taxichauffeur

Ruimte voor inhuur zzp-chauffeurs door taxi- en touringcarbedrijven

Er is behoorlijk wat ruimte voor taxi- en touringcarbedrijven om zzp-chauffeursdiensten in te huren. Want onlangs bepaalde de rechter dat de CAO Besloten Busvervoer alleen van toepassing is voor ‘schijnzelfstandigen’. En dat een cao niets heeft te zeggen over échte zzp’ers. In geval van inhuur van dergelijke zelfstandige aanbieders van chauffeursdiensten hoeft dus alleen de wet gevolgd te worden. Voor het leveren van chauffeursdiensten aan personenvervoerbedrijven is geen communautaire- of taxivergunning nodig, zo leert navraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

TaxiPro legde naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak twee voorbeelden voor aan de ILT met de vraag of dit is toegestaan volgens de WP2000. En of de zzp-chauffeur dan een eigen taxi- of communautaire vergunning nodig zou hebben.

Voorbeeld 1: taxisector

Een taxibedrijf huurt een zzp-chauffeur in met chauffeurspas (geen taxivergunning) om een wmo-rit uit te voeren (gehandicaptenvervoer in opdracht van de gemeente). Klant is doelgroepenvervoer en valt onder een aanbesteding die de taxi-ondernemer heeft gewonnen. De zzp-chauffeur stuurt zijn factuur aan de taxi-onderneming voor geleverde chauffeursdiensten. Is dat toegestaan?

Antwoord ILT:

– Als de zzp-chauffeur met eigen chauffeurskaart – zonder eigen vergunning – wordt ingehuurd, dan rijdt hij voor rekening en risico van het inhurende bedrijf.
– Zonder eigen vergunning mag de chauffeur niet rijden, als hij voor eigen rekening en risico rijdt.
– Zonder eigen vergunning zijn werkzaamheden die worden verricht voor rekening en risico voor een werkgever (chauffeur in loondienst) cq voor het inhurende bedrijf (als een zzp-er wordt ingehuurd).

Voorbeeld 2: besloten busvervoer

Een touringcarbedrijf huurt een zzp-chauffeur in met chauffeurspas (geen communautaire vergunning) om een rit naar Oostenrijk uit te voeren. Het vervoer is met de bus van de touringcarondernemer. De klanten zijn gevonden door de touringcar-ondernemer. En zij betalen aan de busonderneming de rit. De zzp-chauffeur stuurt zijn factuur aan de bus-onderneming voor geleverde chauffeursdiensten. Is dat toegestaan?

Antwoord ILT:

-De eis van dienstbetrekking in het busvervoer is reeds vele jaren uit de WP2000 gehaald. Hierdoor is het niet nodig dat een persoon die als chauffeur van een bus optreedt in dienstbetrekking werkzaam is bij de vervoerder. Hij mag worden ingehuurd via een uitzendbureau of als zzp’er (als chauffeur). Hierdoor blijft de vervoerder (vergunninghouder) verantwoordelijk. Rekening en risico van het vervoer bij de vervoerder. Mbt gebruik digitale pas zal de chauffeur deze moeten laten uitlezen bij de vervoerder waar hij gereden heeft, deze heeft die data namelijk nodig voor zijn bedrijfsadministratie. Geldt overigens ook voor tachograafschijven: de originele moeten na 28 dagen worden ingeleverd bij de vervoerder waar hij heeft gereden.

– Als een zzp’er sec een bus huurt bij wie dan ook en hij gaat daarmee vervoer verrichten voor hemzelf zal hij een Communautaire vergunning op zijn eigen naam moeten hebben omdat hij dan vervoerder wordt en het rekening en risico dan ook bij hem ligt. Zal zijn bestuurderskaart dus bij hemzelf moeten uitlezen. Het is dus niet toegestaan om dan ook gebruik te maken van een Communautaire vergunning van een andere onderneming hetgeen strafbaar is voor diegene die de vergunning ter beschikking stelt en voor diegenen die dan rijdt zonder vergunning.

