Noot Touringcar

Touringcarsector maakt meer werk van kwaliteit

Bron: Noot via KNV voor Nederlands Vervoer

De Nederlandse touringcarbedrijven zijn al een tijdje bezig met het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van hun eigen werk. Tijdens de meest recente ledenvergadering van Busvervoer Nederland werd gekozen voor ISO 9001 als norm om de controle op die kwaliteit te waarborgen. Veel leden zijn al gecertificeerd met ISO of SKTB. Zij die dat nog niet zijn, krijgen daarbij nu hulp van hun branchegenoten.

Busvervoer Nederland hield onlangs zijn algemene ledenvergadering. Daarbij ging het uiteraard over diverse onderwerpen, maar het belangrijkste thema was kwaliteit. Secretaris Carlo Cahn legt uit dat dit onderwerp in de sector al een aantal jaren hoog op de agenda staat.

“Een grote groep bedrijven wil het niveau van de hele sector verhogen als het om kwaliteit gaat. Daarom is er een nieuwe kwaliteitsnorm ontwikkeld en goedgekeurd. Maar je moet ook kunnen controleren of die wordt nageleefd. Daarom is gekozen voor een ISO 9001-norm, want dat biedt de beste onafhankelijke controle of iedereen zich daadwerkelijk aan de regels houdt. En dan niet alleen de wettelijke regels, maar ook de regels die wij als branche voor onszelf opstellen.”

Efficiënter werken

ISO 9001 is een internationaal en sectoroverstijgend systeem voor kwaliteitsmanagement. De controle op het naleven gebeurt door onafhankelijke partijen. De eisen en criteria van zo’n norm, de vroegere gedragscode, zijn volgens Cahn “op zich niet eens zo spannend, daar voldoet eigenlijk iedereen wel aan. De keuze voor ISO 9001 maakt echter externe controle door middel van audits mogelijk. Verder zorgt het ervoor dat je als bedrijf zaken middels een bepaalde systematiek afhandelt, waardoor je ook efficiënter kunt gaan werken.”

De branche heeft al meer dan 25 jaar zijn eigen kwaliteitssysteem: Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven (SKTB).  “Zo’n 90 bedrijven hebben dat keurmerk, waarbinnen ISO 9001 al sinds een jaar of vijf een vereiste is”, legt Cahn uit. “Het gaat nu dus vooral om het beperkte groepje kleinere bedrijven dat nog geen ISO 9001 en/of SKTB heeft. Voor hen zijn vooral de kosten en tijd die het met zich meebrengt een probleem.”

Helpen om aan de norm te voldoen

Busvervoer Nederland is er als vereniging voor al haar leden, benadrukt Cahn. “Daarom ben ik blij dat er tijdens de vergadering is ingestemd met het voorstel dat de leden die al ISO 9001 hebben de kleinere bedrijven gaan helpen om ook aan die norm te voldoen.” De brancheorganisatie gaat bijvoorbeeld de bijbehorende opleiding financieren en er is afgesproken dat de kleinere bedrijven niet aan die investering hoeven bij te dragen.

“Verder moeten er allerlei procedures op papier worden gezet. Veel kleine touringcarbedrijven leveren prima kwaliteit. Maar ze komen er dan vaak niet aan toe om de procedures waarmee ze dat doen op papier te zetten”, licht Cahn toe. “ISO 9001 is zeker niet perfect, maar het is wel dé manier om de kwaliteit die je als sector afspreekt extern te laten toetsen door certificerende instanties.” Nu de leden van Busvervoer Nederland het hierover eens zijn, moeten ze binnen enkele jaren ook daadwerkelijk allemaal ISO 9001-gecertificeerd zijn om lid te kunnen blijven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Touringcarsector maakt meer werk van kwaliteit | TaxiPro
Noot Touringcar

Touringcarsector maakt meer werk van kwaliteit

Bron: Noot via KNV voor Nederlands Vervoer

De Nederlandse touringcarbedrijven zijn al een tijdje bezig met het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van hun eigen werk. Tijdens de meest recente ledenvergadering van Busvervoer Nederland werd gekozen voor ISO 9001 als norm om de controle op die kwaliteit te waarborgen. Veel leden zijn al gecertificeerd met ISO of SKTB. Zij die dat nog niet zijn, krijgen daarbij nu hulp van hun branchegenoten.

Busvervoer Nederland hield onlangs zijn algemene ledenvergadering. Daarbij ging het uiteraard over diverse onderwerpen, maar het belangrijkste thema was kwaliteit. Secretaris Carlo Cahn legt uit dat dit onderwerp in de sector al een aantal jaren hoog op de agenda staat.

“Een grote groep bedrijven wil het niveau van de hele sector verhogen als het om kwaliteit gaat. Daarom is er een nieuwe kwaliteitsnorm ontwikkeld en goedgekeurd. Maar je moet ook kunnen controleren of die wordt nageleefd. Daarom is gekozen voor een ISO 9001-norm, want dat biedt de beste onafhankelijke controle of iedereen zich daadwerkelijk aan de regels houdt. En dan niet alleen de wettelijke regels, maar ook de regels die wij als branche voor onszelf opstellen.”

Efficiënter werken

ISO 9001 is een internationaal en sectoroverstijgend systeem voor kwaliteitsmanagement. De controle op het naleven gebeurt door onafhankelijke partijen. De eisen en criteria van zo’n norm, de vroegere gedragscode, zijn volgens Cahn “op zich niet eens zo spannend, daar voldoet eigenlijk iedereen wel aan. De keuze voor ISO 9001 maakt echter externe controle door middel van audits mogelijk. Verder zorgt het ervoor dat je als bedrijf zaken middels een bepaalde systematiek afhandelt, waardoor je ook efficiënter kunt gaan werken.”

De branche heeft al meer dan 25 jaar zijn eigen kwaliteitssysteem: Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven (SKTB).  “Zo’n 90 bedrijven hebben dat keurmerk, waarbinnen ISO 9001 al sinds een jaar of vijf een vereiste is”, legt Cahn uit. “Het gaat nu dus vooral om het beperkte groepje kleinere bedrijven dat nog geen ISO 9001 en/of SKTB heeft. Voor hen zijn vooral de kosten en tijd die het met zich meebrengt een probleem.”

Helpen om aan de norm te voldoen

Busvervoer Nederland is er als vereniging voor al haar leden, benadrukt Cahn. “Daarom ben ik blij dat er tijdens de vergadering is ingestemd met het voorstel dat de leden die al ISO 9001 hebben de kleinere bedrijven gaan helpen om ook aan die norm te voldoen.” De brancheorganisatie gaat bijvoorbeeld de bijbehorende opleiding financieren en er is afgesproken dat de kleinere bedrijven niet aan die investering hoeven bij te dragen.

“Verder moeten er allerlei procedures op papier worden gezet. Veel kleine touringcarbedrijven leveren prima kwaliteit. Maar ze komen er dan vaak niet aan toe om de procedures waarmee ze dat doen op papier te zetten”, licht Cahn toe. “ISO 9001 is zeker niet perfect, maar het is wel dé manier om de kwaliteit die je als sector afspreekt extern te laten toetsen door certificerende instanties.” Nu de leden van Busvervoer Nederland het hierover eens zijn, moeten ze binnen enkele jaren ook daadwerkelijk allemaal ISO 9001-gecertificeerd zijn om lid te kunnen blijven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.