taxi, Amsterdam, Centraal Station, taxistandplaats

Amsterdamse TTO’s kunnen in 2012 van start

De gemeente Amsterdam verwacht in 2012 de Taxxxipas uit te geven als deze zomer het parlement de nieuwe taxiwet met TTO’s goekeurt. Het college van B en W schat dat de normalisatie van de Amsterdamse taximarkt vervolgens vijf jaar duurt.

Zodra het parlement de wet heeft aangenomen kan het traject voor de Amsterdamse verordening worden gestart. Na inspraak volgt behandeling in de gemeenteraad.

Taxipas

Tot nu toe kan alleen het Rijk taxipassen van slechte taxichauffeurs intrekken. Straks kan de gemeente de Taxxxipas van individuele chauffeurs die zich misdragen intrekken. Ook groepen kunnen bij ernstig wangedrag uit Amsterdam worden geweerd.

Hoofdlijnen van de Amsterdamse aanpak

· Groepsvorming
Groepsvorming wordt verplicht. Een toegelaten taxi-organisatie, oftewel TTO, moet minimaal bestaan uit 100 chauffeurs en 50 voertuigen. Groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de bij hen aangesloten chauffeurs, de gemeente ziet toe op het unctioneren van de groep. Het gedrag van individuele chauffeurs, zowel op de standplaatsen als in de rest van de stad, wordt wel in de gaten gehouden.

· Amsterdamse Taxxxipas
Iedere chauffeur krijgt een individuele Amsterdamse Taxxxipas (naast zijn/haar landelijke chauffeurspas) en is herkenbaar aan een individueel nummer. Dit nummer staat zowel op het daklicht van de taxi als in de taxi zelf, goed zichtbaar voor de klant. De anonimiteit van chauffeurs verdwijnt.

· Puntensysteem
Voor de handhaving streeft de gemeente naar een puntensysteem waarmee chauffeurs die veel en/of zware overtredingen begaan van de Amsterdamse markt kunnen worden geweerd. Ook groepen kunnen uit Amsterdam worden geweerd als de aangesloten chauffeurs zich te vaak misdragen. Het puntensysteem wordt ingevuld met handhaafpartners, onder wie politie, OM en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Snelle en efficiënte uitwisseling tussen de handhaafpartners van punten per chauffeur, mysteryguest- onderzoeken en klachten per groep is een belangrijke pijler van het handhavingsbeleid.

· Bibob-toets
Bij de aanvraag voor een individuele Taxxxipas en een groepsvergunning kan een Bibobtoets worden uitgevoerd.

·Toezichtfonds
De gemeente streeft naar een toezichtfonds waaraan groepen moeten bijdragen om de kosten van toezicht (deels) te dekken.

· Herkenbaarheid
Taxi’s in Amsterdam moeten herkenbaar zijn. Op het daklicht komen een Amsterdams taxilogo en een uniek chauffeursnummer dat overeenkomt met het nummer van de Taxxxipas. In de taxi is dit nummer ook zichtbaar, net als het klachtennummer van het landelijk meldpunt en de gegevens van de groep.

· Klachtenmeldpunt
Er is sinds kort een landelijk klachtenmeldpunt, opgezet door de branche. De gemeente krijgt inzicht in de klachten over Amsterdamse taxi’s en in de afhandeling daarvan.

Lees ook: Nieuwe Taxiwet en TTO’s lossen problemen straattaxi op

Lees ook: Nieuwe taxiwet wordt in maximaal zeven steden ingevoerd

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “Amsterdamse TTO’s kunnen in 2012 van start”

Bollebas|10.03.11|13:38

Goed zo… eindelijk wordt er wat aan de gespuis gedaan…. De probleem ligt nog steeds bij de kleine bedrijven die geen CAO betalen maar op provisie, zodoende moeten de chauffeurs van alles doen om hun omzet te halen, als de verplichting en controle van CAO wordt gehandhaafd dan was dit hele ellende helemaal niet nodig geweest… Wat wordt er hier aan gedaan???

Harm Vrind|10.03.11|16:34

Nu Amsterdam wanneer de rest van Nederland?

Roy|10.03.11|18:20

Het is goed dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Ik vraag mij af hoe het voor de kleine ondernemer zoals mijzelf geregeld gaat worden waarbij de chauffeurs geen vaste auto hebben, dus lees geen vast daklicht!!! Daarbij wat gaat men doen aan de wolfen in schaapskleren ? want het zijn vaak niet de anonieme chauffeurs die de boel oplichten maar juist diegenen die alles voor de buitenwereld tip top in orde heeft ………. maar ondertussen!!!!!!!

Joop|11.03.11|10:08

Bij de overheid is bekend wie een chauffeurspas bezit,koppel dat eens naar de uitkerings instanties en kijk eens hoeveel zwartrijders er zijn,is toch niet zo moeilijk.
Want wie kan er tegenwoordig een chauffeur op na houden?