breda, gemeentehuis

CDA wil dat gemeente Breda nieuwe taxiwet gaat toepassen

De Bredase fractie van het CDA wil dat de gemeente Breda de mogelijkheden van de nieuwe Wet Personenvervoer bekijkt om de lokale taxibranche beter te kunnen reguleren. Aanleiding is de actie van de Bredase taxichauffeurs tijdens Carnaval om te protesteren tegen de werkwijze van taxichauffeurs uit de Randstad.

Met de aangepaste Wet Personenvervoer hebben gemeenten sinds vorig jaar meer bevoegdheden gekregen om regels te stellen aan de kwaliteit van het straattaxivervoer en om handhavend op te treden.

Taxibranche

De Bredase coalitiepartij vindt dat overleg tussen gemeente Breda, politie en de taxibranche over deze situatie nodig is. “Wij wijzen in dit verband ook graag op de ervaring die er in Nijmegen bestaat waarbij de branche zelf een kwaliteitscertificaat heeft ontwikkelt en de gemeente dit initiatief heeft gefaciliteerd”, aldus de CDA-fractie.

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Bent u het met ons eens dat deze handelswijze van taxichauffeurs uit de Randstad de Bredase taxichauffeurs enorm benadeelt en vraagt om een oplossing voor voornamelijk de dagen dat er grote evenementen zijn georganiseerd, en zo ja;
  • Bent u het met ons eens dat de gemeente naar allerlei mogelijkheden moet zoeken om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te waarborgen;
  • Bent u bereid actief de resultaten van de pilots in de steden die van het Rijk nu al bevoegdheden hebben gekregen om groepsvorming mogelijk te maken te volgen en met het Rijk in overleg te gaan over de mogelijkheden in Breda en ziet u ook nu al op basis van de nieuwe wet personen vervoer extra mogelijkheden die bijdragen aan het oplossen van deze ongewenste pratijk tav het taxivervoer?
  • Hoe kijkt u aan tegen het overleg dat u heeft met de politie en de taxibranche en zou u dit overleg willen aangrijpen om ook nader te bezien welke initiatieven de taxibranche kan nemen en in hoeverre de gemeente hierin kan faciliteren en bent u bereid het voorbeeld van Nijmegen nader hierbij te betrekken?

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.