Taxibord standplaats

Taxibranche actief gecontroleerd op inhalen minuren na lockdown

Bron: TaxiPro (VK)

Als werknemer deze zomer uren inhalen die begin dit jaar door de lockdown niet konden worden gemaakt, omdat je niet werd ingeroosterd: in bepaalde branches komt het voor. Zo ook in de taxibranche. Vakbonden FNV en CNV keuren dit niet goed en wijzen op de taxi-cao, waaruit blijkt dat dit niet is toegestaan.

Werknemers van de Wibra moeten deze zomer de uren inhalen die zij niet hebben kunnen maken door gedwongen winkelsluiting, meldde de NOS begin deze week. Vakbond FNV ging hier tegenin door te stellen dat dit niet moet kunnen, vooral omdat de Wibra die periode wel steun kreeg van de overheid om de werknemers door te kunnen betalen. 

De vakbond is inmiddels een rechtszaak gestart tegen de winkelketen, met als eis het kwijtschelden van alle uren die de Wibra via de NOW-regeling gecompenseerd heeft gekregen. Er werd hierbij gesteld dat ook in andere branches gedoe ontstaat rondom de min-uren, waaronder in de taxibranche. 

Meindert Gorter, vakbondsbestuurder bij FNV en eerste onderhandelaar voor de cao Taxivervoer, vertelt dat hij inderdaad merkt dat het probleem zich binnen de taxibranche af en toe voordoet. “Ik hoor het gelukkig nog niet massaal, maar als wij dit opmerken spreken we de werkgever er direct op aan. Anders gaan wij naar een jurist, net als bij de Wibra het geval is.”

‘Teller moet na een kwartaal opnieuw beginnen’ 

Hij verwijst hierbij naar de taxi-cao, waaruit blijkt dat het inhalen van minuren over een jaar tegen de regels is. Remco Wasser, hoofd controle cao bij het Sociaal Fonds Mobiliteit, legt uit dat minuren of overuren alleen over een kalenderkwartaal verrekend kunnen worden. “Dit houdt dus in dat als iemand over het hele jaar, of buiten het kalenderkwartaal waar men in zit minder zou werken dan zijn contracturen, het alleen verrekend kan worden binnen dat kalenderkwartaal.” De teller begint daarna opnieuw te lopen en er moet dan ook opnieuw gerekend worden. 

Het is dus in de taxibranche duidelijk niet toegestaan om min-uren over het hele jaar te verrekenen, en hier wordt dan ook actief op gecontroleerd. “Met een onderzoek naar de naleving van de cao toetsen wij op het juist toekennen van meer- of overuren. Daarnaast kijken we ook naar het aantal gewerkte uren en in hoeverre deze direct in geld zijn uitbetaald of in tijd zijn gespaard, en naar het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst en of deze periodiek worden uitbetaald. De combinatie van dit geheel maakt duidelijk of er ergens iets niet goed gaat”, aldus Wasser.

Vaker verplicht vakantiedagen opnemen

Volgens hem waren er al voor corona gevallen waarin minuren over een heel jaar worden bijgehouden. Echter kwam het volgens Agostino di Giacomo Russo, vakbondsvoorzitter van CNV, in tijden van corona vaker voor dat mensen verplicht vakantiedagen op moesten nemen zodat er geen minuren ontstaan. Wasser beaamt dit. “Dit is niet conform de cao, want verlof gaat op het verzoek van de werknemer. Het te weinig kunnen bieden van uren is een ondernemersrisico.” 

Gorter heeft het idee dat wanneer het probleem zich voordoet in de taxibranche, het zichzelf snel oplost. “Wij hebben het vaak snel in de gaten als het speelt. Als wij werkgevers aanspreken wordt de discussie in de meeste gevallen niet aangegaan, en ze gaan al gauw over tot het corrigeren van de situatie. Van werknemers horen we dan vaak snel dat het is opgelost.” 

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

4 reacties op “Taxibranche actief gecontroleerd op inhalen minuren na lockdown”

Edwin Leuris|24.06.21|12:51

Nu werk ik zelf niet meer als taxi of limousine chauffeur en heeft mijn internet bedrijf zelf geen limousines maar als ik vakbondsleider zou zijn zou ik met een doos warm worstenbrood naar de werkgevers gaan en ff bespreken hoe we samen met de werknemers door deze moeilijke tijd heen te komen. Positieve coaching werkt vaak beter als de haren van werkgevers overeind strijken met CAO regels die ten tijde van crisis bedenkelijk zijn. Ik ga zo maar eens naar de bakker deze mooie dag

Hans Willem|24.06.21|13:30

Ik kom ook uren tekort en moet extra dagen werken.
Dit wordt veroorzaakt door pauzes, vaak wordt ik naar huis gestuurd (standplaats) om pauze op te nemen (zonder tijdsbeperking) zonder vergoeding. Ook krijg ik buiten standplaats lange pauzes, volgens CAO max 90 minuten.
De vakbonden kennen het probleem en nemen dit niet mee in de huidige CAO onderhandelingen!
Vreemd juist nu is het probleem het grootst!

Kees Kardol|25.06.21|23:22

Er zijn werkgevers die in 2020 meer winst hebben gemaakt door NOW en compensatie dan het jaar daarvoor omdat niet gecontroleerd of de subsidie-gelden afgedragen worden aan de werknemers waar deze voor bedoelt waren ?
Veel zijn er niet gecompenseerd of zelfs ontslagen !
of contrakt niet verlengt etc

Paul Baas|28.06.21|10:31

Kan een werkgever tijdens de lockdown, zonder overleg, alle overuren wegstrepen omdat er te weinig werk was?

