ilt, inspectie leefomgeving en transport, inspecteur, controle, handhaving

Combinatie taxichauffeur en Albert Heijn-medewerker leidt tot fikse boete

Taxichauffeurs die na hun dienst ook nog ergens anders gaan werken, moeten goed oppassen dat ze geen torenhoge boetes krijgen. Een Utrechtse medewerker van de Albert Heijn die ook zzp-taxichauffeur is, heeft een boete gekregen van maar liefst 4500 euro. Vanwege de combinatie van taxichauffeur en supermarkt-medewerker, heeft hij volgens de inspectie de rusttijden overtreden. Want rusttijd is dus niet ‘geen taxi rijden’, maar hiervoor geldt ‘helemaal niet werken’, zo blijkt uit de zaak. Het is overigens zeer uitzonderlijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete oplegt omdat er te weinig rust is genoten vanwege een combinatie van twee verschillende banen.  

De chauffeur ging in beroep bij de bestuursrechter in Utrecht, daarbij ondersteund door Duco Douwstra van de Stichting Taxibelangen Nederland. Maar de rechter heeft het bezwaar van de man vorige week ongegrond verklaard.

Taxi-controle

De taxichauffeur werd vorig jaar aangehouden bij een taxi-controle van de ILT in Utrecht. Hij verklaarde naast taxichauffeur ook werkzaam te zijn bij de Albert Heijn in Geldermalsen. Vervolgens heeft de ILT-inspecteur zijn werktijden opgevraagd bij de Albert Heijn en die gecombineerd met de registratie van de rij- en rusttijden als taxichauffeur.

Na het onderzoek legde ILT een flinke boete op; die bedroeg maar liefst 4500 euro. “De overtredingen bestaan er uit dat de man, gelet op de combinatie van twee banen, in de periode van 21 april 2014 tot en met 18 mei 2014 acht keer te weinig rusturen heeft gehad”, blijkt uit het vonnis. Want taxichauffeurs moeten na hun dienst een minimale periode van rust houden. En dat is hier niet gebeurd, want de man ging aan het werk bij de Albert Heijn.

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Hij heeft een boete gehad voor overtreding van artikel 2:5.1 tweede lid van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in combinatie met artikel 8 van de Europese Verordening (EG). Die laatste bepaalt een taxichauffeur binnen elke periode van 24 uur van de voorafgaande dagelijkse rusttijd een nieuwe dagelijkse rusttijd moet hebben genomen van minimaal 9 uur (verkort) of 11 uur. En door de combinatie van twee banen, heeft de man hier niet aan voldaan. Je mag dus volgens de ILT en deze bestuursrechter niet 8 uur op de taxi rijden en vervolgens 8 uur gaan werken bij de Albert Heijn.

Bijzonder wrang in deze kwestie is dat de chauffeur volgens de rechter verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij kan zich niet beroepen op zijn zwijgrecht als hem door de ILT wordt gevraagd of hij ook ergens anders werkzaam is. Volgens de rechter zijn taxichauffeurs namelijk verplicht om mee te werken met een mondelinge ondervraging door de ILT. Pas als er sprake is van een concrete verdenking door de ILT (nadat de man heeft toegegeven ook nog ergens anders te werken), dan geldt het zwijgrecht.

Rij- en rusttijden

Het verweer van de man dat hij niet op de hoogte was van de regeling dat uren bij de Albert Heijn van invloed zijn op de rij- en rusttijden van taxichauffeurs, daar ging de rechter niet in mee. “De chauffeur behoorde te weten dat hij zich als taxichauffeur en als medewerker van Albert Heijn BV aan de voor hem geldende rusttijden moest houden. En als hij dat niet deed, hij de ATBv (Arbeidstijden Besluit Vervoer, red.) overtrad en aan hem een boete kon worden opgelegd”, aldus de rechter.

