Bertho Eckhardt, KNV Taxi, voorzitter

KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet

De maatregelen die staatssecretaris Wilma Mansveld heeft aangekondigd bij de evaluatie van de Taxiwet, zullen na de zomer omgezet worden in wetgeving. De wijzigingen kunnen op waardering rekenen bij KNV Taxi. “Het is een lastenverlichting voor de taxibranche”, vertelt Bertho Eckhardt, voorzitter KNV Taxi. “We zijn het met de meeste punten eens. Er is alleen wat verdeeldheid over de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer.”

Uber had eigenlijk de evaluatie ‘gekaapt’, maar daar heeft het ministerie goed op gereageerd, vindt hij. “De staatssecretaris is heel duidelijk; UberBlack en Uberlux zijn prima, zolang ze gebruik maken van officiële taxi’s. En dat maken we mogelijk met wat aanpassingen van de wet. UberPop blijft illegaal. Dat is precies hoe KNV er ook in staat.”

Vakbekwaamheid

Vrijwel alle maatregelen zijn bepleit door KNV Taxi. “Alleen als het gaat om de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer zijn we verdeeld binnen de vereniging”, erkent Eckhardt. “We hebben daar gemengde gevoelens over. Formeel zijn we als vereniging tegen die afschaffing. Er bestaat risico op ééndagsvliegen in de straattaxibranche. Maar we weten ook dat je door het halen van het huidige diploma niet een betere ondernemer wordt, die betere service aan zijn reizigers levert.”

Het risico op ééndagsvliegen zal in de praktijk meevallen, verwacht Eckhardt. “Er zijn nog altijd behoorlijk wat drempels voor toetreding. Denk aan 1500 euro aan Kiwa voor de vergunning die voorlopig nog niet weg is, aanschaf Boordcomputer Taxi, taxameter, RDW-keuring, verplichte blauwe kentekenplaten, chauffeurspas, noem maar op. En in de grote steden is de markt nu behoorlijk gereguleerd via de TTO-verordening.”

VOF en Procuratie

Bovendien is het volgens Eckhardt een goede zaak dat schimmige constructies zoals sommige VOF en Procuratie straks niet, of in ieder geval minder vaak, voor zullen komen. “Een procuratiehouder in de straattaxibranche kan geld uit de sector wegtrekken, zonder waarde toe te voegen. Want er zijn talloze zzp-taxichauffeurs die veel geld betalen voor zo’n persoon en daar niets voor terug krijgen. Behalve dan dat zij zijn vakbekwaamheid mogen ‘lenen’. Daar worden zowel de reiziger als de sector als geheel niet beter van.”

Eigenlijk was de evaluatie bedoeld om de TTO-wetgeving in de grote steden te bestuderen. De KNV Taxi-voorzitter vindt het jammer dat Mansveld zich geen warm voorstander van TTO heeft getoond in de evaluatie.

TTO

“Dat verbaast me. TTO zorgt voor een gezonde ordening van de markt. De chauffeurs hebben nu een identiteit, zijn niet meer anoniem. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er sinds de invoering van TTO meer rust op de markt, de kwaliteit is toegenomen. En dat is allemaal best rustig gegaan”, vindt Eckhardt.

Hij vindt dat alle lokale besturen de keuze zouden moeten kunnen hebben om TTO-wetgeving in te voeren in hun gemeente als ze dat zouden willen. “Ik vind niet dat de Rijksoverheid voor hen die keuze mag maken. Laat gemeentebesturen dat zelf beslissen. Als steden als Arnhem en Den Bosch vinden dat dergelijke systemen nodig zijn, dan moet die ruimte er zijn. Daarom vindt KNV Taxi dat alle steden de optie zouden moeten hebben. Beperk het niet tot de huidige zeven.”

Gemeenten

KNV Taxi heeft zich dan ook de afgelopen jaren actief ingezet voor de TTO in diverse gemeenten. “Het is een mooi voorbeeld van een project dat de overheid samen met de sector opzet. En als de Rijksoverheid bang is dat het teveel geld kost, laat dan de gemeenten zelf beslissen of ze er budget voor over hebben.”

De overige maatregelen zoals aangekondigd door Mansveld zorgen voor lastenverlichting. “Hoewel we graag hadden gezien dat de staatssecretaris zich over een aantal andere zaken ook zou uitspreken, zijn er geen grote gemiste kansen voor wat nu haalbaar is”, vindt Eckhardt.

