taxibord, daklicht, taxi

Den Haag voert TTO-verplichting in per 1 oktober 2013

Straattaxichauffeurs in Den Haag moeten vanaf 1 oktober 2013 aangesloten zijn bij een TTO. Alleen taxichauffeurs met een speciale groengele pas mogen vanaf die datum de opstapmarkt bedienen in het Haagse centrum, Scheveningen, de Internationale Zone en rond de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor. Dit is het gevolg van de nieuwe Taxiverordening Den Haag, die de gemeente wil invoeren.

De Taxiverordening wordt van 27 december 2012 tot en met 7 februari 2013 vrijgegeven voor inspraak.

Taxivervoer

Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en de gemeente Den Haag werken sinds 2009 aan het verbeteren van de kwaliteit van het Haagse taxivervoer. Hiervoor werd het Haagse taxikeurmerk in het leven geroepen. Zowel STH als de gemeente constateert nu dat er onvoldoende resultaat is: van de ongeveer 700 Haagse taxichauffeurs voert slechts vijf procent het taxikeurmerk.

Den Haag maakt met de Taxiverordening gebruik van de mogelijkheid in de Wet Personenvervoer 2000 om delen van de stad alleen toegankelijk te maken voor chauffeurs die aangesloten zijn bij een zogenoemde Toegelaten Taxiorganisatie (TTO). Een TTO is een groep van taxichauffeurs die voldoet aan de volgende eisen:

  • de groep telt minimaal 30 chauffeurs en 15 voertuigen
  • alle chauffeurs in de groep hebben het Haags Taxikeurmerk of een gelijkwaardig keurmerk
  • alle chauffeurs in de groep voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen.

TTO

De gemeente verstrekt een vergunning aan een TTO die voldoet aan alle eisen. Deze vergunning is vijf jaar geldig. Vervolgens krijgen de chauffeurs in de TTO een groengele pas. Met deze pas krijgen zij toestemming om binnen het door de gemeente aangewezen gebied te werken.

Bovendien kunnen zij met deze pas gebruik van maken van de vier standplaatsen in het gebied. Drie daarvan zijn bestaande keurmerk-standplaatsen bij Centraal Station, op de Hofweg en op het Gevers Deynootplein. De vierde standplaats komt bij station Hollands Spoor.

Wet Personenvervoer

Met de Wet Personenvervoer werd in 2000 de vergunningplicht voor taxi’s geschrapt. Iedereen met een rijbewijs en CCV-diploma kon taxichauffeur worden. De verwachting was dat de prijs voor een taxirit zou dalen en dat de kwaliteit van het taxivervoer zou verbeteren.

In de praktijk bleek dat er wel meer taxi’s kwamen, maar dat de prijzen niet daalden en de kwaliteit niet verbeterde.
 
In 2011 werd daarom de wet aangepast en kregen de grote steden de mogelijkheid om groepsvorming van taxi’s af te dwingen. De gedachte daarachter is dat chauffeurs die zelfstandig werken een groep vormen, waardoor klanten hen gemakkelijker kunnen aanspreken of een klacht kunnen indienen.

Taxiconvenant

Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving sloot Den Haag in 2009 het Haags Taxiconvenant af met de Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en de landelijke branche organisatie, KNV/Taxi. Het doel was het verbeteren van de kwaliteit van het Haagse taxivervoer, onder andere door het invoeren van een Haags taxikeurmerk.

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Den Haag voert TTO-verplichting in per 1 oktober 2013”

Andre Brandse|03.01.13|11:04

Had iedere zogenaamde eigen rijder maar een CCV Vakdiploma. De meeste hebben echter een basisdiploma CCV en onder het mom van VOF, procoratiehouderschap en verkapte vorm van loondienst pretenderen deze chauffeurs een eigen bedrijf te kunnen voeren.

De meeste kunnen niet eens een factuur met btw berekenen. Daar moet de overheid op letten. Ieder zelfstandig taxichauffeur met CCV vakdiploma laten rijden en ieder die bij hem komt rijden in bovenstaande constructies automatisch bij hem in “tto:.

Duco Douwstra|03.01.13|20:19

CVV vakdiploma zegt ook niet alles. Laat maar steekproeven doen door mensen die bevoegd zijn om onmiddellijk voor korte of langere tijd de chauffeurspas in te nemen bij niet correct gedrag. Laat iedere chauffeur een gedragsovereenkomst tekenen, waarin zij zich verplichten om zich aan deze overeenkomst te houden, op straffe van de straffen die zijn overeengekomen in de gedragsovereenkomst. Dan kunnen alle diploma’s zo overboord en komen we wel van de slechte chauffeurs af,dat is zeker te simpel

Duco Douwstra|03.01.13|20:33

De deregulering van 2000 was om de taxirit goedkoper te maken, en de kwaliteit beter. Toen had een chauffeur een gemiddelde omzet van € 25,– per uur, nu zijn er veel chauffeurs die blij zijn als ze met € 8,– bruto omzet per uur thuiskomen. Dat is 10 uur in de taxi zitten voor een omzet van € 80,– waar dan alle kosten nog vanaf moeten. Hoe simpel moet je zijn, om te denken dat de deregulering goed voor de klant zou zijn en dat de taxirit goedkoper en de service beter zou worden.

als eerste laat eerdere taxi chauffeur goed en verstaanbaar nederlands spreken tweede punt laat eerder een in een pak rijden en niet in een trainings pak eigen rijders derde laat eerdere chauffeur in het bezit zijn van het certificaat wet 2000 die nu in het vakbekwaamheid zit dan gaan al veel chauffeurs naar huis omdat zij in een bv rijden van nul ,nul en de echte echte chauffeur die het netjes doet blijft op de weg en zie alleen hoop ellande ik was hier voor touringcar en vrachtwaegn chauffeur

Richard de Vries|04.01.13|23:16

Vakbekwaamheid? Ik ken Iranieérs en Afghanen die al hun papieren hebben (+zo’n 8 man in de VOF) en spreken 3 woorden Nederlands. Ik heb het een keer gevraagd hoe dat kon en ik krijg van 3 mensen het zelfde antwoord:”gewoon, examinator 6000 betaald!!! Dus wees maar netjes, doe je best, maakt niets uit!

Duco Douwstra|04.01.13|23:42

Dus mijn reactie over CVV examen zie 1e reactie van mij is helemaal juist. En hoe hier tegen op te treden ook. Maar het enige wat de overheid, handhaaft en creëert is haar eigen werkgelegenheid. Reken eens uit hoeveel ambtenaren banen als er verdwijnen als er wel doeltreffend opgetreden zou gaan worden. Maar de afgelopen 50 jaar is de taxibranche altijd in de politiek gebruikt als bliksemafleider. Als de politiek in het nauw komt roepen ze in de media dat ze de taxi extra gaan aanpakken.