rechtbank, uitspraak

Bios Schiedam failliet na uitspraak over Regiotaxi Waterweg

Het onderdeel van de Bios-groep dat zich tot voor enige maanden geleden bezighield met Regiotaxi Waterweg is failliet verklaard. Aanvankelijk moest Connexxion van de kantonrechter als nieuwe vervoerder al het personeel van de regiotaxi mee overnemen, maar in hoger beroep werd dat besluit teruggedraaid. Die uitspraak is de directe oorzaak van het aanvragen van het faillissement. Bios zelf vindt dat de betrokken partijen meer hadden kunnen doen om deze uitkomst te voorkomen.

Bios nam de afgelopen drie jaar als onderaannemer van ZCN het wmo-vervoer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis voor zijn rekening. In een nieuwe aanbesteding werd dit werk gegund aan Connexxion, dat Regiotaxi Waterweg voorheen ook al jarenlang verzorgde. In een kort geding werd door Bios, ZCN en tien chauffeurs bepleit dat het om een overgang van onderneming zou gaan, wat Connexxion zou verplichten tot het overnemen van alle 51 chauffeurs, vijf centralisten/planners en vijf telefonisten.

Baanaanbod geaccepteerd

De kantonrechter in Rotterdam ging afgelopen juli mee in die redenering. Onlangs won Connexxion echter het aangespannen hoger beroep. Daarmee is er alsnog geen sprake van overgang van onderneming, en dus ook niet van de verplichting om al het personeel over te nemen. In juli was het uitgangspunt dat de meeste mensen wel zouden overstappen van Bios naar Connexxion. Uiteindelijk namen echter maar 27 van de 61 medewerkers het baanaanbod aan. Bij dat betrekkelijk kleine aantal kan volgens het gerechtshof geen sprake zijn van overgang van onderneming.

Dat heeft dus directe gevolgen voor de mensen die de overstap niet maakten: ruim veertig chauffeurs, centralisten en telefonisten die nog bij Bios Schiedam in dienst waren. Zij kregen gisteren te horen dat hun werkgever na de uitspraak van het gerechtshof het faillissement van Bios Schiedam had aangevraagd, waarna het door de rechter werd uitgesproken. Door het oordeel werden de werknemers immers weer teruggeplaatst bij een onderneming die sinds 1 augustus geen werk meer heeft. Vanuit de werknemers is aangegeven dat zij overwegen in actie te komen tegen de gang van zaken.

Gepensioneerden en uitzendkrachten

De Bios-groep reageert met afkeuring op de gang van zaken die in haar ogen het bankroet onvermijdelijk maakten. “Bios Schiedam is van mening dat de opdrachtgever, de nieuwe uitvoerder, Sociaal Fonds Taxi en de vakbonden zich meer hadden kunnen inspannen om het personeel tot dan toe betrokken was bij de uitvoering van de opdracht, onder te brengen bij de nieuwe opdracht.”

“De nieuwe uitvoerder maakt echter voor de opdracht mede gebruik van gepensioneerden en uitzendkrachten, waardoor er geen plaats meer is voor de personeelsleden van Bios Schiedam”, beweert het bedrijf. “Nota bene is een aantal van de mensen die nu zonder arbeid komen in het verleden overgekomen van Connexxion, die het contract uitvoerde in de periode voor Bios. De personeelsleden hadden een zeer lange ervaring in die regio. Hoeveel personeelsleden van Bios Schiedam een baanaanbod van de nieuwe uitvoerder afgewezen hebben, is niet bekend. Connexxion heeft ondanks een veroordeling hiertoe, geen gegevens verstrekt.”

