Sjaak de Winter, directeur RTC, Rotterdamse Taxi Centrale

‘Afschaffen examen taxi-ondernemer goed voor branche’

Het vervallen van vakbekwaamheidseisen voor taxi-ondernemers is een positieve ontwikkeling voor de taxibranche. Het had geen toegevoegde waarde en leidde in veel gevallen alleen maar tot extra kosten voor de kleine zelfstandige rijder. Dat vindt Sjaak de Winter, directeur van de Rotterdamse Taxi Centrale (RTC).

De kosten voor de kleine zelfstandige taxirijder zullen in veel gevallen afnemen omdat de schakel van de vakbekwame er tussenuit gehaald wordt in de Vof-constructie of procuratiehouder, zo vertelt De Winter.

Vakbekwaam

“Dat de kleine rijder minder kosten heeft is gunstig voor zijn deelname aan de markt en de consument. Want hij moest eerst de kosten oprijden voor de verpachterkosten van de vakbekwame”, licht De Winter toe.

“Dat komt op verlies te staan van de vakbekwame persoon, maar dat zijn volgens mij toch laatste stuiptrekkingen uit het feodale tijdperk van Karel de Grote in de orde van leenheer, leenman en pachter.”

ZZP Taxichauffeur

Kernprestatie voor de reiziger is en blijft het ordentelijk en prettig vervoeren van A naar B, zo vindt De Winter. “De klant merkt er weinig tot niets van of iemand een loonchauffeur is of een ZZP‘er. Ook niet of het iemand is die in een Vof zit of werkt met een procuratiehouder. Al kost dat laatste wel geld.”

Ook brengt de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemers volgens de directeur gelijkheid in benadering van eisen aan beroepen. “Menig ondernemer behoeft voor een winkel ook geen papieren te halen. Waarom in de taxibranche wel?”, vraag hij zich af.

Procuratiehouder

“Brengt het een lager allooi ondernemer op de markt ? Lieten die zich dan tot nu toe weerhouden? Gingen die dan al niet in een Vof constructie of werkten die dan al niet met een procuratiehouder? Bij ons in Rotterdam wel hoor.”

De eisen van vakbekwaamheid waren toch al niet erg realistisch, zo vindt De Winter. “Aan een auto hoef je en mag je zelfs soms al niet meer sleutelen vanwege het computertijdperk met verval garantie bij zelf sleutelen. Dus waarom voertuigkennis afnemen?’”

Boekhouding

“Boekhouding besteedt men veelal ook uit, dus waarom dat examineren? Een ondernemersplan schrijven is in mijn ogen ook onzin omdat men slechts in de rij aansluit bij het station dan wel aansluit bij een centrale waar bepaalde zaken toch al collectief gedaan worden.”

“Bij liberalisering, waar ik overigens geen voorstander van ben, behoort als daar men al voor koos ook flink loslaten en niet weifelachtig liberaliseren”, aldus De Winter.

CBR-examen Taxichauffeur

Hij vindt wel dat de eisen aan taxichauffeurs (en dus ook zzp-ondernemers) zoals het taxichauffeursexamen bij het CBR gehandhaaft moeten blijven. “TTO’s zullen naar mijn verwachting leiden tot een verbetering in de grote steden waar problematieken het meest manifest zijn”, aldus de directeur RTC.

Auteur: Bart Pals

93 reacties op “‘Afschaffen examen taxi-ondernemer goed voor branche’”

amsterdamse taxichauffeur|15.08.11|13:18

tuurlijk vindt hij het goed voor de branch hij gaat er alleen maar meer mee verdienen als er zoveel taxi’s bijkomen gaan er ook meer taxi bij hem aansluiten dat vindt hij natuurlijk geen slecht idee

Sjaak de Wit|15.08.11|13:47

Hr. de Winter,

“Bij liberalisering, waar ik overigens geen voorstander van ben, behoort als daar men al voor koos ook flink loslaten en niet weifelachtig liberaliseren”, aldus De Winter.

Dit is tegenstrijdig voor zover ik U begrijp : omdat,
Als U niet voor liberalisering bent, waarom bent U dan wel voor het toetreden van de markt vergemakkelijken . Is dat de laatste 10 jaar positief voor de branche geweest dan?
Dit kan je niet los van elkaar zien dunkt mij.