De man zit in de schulden, hij heeft niet voor niets twee banen. Maar zijn pleidooi dat de boete van 4500 euro disproportioneel hoog is voor een taxichauffeur, had geen kans van slagen. “Dat de boete nu hoog uitpakt, vindt vooral zijn oorzaak in de omstandigheid dat het hier om acht verschillende overtredingen gaat die in een korte tijd zijn begaan”, zegt de rechter.

Meer inkomen

“De ILT heeft verder benadrukt dat de chauffeur door overtreding van de rusttijden meer inkomen heeft gehad dan iemand die zich wel aan de rusttijden heeft gehouden. En dat dit aspect ook meeweegt bij de vaststelling van de hoogte van de boete. De rechtbank acht deze toelichting op de boetebedragen redelijk en volgt de chauffeur daarom niet in zijn – overigens verder niet onderbouwde – standpunt dat de boetebedragen voor een taxichauffeur zonder meer disproportioneel zijn”, luidt de uitspraak. Hij moet eerst aannemelijk maken dat hij door de boete van 4500 euro onevenredig hard wordt getroffen.

Overigens is het Arbeidstijdenbesluit vervoer eind vorig jaar aangepast, waarbij de verplichte rusttijden zelfs nog iets langer zijn geworden. Taxichauffeurs vallen volgens het tweede lid van artikel 2:5.1 tegenwoordig niet meer onder de Europese verordening. Voor hen geldt voortaan: in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren. En daarbij geldt dus dat te vroeg gaan vakkenvullen bij de Albert Heijn na een taxidienst kan leiden tot boetes van duizenden euro’s.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

56 reacties op “Combinatie taxichauffeur en Albert Heijn-medewerker leidt tot fikse boete”

Duco Douwstra|23.07.15|09:26

De ILT heeft weer eens haar onmenselijke en onredelijke karakter getoond,iemand die zelfstandig uit de schulden wil komen moet worden opgehangen. Het dossier ligt inmiddels bij een advocaat om te onderzoeken of in hoger beroep,daar wel gehoor kan worden gevonden. M.b.t. redelijkheid en billijkheid en de zin van de wet of de letter van de wet.De bestuursrechter die de zaak behandelde heeft geen mogelijkheid om de boete te matigen, de strafrechter heeft dat wel, dat is de les uit deze zaak.

Erwin Quaaden|23.07.15|09:34

Nu wil iemand zijn eigen financieel probleem oplossen, is het ook weer niet goed…. Wordt nog lachen aangezien er genoeg chauffeurs in het weekend rijden die door de week een andere baan hebben. Mooie nieuwe bron van inkomsten voor vadertje staat….

Hudson Taxi|23.07.15|09:42

Iemand die werken wil verdient een bonus, geen bekeuring.
Een schilder of snorder heeft geen schilder/snorder tijden wet en wordt daarom ook niet achtervolgd door ILT.
Teleurstellende uitspraak.

Ton van Dalfsen|23.07.15|10:00

Er zijn legio mensen die een bijbaan als taxichauffeur hebben. Zelfs agenten. Wat als een taxichauffeur van zijn vakantie adres in zuid frankrijk naar huis rijdt en meteen aan zijn dienst begint ? Wat een stelletje muggenzifters bij het ILT. Misschien zelfs als inspecteur je eigen buurman pakken op zo’n dubbele baan. DUS: als je een bijbaan hebt als taxichauffeur ? Mond houden anders wordt je gestraft door de overheid. Ik zou in hoger beroep gaan en zelfs tot aan europese gerecht.

Johan Zevenbergen|23.07.15|10:14

De balans is helemaal zoek:
De taxiwet is overbedeeld in wat niet mag, met daaraan gekoppeld toren hoge boetes, om zgn de branche en de chauffeurs te beschermen.
maar bied anderzijds geen enkel bescherming tegen allerlei wildgroei van snorders en bedrijven als uber,
ANWB automaatje, tuk tuk,s, studenten chauffeursdiensten,en bel en buurt busjes die kennelijk niet onder de wet vallen.

