Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Gemeenten gebruiken nieuwe Taxiwet nog nauwelijks wegens kosten handhaving

Er zijn in totaal 4 steden die de nieuwe Taxiwet gebruiken om TTO’s verplicht te stellen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Enschede. De overige gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe taxiwet hen biedt, vooral omdat handhaving erg kostbaar is. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer. De nieuwe taxiwet waarin gemeenten meer bevoegdheden hebben, wordt in de tweede helft van 2014 geëvalueerd. Dan heeft een aantal grote steden de nieuwe TTO-verordering al een jaar in gebruik.

De Taxiwet is in oktober 2011 in werking getreden met als doel de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Kernelement van de wet is dat gemeenten de bevoegdheid hebben kwaliteitseisen aan het lokale straattaxivervoer te stellen in aanvulling op de landelijke regels.

Handhaving

Van belang voor het welslagen van lokaal taxibeleid zijn onder andere draagvlak bij de branche, eenduidigheid in de gemeentelijke regels en consequente gemeentelijke handhaving belangrijk, vindt Mansveld. “Amsterdam zet financieel en qua mankracht stevig in op handhaving. Andere gemeenten hebben (politieke) moeite voldoende middelen voor handhaving te vinden. Dit heeft onder andere te maken met de relatief hoge kosten die gemoeid zijn met de handhaving op niet-aangesloten chauffeurs. Handhaving op deze groep is arbeidsintensief, maar is een belangrijke voorwaarde voor draagvlak binnen de (goedwillende) taxibranche.”

Andere gemeenten dan de G6 maken dan ook nog niet veel gebruik van de gemeentelijke bevoegdheden. Ondernemersvereniging KNV Taxi voert hierover wel overleg met een aantal gemeenten, maar dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Enerzijds omdat de straattaxiproblematiek in kleinere steden niet urgent is of niet als zodanig door gemeenten wordt ervaren, anderzijds omdat de handhaving van gemeentelijke taxiregels extra kosten met zich meebrengt waarvoor een gemeente niet altijd dekking kan of wil vinden.

Opstapmarkt

Naast de extra mogelijkheden voor alle gemeenten, hebben de 7 grote steden nu de bevoegdheid om via het model van groepsvorming de kwaliteit van het taxivervoer op de ‘opstapmarkt’ (standplaatsen en aanhouden op straat) te verbeteren. Dat houdt in dat taxichauffeurs alleen klanten op de opstapmarkt mogen vervoeren als zij zijn aangesloten bij een groep van chauffeurs met een vergunning van de gemeente, de zogenaamde Toegelaten Taxi Organisaties, TTO’s.

Er is volgens Mansveld een breed draagvlak van gemeenten, taxibranche en consumentenorganisaties voor het instrumentarium van de Taxiwet. De G6 hebben bij de invoering ervan aangegeven dat zij de vinger aan de pols willen houden bij de effecten van de uitwerking van een aantal keuzes in de wet. De evaluatie richt zich onder meer op het toepassingsbereik van de wet (aanbieden taxivervoer op de openbare weg, doorgaans opstapmarkt genoemd). En het effect van taxiverordeningen op het kwantitatieve aanbod van taxivervoer, ook in omringende gemeenten.

Taxiverordening

Zes grote gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede – zijn wel aan de slag gegaan met het uitwerken van de nieuwe bevoegdheden, vast te leggen in een taxiverordening waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. “De gemeente Haarlemmermeer ziet hiervan vooralsnog af, omdat binnen die gemeente Schiphol valt dat zelf al een kwaliteitsbeleid voert”, meldt Mansveld.

“Mijn ministerie heeft de zes gemeenten (G6) hierbij beleidsmatig en juridisch geadviseerd. Op grond van het wettelijk kader hebben de G6 hun eigen keuzes gemaakt en een modelverordening opgesteld die naar de Amsterdamse situatie is ingevuld. Andere gemeenten vertalen dit model naar hun situatie. Daarnaast heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Handhavingsarrangement Taxi afgesloten met de gemeente Amsterdam, de politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de organisatie van toezicht en handhaving op de Amsterdamse taximarkt.”

Amsterdamse model

Het opstellen van een modelverordening heeft van de gemeenten veel tijd en inspanning gevergd, heeft Mansveld gemerkt. “Het betrof namelijk een materie waarin de gemeenten hun Ministerie van Infrastructuur en Milieu beleidsmatige en juridische weg nog moesten vinden. Bovendien wilde Amsterdam in haar taxiverordening nauwkeurig de voorwaarden voor de TTO’s vastleggen om van meet af aan een strak taxibeleid te kunnen uitvoeren. Andere gemeenten kiezen voor lichtere varianten dan het Amsterdamse model.”

De stand van zaken per 1 juni 2013 is als volgt:

  • Amsterdam: taxiverordening is op 1 juni 2013 in werking getreden; 11 TTO’s hebben een vergunning gekregen, 3 aanvragen zijn nog in behandeling; Amsterdam verwacht circa 2500 individuele taxivergunningen af te geven;
  • Rotterdam: taxiverordening komt voor de zomer in de gemeenteraad, invoering zo spoedig mogelijk daarna;
  • Den Haag: taxiverordening komt voor de zomer in de raad, invoering is gepland op 1 april 2014;
  • Utrecht: sinds maart 2013 zijn keurmerken verstrekt op basis van succesvol afgelegde examens. Het keurmerk geeft toegang tot belangrijke standplaatsen. De gemeente werkt wel aan een taxiverordening, voor het geval dat het ingezette beleid niet voldoende succesvol is;
  • Eindhoven: de gemeente overweegt nog welke beleidsoptie voor Eindhoven het best past;
  • Enschede: de taxiverordening komt in september in de raad, invoering is gepland begin 2014.

