VMNN

Op elk moment inzicht in het rijgedrag via BCT

Bron: VMNN

Vervoerder VMNN en softwarebedrijf Euphoria breiden hun samenwerking verder uit met het toepassen van de ECO-module op alle voertuigen van VMNN. Dit nieuwe programma monitort het rijgedrag van de chauffeurs en helpt hen dat te verbeteren, wat weer leidt tot onder meer een kleiner brandstofverbruik en minder milieubelasting. Groot voordeel is dat de module gekoppeld is aan de Cabman-BCT’s van Euphoria. Zo is alle informatie over het rijgedrag ook tijdens de rit beschikbaar.

Onder Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) vallen verschillende werkmaatschappijen die zich met personenvervoer bezighouden. Dat gebeurt vanuit vijf vestigingen in Drenthe, het voornaamste werkgebied, en twee locaties in Friesland. In totaal bestaat de vloot uit ongeveer 385 voertuigen; het bedrijf heeft zo’n 500 mensen in dienst. VMNN houdt zich op alle vestigingen bezig met diverse vormen van doelgroepenvervoer, en op een aantal locaties ook met kleinschalig openbaar vervoer.

Het bedrijf groeide de afgelopen jaren en doet dat nog steeds. Door het winnen van zeven percelen in de aanbesteding voor het vervoersysteem Noordoost Friesland verstevigde VMNN haar marktpositie in deze provincie. In maart 2016 werden twee lokale personenvervoerbedrijven overgenomen vanuit een faillissement. Het inschrijven op Europese aanbestedingen wordt gezien als een logische vervolgstap om deze bedrijven een bredere basis te geven. De uitbreiding met circa 35 voertuigen geeft daar blijk van.

De juiste instrumenten

De planning en regie van het vervoer dat VMNN verzorgt, vindt in zijn geheel plaats vanuit Assen. “In zekere zin zijn de verschillende vestigingen onze productiebedrijven. Daarbij zorgt de vestigingsleiding, op aansturing van planning en regie, dat iedere dag weer de juiste persoon met de juiste auto de weg op gaat”, legt VMNN-directeur Bert Jakobs uit.

Deze aanpak kent zijn oorsprong in 2007, toen VMNN ontstond uit een overname van Arriva Taxi. Dat wil niet zeggen dat het met een paar weken geregeld was. “Vanaf dat moment zijn we geleidelijk naar onze huidige werkwijze gaan toewerken”, legt Jakobs uit. “Je moet daar de juiste instrumenten voor hebben, ook op het gebied van software. Samen met Euphoria, waar we al vanaf het begin mee werken, hebben we alles ontwikkeld en sinds een jaar of twee werken we volledig met centrale planning en regie.”

Wisselwerking

Jakobs geeft aan dat VMNN en Euphoria de afgelopen jaren veelvuldig samen zijn opgetrokken. Voor het in 2007 nog vrij kleine softwarebedrijf bood de samenwerking de gelegenheid om ervaring op te doen met een vervoerder met meerdere vestigingen. En VMNN herkende in Euphoria de partij die kon helpen de gewenste werkwijze voor elkaar te krijgen. Dat beide ondernemingen de laatste jaren stevig groeiden, maakte de wisselwerking alleen maar beter. De samenwerking is tot op de dag van vandaag hecht, want automatisering is een continu proces.

Het is dus niet verwonderlijk dat VMNN nu gebruikt maakt van een nieuw product: de ECO-module van Euphoria. Dit systeem monitort het rijgedrag van chauffeurs, zodat zij zich daar bewuster van worden en het waar nodig verbeteren. Dat kan weer leiden tot besparingen op brandstofverbruik en onderhoud, minder grote en kleine schades en een reductie van de belasting van het milieu. VMNN werkte eerst met een vergelijkbaar systeem van een andere aanbieder, maar de oplossing van Euphoria heeft als voordeel dat het gekoppeld is aan de Cabman-BCT’s van Euphoria.

One stop shopping

“Euphoria maakte duidelijk dat zij met een eigen systeem voor het verbeteren van rijgedrag op de markt kwamen. Wij hebben ons aangemeld als proefbedrijf om deze oplossing te helpen ontwikkelen”, legt Jakobs uit. “Uit de pilot bleek dat de koppeling aan de BCT ideaal is. Die heb je nu eenmaal in elke auto en alle gegevens worden er geregistreerd. Als je daar het monitoren van rijgedrag aan kunt koppelen, ontstaat een vorm van one stop shopping waar je als onderneming naar op zoek bent. We kunnen altijd bij dezelfde partij terecht: of het nu gaat om de BCT zelf, de navigatie, de ECO-module of andere zaken.”

Een bijkomend voordeel is dat de informatie vanuit de ECO-module op elk moment beschikbaar is, ook voor de chauffeurs tijdens de rit. “We willen niet dat daar constant hun aandacht op wordt gevestigd, maar het is wel prettig dat ze op elk moment inzicht hebben in hun eigen rijgedrag – en dus in de aanpassingen die eventueel nodig zijn”, licht Bert Jakobs toe. “Opmerkelijk genoeg merkten we dat alleen al praten met chauffeurs over de mogelijkheid om het rijgedrag te registreren, heeft geleid tot een drastische afname van de kleine schades als gevolg van onder meer parkeren. Het gesprek aangaan over dit onderwerp vergroot dus kennelijk al het bewustzijn. En met de prestaties echt zichtbaar zal dat alleen maar sterker het geval zijn.”

Alle voertuigen

Voor de vervoerder past de overstap naar de ECO-module ook in de ambities op duurzaamheidsgebied. Zo is het bedrijf bezig om zijn Milieukeur te verkrijgen. “Daarbij gaat het onder meer om het terugdringen van onze milieubelasting en CO2-uitstoot. Het werken met de module van Euphoria zal daar ook aan bijdragen, want beter rijgedrag zorgt voor minder verbruik en uitstoot.”

De pilot met de ECO-module was kleinschalig. VMNN paste het programma op zo’n vijftig voertuigen toe, waarbij de chauffeurs niet wisten om welke auto’s het ging. Wel werd duidelijk dat er besparingen kunnen worden gerealiseerd. De ambitie is om voor het einde van het jaar de module op alle voertuigen toe te passen. “Vanaf dan kunnen we van elk voertuig zien of er te hard word gereden, of er te snel wordt opgetrokken of te hard geremd, of er onnodig stationair wordt gedraaid en meer. Dan hebben we steeds vrijwel direct inzicht in de brandstofbesparing, de lagere kosten voor onderhoud en de afname van het aantal schades voor onze gehele vloot”, aldus Jakobs.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.