Korton, WinTop, TaxiZuil, bestellen, ziekenhuis, visueel gehandicapt

Houd als gemeente regie over AWBZ- en Wmo-vervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Wmo-vervoer en binnenkort ook voor het AWBZ-vervoer van alle cliënten met een indicatie extramurale begeleiding. Ze kunnen dat zelf organiseren of de vervoersregie uitbesteden aan een taxibedrijf of regiecentrale. Om ervoor te zorgen dat gemeenten en vervoersregisseurs controle en overzicht houden, heeft Korton Group het systeem WinTOP ontwikkeld.

Het platform WinTOP van Korton is online inzetbaar voor de communicatie met alle relaties, zoals de zorgverzekeraars, vervoersregisseur, vervoerders en cliënten. Vaste onderdelen hierin zijn het aannemen en uitgeven van ritten, het factureren en het genereren van rapportages. Of de gemeenten nu zelf de regie willen doen of dat willen uitbesteden, met WinTOP hebben zij één centrale database voor alle betrokken partijen. Hiermee kunnen de administratieve processen eenvoudig geautomatiseerd worden, wat tijd en kosten bespaart.

Indicatiestelling

Zo gebruiken zorgverzekeraars WinTOP al jaren. Zij kunnen voor de medische indicatiestelling een beslisboom doorlopen om te zien waar de verzekerde recht op heeft. En op een eenvoudige manier een vervoersmachtiging uitgeven voor de verschillende vervoersoorten. Deze techniek kan nu ook worden benut voor andere doeleinden, zoals hulpmiddelen.

Burgers kunnen een vervoersaanvraag doen (bijvoorbeeld een taxi bestellen) via internet, telefoon of met een vervoerspas via de paslezer. De laatste oplossing is ook geschikt voor visueel gehandicapten, door de implementatie van een geluidsignaal in de taxizuil. Daarnaast kan het systeem de passagier via een beeldscherm live op de hoogte houden van de verwachte aankomsttijd.

Budgetten

Met WinTOP worden ook de budgetten bewaakt. Zo kunnen direct de kilometers en tijd worden berekend van de gemaakte ritten. Dit wordt vervolgens automatisch van het budget afgeboekt. De rit komt na de boeking direct in het agendapakket van de vervoerder terecht.

De financiële afhandeling kan in WinTOP via automatische incasso, facturatie of creditfacturatie (ook digitaal) naar alle betrokken partijen. Indien er een klacht is, kan deze eenvoudig worden ingediend via het internet of de telefoon. Het klachtensysteem in WinTOP houdt alle betrokkenen op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

Rapportage

Achteraf is elke gewenst rapportage te exporteren met één druk op de knop. Bijvoorbeeld voor de controle van de ritten. Of een controle door de gewenste route en werkelijk gereden route te vergelijken. Informeren van de burgers is mogelijk via automatisch gegenereerde (digitale) brieven of via de klantenportaal.

Omdat Korton betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan, is zij ISO 27001 gecertificeerd (informatiebeveiliging). Deze internationale norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Bij Korton wordt informatiebeveiliging gedefinieerd als het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Dit wordt bereikt door een passende verzameling beveiligingsmaatregelen in te zetten, op het gebied van beleid, middelen, gedragsregels, procedures en organisatiestructuren. En betreft dus niet alleen technische maatregelen.

Persoonsgegevens

Ook de wetgeving stelt bepaalde eisen aan beveiliging, zoals de Wet op Persoonsregistraties, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Computercriminaliteit. Bij Korton wordt dergelijke gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens, gewaarborgd en beschermd.

Korton heeft onder andere te maken met cliënten van het Valys-vervoer en het zittend ziekenvervoer van diverse zorgverzekeraars in Nederland. Hiervoor worden op dit moment al miljoenen ritten per jaar geboekt via WinTOP.

AWBZ- en Wmo-vervoer

“Wij zien grote overeenkomsten in de proces-automatisering zoals de gemeenten dat nu wellicht moeten gaan doen, met hoe de zorgverzekeraars dat al gedaan hebben toen zij verantwoordelijk werden voor het vervoer van cliënten”, meldt Korton. “Het systeem WinTOP is uitermate geschikt om de controle en het overzicht te houden bij het AWBZ- en Wmo-vervoer.”

Lees ook: Kwalitatief en betaalbaar AWBZ-vervoer door automatisering

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.