KNV, branchevereniging, Koninklijk Nederlands Vervoer

Protest KNV tegen opzetten regiecentrale door Stedendriehoek

Koninklijk Nederlands Vervoer. Foto: KNV

Er bestaan grote twijfels of het opzetten van een eigen publieke regiecentrale door de Stedendriehoek gaat leiden tot efficiency verbeteringen en kostenbesparingen. “Dat suggereert namelijk de dat taxibedrijven nu niet optimaal zouden plannen en combineren”, zegt KNV-secretaris Hubert Andela in een brandbrief aan de betreffende gemeenten. “En dat klopt niet.” Ook geldt bij de aanbesteding van het vervoer zelf als gunningscriterium ‘de laagste prijs’. “Gunning uitsluitend op laagste prijs is funest voor de branche en zal ook ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer en de dienstverlening naar klanten”, aldus Andela.

De Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. KNV Taxi maakt zich grote zorgen om de door hen uitgeschreven EU-aanbesteding Vervoer basismobiliteit & gym- en zwemvervoer Stedendriehoek.

Scheiding vervoer en regie

Enerzijds hebben de samenwerkende gemeenten besloten de regiefunctie van het vervoer te scheiden (de regie zelf (publiek) te doen) en voor het vervoer private partijen te contracteren. Anderzijds wint de vervoerder die de laagste prijs offreert het vervoerscontract en kennen de contracten een korte doorlooptijd.

“Onze vereniging is kritisch ten aanzien van het splitsen van regie en vervoer. Immers, het doen van de regie is nu juist de kerncompetentie van een taxibedrijf”, zegt Andela. “Door dat weg te halen bij een taxibedrijf is deze niet langer in staat zijn vervoer optimaal in te plannen en te combineren, zowel in het voertuig als volgtijdelijk, met alle financiële gevolgen van dien.”

Gedragsregels

Bovendien vraagt KNV zich af of de opzet en verdere doorontwikkeling van een publieke regiecentrale wel past binnen de gedragsregels van de Wet Markt en overheid, waar de ACM op toeziet. Dat is de branchevereniging nu aan het onderzoeken. Maar los daarvan; KNV verwacht niet dat een publieke regiecentrale beter kan plannen en combineren dan de daarin gespecialiseerde taxibedrijven met tientallen jaren ervaring.

“Een taxibedrijf wordt gekenmerkt door het doen van alle vormen van vervoer in een bepaald gebied, al dan niet in onderaanneming. Die wil dat nu juist zo slim en efficiënt mogelijk doen, niet in de laatste plaats gelet op de beperkte en teruglopende budgetten die voor het zorgvervoer momenteel beschikbaar zijn. Ook de ambitie om meer reizigers van het OV gebruik te laten maken, in plaats van de taxi, is prima door een taxibedrijf in te vullen. Het splitsen van de regiefunctie van het vervoer en daarbij de regiefunctie publiek te gaan doen, is daar niet voor nodig”, aldus Andela.

Gunning op prijs

Bijkomend probleem bij deze aanbesteding is dat de gunning uitsluitend op prijs plaatsvindt. “De druk op prijs is momenteel al enorm en zal hierdoor alleen maar verder toenemen. Bovendien wordt er niet gevraagd naar een in detail uitgeschreven opbouw van de geoffreerde prijs, waardoor we ons afvragen in hoeverre daadwerkelijk de afweging ‘is een geoffreerde prijs realistisch of niet’ te maken is.”

KNV Taxi is van mening dat de huidige manier van aanbesteden zowel vervoerders als opdrachtgevers gevangen houdt. Andela: “Wij zijn er groot voorstander van om de aanpak te wijzigen en bij het zorgvervoer de klant echt centraal te stellen. Laat deze zelf een keuze maken tussen verschillende vervoerders, zo mogelijk met een persoonsvolgend budget. Dan ontstaat er concurrentie in de markt, tussen de verschillende vervoerders. Daar zullen de vervoerders die met hun dienstverlening het beste aansluiten bij de wens van de klant het meest van profiteren. En dat is uiteindelijk wel waar het om draait.”

Aanbestedingen

KNV doet in de brief dan ook een dringend beroep op de gemeenten binnen de Stedendriehoek om bij hun aanbestedingen rekening te houden met de mogelijke negatieve effecten van het splitsen van de regiefunctie van het vervoer en bij aanbestedingen niet uitsluitend te gunnen op laagste prijs.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Protest KNV tegen opzetten regiecentrale door Stedendriehoek”

Ton van Dalfsen|05.02.16|15:09

Het mooie hiervan is: De eigen leden van KNV doen gewoon mee in de aanbestedings ronde.

Duco Douwstra|06.02.16|16:08

De regiecentrales worden dus eigenaar van het klantenbestand van de ondernemers en maken prijsafspraken met de opdrachtgevers? In hoeverre zijn ondernemers dan nog ondernemers en is deze werkwijzen niet in strijd met de mededingings-wetgeving en is er ook geen sprake van kartelvorming, middels verboden prijsafspraken.Het is al net als met de BCT met gebrekkige en onbegrijpelijke software eisen uit 2007.Zelf een systeem dat aan moderne eisen voldoet kiezen is er niet.Dus hoe dom of slim zijn we?

Ton van Dalfsen|08.02.16|13:04

KNV is voorstander om de klant centraal te stellen en deze dus zelf de keuze van vervoerder mag maken en met desnoods een persoonsvolgend budget. Dat zeg ik hier al meer dan een jaar door de zorgvervoer klant een PGVB ( persoons Gebonden Vervoers Budget ) te geven en zelf te laten kiezen. Was KNV al die tijd aan het slapen?

J.s. van Bochove|11.02.16|11:43

alle combinaties die een vervoerder nu heeft bepalen de prijs waarvoor hij/zij rijd, haal enkele combinaties weg en de prijs gaat absoluut omhoog. zo ook bij deze aanbestedingen, helaas komen de opdrachtgevers er pas na een looptijd van het werk er achter dat men minimaal 38% duurder uit is dan momenteel. de vervoerders krimpen alleen dan nog maar waardoor ander werk afgestoten gaat worden omdat het niet meer te betalen is. slecht nagedacht over consequenties op langer termijn.

J.s. van Bochove|11.02.16|11:47

dan nog even 1 van de grootste kosten posten die er wel bij varen, en dat zijn de projectbureau`s die belast zijn met het uitdenken en begeleiden van deze aanbestedingen. die worden betaald naar prestatie en stiptheid, neem bijvoorbeeld 100 ritten, wil je daar hoog op scoren huur je 100 taxi`s in en je hebt een stiptheid van 100% dus de portemonnee weer gevuld en de klant en bedrijven de dupe. beetje kort door de bocht maar wel de waarheid. (belastingcenten genoeg)

Hardy Brunink|11.02.16|20:37

Er is zo vaak geprobeerd geld te verdienen met alle vervoerssoorten op een bult gooien, en dan zoveel mogelijk zitplaatsen gunnen. Maar ook in de taxibranche zijn verschillende deelmarkten met verschillende behoeftes, dat kun je niet over een kam scheren. Nu proberen ze er een nog groter eenheidsworst van te maken? Het lijken wel Belgen, die laten tijdens een voetbalwedstrijd van ieder gemist schot op doel een herhaling zien. Misschien is de volgende keer wel raak!

Hardy Brunink|11.02.16|20:38

Om zoveel mogelijk zitplaatsen te vullen natuurlijk