Pulchri-debat, KNV, Betty de Boer VVD, Roelof Bisschop SGP, Sander de Rouwe CDA, Stientje van Veldhoven D66

‘Geef alle G32-steden de mogelijkheid tot TTO-wetgeving’

Alle Nederlandse steden zouden de mogelijkheid moeten hebben om TTO-wetgeving met verplichte groepsvorming van straattaxi’s in te voeren. Maar dan alleen als zowel de gemeentelijke bestuurders als de lokale taxibranche dat willen om eventuele lokale problemen op te lossen. Het moet geen verplichting zijn. Dat standpunt vertolkten VVD, CDA, D66 en Christen-Unie donderdag tijdens het jaarlijkse Pulchri-debat van KNV.

Op dit moment zijn de eerste steden begonnen met de invoering van TTO’s. Die wetgeving is echter voorbehouden aan 7 steden. De andere gemeentes kunnen alleen extra kwaliteitseisen stellen, zoals een lokaal diploma voor taxichauffeurs. Medio 2014 worden deze nieuwe taxiregels geëvalueerd.

Toegelaten Taxi Organisatie

De stelling waarover de vier Kamerleden discussieerden luidde: “Naar Amsterdams voorbeeld moeten TTO’s (Toegelaten Taxi Organisaties) volgend jaar in alle G32-steden worden ingevoerd”.

“Geef gemeenten een kans als de dat willen in samenwerking met de lokale taxibranche”, licht VVD-Kamerlid Betty de Boer toe. “Waarom zouden wij dat tegenhouden? Wij zijn voor uitbreiding als dat nodig is.”

Nieuwe regels evalueren

Ook CDA-Kamerlid Sander de Rouwe vindt dat dit vooral een keuze is voor lokale bestuurders. “De consument is ervoor, de taxibedrijven zijn er kennelijk voor. Bijvoorbeeld de stad Maastricht wil het ook, maar die ruimte is er nu niet. Laten we de nieuwe regels gauw evalueren, maar geef Maastricht alvast de ruimte om het nu al in te voeren.”

Ook de SGP vindt bij monde van Kamerlid Roelof Bisschop dat gemeenten zelf de ruimte moeten hebben om dergelijke keuzes te maken. “Laten we eerst even de evaluatie afwachten. Maar daarna zijn gemeenten prima in staat om zelf het lokale taxibeleid vorm te geven.”

Extra regels

Stientje van Veldhoven van D66 heeft daar op zich ook geen bezwaar tegen. “Maar laten we vooral geen extra regels invoeren als er geen probleem is. Dus dat moet dan wel eerst goed bekeken worden”, luidde haar reactie op de stelling.

Daarin had ze bijval van de SGP. Bisschop erkende dat de nieuwe regels in Amsterdam veel zin hebben. Maar vroeg zich wel af of de regels in maar liefst 32 steden nodig zijn. “Voor welk probleem is dit een oplossing?”.

Extra kosten

Want invoering van TTO-regels leidt wel tot extra kosten en regeldruk bij taxi-ondernemers. Zo mengde Raymond Zuidwijk van het Haagse Tap Taxi zich in de discussie. “TTO is prachtig, maar het kost ons wel maar liefst 5300 euro aan leges. Daar moeten dus ook extra privileges tegenover staan. Geef dus ook wisselgeld aan de taxichauffeurs, zoals het mogen rijden over trambanen.”

KNV Taxi-secretaris Hubert Andela ziet een hoop voordelen als meer gemeenten de mogelijkheid hebben de TTO-regels in te voeren. “De taxisector moet de kans krijgen haar rol als onderdeel van het openbaar vervoer waar te maken. Na de evaluatie is het belangrijk dat we gemeenten daartoe de juiste faciliteiten bieden.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “‘Geef alle G32-steden de mogelijkheid tot TTO-wetgeving’”

Taxi Collectief Nederland juicht dit voornemen van harte toe.
Gemeenten in Nederland u bent van harte welkom om met het concept van Taxi Collectief Nederland kennis te maken.

Taxiplatform033|12.12.13|11:39

Taxiplatform Amersfoort geeft aan hoe eerder, hoe beter! Door o.a. toestroming vanuit de grote steden, hebben we steeds meer problemen met anonieme taxichauffeurs, die geen respect tonen richting collega’s en onze gasten in Amersfoort, zijnde niets vermoedende instappers belazeren.