Marcel Slotema, adviseur doelgroepenvervoer, Forseti

‘Mobiliteitscentrale Flevoland is bedacht als groeimodel’

Marcel Slotema, adviseur doelgroepenvervoer, Forseti

De provincie Flevoland is op dit moment bezig met het opzetten van haar mobiliteitscentrale. De winnende partij in de aanbesteding voor de regie (Connexxion), mag niet meedoen met de aanbesteding voor de uitvoering van het taxivervoer. Het model waarvoor Flevoland heeft gekozen, moet er voor zorgen dat de regisseur onafhankelijk van het vervoer kan opereren. En dat er meer ruimte is voor ontwikkeling en innovatie tijdens de concessie. Vooralsnog valt alleen het Regiotaxi-vervoer onder de regiecentrale, maar op den duur moeten ook andere vormen van doelgroepenvervoer ondergebracht worden. Dat zei Marcel Slotema van adviesbureau Forseti tijdens het congres Contractvervoer in Houten. Gemeenten en provincie kijken met steeds grotere interesse naar het opzetten van een regiecentrale. Bij een regiecentrale wordt de regie losgekoppeld van de uitvoering. De regiecentrale neemt niet alleen ritten in het contractvervoer aan, maar zorgt ook voor de planning en dispatching.

Regiecentrale

“In Flevoland is er een veranderende mobiliteitsbehoefte, onder andere doordat er minder middelen zijn voor vervoer. Tegelijkertijd zit de taximarkt op slot. Zitplaatsen in de taxi kunnen slimmer ingericht worden. Daarnaast zijn er voor een deel van de gebruikers alternatieven naast taxi, zoals het openbaar vervoer. Maar voor veel gebruikers is het OV niet toegankelijk genoeg. Een regiecentrale kan een belangrijke rol spelen om reizigers te wijzen op deze alternatieven”, verwacht Slotema.

“In Flevoland willen we het huidige Regiotaxi-vervoer onderbrengen bij een regiecentrale. We willen de kanteling in het wmo-vervoer verder doorvoeren. Door de scheiding tussen regie en uitvoering zijn provincie en gemeenten flexibeler en kunnen ze inspelen op alle ontwikkelingen. We kiezen voor één partij die het vervoer regelt. De opdrachtgever contracteert daarnaast diverse taxibedrijven voor de uitvoering. Daardoor krijgt ook het MKB een rol in het vervoer. Tegelijkertijd is er één aanspreekpunt voor reizigers waar zij hun rit kunnen reserveren en meer informatie kan krijgen.”

Aanbesteding

Zeeland is tot nu toe de enige provincie met een operationele eigen regiecentrale. Diverse anderen, zoals Gelderland, zijn een proces richting een regiecentrale gestart. Het model van Flevoland wijkt af van Zeeland doordat naast het vervoer ook de regie wordt aanbesteed. Dit zorgt volgens Slotema voor meer flexibiliteit. “Daardoor krijgt de provincie te maken met een pro-actieve partner die onafhankelijk staat van de uitvoering en de belangen van provincie en gemeenten optimaal kan uitvoeren.”

In het model dat Flevoland bedacht heeft wordt de operationele regie, het contractmanagement en de ontwikkeling gescheiden van de ritten. Er is één contract voor de regie en meerdere voor de het vervoer. De winnaars van de vervoers-aanbesteding (één partij) kunnen indien gewenst diverse onderaannemers contracteren. “Dit model leidt ertoe dat er veel meer taken bij de regiecentrale worden belegd, waardoor de centrale meer ruimte krijgt voor ontwikkeling en innovatie”, aldus Slotema. Elf partijen hadden zich ingeschreven op de regie-aanbesteding, de vervoers-aanbesteding is nog niet afgerond.

Groeimodel

In Flevoland wordt gekozen voor een groeimodel, waarbij de rol van de regiecentrale gedurende het proces nog kan veranderen. Bij de start van de exploitatie in april 2016 voert de mobiliteitscentrale regie uit over Regiotaxi Flevoland. Op termijn kunnen hier andere vormen van vervoer (AWBZ-, Wsw,-, leerlingen- en Valysvervoer) aan worden toegevoegd. Wel is het zo dat iedere gemeente voor zich mag bepalen of zij meedoet.

Het bestek van Flevoland gaat expliciet in op de verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheid. Verder staat er vastgelegd dat er een periodiek overleg is met een reizigerspanel. “De spelregels kunnen gedurende het proces veranderen, daarom moeten we reizigersorganisaties hier nauw bij betrekken.” Reizigerstevredenheid wordt beloond met een bonus voor de vervoerder.

Besparing

Taxi-ondernemers verwachten echter dat de kosten voor overhead op lange termijn alleen maar hoger worden door een regiecentrale. Er kwam tijdens de sessie daarom een vraag uit de congres-zaal of er cijfers bestaan die aantonen dat met een regiecentrale kosten kunnen worden bespaard. Maar dat is niet primair de intentie van een regiecentrale, gaf Slotema aan. “Met alleen regie over het regiotaxivervoer wordt geen extra efficiency in de planning gerealiseerd, daar zijn ook andere vervoervormen voor nodig.”

“Naast de efficiency biedt het model ook andere voordelen voor opdrachtgevers. Een regiecentrale biedt juist een goede manier om de budgetten in het contractvervoer beheersbaar te houden doordat flexibiliteit wordt gecreëerd en de kanteling beter kan worden doorgevoerd”, aldus Slotema.

Juridische kanttekening

Overigens zijn er nog wel enkele juridische vraagstukken te behandelen bij het uitsluiten van de regievoerder voor de aanbesteding van het vervoer, zei Joost van de Wetering, advocaat aanbestedingsrecht bij Infense Advocaten uit Deventer. Van de Wetering plaatste de geboden oplossingen steeds in een juridisch kader tijdens het congres.

“Er zijn twee juridische vragen. Kun je een bepaling toepassen waarin je iemand die de regie doet per definitie uitsluit van de vervoersaanbesteding? En als je dat hebt geregeld in het regie-bestek, is het dan ook dekkend voor andere bedrijven uit hetzelfde concern? Daar is nog geen jurisprudentie over”, aldus Van de Wetering.

Marieke van Gompel

Bekijk hier de presentatie van Marcel Slotema tijdens het Congres Contractvervoer.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is algemeen hoofdredacteur van van ProMedia Group.

2 reacties op “‘Mobiliteitscentrale Flevoland is bedacht als groeimodel’”

Paul Dijkhuizen|29.10.15|14:38

Een regiecentrale als zodanig is een prima plan, het uitbesteden van de regie naar een marktpartij is echter een stap te ver. Prima als een provincie zelfstandig een regiecentrale opzet, waarbij kennis en beheer in handen is en blijft van de provincie zelf, maar op deze manier een marktpartij hier de regie over geven is vragen om moeilijkheden, op deze manier heeft het regisserende bedrijf te veel macht. Zeker nu deze marktpartij via dochterondernemingen e.d. niet geheel wordt uitgesloten.

FutureLine Roy|29.10.15|20:14

Deze manier is volstrekt nutteloos. Het is al bewezen dat een mobiliteitscentrale niet kosten besparend zal zijn. De echte besparingen komen voort uit de herbeoordeling van WMO klanten en de prijs verhoging van de rit prijzen waardoor sneller van vervoer word afgezien. Deze gegevens komen uit de PVVP van Zeeland. En het is ook duidelijk uit de stukken van Flevoland, dat er een ACTIEF ontmoedigingsbeleid zal worden gevoerd. Het idee is goed. De uitvoering zal echter slecht uitpakken.