Taxameterkeuring

“Wel hadden we graag gezien dat ze wat aan de jaarlijkse taxameterkeuring zou doen. “Als het apparaat eenmaal is ingebouwd, is het onnodig om dat jaarlijks te keuren. Daarvoor gaan we de lobby voortzetten. Zo’n apparaat blijft correct werken en het is onnodig duur om de jaarlijkse keuring te blijven verplichten.”

Ook was de evaluatie een mooie kans geweest om de Kiwa-tarieven opnieuw aan de kaak te stellen. “We blijven hier de aandacht op vestigen. Helaas zijn er geen Kamerleden die zich hierin willen vastbijten. Die hebben we wel nodig. Ik vrees dat er minimaal tot 2018 niets zal wijzigen op het gebied van dit monopolie en de bijbehorende tarieven, waarvoor de Staat verantwoordelijk is. Tenzij zich alsnog Kamerleden bij ons melden. Want zij kunnen de staatssecretaris ter verantwoording roepen.”

Uber

Eckhardt is in ieder geval blij dat de wensen van Uber niet zijn overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Uber wilde eigenlijk platforms en centrales een vergunning geven en tegelijkertijd alle andere taxiregels afschaffen. Gelukkig heeft IenM ervoor gekozen om de kwaliteit van de chauffeur te reguleren, en niet die van platforms. Want dan waren we per saldo waarschijnlijk geëindigd met meer regels, in plaats van minder.”

De KNV Taxi-voorzitter is blij de ILT haar jacht op de UberPop-snorders voortzet. “En hier liggen ook nog wel taken voor de Belastingdienst. Want de chauffeurs zijn niet geregistreerd als ondernemer. Dat betekent dat er volgens mij sprake is van een arbeidsrelatie en dus verkapt loondienstverband. Uber zou gewoon werkgeverspremies moeten betalen. En de chauffeurs vallen daarmee eigenlijk onder de CAO Taxivervoer. Met alle bijbehorende rechten en plichten voor zowel werkgever (Uber, red.) als werknemer (UberPop-chauffeur, red.).”

OV-markt

In de evaluatie van de Wp2000 werd ook nog gesproken over een proef waarbij er een uitzondering gemaakkt zou worden voor de plicht met blauwe kentekenplaten voor taxivervoer. “Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat Mansveld daarmee bedoelt. We zijn warm voorstander van het betrekken van taxi in de OV-markt. Maar het gaat hier om generieke wetgeving. Je kunt niet zomaar een deel van de markt daarvan vrijstellen. Dat leidt tot ongelijkheid. Dus we zijn benieuwd wat de uitwerking zal zijn van de staatssecretaris.”

Verder liet IenM weten dat de evaluatie van de Boordcomputer Taxi pas ingaat nadat de nieuwe software overal is uitgerold. Dat betekent dat de evaluatie pas medio 2016 wordt opgestart en 2017 is afgerond. De politieke visie daarop en een eventuele wetswijziging kan pas in 2018 ingaan.

BCT

Eckhardt: “We willen dat er een versnelde evaluatie komt van het BCT-project, want de markt moet nu al duidelijkheid krijgen over het kabinets-beleid. Binnenkort komt er nog een speciale brief van Mansveld aan de Tweede Kamer over de BCT. Daarin staat hopelijk meer over de BCT-plicht tussen nu en medio 2016.”

Al met al kijkt KNV Taxi tevreden terug op de evaluatie. “We hebben om vrijwel alle wijzigingen gevraagd. En Uber kan niet meer zeggen dat de wet in haar voordeel wordt gewijzigd. Onze belangrijkste inzet is gehonoreerd; dat er sprake is van een gelijk speelveld. En dat er toch nog wel bepaalde regels gesteld worden aan taxichauffeurs. Want dat blijft nodig voor een gezonde branche. Nu kijken we met belangstelling uit naar de evaluatie van de tariefstructuur. Want we vinden het nog altijd opmerkelijk dat de overheid zich bemoeit met de prijsstelling van ondernemingen.”

Bart Pals

Wijzigingen taxiwet

Hierbij de voorgestelde wijzigingen van de taxiwet nog eens op een rijtje. In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 • Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 • Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 • Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 • Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 • Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 • Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen. Er is immes al een continue screening op de VOG-status van een taxichauffeur.
 • Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Bovenstaand interview is onlangs gepubliceerd in het vakblad Nederlands Vervoer. Meer informatie via www.nederlands-vervoer.nl

Lees ook: Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet”

Taxi Volendam|30.07.15|09:50

Het is allemaal nieuw voor de meeste taxiondernemers wat hierboven geschreven staat, maar waarom is het grootste gedeelte van de taxibranche niet betrokken bij deze besprekingen en besluiten ondanks verzoeken hiertoe?

