factuur, facturatie, betalen, rekening

Facturatie leerlingenvervoer aan gemeenten gaat vaak mis

Gemeenten hebben regelmatig te maken met facturen voor leerlingenvervoer die niet kloppen. Uit controle van meer dan 150 facturen die vervoerders in schooljaar 2013-2014 aan gemeenten verstuurd hebben voor het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs, blijkt dat ruim 15% van de ritten niet goed wordt gefactureerd en gemeenten bijna 5% te veel betalen. Op de gefactureerde € 7 miljoen hebben de betrokken gemeenten ruim € 332.000,- bespaard door de facturen goed te controleren. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau 12-21.

“Veel gemaakte fout is het factureren van te veel kilometers of reistijd”, licht Lars Winters van 12-21 toe. “Bijvoorbeeld door leerlingen in de factuur aan een verkeerde school te koppelen, een verhuizing van een leerling niet te verwerken of de instellingen van de voorgeschreven routeplanner aan te passen.”

Taxibedrijf

Het is overigens niet altijd boze opzet van taxibedrijf. Het onderzoek wijst ook uit dat vervoerders deze fouten ook met regelmaat ten nadele van zichzelf maken. Daarnaast bleek dat gemeenten hun eigen administratie niet altijd op orde hebben.

In tijden van bezuinigingen zijn veel gemeenten op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. In het leerlingenvervoer gaat veel geld om (+/- € 3.000,- per leerling per jaar), dus veel gemeenten kijken ook kritisch naar de kosten die zij hier voor maken. Wanneer gemeenten bezuinigen op het vervoer, dan gaat dat vaak direct ten koste van de kwaliteit van het vervoer of de beschikbaarheid van dit vervoer voor een deel van de doelgroep.

Controle facturen

Winters: “Dit terwijl lang niet alle gemeenten de maandelijkse facturen van hun vervoerder goed controleren. Vaak worden vanwege de complexiteit deze facturen niet, globaal of slechts incidenteel gecontroleerd. Ons onderzoek toont aan dat een goede controle van de facturen loont.”

Gemiddeld factureerden de vervoerders die in het onderzoek betrokken waren 4,68% te veel aan de betrokken gemeenten, in voorkomende gevallen zelf bijna 15% te veel. “Een goede controle van de facturen levert derhalve een goede bezuinigingsmogelijkheid op, zonder concessies te doen aan de kwaliteit of beschikbaarheid van het vervoer”, aldus Winters.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Facturatie leerlingenvervoer aan gemeenten gaat vaak mis”

Ton van Dalfsen|26.09.14|13:45

Ha , er zijn zelfs vervoerders die vrije schooldagen doorbelasten terwijl de gemeentes dat niet weten. En de gemeentes maar betalen zonder te controleren. Denk dat ze inmiddels tonnen terug kunnen vorderen.

Pierre van Aert|27.09.14|09:53

Er zijn zelfs scholen die niet doorgeven aan het taxibedrijf, dat er een vrije schooldag is, zodat de taxichauffeurs voor niets bij kinderen aan de deur staan.