ilt, inspectie leefomgeving en transport, inspecteur, controle, handhaving

Werkelijkheid leidend bij BCT-controle door ILT

Waar controleert de ILT op als het om de boordcomputer taxi gaat? Hoe gaat zo’n controle in zijn werk? En als je door overmacht niet aan de gestelde eisen kunt voldoen, krijg je dan gelijk een boete? Paul Verstraten, senior inspecteur van ILT, gaf tijdens Taxi Expo 2016 in Expo Houten tekst en uitleg.

Verstraten deed dat in een meer dan goed gevulde workshopruimte. In combinatie met de soms hoog oplopende gemoederen is deze sterke opkomst een bewijs dat de BCT en alles wat er mee te maken heeft de gemoederen in de taxibranche bezighoudt. Verstraten was echter niet niet aanwezig om te praten over zaken als het nut of de rechtvaardigheid van de BCT en alles er omheen, maar puur over de controle door ILT op aanwezigheid en juist gebruik van het apparaat. Zijn presentatie is hier terug te lezen.

Bedrijfsinspecties

Vanaf 1 oktober handhaaft de ILT op de aanwezigheid van de BCT met software 2.0 en op het juiste gebruik van de BCT en kaart, maar ook op bewust of onbewust verkeerd handelen, arbeids- en rusttijden en ritregistraties. Met betrekking tot de arbeidstijden vinden vanaf december bedrijfsinspecties plaats.

Dat er wat moeilijkheden zijn met de verplichte update naar BCT 2.0 is de inspectiedienst bekend. Met deze mogelijke knelpunten wordt dan ook tijdelijk – tot 1 november aanstaande – rekening gehouden, benadrukte Verstraten. Inspecteurs van ILT toetsen per geval of er sprake is van overmacht of nalatigheid van de vervoerder of taxichauffeur. Taxivervoer zonder BCT 2.0 is toegestaan, mits er wel een 1.0 versie in het voertuig aanwezig is. Verder moet men op basis van de correspondentie met de werkplaats aantonen dat er sprake is van overmacht. Het is uiteindelijk de inspecteur die daarover oordeelt.

Eigen verantwoordelijkheid

Die correspondentie met de werkplaats is sowieso van belang om zaken aan te tonen, zo bleek uit de presentatie. Bijvoorbeeld als de BCT defect is of wordt gestolen, maar ook als printer of taxameter niet naar behoren werkt. In dat laatste geval wordt echter ook om een handmatig ritbewijs gevraagd, en zo zijn voor de diverse tekortkomingen verschillende eisen om aan te tonen dat ze daadwerkelijk bestaan.

Verstraten gaf meerdere malen aan dat de ILT geen beleid dat er op is gericht zoveel mogelijk BCT-gerelateerde boetes uit te delen. Maar hij benadrukte ook dat taxibedrijf en taxichauffeurs hun verantwoordelijkheden hebben als het om het juiste gebruik van de BCT gaat. Aandachtspunten voor de chauffeur zijn onder meer het hebben van een geldige chauffeurskaart en het juiste gebruik ervan, zorgen voor de update baar BCT 2.0 en het registreren van voorafgaande werkzaamheden in de BCT.

Taxivervoer verrichten

Verstraten lichtte het inloggen bij taxivervoer er uit. Bij deze en aanverwante werkzaamheden moet worden ingelogd op werkingsniveau taxivervoer. De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor als hij of zij niet of niet op het juiste niveau is ingelogd met de BCT-kaart. Op BSN-nummer taxivervoer verrichten mag alleen als er sprake is van een defecte of beschadigde kaart, bij vermissing of diefstal van deze kaart of als de PUK-code bij iemand anders bekend is geworden.

Registraties zijn in de BCT niet meer te veranderen, legde Verstraten uit, maar in opmerkingen kan men vaak al de juiste registratie aantekenen. Die aantekening en de reden ervan moeten goed worden bewaard, want: niet de BCT is bij een controle 100 procent leidend, maar de werkelijkheid is van belang. Goed aantekenen en vastleggen is dus de juiste manier om vergissingen te herstellen, aldus Paul Verstraten.