Paul Dijkhuizen|30.07.15|10:05

enkele maanden geleden pas een idee en nu wordt dit na de zomer al ingevoerd? Lopende en nog op te starten onderzoeken worden dus totaal niet meegenomen in de besluitvorming? Sterk staaltje haast-wetgeving! Leuk dat het toetreden tot de taximarkt nu alleen nog wordt bemoeilijkt door het betalen van een buitensporig hoog bedrag aan de KIWA en de aanschaf van een niet functionerend apparaat.

Paul Dijkhuizen|30.07.15|10:10

Ik denk dat er door deze nieuwe regels vele, ook onbekwame, nieuwe aanvragers zullen komen, KIWA blij, BCT leverancier(s) blij, app-bedrijven blij, gemeentes blij… De taxibranche echter; meer concurrentie in een markt die toch al ernstig onder druk staat, kwaliteit die sterk zal afnemen, meer concentratie van voertuigen op drukkere plekken, nog minder financiële ruimte om in minder rendabele gebieden nog een auto te laten rijden, massaal ontslaan van personeel tbv ZZP-ers.

Jos Dinkelaar|30.07.15|11:04

Dat kan de corruptie/mafia praktijken in
de vorm van betalen om zonder taxi ondernemers diploma te werken stoppen.
Want er zijn talloze zzp-taxichauffeurs die veel geld betalen voor zo’n persoon en daar niets voor terug krijgen. Behalve dan dat zij zijn vakbekwaamheid mogen ‘lenen’.dus corruptie/mafia praktijken , cQ uitbuiting Daar worden zowel de reiziger als de sector als geheel niet beter van.”

Duco Douwstra|30.07.15|11:33

Bijna teveel kritiek om op te noemen op bovenstaand artikel, maar ik probeer het toch.Er zijn diverse redenen waarom een taxichauffeurs soms honderden euro’s per maand aan een VOF betaald.1.Hij is niet in staat om zelf een auto,2 hij is niet in staat om zelf de redelijk simpele vakbekwaamheid te halen,3 hij is niet in staat administratie te voeren enz.Dus zo zwart wit liggen de zaken niet,over de TTO’s krijg ik vaak dezelfde klachten als over de VOF’s.Dus straks alle loondienstchauffeur ont-

Duco Douwstra|30.07.15|11:45

ontslaan en weer inzetten als Zzp’er voor € 8,00 of minder netto per uur.kijk naar PostNL.Ook op het gebied van digitalisering staat de tijd al 10 jaar stil,jammer dat het KNV zich m.b.t. de al lang gecrashte BCT tegen heug en meug aan vast blijft houden,ILT,KNV en de politiek houden elkaar al zeker 5 jaar met de rug tegen de muur in een wurgende houdgreep.Voordeel is dat rij-en rusttijden dankzij de BCT al een jaar niet kunnen worden gecontroleerd,de inspectie zit werkeloos op de strafbank en

Duco Douwstra|30.07.15|11:52

het is nog nooit zo lang geen oproer of heksenjacht meer geweest in de taxibranche.Dus afschaffen van de rij- en rusttijden geeft rust,bespaart kosten voor de branche en de inspectie.Dan kan ILT zich eindelijk eens bezig gaan houden met taxichauffeurs die de klanten benadelen en de branche te schande maken.De BCT zal volgens de luchtfietsers in 2018 volledig gereanimeerd zijn,hoe durven ze tegen beter weten in dergelijke belachelijke voorspellingen te doen.Ik heb al vanaf 2005 gelijk,BCT drama!!

Marco Mens|30.07.15|14:52

Het verbaast mij dat De heer Eckhardt de TTO toejuicht en verder op tot 2 maal toe spreekt over een gelijk speelveld. Er kan niet zomaar een deel van de OV-markt vrijstellen en vervolgens naar UBER roepen dat de de belangrijkste inzet een gelijk speelveld is. Waar is het gelijke speelveld voor de niet TTO aangesloten taxibedrijven die werkzaam zijn in een niet TTO gebied. welke vervolgens klanten naar een TTO gebied brengen om vervolgens leeg terug te rijden. En andersom gebeurd het wel? Gelijk?