Dirk|15.08.11|15:01

Meneer de winter u verglijkt een winkel met een taxionderneming?
Een taxi vervoert mensen. De ondernemer moet weten hoe hij zijn auto`s moet onderhouden voor de veiligheid van zijn personeel en andere weggebruikers.
Dat is volgens u niet meer nodig.
Trouwens dat wordt niet zomaar afgeschaft. Ik heb het debat tussen mevrouw Schultz en de tweede kamer op internet gelesen. De gemeentes krijgen de bevoegheid om eisen te stellen als ze dat willen en dus ook de vakbekwaamheidseis.

Dirk|15.08.11|16:44

Meneer de Winter leg u eens aub ff uit waarom de ondernemers in busvervoer en goederenvervoer dan wel vaakbekwaam moeten zijn?
Als u praat over glijkheid in benadering van eisen aan beroepen dan moeten de vakbekwaamheidseisen voor bus en goederenvervoer ook afgeschaft worden..
gelijke behandeling dus….

Sjaak de Winter|15.08.11|17:03

De liberalisering is zeker niet positief geweest voor de markt, daarom ben ik er altijd op tegen geweest. Maar ik ben wel een reaal politieker zoals dat heet en leg me dus wel neer bij de werkelijkheid. Die werkelijkheid is dat de onder paars in vele branches doorgevoerde liberalisering niet terug te draaien is, helaas. Als men dan eenmaal heeft geliberaliseerd moet men het ook niet half doen. Vandaar mijn standpunt.

Sjaak de Winter|15.08.11|17:05

Ten aanzien van de reactie van de eerste reactie als dat de RTC verlegen zou zitten om aansluitingen. Dat is onzin wij hebben een bepert aantal aansluitingen om voor alle aangeslotenen voldoende werk te kunnen aanbieden. Dat is dus geen verborgen agenda die hou ik er niet op na.

Sjaak de Wit|15.08.11|18:04

Meneer de Winter,
Uw standpunt komt op een erg ongelukkig gekozen tijdstip en geeft de branche geen duidelijkheid.
De werkelijkheid is ook dat er veel leugens bij I.V.W. op hun site staan en dat deze nog steeds
aangepast dienen te worden om erger te voorkomen.
Wat geliberaliseerd is niet half doen zegt U ??? Dus door gaan met onzin en niet proberen te redden wat er te redden is? Is dat het alternatief ?. Ik moet weer naar school , want hier snap ik echt niets van.

Stofjas utrecht|15.08.11|18:26

Schandalige uitspraak.
Ik vind dat iedere rijder vakbekwaamd moet zijn en dat er geen vofs mogenljk moet zijn zoals sommige doen met 15man op 1 vergunning.
Dat zal pas flink opruimen.

Antonioni|15.08.11|19:21

vervolg: maar gaat nu op zn rug nadat ie nog even voor het haagse karretje is gespannen.
gooi die sluisdeuren maar open, is goed voor de branche.
je bent 11 jaar genaaid de meeste beloftes zijn niet nagekomenp en toch ga je dit zeggen.
Straks word handhaving de enige manier op het in toom te houden, nou in Amsterdam kunnen ze nog geeneens 1 standplaats handhaven, laat staan een hele stad.

Roy|15.08.11|19:22

Wat houdt die positieve ontwikkeling in,in een overvolle taximarkt die U aangeeft heer de Winter?
Gaan gemeenten dadelijk regels maken om de rommel op te ruimen? Zijn er dan ineens ideen hoe het wel moet zonder de door paars doorgevoerde liberalisering aan te passen ?Of vindt U dat er te weinig Taxi eenheden op de weg zitten? Is de spoeling nog niet dun genoeg?Zijn er dan plotseling wel mensen met een werkbare visie op de toekomst van Taxi Nederland.
Moeten we op deze weg doorgaan, uitleg svp.

Antonioni|15.08.11|19:25

Aan het begin van de deregulering kreeg ik te horen dat de vof die mijn maat en ik hadden opgeheven moest worden, of we moesten alle inkomsten gelijkelijk verdelen, hadden geen trek in al dat gedoe dus dat werden twee eenmanszaken. Vlak daarna hiad je vofs met procuratie te over, misstanden alom.
Inplaats an slecht beleid terug te draaien worden nu alle sluisdeuren opgegooid,degenen die de taximarkt nog niet opkonden komen nu ook.
Onze Rotterdamse mijnheer is tegen de deregulering

Peter.|15.08.11|19:32

En dan maar zeggen dat er een bepaalde cultuur achterlijk is .
Ik denk dat Nederland zo lang zamerhand achterlijker is als deze betreffende cultuur.
En voor de grote ondernemer in de randstad jullie hebben dit desteids veroor zaakt.
En nu hopen de heren in Den Haag dat jullie iets geleerd hebben ,en voor alle geleden schade worden juist nu beloond.
En de kleine betere ondernemer is bedankt voor het mee helpen
Wat zijn wij voor de gek gehouden .