Erwin Quaaden|23.07.15|10:26

@Johan De wet biedt wel die bescherming. Probleem is simpelweg de handhaving. Daar moet eens op ingezet worden en niet op muggenzifterij van allerlei onzinnige regels. Lijkt echter dat de wetgever zelf de eigen regels niet kent danwel begrijpt helaas.

Carla van Ooijen|23.07.15|10:46

Het is te gek voor woorden dat iemand zo hard wordt aangepakt als zzp-er.
Laat ILT ook eens meer controles uitvoeren bij de Taxibedrijven zelf, die chauffeurs 8 uur dienst laten rijden zonder de pauze, en als je dan als chauffeur je pauze toch neem een waarschuwing krijg of ontslag omdat je niet aan hun regels hou. Als huisvrouw/chauffeur kun je ook niet aan de rij en rusttijden houden omdat je dagelijkse leven ook uit werken besta. Ga ILT die dan ook zwaar bestraffen bij controle???

Martin van der Plas|23.07.15|11:10

Mensen die zelf hun problemen oplossen worden in dit land gestraft met wat als gevolg ?Deze mijnheer krijgt nog meer schulden door deze idioot hoge boete en beland straks wellicht door een faillissement in de schuldsanering en de bijstand, waardoor en hij diep getroffen wordt en de rest van Nederland opdraait voor de schuldenlast, terwijl deze man het misschien op zijn gekozen manier wel had gered op eigen kracht. En hoe zit het dan met koeriers en rijinstructeurs? Daar geldt geen wet voor.

Martin van der Plas|23.07.15|11:14

Een rijinstructeur kan 24/7 werken want daar is geen rijtijdenwet voor en ook geen handhaving. Voor een koerier geldt hetzelfde en deze mensen bewegen zich ook door het verkeer met andere weggebruikers om zich heen dus erg krom. Mijn instructeur dommelde regelmatig weg na een avond kroegbezoek als hij in de ochtend met mij door en rond Amsterdam reed. Dat mag kennelijk allemaal wel met iemand die geen enkele rijervaring heeft. Dit land is niet een beetje ziek maar terminaal!

Koos Kossen|23.07.15|11:20

toch een noot van een kritische nederlander: werknemers van legale taxibedrijven mogen toch ook geen 2 diensten achter elkaar doen. waarom een zzp er wel? ik noem dat toch concurentie-vervalsing. en ik ken ze ook: eerst een nachtdienst rijden op fabrieksterrein en dan nog een route schoolkinderen er achteraan.

Leo Bonefaas|23.07.15|11:41

Zowel de CAO taxi als de CAO AH en ook nog de ATW verplichten WN om het werk bij een andere WG te melden. De 2 CAO’s zeggen ook dat hij toestemming moet vragen. Ik lees hier niets over.
Beide werkgevers zijn verantwoordelijk voor de naleving van ATW en moeten wel enige moeite doen om te inventariseren of een WN ook nog elders werkt (RI&E). Dat had onderzocht moeten worden en de WG hadden ook opgeschreven moeten worden. De rechter zou ze eventueel (ook) kunnen beboeten. Zie ook: bit.ly/1HKYp6F

Mark vd Koelen|23.07.15|11:58

Maar als deze “taxichauffeur” een dodelijk ongeval veroorzaakt door verminderde alertheid schreeuwen we moord en brand!!!

Manuel Buurman|23.07.15|12:12

Helaas graaft de chauffeur zijn eigen graf door te verklaren een extra baan te hebben. Verklaar gewoon helemaal niks en laat de IlenT het zelf lekker uitzoeken. “Je bent niet tot antwoorden verplicht” horen ze niet voor niets te zeggen.

Harm Vrind|23.07.15|13:21

Ongelofelijk

M. Martins.|23.07.15|13:22

Weet niet wie erger is, het ILT of de rechter.

Dit bedrag gaat werkelijk nergens over en hoe kan het dat een uberpopper slechts een boete van 1500 krijgt?