Appie Sabina Kuiper|03.08.15|02:51

Die hele vakbekwaam steld ja niks voor,klopt dhr duco douwstra.
WAT GEEFD DE VAKBEKWAAMHEID VOOR MEERWAARDE AAN EEN ZZPER???OF TAXIBEDRIJF HEER DOUWSTRA????
EEN v og en chauffeurspas/tegenwoordig door de bct drama chauffeurskaart genoemd das veel belangrijker dan de vakbekwaam want daar heb je niks aan kost je alleen dikke centen.Gewoon afschaffen die vakbekwaam en de procuratie houders ben je van af

Appie Sabina Kuiper|03.08.15|02:57

heb zelf mijn vakbekwaamheid al 6 jaar in een laatje liggen heefd dik geld gekost en steld niks voor.
kon het ook wel meerdere keer dat ze op mijn vakbekwaamheid willen gaan rijden ik pas daarvoor ,,maar je hebt er geen reet aan dat papiertje
ben nu 23 jaar chauffeur en weet genoeg,hier op het platteland altijd een drama om een taxi te kunnen krijgen,,in de grote steden teveel

Johan Zevenbergen|03.08.15|10:34

Geweldig die afschaving van de vak bekwaamheid.
Kunnen de grote jongens lekker elke idioot op de directie stoel van de plof bv,s zetten,
Je weet wel een voor het personeel, een voor de auto,s, een voor de contracten, een voor de aandeelhouders enz

En de kleine jongens kunnen lekker allemaal voor zich zelf beginnen, ze vergeten ff dat ze dan weer een boekhouder nodig hebben, allemaal ff een vergunning moeten kopen, en de talloze vage vof,s ploffen waar ze zelf ook verantwoordelijk voor zijn.
Pff

Johan Zevenbergen|03.08.15|10:47

Bovendien is deze drempel verlaging een opstap naar minder zorgvuldigheid en werkt misbruik in de hand.
immers iedereen kan nu na een failliet makkelijk een nw bedrijfje opstarten via zijn vriend of vriendin, zoon of dochter, of een ieder die zich daar voor leent.
Dus drie jaar lekker draaien, geen belasting betalen enz de bv of iets dergelijks laten ploffen en walla op naar de volgende fase.
Echt een top besluit mansveld en KNV taxi.

Duco Douwstra|04.08.15|15:41

Beste Appie,dat jij jou vakbekwaamheid al 6 jaar in een la hebt liggen,wil niet zeggen dat anderen deze ook kunnen halen.Waarom gaan ze anders honderden euro’s per maand aan een vennoot betalen?Dus omdat ze vaak niet zelfstandig kunnen ondernemen met alles er op en er aan.Maar vakbekwame ondernemers worden ook vaal uitgebuit en straks dan nog meer omdat er meer zijn.waarom zullen bedrijven dan nog mensen in loondienst nemen?Kijk maar naar PostNL die verdienen miljoenen ten koste van de Zzp-ers

Rodney Barten|04.08.15|22:54

Duco: Als ik uw bericht tussen de lijntjes doorlees dan bent u tegen het afschaffen van de vakbekwaamheid, klopt dit?

Turk Yenisey|13.08.15|12:30

ALS DE VAKBEKWAAMGEIDSDIPLOMA TAXI AFGESCHAFT WORDT ZULLEN ER IMBESIELEN EN STRAATTUIG BIJKOMEN ALS TAXICHAUFFEUR EN OOK EEN HOOP ONBESCHOFTE CHAUUFEURS BIJKOMEN DIE NOG GEEN EENS NEDERLANDS SPREKEN EN CHAUFFEURS DIE NOG GEEN EENS DE DENKNIVEAU HEBBEN ALS EEN KIND VAN 10 JAAR, VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA ZORGT TOCH ERVOOR DAT VEEL CHAUFFEUR TOCH EEN BEPAALD DENKNIVEAU EN CAPACITEITEN HEBBEN, WE VERVOEREN MENSEN WEL BELANGRIJK.

Turk Yenisey|13.08.15|12:35

EN OVER DAT DREMPEL VAN €1300 EURO VOOR KIWA EN DREMPEL CHAUFFERSKAART BLA BLA BLA DAT ZIJN HEEL MAKKELIJK HAALBAAR VOOR IEDEREEN DUS ER IS HELEMAAL GEEN DREMPEL OF LIMIET OF GRENS STRAKS.

KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet | TaxiPro
Bertho Eckhardt, KNV Taxi, voorzitter

KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet

De maatregelen die staatssecretaris Wilma Mansveld heeft aangekondigd bij de evaluatie van de Taxiwet, zullen na de zomer omgezet worden in wetgeving. De wijzigingen kunnen op waardering rekenen bij KNV Taxi. “Het is een lastenverlichting voor de taxibranche”, vertelt Bertho Eckhardt, voorzitter KNV Taxi. “We zijn het met de meeste punten eens. Er is alleen wat verdeeldheid over de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer.”

Uber had eigenlijk de evaluatie ‘gekaapt’, maar daar heeft het ministerie goed op gereageerd, vindt hij. “De staatssecretaris is heel duidelijk; UberBlack en Uberlux zijn prima, zolang ze gebruik maken van officiële taxi’s. En dat maken we mogelijk met wat aanpassingen van de wet. UberPop blijft illegaal. Dat is precies hoe KNV er ook in staat.”

Vakbekwaamheid

Vrijwel alle maatregelen zijn bepleit door KNV Taxi. “Alleen als het gaat om de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer zijn we verdeeld binnen de vereniging”, erkent Eckhardt. “We hebben daar gemengde gevoelens over. Formeel zijn we als vereniging tegen die afschaffing. Er bestaat risico op ééndagsvliegen in de straattaxibranche. Maar we weten ook dat je door het halen van het huidige diploma niet een betere ondernemer wordt, die betere service aan zijn reizigers levert.”

Het risico op ééndagsvliegen zal in de praktijk meevallen, verwacht Eckhardt. “Er zijn nog altijd behoorlijk wat drempels voor toetreding. Denk aan 1500 euro aan Kiwa voor de vergunning die voorlopig nog niet weg is, aanschaf Boordcomputer Taxi, taxameter, RDW-keuring, verplichte blauwe kentekenplaten, chauffeurspas, noem maar op. En in de grote steden is de markt nu behoorlijk gereguleerd via de TTO-verordening.”

VOF en Procuratie

Bovendien is het volgens Eckhardt een goede zaak dat schimmige constructies zoals sommige VOF en Procuratie straks niet, of in ieder geval minder vaak, voor zullen komen. “Een procuratiehouder in de straattaxibranche kan geld uit de sector wegtrekken, zonder waarde toe te voegen. Want er zijn talloze zzp-taxichauffeurs die veel geld betalen voor zo’n persoon en daar niets voor terug krijgen. Behalve dan dat zij zijn vakbekwaamheid mogen ‘lenen’. Daar worden zowel de reiziger als de sector als geheel niet beter van.”

Eigenlijk was de evaluatie bedoeld om de TTO-wetgeving in de grote steden te bestuderen. De KNV Taxi-voorzitter vindt het jammer dat Mansveld zich geen warm voorstander van TTO heeft getoond in de evaluatie.

TTO

“Dat verbaast me. TTO zorgt voor een gezonde ordening van de markt. De chauffeurs hebben nu een identiteit, zijn niet meer anoniem. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er sinds de invoering van TTO meer rust op de markt, de kwaliteit is toegenomen. En dat is allemaal best rustig gegaan”, vindt Eckhardt.

Hij vindt dat alle lokale besturen de keuze zouden moeten kunnen hebben om TTO-wetgeving in te voeren in hun gemeente als ze dat zouden willen. “Ik vind niet dat de Rijksoverheid voor hen die keuze mag maken. Laat gemeentebesturen dat zelf beslissen. Als steden als Arnhem en Den Bosch vinden dat dergelijke systemen nodig zijn, dan moet die ruimte er zijn. Daarom vindt KNV Taxi dat alle steden de optie zouden moeten hebben. Beperk het niet tot de huidige zeven.”

Gemeenten

KNV Taxi heeft zich dan ook de afgelopen jaren actief ingezet voor de TTO in diverse gemeenten. “Het is een mooi voorbeeld van een project dat de overheid samen met de sector opzet. En als de Rijksoverheid bang is dat het teveel geld kost, laat dan de gemeenten zelf beslissen of ze er budget voor over hebben.”

De overige maatregelen zoals aangekondigd door Mansveld zorgen voor lastenverlichting. “Hoewel we graag hadden gezien dat de staatssecretaris zich over een aantal andere zaken ook zou uitspreken, zijn er geen grote gemiste kansen voor wat nu haalbaar is”, vindt Eckhardt.

