taxichauffeur, taxi, TCA

Verrekening van ‘minuren’ taxichauffeurs: hoe zit het precies?

Stel je hebt als taxichauffeur in loondienst volgens het rooster een dienst van 08:30u tot 17:00u met een half uur pauze (12:00u-12:30u). Om 15:30u geeft de centrale door dat je eerder naar huis moet gaan omdat er geen ritten meer beschikbaar zijn. Vervolgens wordt door je werkgever de contracturen welke je niet hebt gehaald, aangevuld uit je verlof of gespaarde uren in tijd. Mag dit? Sociaal Fonds Taxi legt het uit.

De werknemer heeft maandelijks recht op betaling van de contracturen. Verondersteld dat de minuren zijn ontstaan door een te beperkt werkaanbod behoren minuren tot het ondernemingsrisico en aldus voor rekening van de werkgever te blijven. Zodoende is het in mindering brengen van minuren op het loon niet toegestaan.

Verrekening van meer-/of overuren: Hoe zit het precies…

Indien meer uren worden gewerkt dan het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren worden deze uitbetaald conform de bepalingen in de CAO Taxi. Arbeidsuren die de arbeidstijd van 40 uur per week te boven gaan berekend over een periode van één kalenderkwartaal worden met inachtneming van artikel 3.13.2 aangemerkt als overuren.

Voor meeruren geldt dat deze uitbetaald worden in de maand na de maand waarin deze zijn opgebouwd. Voor overuren moet rekening worden gehouden met artikel 3.13.2. Dat wil zeggen dat overuren worden uitbetaald in de maand na afloop van een kalenderkwartaal.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: je hebt een arbeidsovereenkomst van 80 uur in de maand. Je werkt in de maand april 80 uur, in mei 70 uur en in juni 100 uur. De werkgever dient dat over de maand april 80 uur te betalen, over mei 70+10 uur (minimaal contracturen) en over juni 80+20 meeruren te betalen. Minuren kunnen dus niet worden verrekend.

Voorbeeld 2: je hebt een fulltime arbeidsovereenkomst en dient per maand 173,3 uur te werken. In april werk je 163,3 uur, in mei 173,3 uur en in juni 193,3 uur. De werkgever dient dan over de maand april, mei en juni iedere maand ten minste 173,3 (contracturen) te betalen. Na afloop van het kwartaal heeft de werknemer in dit voorbeeld daarnaast recht op 10 overuren (-10+0+20=10) Deze overuren gaan tegen een toeslag van 20% (in tijd of geld).

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.