Ben Hennik|23.07.15|13:27

ik snap zo ie zo niet waarom IL&T zich mengt in 2 verschillende sectoren. Alleen hierop zou deze zaak ongegrond kunnen worden. Waarschijnlijk heeft de man een coa contract die veruit niet te vergelijken is met die van de taxi branche. rond uit respectloos van IL&T. Leg mij trouwens nog eens uit waarom (I)nspectie (L)eefomgeving & (T)ransport zich bemoeid met F****G DETAIL HANDEL!!!!! Sorry maar heb nogmaals geen woorden hiervoor. Beste man zal de dubbele baan wel nodig hebben !!!!

Paul Offerman|23.07.15|13:59

Waanzinnige uitspraak. Chauffeur is in overtreding, helder, maar de boete staat in geen verhouding. Immers we moeten koesteren dat iemand zelf met hard werken zijn eigen schulden probeert af te lossen. Nogmaals, hij mag best aangesproken worden en een sanctie krijgen, want de verplichte rusttijden zijn er niet voor niets, maar dit is echt buitenproportioneel en contraproductief.

Marit Semplonius|23.07.15|14:15

Ik vind dit werkelijk te triest voor woorden! Holland op zijn smalst! Tjonge jonge jonge, die man zal idd niet voor niets 2 banen hebben. Daar sta je dan met je goede gedrag. Lekker motiverend dit allemaal.

Tjerk Vinckx|23.07.15|14:15

De chauffeur is verplicht om mee te werken en antwoord te geven op vragen van de IL&T inzake zijn arbeidsmoraal en verdienste.
De IL&T is de controlerende macht van het Min.van Infrastructuur.
Minister Schultz is de baas van deze club, – zij hoeft geen verantwoording af te leggen inzake haar arbeidsmoraal en miljoenen verdienste ( KIWA !!! ) en zelfs geen medewerking te verlenen aan de Wet Openbaarheid Bestuur –
Conclusie: door & door verrot ambtelijk zooitje !!!!!

Marco Mens|23.07.15|14:51

Je vraagt je steeds meer af waar wij in dit land heen gaan. Een hard werkende man wordt bestraft omdat hij “te” hard cq “teveel” werkt. Open en eerlijk verklaard wat hij doet want daartoe is hij verplicht!!!! Een agent wordt bestraft en als crimineel veroordeeld omdat hij in een splitsecond een beslissing nam. die hij beter anders had kunnen nemen. De man deed zijn werk!! Een politicus die maanden nadenkt, wikt weegt en de boel openlijk belazerd komt ermee weg. Dit land is werkelijk doodziek!!!

M. Martins.|23.07.15|15:27

Spijker en kop Marco.

Floris Ooms|23.07.15|16:12

Dit is toch wat de regering wil, eerst de mensen uitwringen en hen verplichten om meerdere banen te nemen en vervolgens kapot maken.

Wat nu als de man bij de sociale dienst zou lopen en een klein baantje [max 20 uur] zou hebben op de taxi + een baan van max. 10 uur bij AH? Als de man dan nog een aanvulling krijgt op zijn inkomen van de sociale dienst wie is er dan aansprakelijk en betaald zo’n boete; de sociale dienst welke mensen verplicht te gaan werken, of de betrokkene/slachtoffer?

Theo Kusters|23.07.15|16:16

hoe is het dan met de ministers en wethouders die ook verschillende bijbanen hebben die al zo weinig verdienen ????

Wim Dorsman|23.07.15|16:22

Wat een dwaze overbodige instantie, opheffen dat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of anders zeker werkzaamheden laten uitvoeren en andere prioriteiten stellen.

Jasper van der Pluym|23.07.15|18:26

@Tjerk, intressante stellingname van je. Naar mijn weten is niemand verplicht mee te werken aan zijn of haar veroordeling in een strafzaak. (Cautie).

Peter Walgreen|23.07.15|21:46

Martin (11.14 uur) Voor rijinstructeurs gelden wel degelijk rij en rusttijden! En de mensen die in politiek Den Haag zitten, die maken soms “werk”dagen van 12-18 uur, waarom mag het daar wel?

