Stadsregio, Taxi, Arnhem, Nijmegen

‘Regiecentrale Arnhem Nijmegen leidt tot efficiëntere planning’

De regio Arnhem Nijmegen heeft onlangs de brief van het KNV ontvangen waarin de vrees wordt uitgesproken dat de combinatie van ‘scheiding regie en uitvoering’ en ‘inkoop taxivervoer op prijs’ gaat leiden tot een kaalslag in de taxisector. “Door de regio Arnhem Nijmegen is weloverwogen de keuze voor het regiemodel gemaakt omdat dit model de mogelijkheden biedt die de regio nu wil benutten”, reageert Eric Reintjes, programmamanager doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen. Door ritten te clusteren verwacht de stadsregio efficiëntere inzet van voertuigcapaciteit.

De Europese aanbesteding van de regiecentrale Arnhem Nijmegen is gewonnen door De Vier Gewesten (DVG). Zij gaat de regietaak vraagafhankelijk vervoer en routegebonden vervoer voor de regio Arnhem Nijmegen (19 deelnemende gemeenten) voor de periode 1 september 2016 tot 1 augustus 2020 uitvoeren.

Gemeente

“De opdracht voor het uitvoeren van de regiefunctie is voor elke gemeente identiek. De gemeenten hebben dezelfde ambitie op het gebied van efficiency en liggen in dezelfde regio met samenhangende vervoerstromen. De afstemming van vervoerbewegingen wordt gewaarborgd in een beperkt vervoergebied en daarmee wordt een efficiënte inzet van de voertuigen zeker gesteld”, licht Reintjes toe.

Door regievoering van de vervoerbehoefte van de deelnemende gemeenten en de provincie (ov-reizigers huidige Stadsregiotaxi) in één centrale kunnen vervoerstromen in samenhang worden gepland, zo verwacht Arnhem Nijmegen. Daardoor zouden volgtijdelijke (en voor zover mogelijk ook gelijktijdige) combinaties te maken zijn.

“Wij willen geenszins suggereren dat in bestaande individuele contracten door uitvoerende taxibedrijven niet efficiënt wordt gepland. Maar wij kiezen voor het schaalniveau van de regio Arnhem Nijmegen. Uit vervoerkundig onderzoek is namelijk gebleken dat op dit schaalniveau efficiency gerealiseerd kan worden. Door de geografische clustering op regionaal niveau ontstaat de mogelijkheid van een efficiëntere inzet van voertuigcapaciteit”, aldus de programma manager.

Splitsen regie en vervoer

Voor de nieuwe aanbesteding van het systeem voor sociaal vervoer hebben de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen voor een opzet gekozen waarin vervoer voor meerdere reizigersgroepen kan worden ondergebracht en op een later moment instroom van doelgroepen mogelijk maakt. De opzet van het nieuwe vervoersysteem is volgens het regiemodel, waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de operationele regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer.

De regio heeft hiervoor inmiddels de aanbesteding voor de regietaak afgerond en gegund aan De Vier Gewesten. Het bestek voor de Europese aanbesteding inkoop van het daadwerkelijke ervoer is op 3 maart gepubliceerd.

Gunning van het vervoer

Bij de gunning in het kader van de Europese aanbesteding inkoop vervoer spelen volgens Reintjes twee elementen een rol:

  1. De kwaliteitscriteria ten aanzien van het voertuig, de chauffeur en de uitvoering van het vervoer die als basis in de bestek eisen zijn opgenomen;
  2. Faseringsplan duurzaamheid voertuigen.

Voor het eerste element dient een uurtarief per inzetuur te worden afgegeven. Voor het tweede element dient een faseringsplan voor de inzet van duurzame voertuigen te worden ingevuld, waarbij duurzame brandstoffen en periode inzet een rol spelen. Daarnaast moet ook hiervoor een uurtarief worden afgegeven. “Er wordt dus zowel op prijs als op kwalitatieve aspecten gegund”, zegt Reintjes.

