inspectie, ILT, auto

BCT functioneert nog steeds niet zoals bedoeld

Bron: ILT

De boordcomputer taxi zorgt voor degelijke gegevens en daarmee maakt het apparaat goed toezicht mogelijk. Maar omdat de controle en handhaving niet op peil zijn, blijft dat goede toezicht nog uit. Ook andere doelen van de BCT worden mede daardoor nog niet bereikt. De Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) denkt de handhaving in de tweede helft van dit jaar op orde te hebben.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De basis voor haar schrijven is de zogenaamde éénmeting naar de boordcomputer taxi (BCT). Uit een eerdere evaluatie, de nulmeting, kwam naar voren dat de BCT betrouwbaar registreert maar voor verbetering vatbaar is. De tweede evaluatie betreft de eerste helft van 2018. 

“Volgens de éénmeting zijn de gegevens in de BCT deugdelijk, ze kunnen als ze eenmaal zijn ingevoerd niet worden gemanipuleerd. Daarmee maakt de BCT verbreed en verbeterd toezicht mogelijk, maar belemmert het uitblijven van adequate controle en handhaving het bereiken van dat doel. De ILT erkent dit en streeft ernaar de controle met de nieuwe analysetool in de tweede helft van 2019 op orde te hebben.”

Op afstand uitlezen

De ILT werkt aan een vorm van handhaving die meer op risico’s en pakkans gericht is, en daardoor minder arbeidsintenstief en belastend voor alle partijen. De data uit de BCT is voor de inspectie essentieel om het toezicht te verbreden en verbeteren. De ILT is gestart met pilots om te testen hoe data op afstand uitgelezen kan worden. Van Veldhoven heeft verder een wijziging van wetgeving in voorbereiding om het mogelijk te maken dat een BCT-storing ook ter plekke direct kan worden verholpen. Nu moeten chauffeurs daar nog voor naar de werkplaats.

Van Veldhoven geeft aan dat de BCT nog altijd niet functioneert zoals beoogd. Ook de invoering van een nieuwe manier van handhaven door de ILT kost meer tijd dan verwacht. De staatssecretaris heeft met de inspectiedienst afgesproken dat er voor de zomer weer gepraat wordt over de stand van zaken.

Geen vooruitgang

De BCT heeft meer doelen: naast goed toezicht ook veiligheid, een gelijk speelveld, transparantie voor de reiziger en minder lasten voor taxiondernemers. Ten opzichte van de nulmeting is op deze gebieden nog geen noemenswaardige vooruitgang gerealiseerd, schrijft Van Veldhoven. Dat hangt voor een deel samen met de verbeteringen in toezicht en handhaving waar nog aan gewerkt wordt. “Voor lastenverlichtingen voor de branche en transparantie voor de reiziger zie ik in de eerste plaats een opgave voor de branche zelf, omdat de BCT nu al voldoende uitgerust is om hierin een oplossing te bieden.”

Geen alternatief instrument

Het rapport doet ook een aantal aanbevelingen. Van beter en efficienter toezien en handhaven wordt dus al werk gemaakt. “Ook de aanbeveling om alternatieven voor de BCT te verkennen in relatie tot een geleidelijke overgang naar doelregulering neem ik ter harte. Maar vooralsnog is er geen alternatief instrument beschikbaar dat voldoet aan de wettelijke eisen en zet ik in de eerste plaats in op een doelmatiger gebruik van de huidige BCT om het oorspronkelijke doelbereik te verbeteren.”

Lees ook: ‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

Auteur: Vincent Krabbendam

27 reacties op “BCT functioneert nog steeds niet zoals bedoeld”

Duco Douwstra|14.03.19|18:02

Wat een gelul en wat een leugens,hoezo draagt de BCT bij aan transparantie voor de passagier? Die heeft toch 0,0 benul van de hele BCT.En hoezo draagt hij bij aan de veiligheid,de chauffeurs bedienen de BCT terwijl ze aan het rijden zijn,te vergelijken met Appen achter het stuur,door het lullige BCT schermpje is dat nog gevaarlijker,daar konden de dodelijke aanrijdingen wel eens door zijn veroorzaakt.En op afstand uitlezen lukt niet bij offline BCT’s.Daarom had mijn advies in 2005 opgevolgd ..