Harrie Schreurs|24.07.15|01:43

alles is voor Bassie o nee voor griekenland

Marco Mens|24.07.15|06:39

@Jasper Ik lees:”volgens de rechter verplicht is om mee te werken aan de ondervraging van ILT. Pas als er een concrete verdenking is mag de taxichauffeur zich op zijn zwijgrecht beroepen”. Vreemd!?! dus de stellingname van @Tjerk is een gevolg van de rechtelijke uitspraak!
Het moment dat een inspecteur een ondervraging begint zou toch al inhouden dat er een verdenking is en daarop zou je je als “verdachte” al moeten kunnen beroepen op je zwijgrecht. U bent namelijk niet verplicht tot antwoorden!

Hans de Koning|24.07.15|12:10

@Marco: Ik denk dat wanneer je vanaf het begin van een gesprek je gaat beroepen op je zwijgrecht, je hele papierwinkel ondersteboven gekeerd gaat worden en dat je binnen de kortste keren een audit kunt verwachten. Je moet gewoon doen als de politici: glashard liegen. Mocht je leugen achteraf toch bekend worden, zeg je dat je het niet meer kan herinneren of dat je de vraag misschien fout begrepen hebt.

Harry Batterman|24.07.15|12:11

Iedereen die een dubbele baan heeft in wat voor branche ook heeft te amken met de arbeidstijdenwet. Zolang er niets gebeurd en men er niets van weet is er niets aan de hand maar krijg je een ongeluk op je werk en het blijkt dat je de arbeidstijdenwet hebt overtreden ben je de sigaar. In iedere branche.

Harry Batterman|24.07.15|12:14

in iedere branche heb je te maken met de arbeidstijdenwet. Heb je een dubbele baan en er gebeurd iets op je werk en er komt een onderzoek door de arbeidsinspectie en het blijkt dat je te weinig rust hebt gehad dan ben je de sigaar. Arbeidstijdenwet is heilig zowel voor werkgever als werknemen. Het is al jaren zo.

Jasper van der Pluym|24.07.15|14:29

@marco, als ik het goed begrijp valt deze hele casus onder het bestuursrecht. En is idd zwijgrecht niet van toepassing.
Ik vind het een bijzonder zware sanctie voor iemand die zelfstandig probeert uit de sores te komen zonder aan te hoeven kloppen bij de instanties. Nu gaat hij waarschijnlijk alsnog op gemeenschapsgeld de WSNP in. Je kunt je afvragen wie er beter wordt van deze uitspraak…

BIZDRIVE HOLLAND|24.07.15|23:08

Even voor alle duidelijkheid…mocht u savonds uw boekhouding doen…is dat ook arbeid. Ja u leest het goed!

Met de oude werkmappen moest dit dan ook daadwerkelijk ingevuld worden.
Ja u leest het goed!

Ik zou me lekker beroepen op het feit dat hij geen mogelijkheid had om dit alles te verwerken in de bct…en dat is ook gewoon zo.

Al had ie die werkzaamheden willen noteren had dat niet gekund.
De boete had lager geweest in dat geval…

Peter van Opduin|25.07.15|10:49

Wat een belachelijke reacties lees ik hier. We kotsen alle taxichauffeurs uit die 24/7 werken en het werk van anderen afpakken. Omdat deze meneer in de schulden zit moet alles maar kunnen? Alle instanties hebben hun huiswerk gedaan. De ondernemer die van niets wist is volkomen terecht bestraft, had hij ook zijn huiswerk moeten doen toen hij ondernemer/taxi-chauffeur werd. Heel jammer van zijn goede bedoelingen. Maar besef je wel dat een voertuig in potentie een dodelijk wapen is.