Overigens is het zo dat de verdeling prijs/kwaliteit op 85% prijs en 15% duurzaamheid staat in het bestek. Dat betekent dat de winnaar van de uiteindelijke gunning vooral door het prijs-element bepaald gaat worden, waarbij er enkele minimum-eisen gelden. Zo moeten alle inschrijvers voldoen aan een geldige taxivergunning, Verklaring bij onderaanneming, Cao-verklaringen (SFT), TX-keurmerk en één geldige referentie.

Regiemodel

Er zijn diverse mogelijkheden om het vervoer voor doelgroepen te organiseren en daarbij de klant centraal te stellen, weet de programma manager. “Door de regio Arnhem Nijmegen is weloverwogen de keuze voor het regiemodel gemaakt omdat dit model de mogelijkheden biedt die de regio nu wil benutten.”

“Bij de uitwerking van dit model zijn continu consumentenorganisaties en lokale adviesraden betrokken, waarbij ons gezamenlijke doel steeds is de kwaliteitsbeleving door de gebruikers te handhaven ondanks afnemende budgetten. En verder blijven wij ons vervoersysteem monitoren om in te kunnen blijven spelen op actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein.”

Bart Pals

Lees ook: ‘Met regiecentrales en gunnen op laagste prijs verdere kaalslag in taxi-zorgvervoer’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “‘Regiecentrale Arnhem Nijmegen leidt tot efficiëntere planning’”

Taxi Volendam|11.03.16|14:52

Zijn de passagiers er blij mee?
Worden zij tot een doelgroep gebombardeerd zonder enige inspraak?
Wat is hun voor geschoteld, mooi op papier misschien?
Waar is hun mogelijkheid tot eigen keuze.
Zijn de lokale taxibedrijven er blij mee?
Het is een eenzijdig verhaal met zo op het oog mooie doelstellingen die we vaak hebben kunnen lezen maar tot nu toe werkt er geen een.

Johan Zevenbergen|11.03.16|15:37

Er was eens een tijd dat dit gewoon de benaming ,,koppelbazen” had, en werd verfoeid door de overheid.

Taxi Volendam|14.03.16|12:46

Wanneer de klant rechtstreeks een Taxi centrale uit zijn dorp of regio kiest is dat de meest efficiente manier van werken.
Elke overbodige schakel tussen klant en centrale kan niet anders dan minder efficient zijn waarbij de kwaliteit van het vervoer zal afnemen voor de klant.
Het wordt er voor de doelgroep passagier alleen maar onduidelijker door.
Al het taxivervoer in 1 regiecentrale verplicht aanmelden zal niet kunnen lukken.
Bovendien moet er vrijheid van keuze voor de klant blijven.

Bas van der Donk|17.03.16|11:34

Een regiecentrale moet niet als doel worden gezien. Hiermee wordt een verkeerd signaal afgegeven en kunnen de sceptici van regiecentrales gelijk gaan krijgen. Zolang een regiecentrale wordt opgericht met als doel om alle vervoersmogelijkheden die een de regio biedt optimaal te willen benutten, kan het vervoer efficiënter en kwalitatiever gemaakt worden. Hierin is het wel van belang dat alle partijen gedurende de contractduur op voet van gelijkwaardigheid met elkaar blijven samen werken.

Bas van der Donk|17.03.16|11:38

Met de lessen die geleerd worden in de regiecentrale kunnen de opdrachtgevers van de diverse doelgroepenvervoer stromen het beleid continue aanpassen. De passagiers zullen hiervan de vruchten plukken en zijn de gevolgen van bezuinigingen voor de samenleving te beperken. Ik wil dan ook graag de visie van Eric Reintjes onderstrepen. Het is wel te adviseren om binnen het regiemodel MKB vriendelijk aan te besteden.

Johan Zevenbergen|18.03.16|19:25

Elke schakel tussen gast en vervoerder kosten extra geld en tijd.
lijkt mij dus niet dat het er sneller of goedkoper of economischer van word.

