Geld

Bestuurder Road to Jobs aansprakelijk gesteld voor faillissement

Oud-bestuurder Roelof Huisman is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het faillissement van Road to Jobs BV uit Winschoten heeft veroorzaakt. Volgens de curator heeft Huisman onder meer kort voor het faillissement 500.000 euro overgemaakt naar moedermaatschappij Bloem Beheer BV, terwijl daarvoor geen vordering bestond. Road to Jobs was een grote detacheerder in de taxibranche (370 chauffeurs) en ging twee jaar geleden failliet.

De taxibranche is de afgelopen twee jaar geteisterd door faillissementen. Het is echter zeer zeldzaam dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een faillissement in de taxibranche.

Onbehoorlijk bestuur

“Wim Entzinger van PlasBossinade Advocaten en Notarissen heeft als curator bij het faillissement van Road to Jobs bestuurder Huisman gedagvaard wegens onbehoorlijk bestuur”, laat de woordvoerder van de curator weten. Huisman, die in het buitenland woont, is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort dat op dit moment ruim € 6 miljoen bedraagt. Vooral ABN Amro, UWV en de Belastindienst zijn grote schuldeisers.

Het onbehoorlijk bestuur bestaat volgens de curator niet alleen maar uit de onttrekking van 500.000 euro aan het bedrijf vlak voor het faillissement. In de administratie zijn onjuist- en onduidelijkheden aangetroffen, waarvoor Huisman geen verklaring heeft kunnen geven.

Belastingaangiften

Zo heeft Huisman er volgens de curator bewust voor gekozen onjuiste belastingaangiften te doen en te weinig omzetbelasting af te dragen, waardoor belastingschulden onbetaald zijn gebleven. Huisman betwist de vordering van 6 miljoen euro voor het boedeltekort, meldt de curator.

Ook heeft Huisman volgens hem de debiteurenstand op een onverantwoorde wijze laten oplopen en hiertegen geen maatregelen getroffen, zoals incassotrajecten. De omvang van de debiteuren bedroeg 960.000 euro op een jaarlijkse omzet van 3,8 miljoen euro. Terwijl Huisman wist dat Road to Jobs actief is in een branche waarin de marges zeer klein zijn en betaling door debiteuren dus cruciaal is voor het voortbestaan van de onderneming.

Rechtbank

“De verwachting is dat in de herfst van dit jaar een zogenaamde comparitie van partijen zal plaatsvinden in deze procedure. Tijdens deze zitting van de rechtbank zullen partijen vragen van de rechtbank moeten beantwoorden en worden zij in de gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten”, laat de woordvoerder van curator Entzinger weten.

Aandeelhouders van Road to Jobs waren Bloem Beheer B.V. (50%) en Stichting Administratiekantoor R.J.F. & F. (50%), zo blijkt uit het faillissementsverslag. Beide bedrijven bestaan nog steeds en zijn op hetzelfde adres gevestigd als Road to Jobs was ten tijde van het faillissement; Papierbaan 50a in Winschoten. Huisman was niet bereikbaar voor commentaar op deze kwestie.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.