Peter van Opduin|25.07.15|10:57

Volgens mij moet je meewerken met het IL&T omdat je getuige bent en nog geen verdachte, vergelijkbaar met een politie schietincident. De politievakbond wil dat een agent bij een incident als verdacht wordt aangemerkt, op deze manier heeft hij recht op een advocaat en kan hij zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Duco Douwstra|25.07.15|15:57

P.Opduin de meest belachelijke reactie is die van jou.Als de chauffeur € 250,00 boete zou hebben gekregen en de inspecteur er geen 4 dagen werk in gestoken had,dan was het redelijk geweest.Iemand op de taxi rijd en die zijn eigen huis aan het bouwen of verbouwen is,of 6 kinderen heeft met een hulpbehoevende vrouw is niet in overtreding.En chauffeurs die de boel echt willen belazeren,houden hun mond tegen een inspecteur.Nu treffen ze een nette eerlijke chauffeurs en dan moet zijn kop er af.

Petrus PK Kerstens|26.07.15|09:34

Meewerken met de IL&T betekent alleen, dat je je rijbewijs, chauffeurskaart, rittenstaat en werkboekje moet laten zien.

Op wat voor vraag dan ook, hoef je geen antwoord te geven, laat je niet afbluffen, dat je dan mee moet naar het bureau, dan kan alleen als je aangehouden wordt.

Peter van Opduin|27.07.15|16:43

@Duco: Die inspecteur voert alleen uit wat wij als maatschappij hem hebben opgedragen. De rechter heeft zich er ook over gebogen en is het met zijn verhaal eens. Als jouw client zich verdiept had in de wet en regelgeving omtrent de taxi dan had hij dat geweten. De hoogte van de boete is een ander verhaal; ik kan niet inschatten wat zijn economisch voordeel is geweest, misschien doet hij al 5 jaar zijn zaken op deze manier.

Peter van Opduin|27.07.15|16:55

@Duco: De door jouw aangedragen voorbeelden slaan werkelijkwaar nergens op, een eigen huis verbouwen is geen arbeid, 6 kinderen opvoeden en zorgen voor een hulpbehoevende vrouw is geen arbeid, er is geen machtsverhouding en er is geen (financiële)beloning. Jouw client had zich moeten verdiepen in zijn vak! Op TaxiPro staat trouwens nog een leuk stuk over hoe je moet omgaan met inspecteurs “Wat te doen bij een inval in je bedrijf? Rechten en plichten”.

M. Martins.|29.07.15|12:36

Goed idee.

Peter Klercq|29.07.15|14:39

Ik snap even niet waarom Duco moet worden aangevallen, enige rechts en wetkennis is wel een vereiste als je iemand bijstaat.

Het verhaal is niet een op zich staand feit, in het verleden heb ik ook zoiets gehoord van een taxichauffeur van Stadsmobiel die daarbij ook als beveiliger op Schiphol werkte, deze persoon kreeg ook een opmerking over de rij en rusttijden van het ILT bij een controle.

Hudson Taxi|29.07.15|23:26

Er staat te lezen dat de betreffende chauffeur rusttijden heeft overtreden.
Niet dat hij te veel uren heeft gemaakt, daarmee de arbeidstijdenwet heeft overtreden.
Suggereren dat deze chauffeur met een dodelijk wapen zijn werk doet gaat dan ook wat ver.
Heel veel mensen stappen dagelijks voor en na hun werk in de auto om naar huis te rijden. Soms uren !
Hr Douwstra is geen jurist maar doet zijn best om misstanden aan de kaak te stellen.
Dat is sympathieker dan katten en zelf niets ondernemen.

Hudson Taxi|29.07.15|23:52

Over rechten en plichten gesproken.
Die heeft de overheid ook !
Alles wat er in de Taxibranche de laatste 15 jaar mis is gegaan, is hoofdzakelijk aan het overheidsbeleid te danken.
Daar valt ook het tegen beter weten in dwingen door I&M een ondeugdelijke BCT aan te schaffen onder!
Wanneer we de beleidsmakers of I.L.T. op misstanden aanspreken zijn ze niet thuis helaas.