Taxameterkeuring

“Wel hadden we graag gezien dat ze wat aan de jaarlijkse taxameterkeuring zou doen. “Als het apparaat eenmaal is ingebouwd, is het onnodig om dat jaarlijks te keuren. Daarvoor gaan we de lobby voortzetten. Zo’n apparaat blijft correct werken en het is onnodig duur om de jaarlijkse keuring te blijven verplichten.”

Ook was de evaluatie een mooie kans geweest om de Kiwa-tarieven opnieuw aan de kaak te stellen. “We blijven hier de aandacht op vestigen. Helaas zijn er geen Kamerleden die zich hierin willen vastbijten. Die hebben we wel nodig. Ik vrees dat er minimaal tot 2018 niets zal wijzigen op het gebied van dit monopolie en de bijbehorende tarieven, waarvoor de Staat verantwoordelijk is. Tenzij zich alsnog Kamerleden bij ons melden. Want zij kunnen de staatssecretaris ter verantwoording roepen.”

Uber

Eckhardt is in ieder geval blij dat de wensen van Uber niet zijn overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Uber wilde eigenlijk platforms en centrales een vergunning geven en tegelijkertijd alle andere taxiregels afschaffen. Gelukkig heeft IenM ervoor gekozen om de kwaliteit van de chauffeur te reguleren, en niet die van platforms. Want dan waren we per saldo waarschijnlijk geëindigd met meer regels, in plaats van minder.”

De KNV Taxi-voorzitter is blij de ILT haar jacht op de UberPop-snorders voortzet. “En hier liggen ook nog wel taken voor de Belastingdienst. Want de chauffeurs zijn niet geregistreerd als ondernemer. Dat betekent dat er volgens mij sprake is van een arbeidsrelatie en dus verkapt loondienstverband. Uber zou gewoon werkgeverspremies moeten betalen. En de chauffeurs vallen daarmee eigenlijk onder de CAO Taxivervoer. Met alle bijbehorende rechten en plichten voor zowel werkgever (Uber, red.) als werknemer (UberPop-chauffeur, red.).”

OV-markt

In de evaluatie van de Wp2000 werd ook nog gesproken over een proef waarbij er een uitzondering gemaakkt zou worden voor de plicht met blauwe kentekenplaten voor taxivervoer. “Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat Mansveld daarmee bedoelt. We zijn warm voorstander van het betrekken van taxi in de OV-markt. Maar het gaat hier om generieke wetgeving. Je kunt niet zomaar een deel van de markt daarvan vrijstellen. Dat leidt tot ongelijkheid. Dus we zijn benieuwd wat de uitwerking zal zijn van de staatssecretaris.”

Verder liet IenM weten dat de evaluatie van de Boordcomputer Taxi pas ingaat nadat de nieuwe software overal is uitgerold. Dat betekent dat de evaluatie pas medio 2016 wordt opgestart en 2017 is afgerond. De politieke visie daarop en een eventuele wetswijziging kan pas in 2018 ingaan.

BCT

Eckhardt: “We willen dat er een versnelde evaluatie komt van het BCT-project, want de markt moet nu al duidelijkheid krijgen over het kabinets-beleid. Binnenkort komt er nog een speciale brief van Mansveld aan de Tweede Kamer over de BCT. Daarin staat hopelijk meer over de BCT-plicht tussen nu en medio 2016.”

Al met al kijkt KNV Taxi tevreden terug op de evaluatie. “We hebben om vrijwel alle wijzigingen gevraagd. En Uber kan niet meer zeggen dat de wet in haar voordeel wordt gewijzigd. Onze belangrijkste inzet is gehonoreerd; dat er sprake is van een gelijk speelveld. En dat er toch nog wel bepaalde regels gesteld worden aan taxichauffeurs. Want dat blijft nodig voor een gezonde branche. Nu kijken we met belangstelling uit naar de evaluatie van de tariefstructuur. Want we vinden het nog altijd opmerkelijk dat de overheid zich bemoeit met de prijsstelling van ondernemingen.”

Bart Pals

Wijzigingen taxiwet

Hierbij de voorgestelde wijzigingen van de taxiwet nog eens op een rijtje. In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 • Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 • Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 • Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 • Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 • Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 • Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen. Er is immes al een continue screening op de VOG-status van een taxichauffeur.
 • Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Bovenstaand interview is onlangs gepubliceerd in het vakblad Nederlands Vervoer. Meer informatie via www.nederlands-vervoer.nl

Lees ook: Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet”

Taxi Volendam|30.07.15|09:50

Het is allemaal nieuw voor de meeste taxiondernemers wat hierboven geschreven staat, maar waarom is het grootste gedeelte van de taxibranche niet betrokken bij deze besprekingen en besluiten ondanks verzoeken hiertoe?

