Jaarevent KNV Taxi 2016 3

KNV Taxi Jaarevent in teken van vooruitgang

Tijdens het Taxi Jaarevent van KNV Taxi dat morgen plaatsvindt, staan de mobiliteitsontwikkelingen van de toekomst centraal. Binnen het thema ‘Taxi Moving Forward’ is er onder meer aandacht voor het nieuwe aanbesteden in het zorgvervoer, de integratie van taxi en openbaar vervoer, het centraal stellen van de klant en elektrisch rijden.

Mercedes-Benz is zowel gastheer als hoofdsponsor van het evenement, dat plaatsvindt in het Nederlandse hoofdkantoor te Utrecht. Het Jaarevent gaat onder meer in op de bezuinigingen in het doelgroepenvervoer en de desastreuze gevolgen van aanbestedingen die vooral op basis van prijs worden gegund. Kwetsbare gebruikers en de taxibranche worstelen met de consequenties van kwaliteitsuitholling, stelt KNV. “De ontwikkelingen leidden tot een kaalslag in de sector: aan het bestaan van 136 (familie)bedrijven en aan 4.512 dienstverbanden kwam een einde.”

Aanbestedingsinstituut

Begin dit jaar introduceerde KNV Taxi samen met betrokken partijen een modelbestek voor vervoersaanbestedingen. Het voorbeelddocument is bedoeld als handreiking aan opdrachtgevers en gaat uit van kwaliteit en klanttevredenheid KNV. De eerste gemeenten hebben het modelbestek inmiddels opgepikt. Vanuit dezelfde achtergrond lanceerden de KNV-taxiondernemers onlangs met steun van sociale partners FNV en CNV de website van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze instantie verzorgt advies op maat over aanbestedingen, met als uitgangspunt de klant en de kwaliteit van het vervoer. Tijdens het Taxi Jaarevent verzorgen modelbestekbeheerder CROW en de gemeente Heerenveen updates over de aanbestedingsproblematiek.

Tegelijkertijd is er tijdens de bijeenkomst ruimschoots aandacht voor de taxi in een breder perspectief. KNV- voorzitter Bertho Eckhardt is voorstander van een intensievere samenwerking tussen sectoren. “De mobiliteitseisen van de toekomst vragen om een ingrijpend andere benadering: mobiliteit wordt meer en meer een dienst. Zowel overheid als sector moeten het vraagstuk van optimale mobiliteit meer integraal, meer in samenspraak en afstemming met elkaar aanpakken.” Connexxion schetst tijdens het event de stand van zaken rond de integratie van taxi en OV.

Flexibiliteit

Eckhardt: “We moeten nu echt vooruit. Het vervoer van de toekomst is groen en vraaggestuurd. Switchen tussen vervoersvormen moet moeiteloos kunnen. Vanwege haar flexibiliteit is de taxi bij uitstek in staat om de laatste kilometers in te vullen. Maar ook om het openbaar vervoernetwerk waar nodig te ondersteunen. In september komt het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een actieprogramma voor de integratie van taxi en OV. Een grote stap in de goede richting”.

Aanmelden voor de bijenkomst kan nog via deze link.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro. Hij schrijft ook voor diverse andere titels van ProMedia op het gebied van mobiliteit.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.