Tijs Overbeek, gemeente Rotterdam, taxibeleid, TTO

Rotterdam verwacht ruim 1200 taxichauffeurs bij 8 TTO’s

Tijs Overbeek, gemeente Rotterdam, taxibeleid, TTO

Rotterdam verwacht acht TTO-aanvragen binnen te krijgen voor 1 januari 2014. Taxichauffeurs die vanaf 1 januari de opstapmarkt in de havenstad willen bedienen, moeten dan aangesloten zijn bij een goedgekeurde TTO. Inmiddels zijn vijf aanvragen in behandeling genomen. Tijs Overbeek van de gemeente Rotterdam, belast met taxibeleid, roept de overige partijen op zo spoedig mogelijk hun aanvraag in te dienen. „Als een nieuwe TTO nu nog een vergunning-aanvraag indient, doen we ons uiterste best om de aanvraag voor 1 januari af te ronden”, zegt Overbeek.

Een Rotterdamse TTO moet uit minimaal 35 chauffeurs bestaan en minimaal 25 voertuigen. Alle chauffeurs moeten beschikken over het RTX-keurmerk. Dat is te krijgen door het lokale kwaliteitsexamen te halen en aangesloten te zijn bij een TTO. Bij het lokale examen wordt onder meer stratenkennis en sociale vaardigheden getoetst. De aangesloten taxi’s moeten beschikken over een verlicht daklicht waarop de naam van de TTO en het wagennummer te lezen is.

Groepsreglement

Verder moet de groep beschikken over een groepsreglement met zowel een klachten-, sanctie- en controleprotocol. Daarin staat beschreven hoe de TTO optreedt tegen chauffeurs die zich niet aan de regels van de groep houden.

„Die protocollen worden beoordeeld door de gemeente. Voldoet een TTO aan alle voorwaarden, dan verlenen wij de vergunning. Het is de bedoeling dat de TTO de kwaliteit van de chauffeurs in de gaten houdt en de protocollen naleeft. Zij rapporteren jaarlijks aan ons, waarna we kijken of dat in voldoende mate is gebeurd”, legt Overbeek uit.

TTO-vergunning

Als de overkoepelende TTO’s niet op een goede manier de protocollen opvolgen, dan kan de gemeente aan hen een boete opleggen. Uiteindelijk kan zelfs de vergunning ingetrokken worden. Chauffeurs die op één taxivergunning rijden binnen een VOF, moeten bij dezelfde TTO aangesloten zijn. „Anders wordt het lastig als er iemand bij een TTO is geschorst. Dan zou hij nog voor een andere kunnen rijden”, legt Overbeek uit.

„Bij de taxiorganisaties is de kwaliteit meestal wel in orde in Rotterdam”, vertelt Overbeek. „Maar bij de vrije rijders kan het nog wel eens afwisselend zijn. De grote problemen zoals in Amsterdam hebben we gelukkig niet, want hier komen niet zoveel toeristen. Maar de gemeenteraad heeft er unaniem mee ingestemd om de groepsvorming verplicht te stellen.”

Rotterdamse TTO

Hij verwacht dat uiteindelijk zo’n 1200 tot 1500 taxichauffeurs zich aansluiten bij een Rotterdamse TTO. Overigens is een groot deel van die chauffeurs al lang bekend bij de gemeente. Zij hebben immers al een aantal jaar geleden het RTX-keurmerk gehaald.

Overbeek: „Het RTX-keurmerk is in 2008 al opgericht. In eerste instantie op vrijwillige basis. Het keurmerk was verplicht om op bepaalde standplaatsen te mogen staan, zoals bij het Centraal Station.

Toetsing

Op dit moment zitten er nog 300 chauffeurs in de toetsingsperiode. Per 1 oktober is het RTX-keurmerk al verplicht om überhaupt de opstapmarkt te mogen bedienen in Rotterdam. Daar komt dus vanaf 1 januari aansluiting bij een TTO bij, als voorwaarde om de straattaximarkt te bedienen in de havenstad.

Naast dat de gemeentelijke handhavers (4 FTE) streng gaan controleren of taxi’s wel bij een TTO horen, zal het Taxi-serviceteam van de SKRT een bijdrage leveren door eventuele problemen te signaleren en voorlichting te geven aan zowel chauffeurs als publiek. Die teams bestaan uit daadwerkelijke chauffeurs afkomstig uit de verschillende TTO’s.

Handhaving

“De gemeentelijke handhavers gaan opereren als een team dat stedelijk inzetbaar is. Zij worden opgeleid en leren om te gaan met de dienstverlenende functie van taxi’s. Dat betekent dat we niet meteen beboeten als een taxi op het trottoir staat, om een 90-jarige passagier recht voor de deur uit te laten stappen”, belooft Overbeek.

Als chauffeurs niet bij een TTO zijn aangesloten, krijgen ze geen RTX-pas. Die is nodig om taxivervoer aan te bieden op de openbare weg. „Worden ze gecontroleerd, bedraagt de boete 90 euro”, zegt Overbeek.

Mulder

„Dat is een boete volgens de wet Mulder en vrij eenvoudig uit te delen. Per 1 januari zullen ook hogere boetes worden uitgedeeld door bepaalde overtredingen als een economisch delict te behandelen. Dit vereist echter wel een hoop extra administratie en bewijslast.”

Bij de gemeente zijn de volgende TTO’s in oprichting bekend: St. Job (vergunning aangevraagd), Oranje Taxi Centrale (OTC) (vergunning aangevraagd), Maaskant Taxi Centrale (MTC) (vergunning aangevraagd), Rotterdamse Taxi Onderneming (RTO) (vergunning aangevraagd), Regio Taxi Rotterdam (RTR) (vergunning aangevraagd), Rotterdamse Taxi Centrale (RTC 2x), Stadstaxicentrale (STC).

Overleg

Overigens heeft de gemeente Rotterdam altijd goed overleg gevoerd met de lokale straattaxibranche. Voor acties zoals in Amsteram vreest Overbeek dan ook niet. „Door de stichting hebben we ook goed contact met de chauffeurs op de straat. Het is nu zaak om die groepen verder te professionaliseren.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Rotterdam verwacht ruim 1200 taxichauffeurs bij 8 TTO’s”

Taxi keurmerk|20.01.14|14:23

Iedereen is er ingeluisd met het keurmerk de eerste kregen hem gratis omdat ze subsidie kregen nu zijn ze hem zo gaan oprekken dat het bijna € 600,= betalen en ze willen hem dit jaar verhogen naar € 1200,= .Waarom is de stichting niet transparant ? Waarom staan er geen examen prijzen op de website vermeld zodat je weet wat een keurmerk gaat kosten en de contributie per jaar ? Waarom moet je een geheimhoudingscontract ondertekenen ? Waarom moet je dezelfde toets mondeling en schriftelijk doen

Taxi keurmerk|20.01.14|14:28

Je krijgt de vergunning van de overheid die geldig is voor geheel Nederland nu word het mij als ondernemer onmogelijk gemaakt mijn bedrijf uit te oefenen omdat er geen keurmerkloze standplaatsen meer zijn en ik boetes kan oplopen tot € 10.000 het keurmerk is zijn doel ver voorbij geschoten.
Bijna geen enkele taxichauffeur die bij Centraal Station staat kan goed Nederlands spreken en lezen en het regent klachten van klanten dat ze geen stratenkennis hebben maar wel een keurmerk!