..

nog 1 certificaat te gaan:)|15.08.11|23:09

@Stofjas utrecht
Dat zou meer zoden aan de dijk zetten dan de sluisdeuren openzetten en maar hopen dat we de voeten drooghouden.

arie|16.08.11|00:21

dit is de genade klap voor de meeste…
waar gaat dit heen?

Duco Douwstra|16.08.11|00:40

Sorry Sjaak, onze meningen liggen wel eens vaker uiteen. Maar omdat er procuratiehouders zijn of VOF’s die niet aan de verwachtingen voldoen, is het toch geen oplossing om de markt nog verder te versplinteren of vervuilen. Als ik een ontstoken vingen heb laat ik ook niet mijn hele hand of arm amputeren. En de verwijzing naar de verwachte TTO is ook niet reel, dat is nog een zwembad zonder water, dus daar kan je beter nog niet in duiken. De BCT flop staat ook al 11 jaar in de planning/steigers

Mike.Rotterdam|16.08.11|07:49

Waar eerst bij een foute procuratiehouder na controle een hele groep die daar onder vielen buiten spel gezet kon worden zal nu iedere ondernemer apart aangepakt moeten worden als hij fout is.Hier zullen niet genoeg mensen voor zijn om te controleren en zuller er dus gewoon overvolle standplaatsen blijven bestaan.Ik denk dat er bij de RTC ook ondernemers zijn die niet gelukkig zijn met de nieuwe regeling.De TTO zou kunnen werken als er maar een limiet op het aantal taxi’s in de stad zou zijn.

Money Maker|16.08.11|09:52

Wat een slecht uitspraak,
Dhr. winter gaat er zelf van vooruit.
volgens mij draait de wereld links om.
Nederland gaat echt achteruit.

Cor van Tuil.|16.08.11|11:34

Heer de Winter, kunnen er bij Uw centrale of een TTO , een onbeperkt aantal taxi’s toetreden? zo ja , is dat haalbaar voor de omzet per uur per taxi, zo nee, en dat zal het gevolg zijn, gaan we dan TTO’s en de bestaande taxi centrales na b.v. 10 jaar saneren, hoe ?
Politiek is ook vooruitzien,
Gaan de TTO’s zich vestigen buiten de steden, waardoor het gaos zal blijven, nog 10 jaar doormodderen? .Op deze manier is en blijft het een eindeloze soap.

Dirk|16.08.11|12:09

Volgens mij weet meneer De Winter niet dat de gemeenten geen maximumaantal TTO`s mogen hanteren ( Europese riichtlijnen ) of iemand die aan de eisen voldoet de vergunning weigeren.
Het wordt straks dus een chaos let maar op.

Wiel@taxi|16.08.11|12:24

Volgens mij weet meneer De Winter niet dat de gemeenten het aantal TTO`s niet mogen bepalen en geen maximum aantal aan TTO`s mogen stellen omdat dat in strijd is met de europese richtlijnen.
Taxiondernemers moeten straks blij zijn als ze maar hun kosten kunnen verdienen, want de markt gaat zeker overvol raken.

Cor van Tuil.|16.08.11|12:40

Heer de winter U zegt: ”doorgevoerde liberalisering niet terug te draaien is, helaas.”
Met andere woorden , al het goede wat er was kan niet terug gedraaid worden omdat er anders
de politiek verantwoordelijken mee beschadigd kunnen worden,?… Als er een brug instort door een foute constructie, bouw je die brug dan weer net zo op?
Wanneer we problemen op deze manier oplossen voorspeld dat niet veel goeds.

