Uber

Advocaat-generaal: EU-lidstaten mogen UberPop verbieden

Bron: Uber

Het is lidstaten van de Europese Unie toegestaan om de taxidienst UberPop te verbieden zonder daar melding van te maken bij de Europese Commissie. Dat adviseert advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie. Het advies is niet bindend, maar in de meeste gevallen volgt het Hof de adviezen van de advocaat-generaal. Eerder stelde Szpunar al dat Uber een vervoersdienst is en die kwalificatie speelt ook in dit advies een rol.

Via UberPop verzorgen particulieren in hun eigen auto’s taxivervoer. Het betreft een zeer omstreden dienst, die dan ook in meerdere landen is verboden, onder meer in Nederland, Duitsland en Spanje. Frankrijk verbood de dienst omdat deze in strijd is met de wet rond personenvervoer.

Het wetsontwerp inzake dat verbod werd echter niet voorgelegd aan de Europese Commissie. Toen Uber strafrechtelijk dreigde te worden vervolgd door de rechtbank in Lille, maakte Uber daar bezwaar tegen. Omdat de wetswijziging niet is voorgelegd aan de Europese Commissie zou niet aan een voorschrift zijn voldaan, wat vervolging onmogelijk zou maken. Daarop stapte de rechter in Lille naar het Europees Hof van Justitie. En dat ging op zijn beurt te rade bij de advocaat-generaal: had het verbod nu wel of niet aangemeld moeten worden bij de Europese Commissie?

Vrij om te verbieden

Szpunar stelt in zijn advies dat zo’n aanmelding van een wetsontwerp om UberPop te verbieden, niet aan de Commissie hoeft te worden voorgelicht. Dat zou volgens hem leiden tot een onredelijke toename van de plicht tot kennisgeving, zonder dat dit bijdraagt aan het voorkomen van maatregelen per lidstaat die onverenigbaar zijn met de interne Europese markt. Wat de advocaat-generaal betreft staat het Europese lidstaten dus vrij om UberPop te verbieden; nu is het afwachten of en in hoeverre het Hof dit advies volgt.

Dit advies hangt ook deels samen met een ander advies van Szpunar over Uber, eerder dit jaar. Uber beweert nog altijd een informatiedienst te zijn. Wanneer een EU-lidstaat een informatiedienst wil verbieden, dan moet dit verbod doorgaans wel eerst aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Maar de advocaat-generaal stelde eerder dit jaar juist dat Uber vooral een vervoersbedrijf is, omdat het mensen tegen betaling naar een bestemming brengt. ls zodanig moet het bedrijf zich volgens Szpunar ook aan de regels voor vervoersbedrijven houden.

Lees ook: ‘Uber moet regels voor vervoersbedrijven volgen’

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Advocaat-generaal: EU-lidstaten mogen UberPop verbieden”

Mo Ker|13.07.17|17:36

De vvd zal hier niet blij mee zijn aangezien er prominente leden van de vvd bik UBER in dienst zijn.