‘Regiecentrale Arnhem Nijmegen leidt tot efficiëntere planning’ | TaxiPro
Stadsregio, Taxi, Arnhem, Nijmegen

‘Regiecentrale Arnhem Nijmegen leidt tot efficiëntere planning’

De regio Arnhem Nijmegen heeft onlangs de brief van het KNV ontvangen waarin de vrees wordt uitgesproken dat de combinatie van ‘scheiding regie en uitvoering’ en ‘inkoop taxivervoer op prijs’ gaat leiden tot een kaalslag in de taxisector. “Door de regio Arnhem Nijmegen is weloverwogen de keuze voor het regiemodel gemaakt omdat dit model de mogelijkheden biedt die de regio nu wil benutten”, reageert Eric Reintjes, programmamanager doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen. Door ritten te clusteren verwacht de stadsregio efficiëntere inzet van voertuigcapaciteit.

De Europese aanbesteding van de regiecentrale Arnhem Nijmegen is gewonnen door De Vier Gewesten (DVG). Zij gaat de regietaak vraagafhankelijk vervoer en routegebonden vervoer voor de regio Arnhem Nijmegen (19 deelnemende gemeenten) voor de periode 1 september 2016 tot 1 augustus 2020 uitvoeren.

Gemeente

“De opdracht voor het uitvoeren van de regiefunctie is voor elke gemeente identiek. De gemeenten hebben dezelfde ambitie op het gebied van efficiency en liggen in dezelfde regio met samenhangende vervoerstromen. De afstemming van vervoerbewegingen wordt gewaarborgd in een beperkt vervoergebied en daarmee wordt een efficiënte inzet van de voertuigen zeker gesteld”, licht Reintjes toe.

Door regievoering van de vervoerbehoefte van de deelnemende gemeenten en de provincie (ov-reizigers huidige Stadsregiotaxi) in één centrale kunnen vervoerstromen in samenhang worden gepland, zo verwacht Arnhem Nijmegen. Daardoor zouden volgtijdelijke (en voor zover mogelijk ook gelijktijdige) combinaties te maken zijn.

“Wij willen geenszins suggereren dat in bestaande individuele contracten door uitvoerende taxibedrijven niet efficiënt wordt gepland. Maar wij kiezen voor het schaalniveau van de regio Arnhem Nijmegen. Uit vervoerkundig onderzoek is namelijk gebleken dat op dit schaalniveau efficiency gerealiseerd kan worden. Door de geografische clustering op regionaal niveau ontstaat de mogelijkheid van een efficiëntere inzet van voertuigcapaciteit”, aldus de programma manager.

Splitsen regie en vervoer

Voor de nieuwe aanbesteding van het systeem voor sociaal vervoer hebben de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen voor een opzet gekozen waarin vervoer voor meerdere reizigersgroepen kan worden ondergebracht en op een later moment instroom van doelgroepen mogelijk maakt. De opzet van het nieuwe vervoersysteem is volgens het regiemodel, waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de operationele regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer.

De regio heeft hiervoor inmiddels de aanbesteding voor de regietaak afgerond en gegund aan De Vier Gewesten. Het bestek voor de Europese aanbesteding inkoop van het daadwerkelijke ervoer is op 3 maart gepubliceerd.

Gunning van het vervoer

Bij de gunning in het kader van de Europese aanbesteding inkoop vervoer spelen volgens Reintjes twee elementen een rol:

  1. De kwaliteitscriteria ten aanzien van het voertuig, de chauffeur en de uitvoering van het vervoer die als basis in de bestek eisen zijn opgenomen;
  2. Faseringsplan duurzaamheid voertuigen.

Voor het eerste element dient een uurtarief per inzetuur te worden afgegeven. Voor het tweede element dient een faseringsplan voor de inzet van duurzame voertuigen te worden ingevuld, waarbij duurzame brandstoffen en periode inzet een rol spelen. Daarnaast moet ook hiervoor een uurtarief worden afgegeven. “Er wordt dus zowel op prijs als op kwalitatieve aspecten gegund”, zegt Reintjes.