(Lastig lezen Dirk, ik ben maar taxiondernemer sorry)

Henk Bulter|16.08.11|14:21

Geachte heer Sjaak de Winter, Heet u niet aan de basis gestaan van het mislukte TX-keur en bent u niet weggelopen bij de Km beprijzing (wachttijd uit de meter) en bent u niet weggelopen bij de eerste BCT besprekingen. Voor de RTC doet u het geloof ik wel goed, maar voor de rest loopt u voornamelijk weg als er problemen aan de orde zijn. U bediend zich graag van wollig en vooral filosofisch taalgebruik, maar wat heeft u echt voor positiefs gerealiseerd voor de taxibranche? Hebben de RTC taxi’s

Henk Bulter|16.08.11|14:29

Hebben de RTC taxi’s nog geen modern geautomatiseerd systeem, die de rittenstaten online uit kunnen printen? worden de verrichtingen van alle RTC auto’s niet per seconde en per meter vastgelegd. Kunt u bij klachten, achteraf niet precies zien wat de betreffende taxi heeft gedaan. Als u dat al wel allemaal kunt nakijken, waarom dan toch een BCT? Gaan we straks ook terug naar houten wielen? zodat we geen lekke band meer te kunnen krijgen. Laten we ambtenaren en KNV bepalen wat voor het beste is

Esther Sliedrecht|16.08.11|15:02

Heer de Winter,Ik weet niet wat ik lees !!!! U was tegen de taxi wet 2000, want toen kwamen er opeens heel veel taxiondernemers erbij. Nu zegt u Hoera.Zoals u weet doe ik de administratie van vele taxi ondernemingen en ook heel veel die bij de RTC rijden.U zegt dat de vergoeding hoog is die een firmant aan de vakbekwaam moet betalen.
Zijn uw kosten dan niet hoog. In 2010 opeens contributie gaan heffen voor de RTC. (buiten de contri voor huur mobi) De Goede Raad verdient ook bakken met geld!!!

Esther Sliedrecht|16.08.11|15:06

de firmanten in een vof hebben samen 1 boekhouding, de kosten worden verdeeld. Kosten voor het doen van een eenmanszaak zullen voor de firmanten die zzp-er worden hoger uitvallen. Ook cijfers voor de leasing zijn van een vof beter dan een eenmanszaak,omdat alle getallen meegeteld worden. Dat er vergoedingen betaald worden aan een vakbekwaam valt wel mee.Dit valt weg tegenover de voordelen van vof. uitschrijven en inschrijven bij de kiwa kost veel geld. VOG aanvragen etc. Denk na allemaal.

Peter.|16.08.11|15:07

Effe op een rijtje.
sinds dit kabinet er is
we hebben het onderwerp b.c.t lopen.
we hebben het onderwerp nieuwe tariven plus printer lopen.
we hebben het onderwerp t.t.o lopen.
we hebben het onderwerp b.p.m en wegen belasting lopen.
en tot slot het onderwerp vrij stelling verguningen lopen .
Dan hebben we de zaak Griekenland nog .
En dan zit er het eerste rondje cabinet Rutten weer op.
wat hebben ze toch hard gewerkt ,met ons geld.
Is Balkenende wel weg???????

Taxi 10000|16.08.11|19:04

Voor 2000t moest elke ondernemer aantonen met contracten dat hij voldoende zou omzetten. Daarnan hoefde dat niet meer en kon elke sukkel op een standplaats gaan staan. Nu is geen vakbekwame meer nodig die controleert en moeten we maar zien wat de gemeenteambtenaren voor regeltjes bedenken. Die hebben toch tijd zat om de volgende proefballon op te laten.

Sorry, meneer de Winter, ik ben voor het afschaffen van regels, maar we leven in Nederland, dus dat is een utopie. Ik zie niet veel positiefs.

andré|18.08.11|01:57

Ondernemen kan iedereen. Als gij voorbereid bent is de kans groter dat gij succesvol wordt. Zonder specifieke vakkennis kom je gewoon niet ver in Nederland. En concurrentie is goed voor de marktwerking, maar straatterreur op de taxistandplaatsen niet. Mensen die geen verstand hebben van wetten en regels (of normen en waarden) zijn dikwijls geneigd hier iets anders op te verzinnen. Noem het maar: territoriumdrift.

andré|18.08.11|01:58

De overheid heeft simpelweg de capaciteit niet om de gevolgen van dit beleid in goede banen te lijden. De maatschappij krijgt straks weer de rekening gepresenteerd.

jan de wegpiraat|18.08.11|14:18

helemaal gelijk sjaak,jammer voor die beunhazen die nu de zakken vullen met linke constructies,en de minister stuur ik een mooi boeket.

Roy|18.08.11|22:34

Jan,Leg eens uit waarom de minister een boeket verdiend? Wordt het beter voor de branche nu een Taxibedrijf starten makkelijker wordt? Misschien hebben we iets gemist. , kan toch?