Inhuren zzp-chauffeurs

De recente uitspraak van de rechter en de bepalingen in de WP2000 betekenen dus dat zowel taxi- als touringcarbedrijven gebruik mogen maken van zzp-chauffeursdiensten. Hierbij moet wel sprake zijn van zzp’ers als zelfstandige marktdeelnemers. Dus er mag geen sprake zijn van verkapte loondienst. En chauffeursdiensten worden belast tegen 21% btw, waar personenvervoer tegen betaling (dus voor eigen rekening en risico) nog onder het 6%-tarief valt. Deze btw is weer wel te verrekenen door de inhurende ondernemer.

Zo mag een touringcarbedrijf dus bijvoorbeeld een zelfstandige rijschoolhouder met D-rijbewijs inhuren voor een losse rit. Hierbij is de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing. En ook kan een taxibedrijf een zzp-rijinstructeur met chauffeurspas inhuren om taxiritten uit te voeren. Volgens de CAO Taxivervoer mag in totaal 15% van de loonsom hiervoor gebruikt worden. Maar als de uitspraak van de rechter inzake de CAO Besloten Busvervoer wordt gevolgd, dan is de CAO Taxivervoer niet van toepassing op échte zzp’ers. En zou die beperking niet gevolgd hoeven te worden.

Sociale premies

Het is echter wel belangrijk dat het inhurende personenvervoersbedrijf zich ervan verzekert dat er geen sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’. Want dan moeten er achteraf nog allerlei sociale premies betaald worden. En komt alsnog de CAO om de hoek kijken.

De kantonrechter heeft namelijk in zijn uitspraak bepaald dat de beperking in de CAO Besloten Busvervoer ‘rechtsgeldig is voor zzp’ers die ‘schijnzelfstandigen’ zijn als bedoeld in het HvJEU-arrest van 4 december 2014 (FNV KIEM/Staat der Nederlanden), maar geen rechtsgevolg heeft voor zzp’ers als zelfstandige marktdeelnemers, ondernemingen in de zin van artikel 101 lid VWEU.

Belastingdienst

Uiteindelijk is het de Belastingdienst die bepaalt of er sprake is van ‘schijnzelfstandigen’. Maar enkele voorbeelden van criteria waar naar gekeken wordt zijn: KVK-registratie, het aantal opdrachtgevers van de zzp’er, mate van gelijkwaardigheid, wie bepaalt de werktijden, zelfstandigheid onderneming, etc.

André Jansen van ZZP Collectief Service strijdt al jaren om ingezet te worden als zzp-touringcarchauffeur. Hij was een van de partijen in de recente uitspraak. Jansen bezit zelf geen communautaire vergunning, de touringcarbedrijven waar hij zaken mee doet wel. “Gelukkig is er nu eindelijk deze uitspraak van de rechter. Want het was natuurlijk absurd dat een CAO bepaalde of een touringcar-ondernemer mij als zelfstandige leverancier van chauffeursdiensten mocht inhuren.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Ruimte voor inhuur zzp-chauffeurs door taxi- en touringcarbedrijven”

Alex Sajtos|24.06.15|11:46

Wat een goed verhaal! Complimenten voor het uitzoeken en duidelijke uitleg!
Eindelijk houvast in deze duistere materie.

Uiteindelijk blijft dus de vervoerder verantwoordelijk voor het doen en laten van de vergunningsloze ZZP’er, en dient deze ZZP’er verantwoording af te leggen aan zijn/haar opdrachtgever.

Dus kunnen bedrijven gewoon weer de postbode van straat plukken en achter het stuur drukken met een ritopdracht in de binnenzak… [nadat ze deze eerst langs de KvK hebben gestuurd]

Edwin Leuris|24.06.15|16:38

Hoe het wettelijk geregeld was, was altijd al wel duidelijk, probleem was dat CAO Partijen Besloten Busvervoer, KNV en de Vakbonden maar niet konden wennen aan de moderne tijd en meer tijd nodig hadden om hier invulling aan te geven. Nu is het dan ook bij hen duidelijk en bespreken zij binnenkort hoe de CAO hier op aan te passen. De postbode van de straat plukken zal helaas niet opgaan. Elke ZZP-er zal aan dezelfde voorwaarden voor vakbekwaamheid moeten voldoen als een chauffeur in loondienst.