Duco Douwstra|14.03.19|18:07

moeten worden.Ik heb toen aangedrongen op een landelijk online registratiesysteem,zoals aal grote bedrijven en centrales dat toen al een aantal jaren deden,dat had een besparing van 200 miljoen Euro en uitermate veel ellende gescheeld.Maar er waren andere machten aan zet. En hoezo zijn er niet veel betere systemen beschikbaar na 12 jaar ellende? DE WERELD STAAT NIET STIL, zoals de ILT de wereld blijft innoveren

Otto Stam|14.03.19|19:59

Aan het eind van de dag moet je uitloggen. Dat wordt gezien als aangeven dat de gegevens in de BCT juist zijn. Ook als je weet dat ze niet juist zijn. Dat komt neer op een afgedwongen handtekening.

Holland Taxi Peter Walgreen|14.03.19|20:47

En hoe gaat het verder na 01-01-2020 als de licenties van de BCT verlopen?

Duco Douwstra|14.03.19|21:02

Iedereen die zich bezighoud met taxi ict systemen weet al 14 jaar dat de BCT van haver tot gort een drama is en nooit aan de eisen of liever mogelijkheden van de tijd kan voldoen en waardoor, uitsluiten door de digitale handtekening waarvoor door totale onkunde toestemming is gegeven. Zonder de volstrekt nutteloze digitale handtekening, hadden we met alle ontwikkelingen mee kunnen gaan. Nu moet de ILT bij de rechtbank toegeven, geen menskracht hebben om de BCT ook maar enigszins te controleren

Peter Vriens|14.03.19|21:59

De opgeslagen gegevens zijn niet achteraf te manipuleren, aldus S.v.V. Het is belangrijker of de opgeslagen gegevens juist zijn.
Technolution gaf het al eerder aan: wanneer de bct niet juist bediend wordt zal hij zijn doel niet halen.
(Degelijk ?)
Met andere woorden, Je kunt er niet vanuit gaan dat handmatig ingevoerde gegevens juist zijn, waardoor de dure digitale handtekening geen enkele zin heeft en ondoenlijk is voor ILT de data achteraf op juistheid te controleren.
Bct blijft een debacle.

Glenn van Slimming|14.03.19|22:51

Ik vindt dan ook dat deze Bct moet verdwijnen en gewoon weer terug gaan naar rittenkaart,dat lijkt mij het beste wat een geluk met de zogenaamde digitale handtekening het is een grote flop daar blijf ik bij.

Taxi Volendam|15.03.19|09:37

Staatssecretaris Mansveld met de billen bloot over invoering van de Boordcomputer Taxi, MAART 2015 !
Nu schrijft v.Veldhoven als zoveelste staatssecretaris wederom totale onzin over de BCT.
De BCT en zijn techniek zijn 15 jaar, verouderd, te duur en er is slechts 1 fabrikant over waardoor vrije keuze er niet is.
In 2000 zijn er reeds betere systemen zoals WinTax , nu wereldwijd keuze te over.
Alleen zonder Dig. handtekening, wereldwijd ook nergens verplicht.
Wanneer wordt De haag wakker?

Hans Dekker|15.03.19|09:47

Het is jammer dat het zoveelste project in Taxiland niet zijn doel bereikt heeft, en gaat bereiken. Heeft allemaal weer heel veel geld gekost. Laat de bedrijven zelf de datacom of zijn taximeter regelen voor de terugkoppeling naar de centrale voor de eigen registratie. En voor de verplichting BCT een systeem weg bouwen in het voertuig die elk moment van de dag informatie terug stuurt naar een centrale Computer van de controlerende instantie. Probleem opgelost!!!! De systemen zijn er namelijk al.

Taxi Volendam|15.03.19|09:59

Dat de BCT verouderd is en nooit goed gefunctioneerd heeft hoeft geen betoog.
Wie gaat er een nieuwe betaalbare BCT bouwen met een digitale handtekening er in voor slechts 33.000 Taxi’s ?
Niemand !
Goede raad voor de ambtenaren van v.Veldhoven: geef maar toe dat deze BCT onbetaalbaar en een mislukking is. Stop met ons geld te verspillen door de wet aan te passen, (Dig. Handtekening er uit).
Automatisering kan de branche verder helpen, met deze BCT zitten we op een dood spoor.

