tcm, taxi, amsterdam, tto

TTO’s willen tijdelijke vergunning wegens trage procedure gemeente

Aankomende TTO’s in Amsterdam wiens vergunning-aanvraag nog in behandeling is en niet op 15 mei over een vergunning beschikken, vragen de gemeente om hen een tijdelijke ontheffing te verlenen. Zo wordt voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen als de TTO-wetgeving is ingegaan en de aanvraag nog niet is afgerond door de gemeente. Dat schrijft M. Malik namens TCM Taxi aan burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Tevens heeft hij kritiek op de werkwijze van de gemeente als het gaat om behandeling van vergunning-aanvragen.

“Helaas merken wij dat wij als taxibedrijven wel als gesprekspartners worden aangemerkt, maar dat er toch niet naar ons geluisterd wordt”, schrijft Malik aan de burgemeester. Hij zegt ook namens een aantal andere TTO’s te spreken, wiens vergunning-aanvraag nog niet is goedgekeurd.

Taxiverordening

TCM Taxi is actief in Amsterdam met ruim 150 aangesloten chauffeurs.
 “Wij zijn voorstander van de nieuwe Taxiverordening Amsterdam 2012. 
Sinds beginfase tot heden zijn wij nauw betrokken geweest bij het vormgeven en het verder ontwikkelen van de Taxiverordening”, zegt Malik.

“Helaas zijn naast ons ook andere partijen die ook al een geruime tijd actief zijn als taxicentrale in Amsterdam niet tevreden over het handelswijze van DIVV (afdeling gemeente, red.) omtrent de aanvraag- en afhandelprocedure van TTO”, schrijft hij aan het college van B en W.
 “Hierover hebben wij wekelijks gesprek met andere bedrijven die ook een TTO-aanvraag hebben ingediend.

”

Transparantie

Er is volgens hem geen transparantie en geen duidelijke richtlijn in de werkwijze van DIVV te bekennen. “
Ook begrijpen wij niet hoe het mogelijk is dat de zelfde personen namens de gemeente als gesprekspartner optreden ook gelijk de behandelaars van de TTO-aanvragen zijn. 
Er moet een duidelijk onderscheid hier tussen zijn om de onpartijdigheid te waarborgen”, vindt Malik.

TCM heeft op 19 december 2012 de TTO-aanvraag ingediend samen met de benodigde documenten.

 “Op 15 maart 2013 heeft TCM schriftelijk van DIVV een melding gekregen dat de aanvraag verlengd wordt met vier weken.
 Ondertussen zijn de gevraagde stukken ingeleverd bij DIVV.
”

Aanvragen

“Zoals u ook kunt uitrekenen zijn wij deze periode van verlenging al een geruime tijd al voorbij.
Tevens wordt door DIVV ook geen duidelijk verhaald verteld wat betreft de aanvraag en de verloop hiervan.

 Als dit de handelswijze van DIVV blijft wordt niet alleen onze aanvraag, maar ook andere aanvragen niet op tijd afgehandeld.”

Malik vreest niet voor 15 mei de vergunning binnen te hebben. Als nog niet-goedgekeurde TTO’s voor 15 mei over een vergunning beschikken en meteen een volledige aanvraag indienen voor hun chauffeurs, heeft de gemeente nog voldoende tijd  om hen van een Taxxxipas te voorzien. Wordt deze datum niet gehaald, dreigen deze chauffeurs vanaf 1 juni tijdelijk hun vak niet te mogen uitoefenen.

TTO

De gemeente liet eerder al weten haar uiterste best te doen alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Maar als chauffeurs en TTO’s op 1 juni nog niet over alle benodigde papieren beschikken en toch de opstapmarkt bedienen, staan hen forse boetes te wachten.

De TTO’s wiens aanvraag nog in behandeling is, zijn TaxiDirect, TCM, Taxicentrale4U, My Taxi Centrale, Sustainable Taxi Services (Taxi-E), Puurtaxicentrale “Het Stadshart”, BBF Taxi en Taxi H.A.F. “Aemstel Taxi”. Er zijn al vijf organisaties in het bezit van de TTO-vergunning. Dat zijn Staxi B.V., Taxistad B.V. , STA B.V. (Stads Taxi Amsterdam), TCA (Taxicentrale Amsterdam BV), AMS (Stichting AMS Taxi).

Bart Pals

Lees ook: TTO’s dienen voor 15 mei Taxxxipas aan te vragen voor chauffeurs

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.