Bios Ambulance

Deens ambulancebedrijf Bios werd gedwarsboomd door voorganger

Bron: Bios

Bios Ambulance Services Danmark werd onlangs failliet verklaard na een meningsverschil over onbetaalde voorschotten. Naar nu blijkt is de dochteronderneming van de Nederlandse Bios-groep op de Deense markt zwaar tegengewerkt door zijn voorganger Falck. Die zorgde er met lucratieve financiële regelingen voor dat zijn voormalige werknemers niet de overgang naar Bios maakten, waardoor deze het ambulancevervoer nooit goed van de grond kreeg.

Bios Ambulance Services Danmark zou vanaf 1 september 2015 de ambulancediensten in het het zuiden van Denemarken verrichten. Hiermee was een looptijd van tien jaar gemoeid, en een beoogde jaaromzet van ongeveer 50 miljoen euro. De gewonnen opdracht was uniek, aangezien niet eerder een Nederlandse ambulancevervoerder een dergelijke grote concessie wist te bemachtigen in het buitenland. Na tien maanden ging het bedrijf echter al failliet na een dispuut  met de Region Syddanmark over een betaling in 2015.

Extreme tegenwerking

Er werd voor het restant van 2015 vijf keer een maandelijkse vooruitbetaling gedaan, volgens Bios met instemming van de regio. Die kwam daar later echter op terug: het hadden vier vooruitbetalingen moeten zijn. Uiteindelijk werd een terugbetaling door Bios in termijnen niet geaccepteerd. Als Bios niet het bedrag in één keer zou terugbetalen, dan zou de regio helemaal stoppen met betalen. Dit zou volgens Bios hoe dan ook betekenen dat het ambulancebedrijf niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

Bij het faillissement was Bios niet te spreken over Falck, dat vóór Bios Ambulance Services Danmark het ambulancevervoer in het zuiden van Denemarken verzorgde. Bios spreekt in dit verband zelfs van “extreme tegenwerking.” Dat wordt nu onderbouwd door onderzoek van de Deense kranten Finans en Yllands Posten, zo meldt het Financieele Dagblad.

Geen overstap naar Bios

De kranten spraken met dertig (oud-) medewerkers van Falck. Daaruit blijkt dat zij met aanzienlijke financiële voordelen werden verleid om niet de overstap naar Bios te maken, maar aan de slag te gaan in een andere regio waar Falck nog wel de ambulancevervoerder van dienst was. Van de 613 Falck-medewerkers in Zuid-Denemarken stapten er slechts 133 over naar Bios. De rest ging inderdaad elders in het land voor Falck aan de slag. Volgens Falck was dat noodzakelijk; de kranten trekken dat in twijfel.

Feit was wel dat Bios door deze tegenwerking nooit genoeg mensen aan wist te trekken om de ambulances te bemensen. De in de contracten gemaakte afspraken konden daardoor niet worden nagekomen, waardoor financiële problemen ontstonden die Bios Ambulance Services Danmark niet meer te boven kwam. Bios stelt ook bij de overdracht van de concessie sterk te zijn tegengewerkt door Falck. De Deense markttoezichthouder doet nog onderzoek naar deze zaak en komt begin volgend jaar met zijn rapport.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.