Rechtbank

Taxibedrijf twijfelt aan onpartijdigheid rechter

Een taxibedrijf dat verwikkeld is in een rechtszaak heeft tevergeefs geprobeerd de rechter van dienst van de zaak te laten halen. Het verzoek tot wraking werd gedaan omdat het taxibedrijf zijn vraagtekens zet bij de onpartijdigheid van de rechter.

Waar de zaak precies over gaat, staat niet in de uitspraak van de wrakingskamer. Als een partij in een rechtszaak twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter, dan kan een verzoek tot wraking worden gedaan. Volgens het taxibedrijf in deze zaak was daar voldoende aanleiding voor. Een griffiemedewerkster van de rechtbank zou handelingen hebben verricht of nagelaten die wijzen op willekeur, vooringenomenheid en belangenverstrengeling. De rechter wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden door de vervoerder.

De rechter in kwestie is het daar niet mee eens. Volgens hem staat een discussie over het afleveren en ontvangen van stukken door de griffie los van de partijdigheid van een rechter. Er is namelijk door hem geen opdracht of verzoek voor gegeven, zegt de magistraat. Pas als dat wel was gebeurd, zouden die werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Vermoeden volstaat niet

De wrakingskamer heeft het verzoek in behandeling genomen en de argumenten van beide partijen overwogen. Wraking van een rechter is mogelijk als er “feiten of omstandigheden zijn waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.” Die onpartijdigheid is immers een voorwaarde om de rechtspraak goed te laten functioneren. Een vermoeden van partijdigheid is niet genoeg; er moeten concrete feiten en omstandigheden zijn die het ondersteunen.

En daar is in dit geval geen sprake van, vindt de wrakingskamer. Alleen als de rechter opdracht geeft tot een bepaalde handeling van de griffie, valt dit onder zijn of haar verantwoordelijkheid. In deze zaak is er geen sprake van een handelen of nalaten door de griffie op aanwijzen van de rechter. En dus is er ook geen reden om aan de onpartijdigheid van deze rechtspreker te twijfelen. Het taxibedrijf moet het in deze zaak dus doen de rechter die ze eigenlijk door een ander wilden laten vervangen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

1 reactie op “Taxibedrijf twijfelt aan onpartijdigheid rechter”

Frank Kolkman|23.01.20|19:50

dank voor dit verhelderende artikel over de werking van onze rechtsstaat