ILT

2016 stond voor ILT vooral in het teken van de BCT

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat voor wat de taxibranche betreft in 2017 door op de ingeslagen weg. Dat betekent onder meer streng maar rechtvaardig handhaven op de boordcomputer taxi en snorders, en controle op het vervoer van rolstoelgebruikers. Ook het terugdringen van de overlast door taxironselaars op Schiphol staat hoog op de agenda. Een terugblik op het 2016 van de ILT.

In 2016 was er meer dan eens nieuws met betrekking tot de ILT. Al in de eerste week van het nieuwe jaar werd aan een snorder uit Roermond een dwangsom van 10.000 euro opgelegd nadat hij voor de tweede keer was betrapt op het verzorgen van illegaal taxivervoer. De hoogste boete van het jaar kwam echter pas in de laatste weken. Uber moest maar liefst 650.000 euro aftikken, omdat de taxidienst een verboden pachtconstructie zou hebben toegepast. De nieuwste boete werd opgelegd in het kader van een last onder dwangsom waar Uber eerder al 350.000 euro van moest betalen.

Eind januari maakte staatssecretaris Dijksma bekend de tarieven voor vergunningverlening door ILT en Kiwa te gaan herzien. De tarieven moeten beter onderbouwd worden en het systeem als geheel moet door deze aanpassing transparanter en efficiënter worden. De herziening van de ILT-tarieven loopt nog. Sociaal Fonds Taxi (SFT) en de ILT tekenden later in 2016 een nieuw convenant waarin de bestaande afspraken over gegevensuitwisseling werden aangepast aan de actualiteit. Het uitgangspunt van de aanpassingen: efficiënter en effectiever kunnen handhaven.

Handhaving op BCT

De planning voor het aantal inspecties werd voor 2016 naar beneden bijgesteld. Door de vernieuwingen in de taxiregelgeving en ontwikkelingen in de markt kon het jaar 2016 voor het taxitoezicht beschouwd worden als een overgangsjaar, zo stond te lezen in het meerjarenplan 2016-2021. Uit het jaarverslag over 2015 bleek dat er minder taxi-inspecties dan gepland waren uitgevoerd. Dat kwam mede omdat de focus lag op het tegengaan van illegaal taxivervoer. Maar ook door technische en softwarematige problemen met de boordcomputer taxi en vergrijzing van het ILT-personeelsbestand. Door nieuwe mensen op te leiden moet het aantal inspecteurs weer op peil worden gebracht.

In de tweede helft van het jaar was er erg veel te doen over de boordcomputer taxi. Na de nodige problemen met de implementatie van de update, hervatte de ILT op 1 juli weer grotendeels de handhaving. In de maand juli werden op basis van 302 controles vier boetes opgelegd voor het ontbreken van een BCT in een taxi. Sinds 1 oktober wordt er volledig gehandhaafd. Volgens velen in de branche onterecht, want de updates zouden in lang niet alle gevallen goed werken, terwijl men wel voor onjuist gebruik beboet kan worden. De ILT verzorgde tijdens Taxi Expo 2016 een workshop over deze handhaving. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en ook na afloop konden mensen met hun vragen bij een vertegenwoordiger van de ILT terecht.

Taxistandplaatsen

Een ander hot item waar de ILT bij betrokken was en is, betreft de taxironselaars op Schiphol. Tot op heden zijn de betrokken partijen, waaronder de ILT als handhaver, er niet in geslaagd deze problematiek op te lossen. Intussen maakt een tijdelijke maatregel het mogelijk om harder tegen de ronselaars op te treden. In de komende maanden worden meer permanente oplossingen uitgewerkt.

Over het afgelopen jaar en de aanpak in 2017 zegt de inspectiedienst het volgende: “In 2016 stond voor de ILT de boordcomputer taxi (BCT) centraal; de inspectie handhaafde op de gegeven regelgeving met begrip voor gewenning. In samenwerking met brancheorganisaties en media heeft de inspectie uitgelegd hoe ze op de BCT handhaaft: streng en rechtvaardig. Daar gaat de ILT in 2017 mee door. Dat geldt ook voor de handhaving op snorders en de controle op vervoer van rolstoelgebruikers. Verder werkt de ILT samen met andere partijen aan het verder terugdringen van de overlast door ronselaars op Schiphol. Behalve op reguliere taxistandplaatsen kun je ons tegenkomen bij instellingen, evenementen én in de bedrijven. Over de resultaten zullen we onder meer informeren middels berichten op onze site en via twitterende inspecteurs.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

12 reacties op “2016 stond voor ILT vooral in het teken van de BCT”

Johan Zevenbergen|04.01.17|16:02

Wellicht kunnen ze in 2017 is gaan kijken naar
allerlei schijn constructie,s zoals automaatje van de ANWB,
allerlei bejaarde huizen die tegen vergoeding taxi vervoer aanbieden met zgn vrijwiligers.
Hotels en restaurants die pendel en taxi diensten en haal en breng service tegen betaling aanbieden.
En de bekende diensten van chauffeurs die tegen betaling klanten in hun eigen auto naar huis rijden.
En de boordcomputer die steeds maar duurder word en niet goed werkt, blijft energie verspilling.

