snorder, illegale taxi

ILT: aanpak Amsterdamse snorders succesvol

De aanpak van illegale taxichauffeurs in Amsterdam is succesvol. Vorig jaar zijn in de hoofdstad meer snorders gepakt dan het jaar ervoor. Dat zegt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) in het jaarverslag 2012, al wil de organisatie nog geen concrete cijfers geven. De aanpak is uitgebreid naar andere delen van het land.

De exacte cijfers over de opsporing geeft het ILT niet, omdat de Tweede Kamer nog niet is geïnformeerd. Zodra dat is gebeurd, worden de aantallen openbaar. Wel geeft de organisatie aan dat ook in andere delen van het land, bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg, snorders zijn gepakt en beboet.

Dwangsom

Als sprake is van illegale taxiwerkzaamheden kan de betreffende chauffeur een dwangsom krijgen van 10.000 euro, oplopend tot 200.000 euro. Daarmee wil de ILT voorkomen dat een snorder, na betaling van een boete, weer gewoon aan de slag gaat als taxichauffeur. Naast de dwangsom kan ook worden besloten de auto in beslag te nemen.

Als de inspectie illegale bedrijven aantrof die de wetgeving rondom taxi’s overtraden, bleef het vaak niet bij één overtreding. In een aantal gevallen trof de ILT ook fraude aan met vergunningen, ontduiking van belasting en illegale VOF-constructies. Daarnaast was met regelmaat sprake van snorders die een uitkering ontvingen.

Taxibranche

De ILT werkte bij de aanpak van deze gevallen samen met andere organisaties, zoals de Belastingdienst, gemeenten en de legale taxibranche. Ook het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) neemt deel aan de acties. Dit laatste is nodig omdat bij aanhouding vaak sprake is van verstoring van de openbare orde.

De aanpak van het ILT werkt als volgt. Als het vermoeden bestaat dat een snorder actief is, ontvangt hij eerst een waarschuwingsbrief. Daarin staan onder meer de sancties vermeld. Als na een bepaalde periode nog steeds sprake is van snordersactiviteiten vindt een vervolgacties plaats. De illegale chauffeur wordt, na toestemming van het Openbaar Ministerie, gebeld voor een rit. Tijdens de rit wordt de chauffeur aangehouden en krijgt hij een dwangsom opgelegd.

Uitlokken

Ook horecaondernemers die illegaal taxivervoer steunen, worden door gemeenten benaderd. De gemeenten wijzen de ondernemers op het feit dat het uitlokken van een misdrijf ook strafbaar is. Daarnaast delen gemeenten en het ILT aan het publiek flyers uit. De aanpak van snorders wordt dit jaar gecontinueerd. Hoeveel geld de legale taxibranche misloopt door de snorders, kan de ILT niet meedelen.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

2 reacties op “ILT: aanpak Amsterdamse snorders succesvol”

Pierre van Aert|13.09.13|10:47

Hebben ze er meer gepakt, omdat de controle strenger is geworden, of zijn er gewoon meer snorders bijgekomen ? ?

Mehdi Khalid|13.09.13|16:35

Dat wordt tijd.