Taxi Volendam|30.07.15|19:34

De rijtijden wet voor Taxi is er, helaas ja.
Deze wet was ooit in het leven geroepen uit sociale overwegingen omdat: taxichauffeurs lang in de stilstaande taxi’s vertoefden door moordende concurrentie (1930).
Lange tijd wordt deze wet misbruikt door te stellen dat het uit veiligheid overweging is.
Er is echter geen empirisch bewijs die deze stelling ondersteunt.
Rijtijdenwet voor Taxichauffeur moet daarom weg.
In geen enkel land is een rijtijden wet voor Taxi noodzakelijk of verplicht.

Wilma Stouwdam|04.08.15|20:28

@Peter: Ik moest verplicht namens de Sociale Dienst mee doen aan het chauffeurs rijden. Ik had een contractje van slechts 12 uur per week: uurtje in de ochtend, uurtje in de middag. Ik ben kostwinner. Denk je dat ik rond kan komen van deze 12 uurtjes per week op minimum loon? Hoe in de wereld moest ik aanvullend inkomen vinden? Ik deed er ook alles aan om een tweede baan te vinden, enkel om te kunnen LEVEN in dit land! Het slaat nergens op dat deze man zo aangepakt wordt!

Peter van Opduin|05.08.15|14:55

@Wilma: Deze uitspraak/discussie gaat niet over hoeveel moeite iemand moet doen om rond te komen. Vergelijk het eerder met drank. We hebben een maximum promillage afgesproken, iemand die daarboven zit wordt maatschappelijk uitgekotst en terecht beboet en meer. We hebben ook een maximum werktijd, minimum rust, etc. afgesproken, allemaal ter bescherming van de werknemer en anderen, nu omdat hij een nobel doel nastreeft moeten we maar risico’s nemen en de wet niet handhaven? Dat is pas bezopen.

Taxi Volendam|06.08.15|13:06

@ Peter,
Waar staat te lezen dat de bewuste chauffeur de maximale werktijd heeft overschreden of risico’s heeft genomen?
Een taxichauffeur mag bovendien in zijn pauze autorijden.
Personenvervoer tegen “BETALING” in je pauze niet.
Toon het risico eens aan.
Een boete van € 4500 is echt bezopen.
De rijtijdenwet voor Taxi is ook bezopen en komt ook alleen maar in ons piepkleine landje voor, zonder bewezen nut.

Wilma Stouwdam|06.08.15|20:08

En dan nog dit: Het gaat er dus om dat de chauffeur in kwestie ‘veiligheid op het spel’ zou hebben gezet. Afgelopen jaar heb ik stinkend hard mijn best moeten doen om in een ‘veilige bus’ te kunnen rijden. Contact hierover met het ILT leverde niets op. Een kenner uit de autobranche wist me te vertellen dat de bus waar ik mee reed niet veilig was. De staat van het vervoermiddel komt nauwelijks in beeld. Waar blijft het toezicht op het vervoermiddel? En de sancties om dit af te dwingen?

Jeroen Stapper|07.08.15|12:42

Voor alle argumenten voor en tegen heb ik wel enigszins begrip. Wel zijn er regels afgesproken om de veiligheid van de chauffeur, zijn passagiers en mede-weggebruikers te waarborgen. Terwijl de een onvermoeibaar 60 uur kan werken en de ander na 20 uur de pijp leeg heeft zijn er toch regels voor nodig. Dat de boetes in geen enkele verhouding staan met de aard van de overtreding, daar ben ik het wel mee eens. Los van economisch voordeel. Voor personeel met het laagst denkbare loon al helemaal.

Jeroen Stapper|07.08.15|12:46

Het handhaven hiervan terwijl AutoMaatje, (en deels Uber(-pop)) en dergelijke maar gewoon hun gang kunnen gaan vind ik dan ook onbegrijpelijk. De taxibranche is uitermate verziekt. Aanbestedingstrajecten, gunningen, smeergelden, doorspelen van vertrouwelijke informatie, van boven naar beneden zou er eens gruwelijk de bezem door moeten…