Rodney Barten|15.03.19|13:34

Ik ben nog steeds tevreden over de bct, gewoon een paar knopjes indrukken en klaar is de administratie. Het maakt mij niet uit dat hij niet goed functioneert, dat is het probleem van het ILT, die toch al niet meer kan controleren.
Ik ben wel benieuwd hoe lang dit nog door zal blijven gaan, zojuist weer de jaarlijkse contributie betaald van STN, dus hopelijk gaat er nog wel wat gebeuren. Ik zit echter niet meer te wachten op de werkmappen en rittenstaten, sorry daarvoor Duco:)

Tonny Bonefaas|15.03.19|16:43

Het blijft gewoon een veredeld werkboekje waar we veel te veel voor hebben moeten betalen.

Ton Van Dalfsen|15.03.19|17:29

Ook weer de éénmeting is gemanipuleerd door de onderzoekers/makers er van. Men verteld de staatssecretaris niet wat er NIET aan de BCT deugd. Die ambtenaren zullen nooit met de billen bloot gaan om te zeggen dat ze de halve waarheid steeds zeggen. Er zijn en waren zoveel betere systemen. Nu ook met de privacy wet is deze BCT ondeugdelijk want het ILT mag eigenlijk volgens die wet niet zien waar je bent geweest. PRIVACY!!!!! Als ILT zo graag rijtijden/rusttijden wil weten? Dat heet:Tachograaf

Holland Taxi Peter Walgreen|15.03.19|22:10

Ton,
Volgens het inbouwstation waar ik altijd kom kijken ze bij een controle 100% zeker niet naar de adressen waar je bent geweest.

Peter Vriens|16.03.19|00:36

Wie is “ze” Peter, ILT ? Wanneer 100% waar is , wat is het nut dan van de opgeslagen coördinaten en hoe weet dat inbouwstation hoe ILT met de opgeslagen data in de bct omgaat en waarom dan het 4 ogen systeem?

Ton van Dalfsen|16.03.19|09:49

@ Peter W en Peter V, Inbouwstation kijkt daar ook niet naar. Gaat mij om de controle door ILT. Zij mogen van mij niet zien waar ik ben geweest. Jammer voor hun maar de nieuwe privacywet nekt hun controle systeem. Ik beroep mij op mijn privacy. en geen rechter zal mij ongelijk geven. De BCT is echt nutteloos. ze hadden van begin af aan tachograaf in de taxi’s moeten verplichten. Dan kan je rij en rusttijden controleren. Want daar gaat het toch om? En voor administratie doeleinden je eigen

Ton van Dalfsen|16.03.19|09:51

systeem wat er toen al was ( wat Duco bedoelt ) en wat nu op de markt is gebruiken. Wij worden met handen en voeten gebonden waardoor je niet conform de markt kan innoveren.

Rex Urban|16.03.19|15:10

Werkboekje is ooit in het leven geroepen door het Ministerie van sociale zaken.
Niet vanwege veiligheidsredenen, wat ILT graag beweerd, maar uit sociale overweging.
Chauffeurs vertoefden te lang in hun taxi vanwege de concurrentie door te veel uitgegeven vergunningen.
In de 30ger jaren, is de uitgave van taxivergunningen gereguleerd wat in 2000 ongedaan is gemaakt.
Nu is er een arbeidstijden wet (voor iedereen) waardoor de rijtijden voor taxi chauf. overbodig is.

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:01

Zware inbreuk op de Privacy.
Het digitaal opslaan van persoonsgebonden of persoons gerelateerde gegevens is verboden wegens inbreuk op de Privacy, als men dit wel volgens de wet wel op slaat mag de bewaarperiode nooit meer zijn als maximum 6 maanden.
EU arrest Eu Hof 2014 C- 293/12 en C- 594/12.
De belastingdienst vordert een bewaar periode van 5 zelfs 7 jaren.

