inspectie, ILT, auto

Minder taxi’s gecontroleerd door ILT in 2015

Bron: ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft  in 2015 onder meer ingezet op het tegengaan van illegaal taxivervoer. Dit is één van de redenen dat er vorig jaar beduidend minder taxicontroles werden uitgevoerd door de dienst. Maar dit kwam ook door technische en softwarematige problemen met de boordcomputer taxi en vergrijzing van het personeelsbestand. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van ILT.

Twee maanden geleden werd al bekend dat de ILT zijn planning voor het aantal inspecties in de taxibranche voor het huidige jaar naar beneden had bijgesteld. De sector kent ongeveer 6.100 bedrijven die rijden met ongeveer 32.000 voertuigen en 52.000 chauffeurs. Die krijgen normaal jaarlijks zo’n 3.000 objectcontroles te verwerken, maar dat zullen er in 2016 slechts zo’n 1.300 zijn. Het aantal controles van administraties en bedrijven zal ongeveer tachtig zijn; de komende jaren moeten dat er weer 200 worden.

De ILT gaf in zijn meerjarenplan 2016-2021 aan dat er dit jaar minder inspecties worden uitgevoerd omdat 2016, door technische ontwikkelingen en veranderingen in de wetgeving, als een overgangsjaar mag worden beschouwd. Daardoor worden er minder controles uitgevoerd dan gebruikelijk. Uit het jaarverslag over 2015 komt echter ook al naar voren dat er vorig jaar “duidelijk minder objectinspecties zijn uitgevoerd dan gepland.”

Problemen met BCT

“Het tegengaan van illegaal taxivervoer vergde in 2015, door het noodzakelijk optreden tegen Uber, substantieel meer capaciteit dan anders. Dat ging ten koste van het aantal reguliere objectinspecties en administratiecontroles”, zo meldt het jaarverslag. In 2015 heeft de ILT een groot deel van de capaciteit ingezet op het tegengaan van illegaal vervoer van personen tegen betaling. De inspectie trad vooral op tegen de taxidiensten via de applicatie ‘UberPop’. Dit heeft geleid tot strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar Uber.” Aan het bedrijf werd door de ILT voor 450.000 euro aan lasten onder dwangsom opgelegd, waarna UberPop in november 2015 werd gestaakt.

“Verder heeft de ILT ook stevig gecontroleerd op het ‘reguliere’ illegaal taxivervoer. In totaal werden in 2015 87 ‘snorders’ beboet”, legt het jaarverslag verder uit. Maar ook de technische en softwarematige problemen die in 2015 met de BCT speelden zijn er een oorzaak van dat het aantal objectinspecties lager uitviel. Eveneens een aspect is dat de ILT in een overgangsfase zit wat betreft de inspecteurs die de controles van taxi’s, bedrijven en administraties uitvoeren. Veel van hen zijn pensioengerechtigd en moeten worden vervangen. Sinds begin 2015 worden nieuwe inspecteurs opgeleid, maar die waren tijdens hun opleiding slechts gedeeltelijk inzetbaar.

Boetes en waarschuwingen

Toch werd er uiteraard wel degelijk gecontroleerd, en dat resulteerde in 273 waarschuwingen. het aantal strafrechtelijke boetes was met 294 nog iets groter. Er werd in totaal 112 keer een last onder dwangsom opgelegd. De ILT zag zich in 2015 twee keer genoodzaakt tot het uitvoeren van een bestuurlijke interventie.

Met betrekking tot de al genoemde BCT meldt de ILT dat de handhaving op aanwezigheid ervan in taxi’s in 2015 geen naam mocht hebben. Pas vanaf 1 juli jongstleden vindt die handhaving wel plaats, wat in juli tot een handvol boetes leidde. Verder constateert de ILT dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het vervoer van mensen tegen betaling, zoals taxi’s bestellen via een app. “Ook wordt personenvervoer steeds vaker uitgevoerd door vrijwilligers. De ILT volgt deze ontwikkelingen nauwlettend om te zien of een initiatief past binnen de geldende wet- en regelgeving.”

Vincent Krabbendam

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

2 reacties op “Minder taxi’s gecontroleerd door ILT in 2015”

Ton van Dalfsen|05.09.16|14:02

Ook vergeet het ILT dat door het vervallen van het vakbekwaamheid voor het verkrijgen van een Taxivergunning vele een vergunning hebben aangevraagd en gekregen om ook in hun vrije tijd taxivervoer te verrichten. Bijv. in avonduren en weekenden. Dat kan iedereen zijn. Zelfs bijv. koerier chauffeurs die de hele dag achter het stuur hebben gezeten in de avonduren en/of weekenden vrolijk hun eigen taxi besturen voor bijverdiensten. Dus ILT, ga lekker naar de minister en zeg haar maar dat handhaving

Ton van Dalfsen|05.09.16|14:06

gewoon onmogelijk is geworden. En ILT hoe leg je dat aan de huidige ondernemers uit? Als ik een PV krijg voor een uur teveel achter het stuur kunnen ze rekenen op mijn bezwaar naar de rechtsgang. En ook zeker met de vergrijzing van de inspecteurs zullen die inspecteurs na hun pensionering nog steeds hun handen vol hebben aan de weg naar de rechtbank voor getuigen verklaringen af te leggen.