NIeuwe Taxiwet

Bij de behandeling van de Taxiwet in 2010 is de Kamer toegezegd dat de werking van de Taxiwet wordt geëvalueerd. “Dit is pas zinvol als gemeentelijke taxiverordeningen ongeveer een jaar in werking zijn. De bevoegdheid voor gemeenten verordeningen vast te stellen is namelijk een essentieel instrument in de wet. Ik ga, gezien de stand van zaken bij de gemeenten, een evaluatie uitvoeren vanaf de tweede helft van 2014”, kondigt Mansveld aan.

De Nieuwe Taxiwet is een ‘reparatie’ van de WP2000. Hierbij werd de taximarkt volledig vrijgegeven. Dat leidde tot enorme instroom van nieuwe zzp-taxichauffeurs en een forse daling van de kwaliteit in het straattaxivervoer.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Gemeenten gebruiken nieuwe Taxiwet nog nauwelijks wegens kosten handhaving”

t_x04|10.07.13|13:33

Capaciteitsbeleid is het enige wat zal helpen, dit is een tijdelijk lapmiddel.

henk de geest|11.07.13|11:41

wat de regering ook besluit de gemeente moet er mee werken. Dit doen ze al jaren niet, kost te veel geld en zijn bang voor de taxi chauffeurs

Duco Douwstra|11.07.13|12:04

Lapmiddelen belijd, pleisters plakken, chaos en ambtenaren banen creëren. En dat in een tijd, waar bijna alles geautomatiseerd gemeten en gecontroleerd kan worden. Alle taxi’s voorzien van een online registratie systeem, de inspectie een software programma, die registreert of een taxichauffeur structureel omrijd, te weinig km per jaar rijd om eigenlijk nog als taxi aangemerkt te worden enz. Maar dan gaan er wel veel ambtenaren banen verloren, dus daar werken ze natuurlijk niet aan mee.

Michael Vermeer|11.07.13|15:15

Utrecht heeft ook een keurmerk? Heb ik zeker iets gemist, het is namelijk wederom uitgesteld door de slappe houding van gemeente, keurmerk instantie en branchevereniging

Jan Zaaijer|11.07.13|22:14

Gemeenten gebruiken de nieuwe taxiwet nog nauwelijks. Zijn Amsterdam, Rotterdan en Den Haag dan geen gemeenten?

Bart Pals|12.07.13|08:42

@Jan: Dat zijn dus 4 van de ruim 400 gemeenten. Ongeveer één procent. Dat noem ik nauwelijks.

Joop Koorn|12.07.13|14:31

Ik rij sinds 1975,heb theorie en praktijk examen moeten doen bij de politie om aan een rijkaart te komen,en nu verlangen ze van mij dat ik voor meer dan 100 euro een dom straten kennis examen moet doen,dat weiger ik.
Een vraag tijdens het examen luidt waar staat de oudste kerk van Den Haag,antwoord in Loosduinen, mijn vraag waar in Loosduinen,weet u het adres?
Het kost een vermogen en bloed langzaam weer dood,vaarwel TTO

Hudson Taxi|13.07.13|12:44

Waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan ? We zijn hier in Nederland begrijp je. Lees de column van prof. Smalhout hedenmorgen even. Die laat geen spaan heel van de ambtenarij. De wet terugdraaien naar het capaciteitsbeleid is te moeilijk voor hen. Alsnog miljoenen in een mislukte taxiwet of regels pompen welke ook niet kunnen werken kan in Nederland. Wie draait op voor de kosten en het slechte Taxi imago ?? Juist, de klant-belasting-betaler en Taxiondernemer.

Jan Zaaijer|14.07.13|00:36

@Bart. De taxiwet gaat over de opstapmarkt. Als je het aantal taxi’s in de opstapmarkt neemt in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en je deelt dat door het totaal aantal taxi’s in de opstapmarkt in Nederland kom je wel hoger uit dan 1 procent. Artikel 82a Wp2000 (algemeen kwaliteits toezicht door de gemeente – 400 gemeenten bevoegd) wordt niet gebruikt, artikel 82b (inrichting TTO’s – 7 gemeenten bevoegd) wel. Ik schrijf er nog wel eens een stukje over.

Youran van Ark|14.07.13|08:33

Heeft een bedrijf zoals bobservice.nl geen vergunnint nodig? Danwel opgeleidde schauffeurs?

A.Urban|15.07.13|09:05

@Jan Zaaijer. Gegoochel met cijfers heeft geen zin Jan. Met de huidige mislukte taxiwet gemaakt door of in Den Haag heeft iedere ondernemer maken. Nu hebben de gemeenten de onmogelijke taak gekregen op te lossen wat den Haag niet lukt. Gemaakte haagse regels zitten gemeenten in de weg. De puinhoop wordt alleen maar groter op deze manier. Waar moeten gemeenten de kennis het geld weghalen ?
Bij het leerlingen vervoer ? Is 13 jaar aanklooien met alleen maar missers niet meer dan genoeg.

Ruud Springintveld|16.07.13|23:56

Dat vind ik een hele goeie @Youran van Ark, en wat dacht je van al die (prive)chauffeurs die zich zonder auto verhuren.Zonder papieren zonder vergunningen zonder rijtijdenwet en ga zo maar door. En anders zijn er nog de parkeer service op Schiphol bijvoorbeeld idem dito. Ja ze zeggen dat ze geen geld voor het vervoer rekenen. Alleen maar voor parkeren. Hoe verkapt taxi vervoer kan je maken. Zeker omdat ze steeds verder van Schiphol af staan geparkeerd. Het is gewoon compleet taxi vervoer.