Overigens is het zo dat de verdeling prijs/kwaliteit op 85% prijs en 15% duurzaamheid staat in het bestek. Dat betekent dat de winnaar van de uiteindelijke gunning vooral door het prijs-element bepaald gaat worden, waarbij er enkele minimum-eisen gelden. Zo moeten alle inschrijvers voldoen aan een geldige taxivergunning, Verklaring bij onderaanneming, Cao-verklaringen (SFT), TX-keurmerk en één geldige referentie.

Regiemodel

Er zijn diverse mogelijkheden om het vervoer voor doelgroepen te organiseren en daarbij de klant centraal te stellen, weet de programma manager. “Door de regio Arnhem Nijmegen is weloverwogen de keuze voor het regiemodel gemaakt omdat dit model de mogelijkheden biedt die de regio nu wil benutten.”

“Bij de uitwerking van dit model zijn continu consumentenorganisaties en lokale adviesraden betrokken, waarbij ons gezamenlijke doel steeds is de kwaliteitsbeleving door de gebruikers te handhaven ondanks afnemende budgetten. En verder blijven wij ons vervoersysteem monitoren om in te kunnen blijven spelen op actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein.”

Bart Pals

Lees ook: ‘Met regiecentrales en gunnen op laagste prijs verdere kaalslag in taxi-zorgvervoer’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “‘Regiecentrale Arnhem Nijmegen leidt tot efficiëntere planning’”

Taxi Volendam|11.03.16|14:52

Zijn de passagiers er blij mee?
Worden zij tot een doelgroep gebombardeerd zonder enige inspraak?
Wat is hun voor geschoteld, mooi op papier misschien?
Waar is hun mogelijkheid tot eigen keuze.
Zijn de lokale taxibedrijven er blij mee?
Het is een eenzijdig verhaal met zo op het oog mooie doelstellingen die we vaak hebben kunnen lezen maar tot nu toe werkt er geen een.

Johan Zevenbergen|11.03.16|15:37

Er was eens een tijd dat dit gewoon de benaming ,,koppelbazen” had, en werd verfoeid door de overheid.

Taxi Volendam|14.03.16|12:46

Wanneer de klant rechtstreeks een Taxi centrale uit zijn dorp of regio kiest is dat de meest efficiente manier van werken.
Elke overbodige schakel tussen klant en centrale kan niet anders dan minder efficient zijn waarbij de kwaliteit van het vervoer zal afnemen voor de klant.
Het wordt er voor de doelgroep passagier alleen maar onduidelijker door.
Al het taxivervoer in 1 regiecentrale verplicht aanmelden zal niet kunnen lukken.
Bovendien moet er vrijheid van keuze voor de klant blijven.

Bas van der Donk|17.03.16|11:34

Een regiecentrale moet niet als doel worden gezien. Hiermee wordt een verkeerd signaal afgegeven en kunnen de sceptici van regiecentrales gelijk gaan krijgen. Zolang een regiecentrale wordt opgericht met als doel om alle vervoersmogelijkheden die een de regio biedt optimaal te willen benutten, kan het vervoer efficiënter en kwalitatiever gemaakt worden. Hierin is het wel van belang dat alle partijen gedurende de contractduur op voet van gelijkwaardigheid met elkaar blijven samen werken.

Bas van der Donk|17.03.16|11:38

Met de lessen die geleerd worden in de regiecentrale kunnen de opdrachtgevers van de diverse doelgroepenvervoer stromen het beleid continue aanpassen. De passagiers zullen hiervan de vruchten plukken en zijn de gevolgen van bezuinigingen voor de samenleving te beperken. Ik wil dan ook graag de visie van Eric Reintjes onderstrepen. Het is wel te adviseren om binnen het regiemodel MKB vriendelijk aan te besteden.

Johan Zevenbergen|18.03.16|19:25

Elke schakel tussen gast en vervoerder kosten extra geld en tijd.
lijkt mij dus niet dat het er sneller of goedkoper of economischer van word.