Auteur: Vincent Krabbendam

9 reacties op “Werkelijkheid leidend bij BCT-controle door ILT”

Tjerk Vinckx|25.10.16|02:05

Het is uiteindelijk de inspecteur die daar over oordeelt uhhh het is uiteindelijk de rechter die daar over oordeelt !!!! Jammer dat een inspecteur artikel 10 t/m 13 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 8 van de Grondwet van de Europese Unie niet begrijpt. Privacy geldt niet alléén voor oud-ambtenaren die inmiddels voor de KIWA werken welk één van de redenen is om de W.O.B inzake het KIWA contract te torpederen, u weet wel …3 miljoen tralala.

Taxi Volendam|26.10.16|16:03

Het gaat er dus niet om of de boordcomputer betrouwbare gegevens moet of kan leveren en of de Taxibranche / ILT enig nut van deze sjoemel BCT heeft, nee…, je moet gewoon een ondeugdelijk ding in je taxi aanwezig hebben anders een bekeuring.
ILT kan voor de optie gaan en het hele drama terug op het bord van I&M te leggen met de vermelding : zolang de bct niet deugt pesten wij de Taxibranche niet verder.
En Kamerleden, schort deze wet op totdat de bct deugdelijk is, niet op onze kosten svp.

Rex Urban|26.10.16|16:58

80% van het landelijke Taxivervoer is Contract / aanbesteed werk. Het overige,Opstap werk.
Deze BCT is voor beiden ongeschikt.
De financiele opgeslagen gegevens in de BCT zijn ongeschikt voor direct gebruik in je eigen administratie of aangifte belastingdienst.
Dubbele boekhouding is vereist.
Op welke wijze ILT deze gegevens gaat controleren / beoordelen is onduidelijk,(kunnen ze ook niet)
Bovendien gaat ILT niet over de centjes, de belastingdienst wel.
Meer vragen i.p.v. duidelijkheid.

Taxi Volendam|27.10.16|16:12

Sharon Dijksma verteld dingen die niet waar zijn. Iemand liegt !
Verkeerd voorgelicht door I&M ???
Bij de Taxi Expo werd door Paul Verstraten senior inspecteur van ILT duidelijk gemaakt dat de bct onbetrouwbare data kan bezitten.
Hij wilde niet op details ingaan.
Het lijkt er dus op dat I&M en ILT het oneens zijn met elkaar.
We hebben de BCT getest, en? eens met Verstraten !
De bct is ongeschikt om als fraudebestendig apparaat te dienen voor de controle op de naleving van de rij- en rusttijden.

Taxi Volendam|27.10.16|16:17

Het is nu afwachtten of Betty Boer genoegen neemt met de uitspraak van Sharon Dijksma.

Marion van Dijk|31.10.16|13:09

Nogmaals: hele gesprek met Paul Verstraten op de taxipro staat op tape. Mocht iemand citaten willen terughalen cq hebben als bewijs, hoor ik het wel. Geloof dat er met de taxibranche genoeg is gesold. Het is ook zo een enorme vetpot. Ga maar eens glazenwassers en ronselaars aanpakken. Zolang ik voor 10 minuten een raam zemen 25 euro moet betalen en daar geen btw bon van krijg ga je steeds meer denken dat de taxichauffeurs wellicht een verkeerd beroep uitoefenen die doen daar min. een uur over.

Marion van Dijk|31.10.16|13:13

Belastindienst en Ilt op schiphol, ronselaars volgen naar bewuste auto en controleren op bct printer etc. Moeilijk?
Gelijk controleren of de inkomsten (tien euro per rit) van de ronselaars opgegeven zijn, moeilijk??
zucht.

Ina de Pree|08.11.16|11:29

Het is goed dat er controle is.Maar de bekeuringen die eruit kunnen komen zijn hoog.

Taxi Volendam|29.11.16|14:13

Jammer dat de werkelijkheid lang niet altijd in de BCT zit doordat de invoer van rit gegevens handmatig gedaan dient te worden, net zoals bij de rittenstaat en werkboekje.
Dat kan bewust of onbewust fout gaan.
Ook heeft de chauffeur b.v. bij contract vervoer niet alle relevante gegevens voorhanden.
Achteraf controleren is zo goed als onmogelijk.
Wat is het nut van het BCT cirkus ?
Kosten / baten verhaal.
Daar komt bij dat ILT de data alleen mag uitlezen wanneer de chauffeur verdachte is.