Taxibusjes ziekenhuis

KNV: kabinetsplannen werken averechts voor taxibranche

De regering wil werk maken van duurzame mobiliteit, zo blijkt uit de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. Volgens brancheorganisatie KNV staat die ambitie echter haaks op de btw-verhoging voor vervoer per taxi en touringcar, want dat valt daardoor alleen maar duurder uit. Ook de voorgenomen afschaffing van de BPM-teruggave voor taxiondernemers zal dat effect met zich meebrengen.

Op donderdag heeft minister Wopke Hoekstra de begroting voor 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel van deze Miljoenennota is het verhogen van de lage btw van 6 naar 9 procent. Daardoor worden onder meer het taxivervoer, zorgvervoer en touringcarvervoer geraakt. De taxisector krijgt bovendien te maken met de gefaseerde afschaffing van de BPM-teruggave. Dat werd al bekend in het regeerakkoord dat het huidige kabinet vorig jaar sloot.

Nieuwe wegen

Binnen het geheel van de begroting gaat er bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooral geld naar veilige en duurzame mobiliteit. De files kunnen niet worden opgelost, maar met de juiste investeringen kunnen ze volgens minister Cora van Nieuwenhuizen wel worden beperkt. Er komen nieuwe wegen, bestaande wegen worden verbreed en bruggen en tunnels worden vernieuwd. Met investeringen in het openbaar vervoer en het spoor moet de druk verder van de ketel worden gehaald. Verder worden er onder meer maatregelen genomen om mobiliteit duurzamer te maken.

Minder gebruik van taxi en touringcar

KNV erkent wel de ambities van het kabinet, maar ziet tegelijk niet de grote omwenteling waar de mobiliteit in Nederland volgens de brancheorganisatie om vraagt. Het kabinet zou in dat opzicht groter moeten denken, vindt KNV. Bovendien zullen verschillende voorgenomen maatregelen juist averechtse effecten hebben voor de sectoren taxi, touringcar en openbaar vervoer.

Eén daarvan is dus de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. KNV denkt dat de genoemde vormen van vervoer kunnen bijdragen aan het verduurzamen van mobiliteit. Maar als ze duurder worden omdat de btw wordt verhoogd, zal er eerder minder dan meer gebruik van worden gemaakt. Vorige week bleek dat al: de taxitarieven gaan in 2019 met bijna 6 procent omhoog.

In strijd met VN-verdrag

Als het om het afschaffen van de BPM-teruggave gaat, ziet KNV dat als symboolpolitiek die de beoogde vergroening juist niet tot gevolg zal hebben. De brancheorganisatie is ook al enige tijd bezig om deze maatregel van tafel te krijgen. Hubert Andela, directeur van KNV: “Waarschijnlijk is deze maatregel zelfs in strijd met het VN-verdrag dat gelijke toegang tot mobiliteit waarborgt voor mensen met een handicap. Net als cliëntorganisaties pleiten wij voor opschorting van deze belastingmaatregel. Er zijn heus andere, rechtvaardige manieren om vergroening van zorgvervoer te stimuleren.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

4 reacties op “KNV: kabinetsplannen werken averechts voor taxibranche”

Taxi Amsterdam|18.09.18|19:33

Haha prachtig dit! Eerst gaan ze het taxiwerk erg lastig maken voornamelijk in de hoofdstad Amsterdam. Hier een paar feitjes: Te weinig standplaatsen en teveel taxi’s, autovrije gebieden (geen uitzondering voor taxi’s) dus vaak omrijden, afsluitingen overal, geen taxistop dus heel veel taxi’s komen er dagelijks bij. En dan willen ze ook nog de bpm afschaffen en de belasting verhogen van 6 naar 9%? Waar zijn de overheid en gemeente(s) toch mee bezig? Wat is hun geheime agenda?

Taxi Amsterdam|18.09.18|19:48

Hebben ze stiekem afspraken gemaakt met partijen als Uber? Zodat we het alleen overleven als wij aansluiten bij dat soort bedrijven? Worden we vervangen door zelfrijdende auto’s? Het is mij en vele andere collega’s in ieder geval duidelijk wat zij aan het doen zijn. Namelijk de taxibranche bewust kapot maken! Ben ook bang dat ik na 15 jaar uiteindelijk toch echt afscheid moet gaan nemen en iets anders moet gaan doen. Erg jammer had het graag nog jaren willen doen. Overheid bedankt!

Hans Bezem|20.09.18|13:41

jullie hebben al liggen slapen vanaf het jaar 2000 ja toen de taxivergunningen voor iedereen bereikbaar waren toen toen begon de ellende en Maar blijven slapen en niks doen Ja en dan krijg je dat hè

Ruben Brandenburg|20.09.18|20:15

Hans bezem. Wat heb je zelf dan gedaan. Praten is makkelijk, niet alleen jij maar iedereen uit deze branche slikt alles zoete koek. Heel vreemd ,