Henk|19.08.11|00:39

Amsterdam is nu al een aanfluiting op gebied van taxibeleid kijk maar naar het cs en op Schiphol .als ze dit al niet kunnen handhaven hoe denken ze straks al die andere mongolen te kunnen aansturen Die denken dat ze allemaal rijk kunnen worden op die taxi.

Duco Douwstra|19.08.11|00:46

Als er linke constructies zijn dan moet je DIE aanpakken. De constructie’s die echt niet deugen zijn makkelijk op te sporen. Als het dak van je huis lekt, dan haal je toch ook niet het hele dak er af. dan lekt het dak niet meer, maar je zit wel nog meer in de problemen. De deregulering is ook zo ontstaan, er was een probleem in Amsterdam, de TCA had een soort monopolie, dus om dat Amsterdamse probleem op te lossen. Hebben ze alles vrijgegeven. Maar we gaan straks weer verpachten, is dat goed?

anonieme oudere chauffeur|19.08.11|02:24

@ stofjas Utrecht.
Ben het volledig met je eens.
Het is gewoon de weg van de minste weerstand.
Ze zijn gewoon te laf om toe te geven dat ze het 10 jaar gelden hopeloos verknoeid hebben.
Met zijn allen het binnenhof blokkeren?

busje komt zo|19.08.11|17:28

ook van mij een boeket melanie,en die zakkenvullers met de v.o.f.jes die hebben straks het nakijken,gewoon terug naar de eenmanszaken ,allemaal je werk goed doen,klanten goed behandelen ,normale prijzen hanteren,geen koffergeld,geen korte ritten weigeren,niet bewust omrijden,schone schade vrije ,rookvrije taxi”s,chauffeur een pak aan en deoderant op en dan zul je zien dat de consument weer een taxi durft te nemen.

Duco Douwstra|19.08.11|18:56

Dromen, van sprookjes. We schaffen de extra drempel af om ondernemer te worden dan komt er een fee met een toverstokje en plotseling worden de slechte chauffeurs allemaal voorbeeldige taxichauffeurs. Dom, dat we daar toch nog niet eerder aan hebben gedacht, dom hoor. Natuurlijk juichen alle chauffeurs, zonder ondernemers papieren deze maatregel toe. Maar el motief dat het dan beter wordt ontbreekt geheel. We kunnen natuurlijk ook alle stoplichten weghalen dan rijd er nooit meer iemand door rood

esther sliedrecht|19.08.11|19:00

ik had een reactie staan aan busje komt zo , maar heb het verwijderd.
Die tekst is zo’n onzin.

gelukkig dacht ik dat niet als enige…..

hans hoff|19.08.11|19:41

duco wees nou eens positief,wat busje komt zo plaatst is een stap in de goede richting,en ik sluit mij daar bij aan.

anonieme oudere chauffeur|19.08.11|22:19

@antonioni,

Mij werd in 2003 verteld door Dhr A den Bleeker van de toenmlige rvi( rijksverkeersinspectie)
dat procuratiehouderschap niet meer mocht m.i.v. 01-01-2004.
Dit werd mij verteld in september 2003.
Ik brave Hendrik met 40 man personeel en 18 wagens d8 ik moet snel handelen.
Vervolgens ging ik in zee met een dubieuze bv en 10 maanden later was ik alles kwijt.
Nooit een sorry van de kant van de betreffende inspecteur.
Ik had een top bedrijf. ik vertrouw de staat nooit weer!!! zoz

ali|19.08.11|23:32

In plaats van dat ze de taxi branche gaan opruimen/schoonmaken, willen ze iedereen die in het bezit is van een chauffeurspas een vergunning aanbidden en dan hebben ze het over kwaliteit. Ze moeten eens beginnen met chauffeurs die geneens het nederlandse taal beheersen eruit te vissen. De nieuwe wet gaat net als al die andere wetten hiervoor ten koste van de bestaande goeie ondernemingen. Afschaffen van de vakbekwaamheid gaat ervoor zorgen dat het juist veel slechter wordt met de taxi branche.

Ronald|20.08.11|13:23

Het verder aanscherpen van de regels om VOF’s / Procuratieconstructies tegen te gaan, zal de kwaliteit doen verbeteren. Het afschaffen van de vakbekwaamheidseis niet. Ik zie nu al halve tamme mensen als “eigen” baas, op witte blanco A4’tjes een absoluut ontoereikende rittenstaat bijhouden in een oude MB met gladde banden. Vakbekwaam? Totaal niet. Procuratie, you bet.

emanuel|21.08.11|14:26

De winter?