Edwin Leuris|24.06.15|16:44

zoals geneeskundige verklaring, rijbewijs D en Code 95. Mocht betreffende postbode dit in orde hebben dan moet hij of zij het ook ambiëren om zelfstandig ondernemer te zijn en zich als dusdanig te manifesteren. Als dit zo is dan kan deze persoon ingehuurd worden door busbedrijven voor uitvoer van ritten. Op basis van specifieke kwaliteiten kunnen busbedrijven voor bepaalde ZZP-ers kiezen voor bepaalde ritten. Denk aan talen of bv omgang met agressie hetgeen de branche ten goede zal komen

Duco Douwstra|25.06.15|09:54

Een postbode niet maar een Zzp-er met een taxi-pas pakkettenbezorger Post-NL dus wel.Het komt er dus weer op neer dat wie de schijnconstructie sluw in elkaar kan draaien er profijt van heeft.Hoe houden ze het enorme overschot(of is het uitschot?) van 455000 ambtenaren met hun kat en muisspel aan het werk.Als de vakbekwaamheid afgeschaft gaat worden dan is het schijn Zzp probleem opgelost de chaos nog groter.Dan gaan de ambtenaren weer jaren overleggen hoe ze zelf gecreëerde problemen,oplossen

Paul Dijkhuizen|25.06.15|10:44

Duidelijk dus, de PostNL constructie was, en is, ondanks de afspraken met de belastingdienst dus niet toegestaan. Vanwege het feit dat deze ZZP-ers maar één opdrachtgever hadden en hebben is hier sprake van ‘schijnzelfstandigheid’ en zal PostNL dus alsnog sociale premies en dergelijke af moeten dragen. Vreemd dat de belastingdienst afspraken maakt met bedrijven die tegen de wet zijn. Ik hou de berichtgeving in deze in de gaten, want als PostNL dit mag, mag ieder bedrijf dit dus!

Esther Gruppen|25.06.15|10:56

maar… wie weet hier het antwoord op:chauffeur met pas en vergunning, krijgt een rit iov een extern bedrijf, bijvoorbeeld ETS.de chauffeur stuurt een factuur naar ETS met 6% btw.
ETS stuurt een factuur door met 6%.Als ik het goed begrijp, dan moet de chauffeur eigenlijk een factuur naar ETS met 21% sturen. ETS stuurt een factuur naar de opdrachtgever met 6%.

Esther Gruppen|25.06.15|10:57

vervolg:
Deze discussie voer ik namelijk al tijden, maar duidelijkheid is er niet!!!Hoe zit het dan met de centrales? DenHaag Amsterdam Rotterdam bijvoorbeeld. Bedrijf belt de centrale, centrale geeft de rit aan een chauffeur. Chauffeur krijgt dit geld met 6% btw betaald. DE centrale stuurt ook een factuur naar de klant van 6%.Klopt dit wel? De chauffeur voert een dienst uit iov de centrale, de centrale iov klant.

Bart Pals|25.06.15|11:13

Dag Esther, personenvervoer wordt tegen 6% belast. Het maakt niet uit wie de factuur stuurt; de chauffeur of de centrale. De maandelijkse fee van de chauffeur aan de centrale wordt belast tegen 21%. Maar dat is een andere factuur dan de factuur voor de taxirit aan de klant.

Esther Gruppen|25.06.15|11:24

oke… door de maandelijkse bijdrage te betalen aan een centrale, vervalt : iov van derden?

blijft toch een moeilijk punt hoor. Ik doe al 18 jaar taxi ondernemingen en weet er dan ook heeeel veel vanaf, maar dit punt blijft een byzonder punt.

het doorbelasten…..

Stichting Pdda|25.06.15|17:43

@ Esther, die 21% gaat over chauffeursdiensten, dus ingehuurd zonder eigen voertuig. Inhuur met voertuig en vergunning is gewoon personenvervoer dus 6%. Je haalt 2 zaken door elkaar. Dus het doorbelasten is niet zo ingewikkeld, alleen je moet chauffeursdiensten en taxivervoer wel met het juiste BTW tarief factureren.