Paul Dijkhuizen|30.07.15|10:05

enkele maanden geleden pas een idee en nu wordt dit na de zomer al ingevoerd? Lopende en nog op te starten onderzoeken worden dus totaal niet meegenomen in de besluitvorming? Sterk staaltje haast-wetgeving! Leuk dat het toetreden tot de taximarkt nu alleen nog wordt bemoeilijkt door het betalen van een buitensporig hoog bedrag aan de KIWA en de aanschaf van een niet functionerend apparaat.

Paul Dijkhuizen|30.07.15|10:10

Ik denk dat er door deze nieuwe regels vele, ook onbekwame, nieuwe aanvragers zullen komen, KIWA blij, BCT leverancier(s) blij, app-bedrijven blij, gemeentes blij… De taxibranche echter; meer concurrentie in een markt die toch al ernstig onder druk staat, kwaliteit die sterk zal afnemen, meer concentratie van voertuigen op drukkere plekken, nog minder financiële ruimte om in minder rendabele gebieden nog een auto te laten rijden, massaal ontslaan van personeel tbv ZZP-ers.

Jos Dinkelaar|30.07.15|11:04

Dat kan de corruptie/mafia praktijken in
de vorm van betalen om zonder taxi ondernemers diploma te werken stoppen.
Want er zijn talloze zzp-taxichauffeurs die veel geld betalen voor zo’n persoon en daar niets voor terug krijgen. Behalve dan dat zij zijn vakbekwaamheid mogen ‘lenen’.dus corruptie/mafia praktijken , cQ uitbuiting Daar worden zowel de reiziger als de sector als geheel niet beter van.”

Duco Douwstra|30.07.15|11:33

Bijna teveel kritiek om op te noemen op bovenstaand artikel, maar ik probeer het toch.Er zijn diverse redenen waarom een taxichauffeurs soms honderden euro’s per maand aan een VOF betaald.1.Hij is niet in staat om zelf een auto,2 hij is niet in staat om zelf de redelijk simpele vakbekwaamheid te halen,3 hij is niet in staat administratie te voeren enz.Dus zo zwart wit liggen de zaken niet,over de TTO’s krijg ik vaak dezelfde klachten als over de VOF’s.Dus straks alle loondienstchauffeur ont-

Duco Douwstra|30.07.15|11:45

ontslaan en weer inzetten als Zzp’er voor € 8,00 of minder netto per uur.kijk naar PostNL.Ook op het gebied van digitalisering staat de tijd al 10 jaar stil,jammer dat het KNV zich m.b.t. de al lang gecrashte BCT tegen heug en meug aan vast blijft houden,ILT,KNV en de politiek houden elkaar al zeker 5 jaar met de rug tegen de muur in een wurgende houdgreep.Voordeel is dat rij-en rusttijden dankzij de BCT al een jaar niet kunnen worden gecontroleerd,de inspectie zit werkeloos op de strafbank en

Duco Douwstra|30.07.15|11:52

het is nog nooit zo lang geen oproer of heksenjacht meer geweest in de taxibranche.Dus afschaffen van de rij- en rusttijden geeft rust,bespaart kosten voor de branche en de inspectie.Dan kan ILT zich eindelijk eens bezig gaan houden met taxichauffeurs die de klanten benadelen en de branche te schande maken.De BCT zal volgens de luchtfietsers in 2018 volledig gereanimeerd zijn,hoe durven ze tegen beter weten in dergelijke belachelijke voorspellingen te doen.Ik heb al vanaf 2005 gelijk,BCT drama!!

Marco Mens|30.07.15|14:52

Het verbaast mij dat De heer Eckhardt de TTO toejuicht en verder op tot 2 maal toe spreekt over een gelijk speelveld. Er kan niet zomaar een deel van de OV-markt vrijstellen en vervolgens naar UBER roepen dat de de belangrijkste inzet een gelijk speelveld is. Waar is het gelijke speelveld voor de niet TTO aangesloten taxibedrijven die werkzaam zijn in een niet TTO gebied. welke vervolgens klanten naar een TTO gebied brengen om vervolgens leeg terug te rijden. En andersom gebeurd het wel? Gelijk?