Welkom Polen, Roemenen, Kosovaren, Albanezen, werkelozen, afgekeurden, etc. op de taxibazaar werkvoorziening overheid (T.W.O.) Uw pasje is te verkrijgen bij Albert Heijn of bij de Sociale Dienst van uw gemeente.

Voordeel overheid is dat deze geen vage constructies als procuratiehouderschap of V.O.F.
constructies hoeft te controleren. Terug naar het oude mafiasysteem, zoals R.T.C. en T.C.A.
+ gemeenten. TX wordt ook dan overbodig.

Groeten aan de nieuwe macht (Illuminati)

andré|22.08.11|18:07

Er is niks mis aan nieuwe, innovatieve, slimme ondernemers. Maar de nietsvermoedende, ontwetende, naievelingen zullen niks toevoegen aan de taxisector. Zij zitten nu in een fase waarin de hele meute henzelf allemaal zelfstandig noemen, omdat er één persoon onder hen een diploma heeft. En nu gaan ze naar een fase toe, waarin de hele familie taxichauffeur is, omdat er één persoon een chauffeurspas heeft.

andré|22.08.11|18:08

Zij zullen ook eerder afglijden naar de georganiseerde misdaad die op de taxistandplaatsen gaan bivakkeren en deze als uitvalsbasis gebruiken voor hun louche handel. Het bedrijf aanpassen aan veranderingen is inherent aan het ondernemerschap. Maar dit wetsvoorstel zorgt voor een onherstelbare ontwrichting in de taxisector, waardoor veel hardwerkende, betrouwbare en eerlijke ondernemers zullen stoppen. Resultaat is verval.

turbo edje|22.08.11|19:33

esther sliedrecht,maak je niet zo druk hier op dit forum ,door de afschaffing krijg jij het alleen maar drukker en mij scheelt het € 400 per maand die ik nu aan iemand betaal,hartelijk dank melanie xxx

Mike.Rotterdam|24.08.11|07:19

Op deze manier is het voor de overheid en verzekeringinstanties gelijk veel goedkoper om mensen om te scholen naar zelfstandig ondernemer.De kosten van een opleiding valt weg en ze zijn veel sneller van deze mensen af.Alleen de vergunningkosten met de pas hoeven ze dan te betalenl.Dat er misschien een branche verder aan kapot gaat maakt niemand daar wat uit.Voor hun die geen kosten meer hoeven te maken voor een procuratiehouder,ook je omzet gaat achteruit.Ben je daar dan blij mee?

andré|25.08.11|00:49

Het lijkt erop dat de overheid last heeft van het stockholmsyndroom. Want zij toont medelijden met mensen die vastzitten in een systeem, waarin het ondernemersdiploma misbruikt wordt door straattuig. Het wegnemen van de ondernemers eisen geeft minder administratieve lasten voor deze analfabetische ondernemers. Reken maar dat de fiscale en maatschappelijke problematiek hoger zullen zijn. En dan hebben de politici het over de kenniseconomie en veiligheid op straat, maar stimuleren geen van beide.

anonieme oudere chauffeur|25.08.11|09:51

@ andre.
De staat heeft toegelaten dat het ondernemersdiploma misbruikt werd door het niet consequent handhaven van de regels.
Toen ik per 01-01-2004 mijn bedrijf liet overgaan in de b.v van iemand anders zodat mijn personeel iig kon doorwerken liepen er achteraf al proefprocessen die bekend waren bij het ivw/rvi.
3 x raden wat voor soort mensen zo slim waren om er werk van te maken en 3 x raden wat voor naieve plichtsgetrouwe sukkel ik ben……………..
Als kaaskop sta je met 3-0 achter.

andré|26.08.11|18:48

Volgens mij hebben ze jouw flink te pakken gehad, ouwe.Maar ik heb nooit proplemen gehad met welke instantie dan ook, en ik ben vaak genoeg gecontroleerd.Bij vragen en/of onduidelijkheid neem ik altijd contact op met de betreffende instantie.Ik heb ook geen moeite met het betalen van belastingen.Alleen merk ik nu dat er te veel “bedrijfjes” bij komen die de boel belazeren en zij worden nog beloond ook.Wij blijven afwachten in verwarring en merken dat het de overheid ontbreekt aan (super)visie.

anonieme oudere chauffeur|27.08.11|00:59

En daadkr8 en lef en kennis van zaken………………..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.