Geld, euro, bijdrage

Vakantiegeld taxipersoneel moet uiterlijk 31 mei betaald zijn

Geld, euro, bijdrage

De jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag voor taxipersoneel komt er weer aan. De CAO Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt.

Want betaalt het taxibedrijf de vakantietoeslag niet op tijd, dan kan dit grote gevolgen hebben. Zowel voor de boete die SFT oplegt als het bedrijfsoordeel voor de taxi-onderneming.

Controle naleving CAO

Als SFT tijdens een controle op de naleving van de CAO achteraf constateert dat de vakantietoeslag te laat betaald is, dient de ondernemer 10% extra aan de werknemer te betalen. Dit geldt ook als tijdens het onderzoek van SFT het vakantiegeld al lang betaald is.

Daarnaast kan het gevolgen hebben voor het bedrijfsoordeel. Te late betaling van de vakantietoeslag (net als te late loonbetaling) is een ernstige overtreding. En bij meer dan twee ernstige overtredingen leidt het bedrijfsoordeel tot een ‘onvoldoende’.

Aanbestedingen

Een onvoldoende bedrijfsoordeel kan een belemmering zijn als een taxibedrijf wilt inschrijven op aanbestedingen. Bovendien dient voor TX-Keur het laatst afgegeven bedrijfsoordeel een ‘voldoende’ te zijn.

Is op 31 mei je vakantiegeld nog niet betaald? Neem dan contact op met AxiTaxi.

Veel gestelde vragen over vakantiegeld

Periode
Je hebt recht op vakantiegeld van 1 mei tot en met 30 april. Een heel jaar dus. Als je later in dienst bent gekomen, heb je recht op vakantiegeld over de maanden die je in dienst bent. Uiterlijk op 31 mei moet het vakantiegeld op je rekening staan.

Verlof en meeruren
Voor je vakantiegeld moet je werkgever ook je verlofuren en je meeruren meetellen. Als je dus verlof en meeruren hebt laten uitbetalen, moet je daar later ook die 8% vakantiegeld over krijgen.

Ziekte
Als je ziek bent, bouw je ook vakantiegeld op. Over het loon dat je werkgever betaalt, krijg je ook 8% vakantiegeld.

Uit dienst
Als je niet meer bij een werkgever aan de slag bent, heb je wel gewoon recht op vakantiegeld. Let goed op je laatste loonstrook, dat is de eindafrekening. Daarop moet ook je 8% vakantiegeld staan.

Loonstrook
Je krijgt van je werkgever een loonstrook. Dat staat op hoeveel vakantiegeld je krijgt. Zo’n loonstrook is best ingewikkeld. Als je vragen hebt, neem contact met ons op.

Rekenvoorbeeld
Je bruto loon bedraagt als parttimer € 942,12 per maand (€ 10,87 per uur). Hierover bouw je 8% vakantietoeslag op = € 942,12 x 0,08 = € 75,37. Na 12 maanden is dat dus € 904,44. Let erop dat bij een tredeverhoging per januari je over dit hogere loon ook de 8% vakantiegeld opbouwt. Daarnaast kan het zijn dat je in een maand extra uren (meeruren) werkt. Over deze meeruren bouw je ook 8 % vakantietoeslag op. Stel in een maand heb je 12 meeruren (extra loon 12 x € 10,87 = € 130,44) dan bouw je € 10,44 (€ 130,44 x 0,08) extra vakantietoeslag op.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik te weinig vakantiegeld heb gekregen?
Eerst navragen bij Personeelszaken. Die zijn er ook om dit soort zaken voor je uit te zoeken. Als je denkt dat het bewust is gebeurd, kun je het best contact met ons opnemen. Kijk voor meer informatie op www.axitaxi.nu.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Vakantiegeld taxipersoneel moet uiterlijk 31 mei betaald zijn”

Ben Hennik|19.05.15|04:29

is straks allemaal voorbij op de taxi branche. gewoon effe je vakantiegeld kiepen bij het kvk en kiwa en cao taxi kan geschrapt worden. lang leve de regering ;). pfffff

John Dierx|03.06.15|11:42

Ben je hebt volkomen gelijk, ik onderteken jouw commentaar zo denk ik er ook over!