“Bios Schiedam is teleurgesteld in het feit dat de vakbonden consequent weigeren de nieuwe uitvoerder te adresseren in deze casus. Een moreel appel op Bios Schiedam is derhalve niet op zijn plaats, daar de opdrachtgever besloten heeft de aanbesteding te gunnen aan Connexxion en Bios Schiedam geen andere opdracht heeft”, aldus de verklaring van Bios.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

9 reacties op “Bios Schiedam failliet na uitspraak over Regiotaxi Waterweg”

Tatiana Hendriks|26.10.16|18:38

.ze hebben ons gebruikt in het kort geding tegen conexxion.en nu ze verloren hebben f gauw failsement aangevraagt .dus dat kregen wij f op ons bord op de dag dat je salaris binnen moet krijgen . ik ben alleenstaanse en kan mijn rekeningen niet meer betalen verbouwereerd dat er in nederland zo met de mensen om gegaan word te triest voor woorden.nee biosgroep die je opgestart alles gegeven wat er was .EN ZO WORD JE BEDANKT …NOU BEDANKT BIOS GROEP VOOR DEZE GEDANE ZAKEN. TATIANA HENDRIKS

Von Trappies|27.10.16|00:14

Taat je heb gelijk. De uitspraak was voorspelbaar en Bios heeft een smerig spel gespeeld.Niks overname maar een aanbesteding.
En dan als ze verliezen failliet verklaren. En dat jullie eerst cxx mensen waren klopt maar jullie moesten met aanbesteding naar Bios en nu verliezen ze het door verkeerd beleid en spelen ze vuil spel.De gepensioneerden reden ook al VOOR dat dit speelde. Vind het erg voor alle collega’s!!!!! Heel veel sterkte allemaal en dat meen ik vanuit de grond van mijn hart xxxx

Paul Dijkhuizen|27.10.16|06:32

Ben zeer benieuwd wat er aan het einde van deze aanbestedingsperiode gaat gebeuren, dan misschien weer de BIOS? Kunnen ze via de OPOV weer een gedeelte van de mensen terugnemen en kunnen duurdere personeelsleden wederom ‘geloosd’ worden… en dan drie jaar daarna, u raad het al…

Duco Douwstra|27.10.16|11:20

Goed bezig overheid,bedrijven tegen elkaar uitspelen en het personeel de dupe laten worden.Het is ingewikkeld om iemand moet de schuld krijgen (de zwarte piet toe te spelen,of mag dit gezegde ook niet meer gebruikt worden?)Het is waanzinnig dat heen en weer geschuif van personeel.En wat is het nut ervan?Voor een dubbeltje per km. lager inschrijven en voor 2 dubbeltjes weer uit besteden aan de oorspronkelijke vervoerder.En de ambtenaren lachen zich krom om al dat gespartel van de vervoerders

Martin van der Plas|27.10.16|11:29

Welkom in het nieuwe Nederland. Waar zijn de tijden gebleven dat je zeker was van je inkomen als heen werk gied deed ?
Mede mogelijk gemaakt door BV Nederland te Den Haag

Martin van der Plas|27.10.16|11:31

Ja Duco, met zoveel mensen bij de overheid op posities waar ze niet capabel voor zijn krijg je dat.
Dit is al 20 jaar gaande en nog snapt men niet dat ze op de verkeerde weg zitten.

Duco Douwstra|27.10.16|14:26

Lesje in saneren bij de overheid: Geregeld geeft de politiek gehoor aan de wens van minder ambtenaren, dus hoe gaat dat in zijn werk?Goede voorbeelden zijn de belastingdienst maar ook Rijkswaterstaat. 1. Wie wil vrijwillig ontslag nemen, die krijgt 1 jaarsalaris doorbetaald plus € 75 000,00 premie.De slimme jongens staan vooraan en beginnen gelijk daarna een eigen adviesbureau.De sukkels kijken wel uit die gaan niet weg.En huren 3 x zo duur hun ex collega’s in voor advieswerk.Slim hoor!!!!

Jan Sluyter|28.10.16|02:19

De clou zit bij wat Duco beschrijft. Het ambtenaren apparaat staat onder druk en is dus alleen maar bezig zichzelf zo veel als mogelijk in te dekken. Hoe komt dit? In mijn optiek een erfenis van vele tientallen jaren over gesocialiseerd beleid wat vooral nog stamt uit de tijd dat mn de PvdA het voor het zeggen had in NL. “Marktwerking” is, met al z’n soms zeer vervelende gevolgen, een betere optie om de BV Nederland weer mee te laten doen waardoor banenbehoud zo veel mogelijk gegarandeerd wordt.

Ton van Dalfsen|04.11.16|15:06

Failliet laten verklaren en vrolijk weer een nieuwe BV tje oprichten voor het volgende doel