Limoparty Vipnight|30.06.15|18:47

@Duco Douwstra: wat je schrijft klopt niet. Indien een ZZP-koerier, lees chauffeur, alléén voor PostNL pakketten zou bezorgen is deze ZZP-er een schijnzelfstandige. Indien deze ZZP-er voor meerdere bedrijven pakketten bezorgt (PostNL, DHL, DPD, UPS) is hij een echte ZZP-er als zelfstandig martkdeelnemer. Hetzelfde geldt voor een taxichauffeur. De 15% inhuurbeperking in de taxi CAO artikel 6.3 is hiermee dan ook discutabel.

Limoparty Vipnight|30.06.15|18:48

@Esther: Wat stichting Pdda schrijft is juist. Voor een chauffeursdienst dient 21% BTW te worden gefactureerd. Aan de klant die het vervoer afneemt wordt 6% BTW gefactureerd. Het doorbelasten van een rit is ook 6% BTW. Dat de ZZP chauffeur 21% BTW in rekening brengt maakt de rit niet duurder omdat het inhurend bedrijf deze betaalde BTW weer terugkrijgt van de belastingdienst. De ZZP-chauffeur draagt deze BTW af aan de belastingdienst. Tussen ondernemers is BTW ook geen discussiepunt (nihil).

William Maas|02.08.17|10:27

Ter info verhaal klopt blijkbaar niet meer. Ben rijschoolhouder en rijdt als zzp’er op een touringcar bij een taxibedrijf (gemiddeld 15 uur per maand).
Zojuist definitief te horen gekregen van de belastingdienst dat deze werkzaamheden worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Omdat de werkzaamheden van mijn onderneming als rijschool niet in het verlengde liggen van het bus werk. Ook omdat ik voor het taxibedrijf dezelfde werkzaamheden verricht als andere die wel in loondienst zijn.

Azaad Guman|18.10.19|23:21

Als ik een rit die ik krijg van een klant uitbesteed aan een collega-taxi, dan factureert die collega mij met 21% en ik factureer aan de klant met 9%.

Ruimte voor inhuur zzp-chauffeurs door taxi- en touringcarbedrijven | TaxiPro
taxichauffeur

Ruimte voor inhuur zzp-chauffeurs door taxi- en touringcarbedrijven

Er is behoorlijk wat ruimte voor taxi- en touringcarbedrijven om zzp-chauffeursdiensten in te huren. Want onlangs bepaalde de rechter dat de CAO Besloten Busvervoer alleen van toepassing is voor ‘schijnzelfstandigen’. En dat een cao niets heeft te zeggen over échte zzp’ers. In geval van inhuur van dergelijke zelfstandige aanbieders van chauffeursdiensten hoeft dus alleen de wet gevolgd te worden. Voor het leveren van chauffeursdiensten aan personenvervoerbedrijven is geen communautaire- of taxivergunning nodig, zo leert navraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

TaxiPro legde naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak twee voorbeelden voor aan de ILT met de vraag of dit is toegestaan volgens de WP2000. En of de zzp-chauffeur dan een eigen taxi- of communautaire vergunning nodig zou hebben.

Voorbeeld 1: taxisector

Een taxibedrijf huurt een zzp-chauffeur in met chauffeurspas (geen taxivergunning) om een wmo-rit uit te voeren (gehandicaptenvervoer in opdracht van de gemeente). Klant is doelgroepenvervoer en valt onder een aanbesteding die de taxi-ondernemer heeft gewonnen. De zzp-chauffeur stuurt zijn factuur aan de taxi-onderneming voor geleverde chauffeursdiensten. Is dat toegestaan?

Antwoord ILT:

– Als de zzp-chauffeur met eigen chauffeurskaart – zonder eigen vergunning – wordt ingehuurd, dan rijdt hij voor rekening en risico van het inhurende bedrijf.
– Zonder eigen vergunning mag de chauffeur niet rijden, als hij voor eigen rekening en risico rijdt.
– Zonder eigen vergunning zijn werkzaamheden die worden verricht voor rekening en risico voor een werkgever (chauffeur in loondienst) cq voor het inhurende bedrijf (als een zzp-er wordt ingehuurd).

