Taxibord

Taxi-cao niet aangepast vanwege corona

De cao Taxivervoer wordt niet aangepast in reactie op de coronacrisis. Werkgeversorganisatie KNV had dat voorgesteld, maar de vakbonden gaan er niet mee akkoord. Volgens FNV Taxi zijn de lonen in de sector al laag en is er nu geen noodzaak om ze verder te korten.

KNV stelde voor om “tijdelijk wat aanpassingen te doen op het gebied van de pensioenpremies en vakantietoeslagen”, legt directeur Hubert Andela uit. De vakbond meldt daar het volgende over: “Als FNV hebben wij besloten hier geen medewerking aan te verlenen. Simpelweg omdat de lonen in de sector al laag zijn en er in onze ogen geen noodzaak is om in te leveren nu. De overheid heeft immers voldoende maatregelen getroffen om door de crisis heen te komen.”

Andela: “Dat vinden we uiteraard jammer, maar we hebben het er mee te doen. Overigens is het wel mogelijk dat er op bedrijfsniveau afspraken worden gemaakt over een tijdelijke aanpassing van de vakantie-opbouw, mits het bedrijf in kwestie de loonbetaling en alle andere zaken netjes uitvoert.” Dat laatste is namelijk een speerpunt van FNV Taxi. “Wij zien dat de creativiteit van de werkgevers in de taxibranche met betrekking tot het niet naleven van de cao en de wet wederom eindeloos is. Wij gaan niet faciliteren dat werkgevers, die nu al onrechtmatig inhoudingen doen bij hun personeel, ook nog eens extra tegemoet gekomen worden.”

Zoals het hoort

Daarmee zegt FNV niet dat alle werkgevers zich daar schuldig aan maken. “Naast de zeer creatieve werkgevers zijn er uiteraard ook werkgevers die het wel goed doen en hun werknemers zoals het hoort doorbetalen”, schrijft de vakbond. “Mochten er individuele werkgevers zijn die zich netjes gedragen, maar alsnog in de problemen komen, dan gaan wij met die individuele werkgever en diens werknemers in gesprek om te kijken of we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.” Maar in zijn algemeenheid geldt, zo benadrukt FNV: de cao is gewoon van kracht.

Nog niet onderhandelen

De huidige cao Taxivervoer is geldig tot en met 31 december van dit jaar. Eigenlijk zouden werkgevers en vakbonden al op 31 maart voor het eerst om tafel gaan om te onderhandelen over een nieuwe cao. Maar in de weken daarvoor barstte de coronacrisis los en sindsdien is de taxibranche vooral bezig met overleven. Bovendien is de toekomst zeer ongewis. Dat alles maakt dat het moment om de onderhandelingen weer op te pakken nog een tijdje vooruitgeschoven wordt.

“Normaal zouden we nu al in gesprek zijn, maar iedereen heeft andere dingen aan zijn hoofd”, zegt Andela. “Het is wel een voordeel dat de huidige cao nog een tijdje loopt, dus er zit nog geen druk op. Er staan twee data ingepland voor de zomer waarop we gaan bekijken of dan wel het moment is aangebroken om weer te gaan onderhandelen.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.