Taxibranche actief gecontroleerd op inhalen minuren na lockdown | TaxiPro
Taxibord standplaats

Taxibranche actief gecontroleerd op inhalen minuren na lockdown

Bron: TaxiPro (VK)

Als werknemer deze zomer uren inhalen die begin dit jaar door de lockdown niet konden worden gemaakt, omdat je niet werd ingeroosterd: in bepaalde branches komt het voor. Zo ook in de taxibranche. Vakbonden FNV en CNV keuren dit niet goed en wijzen op de taxi-cao, waaruit blijkt dat dit niet is toegestaan.

Werknemers van de Wibra moeten deze zomer de uren inhalen die zij niet hebben kunnen maken door gedwongen winkelsluiting, meldde de NOS begin deze week. Vakbond FNV ging hier tegenin door te stellen dat dit niet moet kunnen, vooral omdat de Wibra die periode wel steun kreeg van de overheid om de werknemers door te kunnen betalen. 

De vakbond is inmiddels een rechtszaak gestart tegen de winkelketen, met als eis het kwijtschelden van alle uren die de Wibra via de NOW-regeling gecompenseerd heeft gekregen. Er werd hierbij gesteld dat ook in andere branches gedoe ontstaat rondom de min-uren, waaronder in de taxibranche. 

Meindert Gorter, vakbondsbestuurder bij FNV en eerste onderhandelaar voor de cao Taxivervoer, vertelt dat hij inderdaad merkt dat het probleem zich binnen de taxibranche af en toe voordoet. “Ik hoor het gelukkig nog niet massaal, maar als wij dit opmerken spreken we de werkgever er direct op aan. Anders gaan wij naar een jurist, net als bij de Wibra het geval is.”

‘Teller moet na een kwartaal opnieuw beginnen’ 

Hij verwijst hierbij naar de taxi-cao, waaruit blijkt dat het inhalen van minuren over een jaar tegen de regels is. Remco Wasser, hoofd controle cao bij het Sociaal Fonds Mobiliteit, legt uit dat minuren of overuren alleen over een kalenderkwartaal verrekend kunnen worden. “Dit houdt dus in dat als iemand over het hele jaar, of buiten het kalenderkwartaal waar men in zit minder zou werken dan zijn contracturen, het alleen verrekend kan worden binnen dat kalenderkwartaal.” De teller begint daarna opnieuw te lopen en er moet dan ook opnieuw gerekend worden. 

Het is dus in de taxibranche duidelijk niet toegestaan om min-uren over het hele jaar te verrekenen, en hier wordt dan ook actief op gecontroleerd. “Met een onderzoek naar de naleving van de cao toetsen wij op het juist toekennen van meer- of overuren. Daarnaast kijken we ook naar het aantal gewerkte uren en in hoeverre deze direct in geld zijn uitbetaald of in tijd zijn gespaard, en naar het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst en of deze periodiek worden uitbetaald. De combinatie van dit geheel maakt duidelijk of er ergens iets niet goed gaat”, aldus Wasser.

Vaker verplicht vakantiedagen opnemen

Volgens hem waren er al voor corona gevallen waarin minuren over een heel jaar worden bijgehouden. Echter kwam het volgens Agostino di Giacomo Russo, vakbondsvoorzitter van CNV, in tijden van corona vaker voor dat mensen verplicht vakantiedagen op moesten nemen zodat er geen minuren ontstaan. Wasser beaamt dit. “Dit is niet conform de cao, want verlof gaat op het verzoek van de werknemer. Het te weinig kunnen bieden van uren is een ondernemersrisico.” 

Gorter heeft het idee dat wanneer het probleem zich voordoet in de taxibranche, het zichzelf snel oplost. “Wij hebben het vaak snel in de gaten als het speelt. Als wij werkgevers aanspreken wordt de discussie in de meeste gevallen niet aangegaan, en ze gaan al gauw over tot het corrigeren van de situatie. Van werknemers horen we dan vaak snel dat het is opgelost.” 

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

4 reacties op “Taxibranche actief gecontroleerd op inhalen minuren na lockdown”

Edwin Leuris|24.06.21|12:51

Nu werk ik zelf niet meer als taxi of limousine chauffeur en heeft mijn internet bedrijf zelf geen limousines maar als ik vakbondsleider zou zijn zou ik met een doos warm worstenbrood naar de werkgevers gaan en ff bespreken hoe we samen met de werknemers door deze moeilijke tijd heen te komen. Positieve coaching werkt vaak beter als de haren van werkgevers overeind strijken met CAO regels die ten tijde van crisis bedenkelijk zijn. Ik ga zo maar eens naar de bakker deze mooie dag

Hans Willem|24.06.21|13:30

Ik kom ook uren tekort en moet extra dagen werken.
Dit wordt veroorzaakt door pauzes, vaak wordt ik naar huis gestuurd (standplaats) om pauze op te nemen (zonder tijdsbeperking) zonder vergoeding. Ook krijg ik buiten standplaats lange pauzes, volgens CAO max 90 minuten.
De vakbonden kennen het probleem en nemen dit niet mee in de huidige CAO onderhandelingen!
Vreemd juist nu is het probleem het grootst!

Kees Kardol|25.06.21|23:22

Er zijn werkgevers die in 2020 meer winst hebben gemaakt door NOW en compensatie dan het jaar daarvoor omdat niet gecontroleerd of de subsidie-gelden afgedragen worden aan de werknemers waar deze voor bedoelt waren ?
Veel zijn er niet gecompenseerd of zelfs ontslagen !
of contrakt niet verlengt etc

Paul Baas|28.06.21|10:31

Kan een werkgever tijdens de lockdown, zonder overleg, alle overuren wegstrepen omdat er te weinig werk was?