FNV actie Uber

Dít verandert er met de nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi

Foto: FNV

Net voor het einde van 2021 zijn de onderhandelingsresultaten voor de cao Zorgvervoer en Taxi verwerkt tot cao-teksten. Zodra deze nieuwe teksten akkoord zijn, worden ze aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ze algemeen verbindend te laten verklaren. Maar wat is er gewijzigd?

Al op 19 oktober 2021 kwamen de cao-partijen tot een onderhandelingsresultaat. Vanwege onenigheid over de uitwerking van het akkoord in de teksten van de cao, is de taxibranche echter toch zonder algemeen verbindend verklaarde cao het nieuwe jaar ingegaan. Er was voornamelijk sprake van grote verdeeldheid over wat wat de afspraken over de verloonde tijd in de praktijk precies moesten gaan inhouden. Op de valreep van 2021 is hierover een oplossing bereikt.

Onderbrekingen

Allereerst zijn niet-betaalde onderbrekingen verleden tijd met de nieuwe cao. In plaats daarvan worden taxichauffeurs in een dienst zonder blokken betaald voor alle tijd waarin zij beschikbaar zijn voor werk, behalve voor hun pauze. “Er wordt een normale pauze gehanteerd voor de chauffeurs, in plaats van dat alle onderbrekingen in een dienst voor de rekening van de werknemer komen”, legde FNV-bestuurder Meindert Gorter eerder uit.

Portaal

Het kan per dag verschillen of er in een maxflex wordt gewerkt of in blokken. In een nieuw portaal moet de werkgever vooraf aangeven in welk systeem een taxichauffeur werkt. Daarnaast moet de werkgever in het portaal aangeven wat de begin- en eindtijd(en) zijn van een maxflex-dienst of de diverse blokken op een dag.

Loonsverhoging

De loonschalen en de feitelijke salarissen zijn per 1 januari 2022 verhoogd met 2,5 procent. Daarnaast wordt de tweede trede uit de salarisschaal geschrapt.

Naamswijziging cao

De naam van de cao is gewijzigd van ‘cao Taxivervoer’ naar ‘cao Zorgvervoer en Taxi’. Gorter stelt dat deze naam beter recht doet aan het werk van het meerendeel van de chauffeurs in de sector: namelijk het vervoeren van mensen die niet in staat zijn om in hun eigen mobiliteit te voorzien. “Met deze nieuwe naam wordt benadrukt dat het veelal gaat om zorgvervoer en dat er een maatschappelijke rol wordt vervuld”, meent hij.

Onderzoek naar de toekomst

Tot slot wordt er een onderzoek gestart naar de toekomst van de taxi- en zorgvervoersector. Belangrijke aspecten waarnaar hierbij specifiek wordt gekeken zijn inkomenszekerheid en het blijven ontwikkelen van werknemers.

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Dít verandert er met de nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi”

Martien Wittenberg|05.01.22|13:36

Dag lieve mensen is de onderbreking all geaccepteerd in de cao op dit moment en goed gekeurd.