Regels voor personeelscontracten mogelijk op de schop

De regels voor werknemerscontracten gaan mogelijk veranderen. Hoewel de nieuwe Wet Werk en Zekerheid pas recentelijk van kracht is geworden, is er nu al veel weerstand tegen. Onder meer de VVD, D66 en CDA zouden graag zien dat de regels voor arbeidsovereenkomsten weer veranderen, omdat de gewenste doelen niet worden behaald.

Het nieuwe pakket aan regels voor arbeidscontracten in de Wet Werk en Zekerheid, ook wel Flexwet genoemd, is grotendeels pas vorig jaar van kracht geworden. Eén van de doelen van de nieuwe maatregelen was om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken werknemers een vast contract te geven. Tevens moest het aantal flexcontracten worden teruggedrongen.

Tijdelijke contracten

Daarom werd de termijn waarop een personeelslid op tijdelijke contracten mocht werken verkort van drie naar twee jaar. Ook mocht een werknemer die was ontslagen pas na zes maanden weer in dienst worden genomen, in plaats van na drie maanden. Daarnaast werden de regels voor ontslagvergoedingen herzien.

Uit recente cijfers blijkt echter dat het aantal vaste contracten weliswaar toeneemt, maar dat het aantal flexcontracten nog veel harder stijgt. Dat toont volgens de VVD aan dat de Flexwet niet werkt. De partij zou het liefst de wet ‘uitgummen’, zei Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout tijdens een debat dinsdag.

Verkiezingen

Hij zou dan ook graag zien (betaalde link) dat na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 de arbeidsmarkt grondig wordt hervormd. Ook D66 en CDA menen dat een beleidswijziging noodzakelijk is. Tel daarbij op dat eerder al SP en PVV niets zagen in de Wet Werk en Zekerheid en ook GroenLinks en de ChristenUnie open staan voor verandering en de kans lijkt aanzienlijk dat na de verkiezingen de regels voor personeelscontracten veranderen.

Verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher(PvdA) vindt het nog veel te vroeg om de wet af te schrijven. Eén van de doelen was om ontslag goedkoper te maken. Dat is ook gelukt volgens de bewindsman, omdat de door de rechter toegekende vergoedingen aan ontslagen werknemers zijn gehalveerd. Ook geeft Asscher aan dat ontslagprocedures die via het UWV lopen, zijn verkort. Hij blijft geloven in de wet, al zei hij tijdens een vervolgdebat woensdag dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Regels voor personeelscontracten mogelijk op de schop”

Ruben Laane|10.12.16|09:41

Er mist een ‘r’in de titel van het stuk. Er staat personeelscontacten en niet personeelscontRacten zoals waarschijnlijk de bedoeling is. :)