Voorbeeld 2: besloten busvervoer

Een touringcarbedrijf huurt een zzp-chauffeur in met chauffeurspas (geen communautaire vergunning) om een rit naar Oostenrijk uit te voeren. Het vervoer is met de bus van de touringcarondernemer. De klanten zijn gevonden door de touringcar-ondernemer. En zij betalen aan de busonderneming de rit. De zzp-chauffeur stuurt zijn factuur aan de bus-onderneming voor geleverde chauffeursdiensten. Is dat toegestaan?

Antwoord ILT:

-De eis van dienstbetrekking in het busvervoer is reeds vele jaren uit de WP2000 gehaald. Hierdoor is het niet nodig dat een persoon die als chauffeur van een bus optreedt in dienstbetrekking werkzaam is bij de vervoerder. Hij mag worden ingehuurd via een uitzendbureau of als zzp’er (als chauffeur). Hierdoor blijft de vervoerder (vergunninghouder) verantwoordelijk. Rekening en risico van het vervoer bij de vervoerder. Mbt gebruik digitale pas zal de chauffeur deze moeten laten uitlezen bij de vervoerder waar hij gereden heeft, deze heeft die data namelijk nodig voor zijn bedrijfsadministratie. Geldt overigens ook voor tachograafschijven: de originele moeten na 28 dagen worden ingeleverd bij de vervoerder waar hij heeft gereden.

– Als een zzp’er sec een bus huurt bij wie dan ook en hij gaat daarmee vervoer verrichten voor hemzelf zal hij een Communautaire vergunning op zijn eigen naam moeten hebben omdat hij dan vervoerder wordt en het rekening en risico dan ook bij hem ligt. Zal zijn bestuurderskaart dus bij hemzelf moeten uitlezen. Het is dus niet toegestaan om dan ook gebruik te maken van een Communautaire vergunning van een andere onderneming hetgeen strafbaar is voor diegene die de vergunning ter beschikking stelt en voor diegenen die dan rijdt zonder vergunning.

Inhuren zzp-chauffeurs

De recente uitspraak van de rechter en de bepalingen in de WP2000 betekenen dus dat zowel taxi- als touringcarbedrijven gebruik mogen maken van zzp-chauffeursdiensten. Hierbij moet wel sprake zijn van zzp’ers als zelfstandige marktdeelnemers. Dus er mag geen sprake zijn van verkapte loondienst. En chauffeursdiensten worden belast tegen 21% btw, waar personenvervoer tegen betaling (dus voor eigen rekening en risico) nog onder het 6%-tarief valt. Deze btw is weer wel te verrekenen door de inhurende ondernemer.

Zo mag een touringcarbedrijf dus bijvoorbeeld een zelfstandige rijschoolhouder met D-rijbewijs inhuren voor een losse rit. Hierbij is de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing. En ook kan een taxibedrijf een zzp-rijinstructeur met chauffeurspas inhuren om taxiritten uit te voeren. Volgens de CAO Taxivervoer mag in totaal 15% van de loonsom hiervoor gebruikt worden. Maar als de uitspraak van de rechter inzake de CAO Besloten Busvervoer wordt gevolgd, dan is de CAO Taxivervoer niet van toepassing op échte zzp’ers. En zou die beperking niet gevolgd hoeven te worden.

Sociale premies

Het is echter wel belangrijk dat het inhurende personenvervoersbedrijf zich ervan verzekert dat er geen sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’. Want dan moeten er achteraf nog allerlei sociale premies betaald worden. En komt alsnog de CAO om de hoek kijken.

De kantonrechter heeft namelijk in zijn uitspraak bepaald dat de beperking in de CAO Besloten Busvervoer ‘rechtsgeldig is voor zzp’ers die ‘schijnzelfstandigen’ zijn als bedoeld in het HvJEU-arrest van 4 december 2014 (FNV KIEM/Staat der Nederlanden), maar geen rechtsgevolg heeft voor zzp’ers als zelfstandige marktdeelnemers, ondernemingen in de zin van artikel 101 lid VWEU.

