PVV, Kamerlid, De Mos

Forse kritiek op Haags taxibeleid door raadslid Richard de Mos

Alleen Haagse taxichauffeurs die bij een plaatselijke TTO zijn aangesloten, krijgen straks een toegangspas voor taxistandplaatsen die zijn uitgerust met een zogenaamde pollerinstallatie. Met cameratoezicht en kentekenscanners kan niet worden bereikt dat slechts de bij een TTO aangesloten taxichauffeurs toegang hebben tot de standplaatsen. Dat antwoordt het Haagse college van B en W aan Richard de Mos. Het raadslid vindt echter dat de gemeente veel te weinig doet om te zorgen voor een goed functionerende lokale taxibranche.

De Mos had het gemeentebestuur onder meer gevraagd op te treden tegen de taxi’s in de Rijnstraat, die niet op de formele taxistandplaats gaan staan. Maar dat is volgens de gemeente ‘juridisch onmogelijk’. Daartoe moet eerst de Haagse Taxiverordening van kracht worden (naar verwachting 1 oktober 2013).

TTO-pas

Met de nieuwe Taxiverordering mogen alleen taxichauffeurs met een speciale TTO-pas in het Haagse centrum, Scheveningen, de Internationale Zone en rond de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor klanten in laten stappen of een standplaats innemen.  Een Haagse TTO is een groep van minimaal 30 taxichauffeurs en 15 voertuigen.

Voor de klant zou het dan duidelijk moeten zijn dat de chauffeurs op de afgesloten standplaatsen aangesloten zijn bij een TTO. Deze standplaatsen zijn gelegen op voor chauffeurs interessante plaatsen, zoals het Centraal Station, de Hofweg en het Gevers Deyenootplein (en straks Holland Spoor). Met een pollerinstallatie wordt de toegang geblokkeerd met paaltjes, die in de grond verdwijnen als iemand wel toegang heeft tot het gebied.

Standplaatsen

Overigens vindt raadslid De Mos de genoemde afgesloten standplaatsen verre van ideaal gelegen. Immers, in de Rijnstraat staan taxi’s op de parkeervakken dichterbij voor reizigers die het station uitkomen. Tijdens uitgaansavonden is de standplaats Hofweg nauwelijks in gebruik, omdat het uitgaansleven te ver weg is.

“Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat elke reiziger ook daadwerkelijk naar de formele standplaatsen toe zal gaan. En niet onderweg al door een andere taxi is opgepikt?”, vraagt De Mos aan de gemeente. “Hoe garandeert u dat de bonafide goedwillende taxichauffeur die netjes op de standplaatsen staat niet wordt enadeeld door taxichauffeurs die elders gaan staan of rondhangen en zo de reiziger eerder meenemen?” Zonder een antwoord op deze vragen is het nieuwe taxibeleid gedoemd te mislukken, zegt De Mos.

Handhaving

Hij is er voorstander van de hele stad zou moeten gelden als TTO-gebied. Dat zou de handhaving makkelijker maken en duidelijker zijn voor de passagiers. De nieuwe regels gaan nu gelden voor slechts een deel van de stad. Maar dat is het college niet van plan.

Het Haagse gemeentebestuur wil taxi’s overdag of ‘s avonds geen toestemming geven gebruik te maken van de tram/busbanen. Dat mag nu alleen na het vertrek van de laatste tram en bus. “In het verleden hebben zowel het Stadsgewest Haaglanden als de HTM aangegeven dat de doorstroming van het reguliere openbaar vervoer hiermee in het gedrang komt”, schrijft het college.

Taxivervoer

De gemeente heeft in 2010 een inventarisatie laten maken van de taxistandplaatsen in Den Haag. Toen waren er 35 taxilocaties met in totaal ruim 200 taxistandplaatsen. Er zijn weliswaar standplaatsen verdwenen door herinrichting van de openbare ruimte, maar volgens het college is er nog voldoende ruimte overgebleven voor een evenwichting aanbod van standplaatsen en opstelplekken om aan de vraag naar taxivervoer te kunnen blijven voldoen. Maar daar is De Mos het niet mee eens.

“De formele standplaats bij het Paard staat altijd vol met geparkeerde auto’s. De overige vaste standplaatsen liggen te ver van het uitgaansgebied af. Er zijn op uitgaansavonden maar 27 geschikte opstelplekken op enkele honderden taxi’s. Waarom creëert u niet meer (tijdelijke) opstelstroken op uitgaansavonden in en rond het centrum”, vraagt De Mos aan het gemeentebestuur.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Forse kritiek op Haags taxibeleid door raadslid Richard de Mos”

Tjeerd den Heijer|11.04.13|18:39

Meneer de Mos BEDANKT! Toch nog iemand in de Haagse politiek met een beetje verstand van zaken en een “taxi”hart.