Tjerk Vinckx|05.01.17|02:14

Tientallen (of meer) Poolse 9 persoons minivan’s rijden dagelijks vanaf camping/pension naar werkbestemming op Nederlands grondgebied. Bij Venlo staan deze chauffeurs in rij opgesteld om personen te vervoeren welk via touringcar worden aangeleverd.Bij de bowlingbaan op de PH kade Amsterdam staan minivan’s welk ochtends in Hamburg zijn gestart. Bij de Burgerking A13 en BP tankstation A44 overnacht men in de minivan. Deze betalen geen wegenbelasting,geen BPM,geen BCT …
ILT rot op met je gelul!!!

Taxi Volendam|05.01.17|10:11

Agent is geloof kwijt in politiek, ( AD hedenmorgen).
Het geloof in de politiek betr. de Taxi, is de branche al jaren kwijt.
Projecten zoals de Taxiwet 2000, ronselaars, illegaal vervoer door vrijwilligers, BCT, enz, bewijzen dit.
De hoop dat ILT zich op het al het illegaal personenvervoer gaat richten missen we.
Wat verstaat ILT onder rechtvaardig ?
Ondeugdelijke regelgeving controleren?
Stoppen met Taxibedrijfje pesten wil je geloofwaardig worden.
Nieuw jaar, nieuwe kansen !

Esther Gruppen|05.01.17|13:19

zeg maar niks over die handhaving, belachelijk, boete voor geen keuren taxameter in bct. zaak gewonnen :) , scheelt de klant weer 930 euro. Andere zaak loopt nog, boete voor geen update: 1800 euro.
Duco Douwstra kan er ook over meepraten.

Handhaving…

Peter Walgreen|05.01.17|13:55

Na de software update werkt mijn pas regelmatig gewoon niet, al 2 mails via ICR gestuurd naar de KIWA maar reageren? nee hoor.

Taxi Volendam|05.01.17|22:47

Invoeren van juiste gegevens is en blijft afhankelijk van de persoon die de bct bedient.
Betrouwbare gegevens, waar het om gaat, krijg je niet door updaten van de bct.
Bij b.v. contr.werk, is het onmogelijk om alle relevante gegevens in de bct in te voeren, laat staan door ILT te controleren.
Daarnaast heeft ILT de morele plicht niet mee te werken aan het bekeuren voor het niet hebben van, of gegevens uit een ondeugdelijk omstreden apparaat, De BCT, anders gezegd, enkelband genaamd.

Ton van Dalfsen|12.01.17|16:04

Klopt helemaal Tjerk. Al die poolse busjes gaan niet de grens over. De poolse arbeiders die naar Polen op vakantie gaan worden bij de grens over geladen in touringcars. en ook weer omgekeerd. Ook hier in Aalsmeer staan ze bij de kwekerijen. ochtend heen brengen en middag weer terug. Zijn gewoon poolse taxi’s

Ton van Dalfsen|12.01.17|16:08

Ook ik hen bijna 3 maanden geleden proces verbaal gekregen voor het niet hebben van een update. En raad eens: Ja net voor de kerstdagen op de mat gekregen en was ik met vakantie. Moet binnen 14 dagen bezwaar maken. Hoe kan je dat als je met vakantie bent en hoe kan dat, dat ze net voor de kerstdagen versturen ? hebben ze daar meer dan 2 maanden over gedaan. Pesterij noem ik dat. Crimineel gedrag noem ik dat.

Ton van Dalfsen|12.01.17|16:10

Gelukkig wist dat de thuisblijver dat het zou moeten komen en kon actie ondernemen.

Simone Berkelmans|28.02.17|21:23

ILT , wassen neus…. net als de invoering van de ” nieuwe WMO Wet” één groot fiasco met maar één winnaar, de betrokken ambtenaren, dus de staat! BCT kost de ” eerlijke” ondernemer alleen maar geld, gebed zonder eind. UBER gaat los zonder kosten aan KIWA en BCT, hoezo gezonde concurrentie, volgens taxi/uber klanten?!

Simone Berkelmans|28.02.17|21:24

Wanneer alle oneerlijke, lees; zwart rijders, aangepakt worden en niet alleen in de randstad maar in héél Nederland dan kunnen onze prijzen ook scherper en beter worden bepaald! Ook hier in Tilburg verdienen de snorders goud geld terwijl justitie ons beloofd het aan te pakken…. Ilt zie je alleen op CS de eerlijke taxichauffeur bekeuren en waarschuwen terwijl de snorder de gemiste klant oppikt en zich helemaal krom lacht….

Simone Berkelmans|28.02.17|21:25

Zolang er niet gehandhaafd wordt blijven de problemen. Handhaving in ieder deel van het land anders wordt het probleem alleen maar verlegd!