Belastingdienst

Uiteindelijk is het de Belastingdienst die bepaalt of er sprake is van ‘schijnzelfstandigen’. Maar enkele voorbeelden van criteria waar naar gekeken wordt zijn: KVK-registratie, het aantal opdrachtgevers van de zzp’er, mate van gelijkwaardigheid, wie bepaalt de werktijden, zelfstandigheid onderneming, etc.

André Jansen van ZZP Collectief Service strijdt al jaren om ingezet te worden als zzp-touringcarchauffeur. Hij was een van de partijen in de recente uitspraak. Jansen bezit zelf geen communautaire vergunning, de touringcarbedrijven waar hij zaken mee doet wel. “Gelukkig is er nu eindelijk deze uitspraak van de rechter. Want het was natuurlijk absurd dat een CAO bepaalde of een touringcar-ondernemer mij als zelfstandige leverancier van chauffeursdiensten mocht inhuren.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Ruimte voor inhuur zzp-chauffeurs door taxi- en touringcarbedrijven”

Alex Sajtos|24.06.15|11:46

Wat een goed verhaal! Complimenten voor het uitzoeken en duidelijke uitleg!
Eindelijk houvast in deze duistere materie.

Uiteindelijk blijft dus de vervoerder verantwoordelijk voor het doen en laten van de vergunningsloze ZZP’er, en dient deze ZZP’er verantwoording af te leggen aan zijn/haar opdrachtgever.

Dus kunnen bedrijven gewoon weer de postbode van straat plukken en achter het stuur drukken met een ritopdracht in de binnenzak… [nadat ze deze eerst langs de KvK hebben gestuurd]

Edwin Leuris|24.06.15|16:38

Hoe het wettelijk geregeld was, was altijd al wel duidelijk, probleem was dat CAO Partijen Besloten Busvervoer, KNV en de Vakbonden maar niet konden wennen aan de moderne tijd en meer tijd nodig hadden om hier invulling aan te geven. Nu is het dan ook bij hen duidelijk en bespreken zij binnenkort hoe de CAO hier op aan te passen. De postbode van de straat plukken zal helaas niet opgaan. Elke ZZP-er zal aan dezelfde voorwaarden voor vakbekwaamheid moeten voldoen als een chauffeur in loondienst.

Edwin Leuris|24.06.15|16:44

zoals geneeskundige verklaring, rijbewijs D en Code 95. Mocht betreffende postbode dit in orde hebben dan moet hij of zij het ook ambiëren om zelfstandig ondernemer te zijn en zich als dusdanig te manifesteren. Als dit zo is dan kan deze persoon ingehuurd worden door busbedrijven voor uitvoer van ritten. Op basis van specifieke kwaliteiten kunnen busbedrijven voor bepaalde ZZP-ers kiezen voor bepaalde ritten. Denk aan talen of bv omgang met agressie hetgeen de branche ten goede zal komen

Duco Douwstra|25.06.15|09:54

Een postbode niet maar een Zzp-er met een taxi-pas pakkettenbezorger Post-NL dus wel.Het komt er dus weer op neer dat wie de schijnconstructie sluw in elkaar kan draaien er profijt van heeft.Hoe houden ze het enorme overschot(of is het uitschot?) van 455000 ambtenaren met hun kat en muisspel aan het werk.Als de vakbekwaamheid afgeschaft gaat worden dan is het schijn Zzp probleem opgelost de chaos nog groter.Dan gaan de ambtenaren weer jaren overleggen hoe ze zelf gecreëerde problemen,oplossen

Paul Dijkhuizen|25.06.15|10:44

Duidelijk dus, de PostNL constructie was, en is, ondanks de afspraken met de belastingdienst dus niet toegestaan. Vanwege het feit dat deze ZZP-ers maar één opdrachtgever hadden en hebben is hier sprake van ‘schijnzelfstandigheid’ en zal PostNL dus alsnog sociale premies en dergelijke af moeten dragen. Vreemd dat de belastingdienst afspraken maakt met bedrijven die tegen de wet zijn. Ik hou de berichtgeving in deze in de gaten, want als PostNL dit mag, mag ieder bedrijf dit dus!

