barten|09.04.15|20:49

@ Tjerk: Ondertussen moeten we nog steeds dat apparaat in de taxi hebben, voor hoelang nog? Kan een minister/ staatssecretaris zoveel gezichtverlies lijden? Hoeveel geld word ermee over de balk gegooid, krijgen we compensaties? Wat voor eerlijk controlemiddel komt ervoor in de plaats? Controle moeten wij als branche juist willen hebben, vooral om die beunhazen van Uber buiten spel te zetten!

Hudson Taxi|09.04.15|21:58

@ Rodney.
I&M is niet erg duidelijk wat nu wel en niet verplicht is.
Een bekeuring krijg je nu in ieder geval niet wanneer er geen BCT in je taxi zit.
Deugdelijke boekhouding dient ieder bedrijf te voeren.
Daarvoor is geen enkel bedrijf afhankelijk van de BCT.
Deugdelijke boekhouding helpt ons niet van illegaal taxivervoer af zoals Snorders UberPop of Belbussen e.d.
Je zou mogen verwachtten dat ILT dit voor z’n rekening neemt.
Snorder ‘ s e.d. hebben geen BCT of boekhouding dacht ik.

Johan Zevenbergen|10.04.15|00:25

Is het niet zo dat de hele wet en regelgeving voor de taxibranche momenteel in tegenspraak met elkaar en de Europese wetgeving is.
Waardoor er begrip en voedingsbodem voor snorders is ontstaan bij de gebruikers.
En wij de meeste tijd van onze rit bezig zijn om duidelijk te maken waarom onze prijs hoger is, en dus niet de gastheer/vrouw kunnen zijn die wenselijk is, om er een mooie rit van te kunnen maken.

Tjerk Vinckx|10.04.15|01:50

@ iedereen.

11 maart 2015.

Boekx Advocaten: De rechter heeft een einde gemaakt aan het verplicht bewaren van communicatiegegevens van iedereen, inclusief niet-verdachte burgers. Het belang van privacy weegt terecht zwaarder. Het oordeel van de rechter is in lijn met adviezen van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State !!!
Laat U zich niet intimideren door AMBTELIJKE PULP !!!

Johan Zevenbergen|10.04.15|09:53

boekx.com/nl/nieuws/Dagvaarding-kort-geding-Wet-Bewaarplicht-Telecommunicatie.
Uiteraard nog http en www er voor en html er achter bij deze link.
Duidelijk vonnis, vraag ik mij wel af waneer mansveld klaar is met de evaluatie taxi wet en regelgeving en komt met nieuwe richtlijnen.
Die duidelijkheid geven voor de vervoersbranche, en voor alle cowboys die denken dat Nederland wetteloos is.

Frans Ritzerfeld|10.04.15|11:21

Tjerk Vincks, bedankt, dit was voor mij het grootste struikelblok op de BCT, inbreuk op de privacy en beperking van bewegingsvrijheid, getuige het prostitutie verhaal in Valkenburg a/d Geul, hier schiet de overheid ook haar doel voorbij door 50 mannen uit hun gezinnen te scheuren waardoor al 2 mannen zelfmoord gepleegd hebben.
Als ik als taxi met een client 3 keren per week naar de hoeren ga, heeft daar niemand wat mee te maken en zeer zeker niet de overheid, taxivervoer is besloten vervoer.

Rodney Barten|10.04.15|18:45

@ Frans: Het meisje uit Valkenburg is minderjarig, dat de overheid hier een heel duidelijk statement heeft gemaakt kan ik alleen maar toe juichen. Het zal je dochter maar zijn die door zo’n loverboy in de val word gelokt. En die gezinnen die uit elkaar worden gerukt, hadden ze maar tot 10 moeten tellen. Wie zijn kont brand moet op de blaren zitten.

Hans Dekker|11.04.15|06:57

@Rodney, daar hebt je helemaal gelijk in!!

Hudson Taxi|11.04.15|10:22

Begrijp ik de discussie nu goed?
Een taxichauffeur moet een enkelband om, omdat er mannen zijn die vreemd gaan ???
Heeft in Valkenburg a/d geul niet gewerkt.
Deze discussie slaat ook werkelijk nergens op en heeft ook niets met de BCT te maken.
Laten we ons bij het nut van de huidige BCT voor taxibedrijven bezig houden.
Die is al door toedoen van dezelfde overheid omstreden genoeg gezien de kamervragen en failissementen door dit gedrocht, wat BCT wordt genoemd.

Johan Zevenbergen|14.04.15|10:29

Als Uber met zijn petitie voor legalisering van Uberpop tegen mansveld ( gratis reclame) zijn zin krijgt heb je helemaal geen bct meer nodig.

Rodney Barten|14.04.15|11:19

@ Johan: Als UberPop legaal word lever ik gelijk mijn blauwe platen in, schrijf me uit bij de KVK, zet mijn taxi op privé, zeg mijn accountant gedag en ga volledig op in het zwarte circuit. Ik leg me klanten uit dat het nu voortaan zonder bonnetje moet, dat ze niet meer verzekerd zijn en als het finaal mis gaat ze maar even moeten aankloppen bij Mansveld.

Johan Zevenbergen|14.04.15|14:08

@rodney,
Denk niet dat een grootdeel zo lang wacht, heb nog nooit zoveel personenbusjes op geel hier voorbij zien komen als de afgelopen weken.

Rodney Barten|14.04.15|20:01

Johan, het legaliseren van Pop zal echt niet gaan gebeuren, de overheid zal heus niet toestaan dat ILLEGAAL werken wettelijk word goed gekeurd. Mijn opmerking was dus cynisch bedoeld. Uber heeft met de petitie weer een trukje bedacht om u op stang te jagen en om de media weer voer te geven voor gratis reclame.

Johan Zevenbergen|14.04.15|21:44

@rodney,
Snap prima dat het uiteindelijk niet gelegaliseerd kan worden,
Probeer de aandacht te vestigen op het feit dat veel snorders en (legale)vervoerders op de hoogte zijn van het onvermogen van deze regering om de wet en regelgeving te handhaven en te controleren en de pakkans nihil is
Zodat men met huur busjes op geel kenteken hier vrolijk taxi werk verricht, en er zelfs zijn die aan particulieren busjes op blauw kenteken verhuren
Dus dat er alles aan word gedaan om de bct te ontduiken

Johan Zevenbergen|14.04.15|21:57

En dus de bct van nul toegevoegde waarde is, als men niet handhaaft.
Los nog van het disfunctioneren en privacy.