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:06

Daarnaast ieder taxigebruiker word door Track en Trace gevolgd waardoor iedere taxi een” wettelijk verplichte elektronische enkelband” om krijgt, dit is stalken, dit mag niet, aan dit verhaal loopt parallel een procedure door Stichting Privacy First tegen de Staat NL . (taxivervoer is geen openbaar vervoer) dus heeft alle recht op Privacy. AVG. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat ze ons als taxibedrijf zakelijk zoals prive aansprakelijk stellen.

Taxi Volendam|18.03.19|14:19

Goed toezicht ILT ????
Zijn de volgende opgeslagen gegevens in de bct achteraf te controleren op juistheid door ILT ?
1 Ritprijzen, ook b.v. per zitplaats, die de chauffeur afspreekt en berekend aan de passagier die handmatig ingevoerd zijn in de bct buiten de taximeter om?
2 Is er een betalende passagier aanwezig geweest tijdens het rijden met de taxi (zwart rijden)
3 je rijdt in de pauze stand of werkplaatskaart (wat toegestaan is) een taxiritje zonder taximeter.
U mag het zeggen.

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:20

Hoe is het mogelijk dat Ministerie’s deze achterlijke beslissingen nemen zonder daar ook maar iemand verantwoording over af te leggen terwijl wij zakelijk als prive de afgrond in worden geboord, dit bct verhaal heeft al honderden taxibedrijven vernietigd. op 8 Mei a.s. om 11.45 uur zitting op Annadal in Maastricht, hier zal ook eens bepaald worden wat er met mijn in beslag genomen 3 taxi’s is gebeurd en zal gebeuren. Bij iedere inbeslagname gerechtelijk schrijven overhandigd dat dit niet mocht

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:27

Zelfs Uber auto’s mogen niet in beslag genomen worden, er mogen wel bekeuringen uit geschreven worden waar men dan weer tegen in beroep kan gaan, wij spreken hier over een goed functionerende bct, die zijn er tot op heden nog niet en dit terwijl ze wel gecertificeert zijn, wat een drama, het is zelfs zo erg dat men mij op verdacht 202 dagen 100 % onschuldig in een Franse gevangenis gestopt heeft, mijn passagiers in de taxi zouden vermoedelijk drugs vervoerd hebben, bewijs maar eens dat u hier

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:32

niets mee te maken heeft, collega’s de maat is vol, dit is waarschijnlijk een gevolg dat men voor zijn rechten op komt, deze deportatie hebben ze ook met de Joden in de tweede wereldoorlog gedaan, natuurlijk kan ik dit niet bewijzen maar het ligt ernstig voor de hand dat er mensen zich tegen de schenen getrapt voelen om dit miljardenproject, gelooft U mij, er is al zoveel schade door de bct verplichting aan gericht, iedere gedupeerde taxibedrijf hoort schadeloos gesteld te worden.

Frans Ritzerfeld|18.03.19|14:43

Tjerk, Duco, Peter, en alle collega’s bedankt, we hebben toch veel van elkaar geleerd.
Nu hopen op een eerlijke en objectieve uitspraak van de rechter, hoe nu alles te werk gaat wordt men regelrecht gestigmatiseerd tot crimineel, hoe diep kan men zinken, ik ben zelfs op papier voor junk uit gemaakt, buiten een stevige pot bier nooit iets met drugs te maken gehad. Mijn concept verweer voor 8 mei is klaar, wordt nog door mijn advocaat behandeld.
eenieder die deze info nodig info@taxifrans.nl

Duco Douwstra|25.03.19|08:43

Hans Dekker zegt het goed.En ik wil nog een keer benadrukken,dat ik al van voor 2000 strijd tegen de rij en rusttijdenwetgeving voor taxichauffeurs,die bestaat in andere EU landen ook niet.En dat mijn afkeer tegen de BCT niets met mijn werkmappen te maken heeft,ik strijd al vanaf 2005 tegen de BCT en heb de strijd tegen de dure werkmap pas in 2010 gewonnen.Ik ben voor een landelijk centraal registratiesysteem met intelligente software,datakosten zijn dan voor rekening overheid.

Peter Vriens|09.04.19|16:36

Rapportage éénmeting BCT Taxi, te vinden op internet.

Het rapport bevat de eenmeting voor het gebruik van de Boordcomputer Taxi, (BCT) in taxi’s.
Te vinden op internet.