Amsterdam, Eberhard van der Laan, burgemeester

Amsterdam geeft nieuwe Taxiverordening vrij voor inspraak

De nieuwe Taxiverordening Amsterdam 2012 is door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. Hierin staat hoe de gemeente de taxibranche de komende jaren wil verbeteren met de nieuwe TTO-taxiwet. Chauffeurs zijn onder meer verplicht een daklicht te hebben met de naam van de TTO en een door de gemeente verstrekt uniek nummer, het Amsterdamse Taxxxilogo. Daardoor zal iedere chauffeur herkenbaar en traceerbaar zijn.

De kern van de nieuwe regelgeving is dat iedere taxichauffeur zich verplicht moet aansluiten bij een toegelaten taxiorganisatie, een TTO.

TTO-vergunning

“Geen anonimiteit meer, wel veilige en betrouwbare taxiritten voor de klant. Elke TTO moet in het bezit zijn van een vergunning van de gemeente. Ook iedere taxichauffeur moet een vergunning hebben. Het bewijs hiervan, de Taxxxipas, moet in de auto zichtbaar zijn”, licht de gemeente toe.

Bij de aanvraag voor een Taxxxipas kijkt de gemeente ook naar het gedrag van de chauffeur in de afgelopen twee jaar. Ze kijkt of de chauffeur de kwaliteit van het taxivervoer niet heeft aangetast. Als er veel klachten zijn ingediend of als de chauffeur veel boetes heeft gekregen, dan kan dit betekenen dat de Taxxxipas niet wordt afgegeven.

Taxistandplaats

Als een TTO zich niet aan de regels houdt, dan kan de gehele TTO uitgesloten worden van de standplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein. De vergunning kan ook worden geschorst of ingetrokken voor de opstapmarkt in de hele stad. Sancties voor een individuele chauffeur kunnen een boete zijn, een maatregel opgelegd door de eigen TTO of het schorsen of intrekken van de Taxxxipas.

De resultaten van de inspraakprocedure zullen worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Hierin staat hoe de gemeente met de reacties is omgegaan. Het college zal daarna de definitieve versie van de taxiverordening en de Nota van Beantwoording vaststellen. Daarna zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Taxiverordening

De taxiverordening en de bijbehorende stukken staan vanaf donderdag 15 maart 2012 op de website www.amsterdam.nl/taxi. Een zienswijze kan door elke Amsterdammer tot donderdag 26 april 2012 worden ingediend bij de gemeente.

U kunt uw zienswijze tot donderdag 26 april 2012 op twee manieren schriftelijk indienen:

  • per e-mail naar inspraak@ivv.amsterdam.nl onder vermelding van ‘Inspraak taxibeleid’
  • per post naar Gemeente Amsterdam onder vermelding van‘Inspraak taxibeleid’, t.a.v. het taxiteam, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

of tijdens één van de inloopuren:

  •  vrijdag 30 maart van 13 tot 16 uur, Aristozalen, Teleportboulevard 100, Amsterdam
  • dinsdag 10 april van 19 tot 22 uur, Rosarium, Europaboulevard, Amstelpark 1, Amsterdam

Bekijk hier de folder over de nieuwe taxiregels.

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Amsterdam geeft nieuwe Taxiverordening vrij voor inspraak”

Ruud|15.03.12|12:29

Heeft de gemeente ook de Europese bepalingen voor vrij verkeer van diensten en goederen meegenomen in deze taxiverordening?

Cor van Tuil|16.03.12|09:28

Houd de nieuwe taxiverordening in, dat binnen de ring A 10 geen taxi’s van ” buiten” , hun klanten niet meer kunnen afzetten of afhalen ? Moet je om dit mogelijk te maken je aansluiten bij een TTO?
Ik vindt de verordening niet erg duidelijk. Zijn er ontheffingen?
Het kan toch niet zo zijn dat alle Taxibedrijven in Nederland verplicht worden voor elke regio of stad aan hun, of dergelijke verordening te voldoen.
Wat gaat bedrijven dit kosten om aan deze regelgeving te voldoen?

Gino|16.03.12|13:16

Onder het voorzitterschap van de Quisling Bas Vos heeft de APK aangezeten bij de gemeente ( heb ik gehoord ofzo ) dus mag je aannemen (…. er wordt ons helemaal nada vertelt dus aannamen is wat ons overblijft ) dat wat er in de brief van de D.I.V.V. staat in samenspraak met dat APK is gebeurd, de “inspraak” is dus voor……….burgers en kakkerlakken neem ik aan?!.

Gino|16.03.12|13:19

Wat ik lees in het propaganda schrijven van de D.I.V.V. is dat elke fatsoenlijk taxichauffeur “in z’n kont wordt gekeken of het thee water kookt” om een z.g. “Taxxxi vergunning” te bekomen waardoor hij/zij op een nog makkelijkere wijze gecriminaliseert, gediscrimineerd en gegeneraliseerd kan worden namelijk…..als je niet bij een TTO zit dan hoef je niet te voldoen aan die poppenkast.

Gino|16.03.12|13:25

…..en kan je als kakkerlak derhalve gewoon je gang gaan zoals in de voorgaande 12 jaar want wie gaat dat handhaven?? en dan nog als je de lijst met geboden van de DIVV van Amsterdam ziet dan is het duidelijk dat het lot van de TTOer wordt opgehangen aan het slechte humeur en gezanik van een verkeersregelaar of BOA, de kakkerlak blijft buiten schot en dat was toch niet de bedoeling;Deze hele poppenkast is het zoveelste bewijs van onvermogen voor de Overheid

andré|18.03.12|22:00

Met inspraak wordt bedoeld dat de gemeente draagvlak wilt creëren en ons medeplichtig wilt maken aan dit rampscenario. Dit tto gedoe wordt een blamage voor de gemeente. Met dit tto systeem worden gerenomeerde bedrijven uit de stad geweerd en drugsdealers en kunnen oplichters met hun (gekochte) taxxxipasje vorlijk hun gang blijven gaan. Een ambtenaar denkt door het verkopen van pasjes en stickers aan criminelen dat alles dan koek en ei is.

andré|18.03.12|22:00

Het dringt niet tot hun door dat zoiets gekopieerd zal worden en dus fraude gevoelig en omstreden is. En terwijl iedere week in heel nederland het ene na het andere kwaliteitsedrijf failliet gaat omdat de imkomsten teruglopen, zitten deze ambenaren te bedenken hoe ze de overgebleven braverikken een poot kunnen uitdraaien. Tot slot kunnen wij concluderen dat een stortvloed aan dubieuze taxibedrijfjes het gehele functionele rijkscontrole systeem heeft verslagen.

andré|18.03.12|22:01

En zoiets leer je niet op school, maar alleen in de praktijk.

Gino|19.03.12|10:24

Ik had het niet beter kunnen verwoorden, hear, hear, zoals alles uit de koker van de Overheid worden wij weer geoffert op het altaar van het “grote experiment”. het word mij zo na 12 jaar extreem wanbeleid zwaar te moede.