Appie Sabina Kuiper|03.08.15|02:51

Die hele vakbekwaam steld ja niks voor,klopt dhr duco douwstra.
WAT GEEFD DE VAKBEKWAAMHEID VOOR MEERWAARDE AAN EEN ZZPER???OF TAXIBEDRIJF HEER DOUWSTRA????
EEN v og en chauffeurspas/tegenwoordig door de bct drama chauffeurskaart genoemd das veel belangrijker dan de vakbekwaam want daar heb je niks aan kost je alleen dikke centen.Gewoon afschaffen die vakbekwaam en de procuratie houders ben je van af

Appie Sabina Kuiper|03.08.15|02:57

heb zelf mijn vakbekwaamheid al 6 jaar in een laatje liggen heefd dik geld gekost en steld niks voor.
kon het ook wel meerdere keer dat ze op mijn vakbekwaamheid willen gaan rijden ik pas daarvoor ,,maar je hebt er geen reet aan dat papiertje
ben nu 23 jaar chauffeur en weet genoeg,hier op het platteland altijd een drama om een taxi te kunnen krijgen,,in de grote steden teveel

Johan Zevenbergen|03.08.15|10:34

Geweldig die afschaving van de vak bekwaamheid.
Kunnen de grote jongens lekker elke idioot op de directie stoel van de plof bv,s zetten,
Je weet wel een voor het personeel, een voor de auto,s, een voor de contracten, een voor de aandeelhouders enz

En de kleine jongens kunnen lekker allemaal voor zich zelf beginnen, ze vergeten ff dat ze dan weer een boekhouder nodig hebben, allemaal ff een vergunning moeten kopen, en de talloze vage vof,s ploffen waar ze zelf ook verantwoordelijk voor zijn.
Pff

Johan Zevenbergen|03.08.15|10:47

Bovendien is deze drempel verlaging een opstap naar minder zorgvuldigheid en werkt misbruik in de hand.
immers iedereen kan nu na een failliet makkelijk een nw bedrijfje opstarten via zijn vriend of vriendin, zoon of dochter, of een ieder die zich daar voor leent.
Dus drie jaar lekker draaien, geen belasting betalen enz de bv of iets dergelijks laten ploffen en walla op naar de volgende fase.
Echt een top besluit mansveld en KNV taxi.

Duco Douwstra|04.08.15|15:41

Beste Appie,dat jij jou vakbekwaamheid al 6 jaar in een la hebt liggen,wil niet zeggen dat anderen deze ook kunnen halen.Waarom gaan ze anders honderden euro’s per maand aan een vennoot betalen?Dus omdat ze vaak niet zelfstandig kunnen ondernemen met alles er op en er aan.Maar vakbekwame ondernemers worden ook vaal uitgebuit en straks dan nog meer omdat er meer zijn.waarom zullen bedrijven dan nog mensen in loondienst nemen?Kijk maar naar PostNL die verdienen miljoenen ten koste van de Zzp-ers

Rodney Barten|04.08.15|22:54

Duco: Als ik uw bericht tussen de lijntjes doorlees dan bent u tegen het afschaffen van de vakbekwaamheid, klopt dit?

Turk Yenisey|13.08.15|12:30

ALS DE VAKBEKWAAMGEIDSDIPLOMA TAXI AFGESCHAFT WORDT ZULLEN ER IMBESIELEN EN STRAATTUIG BIJKOMEN ALS TAXICHAUFFEUR EN OOK EEN HOOP ONBESCHOFTE CHAUUFEURS BIJKOMEN DIE NOG GEEN EENS NEDERLANDS SPREKEN EN CHAUFFEURS DIE NOG GEEN EENS DE DENKNIVEAU HEBBEN ALS EEN KIND VAN 10 JAAR, VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA ZORGT TOCH ERVOOR DAT VEEL CHAUFFEUR TOCH EEN BEPAALD DENKNIVEAU EN CAPACITEITEN HEBBEN, WE VERVOEREN MENSEN WEL BELANGRIJK.

Turk Yenisey|13.08.15|12:35

EN OVER DAT DREMPEL VAN €1300 EURO VOOR KIWA EN DREMPEL CHAUFFERSKAART BLA BLA BLA DAT ZIJN HEEL MAKKELIJK HAALBAAR VOOR IEDEREEN DUS ER IS HELEMAAL GEEN DREMPEL OF LIMIET OF GRENS STRAKS.