Esther Gruppen|25.06.15|10:56

maar… wie weet hier het antwoord op:chauffeur met pas en vergunning, krijgt een rit iov een extern bedrijf, bijvoorbeeld ETS.de chauffeur stuurt een factuur naar ETS met 6% btw.
ETS stuurt een factuur door met 6%.Als ik het goed begrijp, dan moet de chauffeur eigenlijk een factuur naar ETS met 21% sturen. ETS stuurt een factuur naar de opdrachtgever met 6%.

Esther Gruppen|25.06.15|10:57

vervolg:
Deze discussie voer ik namelijk al tijden, maar duidelijkheid is er niet!!!Hoe zit het dan met de centrales? DenHaag Amsterdam Rotterdam bijvoorbeeld. Bedrijf belt de centrale, centrale geeft de rit aan een chauffeur. Chauffeur krijgt dit geld met 6% btw betaald. DE centrale stuurt ook een factuur naar de klant van 6%.Klopt dit wel? De chauffeur voert een dienst uit iov de centrale, de centrale iov klant.

Bart Pals|25.06.15|11:13

Dag Esther, personenvervoer wordt tegen 6% belast. Het maakt niet uit wie de factuur stuurt; de chauffeur of de centrale. De maandelijkse fee van de chauffeur aan de centrale wordt belast tegen 21%. Maar dat is een andere factuur dan de factuur voor de taxirit aan de klant.

Esther Gruppen|25.06.15|11:24

oke… door de maandelijkse bijdrage te betalen aan een centrale, vervalt : iov van derden?

blijft toch een moeilijk punt hoor. Ik doe al 18 jaar taxi ondernemingen en weet er dan ook heeeel veel vanaf, maar dit punt blijft een byzonder punt.

het doorbelasten…..

Stichting Pdda|25.06.15|17:43

@ Esther, die 21% gaat over chauffeursdiensten, dus ingehuurd zonder eigen voertuig. Inhuur met voertuig en vergunning is gewoon personenvervoer dus 6%. Je haalt 2 zaken door elkaar. Dus het doorbelasten is niet zo ingewikkeld, alleen je moet chauffeursdiensten en taxivervoer wel met het juiste BTW tarief factureren.

Limoparty Vipnight|30.06.15|18:47

@Duco Douwstra: wat je schrijft klopt niet. Indien een ZZP-koerier, lees chauffeur, alléén voor PostNL pakketten zou bezorgen is deze ZZP-er een schijnzelfstandige. Indien deze ZZP-er voor meerdere bedrijven pakketten bezorgt (PostNL, DHL, DPD, UPS) is hij een echte ZZP-er als zelfstandig martkdeelnemer. Hetzelfde geldt voor een taxichauffeur. De 15% inhuurbeperking in de taxi CAO artikel 6.3 is hiermee dan ook discutabel.

Limoparty Vipnight|30.06.15|18:48

@Esther: Wat stichting Pdda schrijft is juist. Voor een chauffeursdienst dient 21% BTW te worden gefactureerd. Aan de klant die het vervoer afneemt wordt 6% BTW gefactureerd. Het doorbelasten van een rit is ook 6% BTW. Dat de ZZP chauffeur 21% BTW in rekening brengt maakt de rit niet duurder omdat het inhurend bedrijf deze betaalde BTW weer terugkrijgt van de belastingdienst. De ZZP-chauffeur draagt deze BTW af aan de belastingdienst. Tussen ondernemers is BTW ook geen discussiepunt (nihil).

William Maas|02.08.17|10:27

Ter info verhaal klopt blijkbaar niet meer. Ben rijschoolhouder en rijdt als zzp’er op een touringcar bij een taxibedrijf (gemiddeld 15 uur per maand).
Zojuist definitief te horen gekregen van de belastingdienst dat deze werkzaamheden worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Omdat de werkzaamheden van mijn onderneming als rijschool niet in het verlengde liggen van het bus werk. Ook omdat ik voor het taxibedrijf dezelfde werkzaamheden verricht als andere die wel in loondienst zijn.

Azaad Guman|18.10.19|23:21

Als ik een rit die ik krijg van een klant uitbesteed aan een collega-taxi, dan factureert die collega mij met 21% en ik factureer aan de klant met 9%.