Daklicht taxibus

Cijfers taxibranche 2020: minder bedrijven, beperkte daling loonsom

Foto: Toyota

Het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) heeft de arbeidsmarktcijfers voor de taxibranche van 2020 bekendgemaakt. De invloed van de coronacrisis is op verschillende vlakken duidelijk terug te zien.

De arbeidsmarktcijfers zijn afgenomen op de laatste dag van 2020. Vooral opvallend was dat het aantal bedrijven forser is afgenomen dan normaal. Waar er in 2019 nog 851 bedrijven met personeel waren, waren dit er in 2020 nog maar 757. Er waren 147 werknemers meer betrokken bij een faillissement dan in 2019.

De totale loonsom van bedrijven is daarentegen slechts beperkt afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is sprake geweest van een daling van 23 miljoen naar 404 miljoen. Dit was ook de hoogte van de loonsom in 2017. Henk van Gelderen, directeur van het SFM legt uit dat de beperkte daling deels te verklaren is uit de diverse steunpakketten die de overheid aan bedrijven heeft verschaft.

Parttimers en fulltimers in dienst voor na corona

Daarbij werden mensen met een nulurencontract minder opgeroepen en werden er minder overuren gemaakt door parttimers. “Parttimers en fulltimers werden daarentegen wel veelal in dienst gehouden dankzij de steunmaatregelen”, stelt van Gelderen. “Hierbij speelt ook de verwachting mee dat als corona voorbij is dat de vraag naar vervoer en dus naar personeel weer toeneemt.”

Volgens van Gelderen zal het vervoer weer gestaag toenemen na de zomer. “Maar voordat we weer op het oude niveau zitten, is het 2022. Een uitzondering hierbij is het zakelijke vervoer, dat structureel minder zal blijven.”  Nu de steunmaatregelen worden afgebouwd en belastingschuld moet worden terugbetaald, is de vraag of bedrijven alsnog in de financiële problemen komen.

Faillisementen na corona

Een toename aan faillisementen na corona sluit hij niet uit. “Dit zal geen invloed hebben op het aantal mensen in dienst en de loonsom, want het vervoer blijft bestaan. Maar het aantal bedrijven zou wel eens verder kunnen dalen. Dit is voor de werknemers en werkgevers in kwestie uitermate vervelend.”

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.