Rechtbank

VOG voor chauffeurskaart geweigerd wegens reeks overtredingen

Een vrouw die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvroeg om als taxichauffeur te kunnen werken, zag deze aanvraag afgewezen worden vanwege een reeks relevante overtredingen in het recente verleden. Haar stap naar de rechter veranderde niets aan de uitkomst.

Het is niet mogelijk om zonder VOG aan de slag te gaan als taxichauffeur, omdat men dan geen chauffeurskaart krijgt. De vrouw in kwestie deed op 9 maart 2020 een aanvraag voor afgifte van de VOG. Zoals gebruikelijk is er toen vijf jaar teruggekeken in haar justitiële gegevens. Hier werden relevante veroordelingen aangetroffen. Deze waren voor de rechtbank aanleiding om het als te groot risico voor de samenleving te zien om haar als taxichauffeur te laten werken.  

Zo is de vrouw in februari 2020 voor witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen en een taakstraf van 120 uur. Ook heeft zij hiervoor een schadevergoeding van 9.355 euro opgelegd gekregen. Verder kreeg de vrouw juli 2016 zowel een boete van 450 euro wegens het overschrijden van de maximumsnelheid, als een boete van 500 euro voor hennepteelt en drugsbezit. 

Enkel elektronisch betaalverkeer

De rechter stelde allereerst dat het overschrijden van de maximumsnelheid niet te verenigen is met de functie van taxichauffeur. Verder werd er aangedragen dat ook de veroordeling voor witwassen een belemmering vormt voor het werk. Wanneer een taxichauffeur administratieve handelingen namelijk niet naar behoren uitvoert, kan een werkgever of een passagier worden benadeeld.

Als reactie hierop stelde de vrouw dat zij enkel te maken zal krijgen met elektronisch betaalverkeer. Dit bracht de rechtbank echter niet op een ander oordeel. De risico’s gaan zowel op bij betalingen met contant geld als  via de elektronische weg.  

Hoger beroep

De vrouw stelde dat er ten onrechte veel waarde is gehecht aan de veroordeling voor witwassen, dat de strafbeschikkingen dateren van ruim vier jaar geleden en dat deze feiten haar licht zijn aangerekend. Haar belang zou in haar optiek dan ook zwaarder moeten wegen dan het risico voor de samenleving. De rechtbank kwam uiteindelijk toch tot de conclusie dat haar belangen niet opwegen tegen het belang van de bescherming van de samenleving. De vrouw kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. 

Lees ook: 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.