Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Landelijke vervoerplicht voor hulphonden in taxi deze zomer

Als in de zomer van 2014 blijkt dat taxi’s nog altijd regelmatig weigeren om hulphonden mee te nemen en lokale overheden onvoldoende actie hebben ondernemen, dan wordt er een landelijke vervoerplicht ingevoerd. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kame. Het heeft echter haar voorkeur dat alle gemeenten dit in hun taxiverordening opnemen en gericht handhaven. Gemeenten kunnen namelijk sinds de nieuwe Taxiwet dergelijke extra eisen stellen.

Zo hebben de gemeenten Amsterdam en Den Haag een vervoerplicht voor hulphonden inmiddels ingesteld. Taxichauffeurs die ritten met huphonden weigeren kunnen hun lokale taxipas kwijtraken, zodat ze niet meer de opstapmarkt in die gemeente mogen bedienen.

Taxivervoer

“Voordeel van lokaal maatwerk is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de aanpak van het lokale taxivervoer. Dat is ook een van de doelen van de Taxiwet”, vindt Mansveld. “Maar de mogelijkheid van landelijke regelgeving blijft nadrukkelijk in beeld, omdat naar mijn mening het weigeren van hulphonden uit principe niet aanvaardbaar is.”

Vooruitlopend daarop gaat Mansveld alvast voorbereidingen treffen om de WP2000 dusdanig aan te passen dat het verplicht meenemen van hulphonden als eis opgenomen wordt. Mansveld: “Gemeenten hebben dus nu nog tot de zomer de kans en de tijd om zelf met een afdoende aanpak te komen.” Die kans lijkt echter klein, omdat dit onderwerp niet bij alle gemeenten op de agenda staat.

Huphonden

Ook heeft KNV Taxi de Algemene Voorwaarden voor haar leden aangescherpt. Alle taxibedrijven die zijn aangesloten bij KNV Taxi moeten onder alle omstandigheden hulphonden meenemen. Als de betreffende taxichauffeur allergisch is voor honden, moet hij binnen 15 minuten voor vervangend vervoer zorgen.

Het probleem van het weigeren van ritten van passagiers met hulphonden (zoals blindengeleidenhonden) speelt zich vooral af op taxistandplaatsen. Volgens het ministerie gaat het om enkele tientallen weigeringen per jaar. In het contractvervoer en op de belmarkt doet het probleem zich nagenoeg niet voor, omdat de reiziger van tevoren kan aangeven dat hij met een hulphond reist. De taxivervoerder kan zijn aanbod daarop afstemmen.

Snorders

Verder kondigt de staatssecretaris aan dat snorders die via internet ritten aanbieden, zoals bijvoorbeeld Facebook of Marktplaats, door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden aangepakt. Via internet aanbieden van illegaal taxivervoer kan volgens de staatssecretaris gelijk worden gesteld aan het (illegale) vervoer zelf.

“ILT hanteert daarin momenteel een opbouw in de toe te passen interventie en begint in voorkomende gevallen met een waarschuwing. Als de overtreding nog voortduurt of opnieuw geconstateerd wordt, legt de ILT een sanctie op in de vorm van een proces verbaal en een last onder dwangsom”, vertelt Mansveld.

Taxitarieven

Ook gaat ze in haar brief naar de Tweede Kamer in op de verhouding tussen treintarieven en taxitarieven. Enkele Kamerleden hadden de vraag gesteld of dat verschil niet te groot was en dat de taxitarieven naar beneden zouden moeten. Maar deze vervoersvormen zijn qua kostenstructuur totaal niet met elkaar te vergelijken, zo vindt ook de staatssecretaris. De huidige maximumtarieven zijn wat haar betreft prima.

“De reiziger kan kiezen tussen privévervoer per taxi of collectief vervoer per trein. In veel gevallen zal hij ook kunnen kiezen voor eigen vervoer met auto of (brom)fiets. De afweging is aan de reiziger en dat vind ik een goede zaak”, aldus de staatssecretaris.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Landelijke vervoerplicht voor hulphonden in taxi deze zomer | TaxiPro
Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Landelijke vervoerplicht voor hulphonden in taxi deze zomer

Als in de zomer van 2014 blijkt dat taxi’s nog altijd regelmatig weigeren om hulphonden mee te nemen en lokale overheden onvoldoende actie hebben ondernemen, dan wordt er een landelijke vervoerplicht ingevoerd. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kame. Het heeft echter haar voorkeur dat alle gemeenten dit in hun taxiverordening opnemen en gericht handhaven. Gemeenten kunnen namelijk sinds de nieuwe Taxiwet dergelijke extra eisen stellen.

Zo hebben de gemeenten Amsterdam en Den Haag een vervoerplicht voor hulphonden inmiddels ingesteld. Taxichauffeurs die ritten met huphonden weigeren kunnen hun lokale taxipas kwijtraken, zodat ze niet meer de opstapmarkt in die gemeente mogen bedienen.

Taxivervoer

“Voordeel van lokaal maatwerk is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de aanpak van het lokale taxivervoer. Dat is ook een van de doelen van de Taxiwet”, vindt Mansveld. “Maar de mogelijkheid van landelijke regelgeving blijft nadrukkelijk in beeld, omdat naar mijn mening het weigeren van hulphonden uit principe niet aanvaardbaar is.”

Vooruitlopend daarop gaat Mansveld alvast voorbereidingen treffen om de WP2000 dusdanig aan te passen dat het verplicht meenemen van hulphonden als eis opgenomen wordt. Mansveld: “Gemeenten hebben dus nu nog tot de zomer de kans en de tijd om zelf met een afdoende aanpak te komen.” Die kans lijkt echter klein, omdat dit onderwerp niet bij alle gemeenten op de agenda staat.

Huphonden

Ook heeft KNV Taxi de Algemene Voorwaarden voor haar leden aangescherpt. Alle taxibedrijven die zijn aangesloten bij KNV Taxi moeten onder alle omstandigheden hulphonden meenemen. Als de betreffende taxichauffeur allergisch is voor honden, moet hij binnen 15 minuten voor vervangend vervoer zorgen.

Het probleem van het weigeren van ritten van passagiers met hulphonden (zoals blindengeleidenhonden) speelt zich vooral af op taxistandplaatsen. Volgens het ministerie gaat het om enkele tientallen weigeringen per jaar. In het contractvervoer en op de belmarkt doet het probleem zich nagenoeg niet voor, omdat de reiziger van tevoren kan aangeven dat hij met een hulphond reist. De taxivervoerder kan zijn aanbod daarop afstemmen.

Snorders

Verder kondigt de staatssecretaris aan dat snorders die via internet ritten aanbieden, zoals bijvoorbeeld Facebook of Marktplaats, door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden aangepakt. Via internet aanbieden van illegaal taxivervoer kan volgens de staatssecretaris gelijk worden gesteld aan het (illegale) vervoer zelf.

“ILT hanteert daarin momenteel een opbouw in de toe te passen interventie en begint in voorkomende gevallen met een waarschuwing. Als de overtreding nog voortduurt of opnieuw geconstateerd wordt, legt de ILT een sanctie op in de vorm van een proces verbaal en een last onder dwangsom”, vertelt Mansveld.

Taxitarieven

Ook gaat ze in haar brief naar de Tweede Kamer in op de verhouding tussen treintarieven en taxitarieven. Enkele Kamerleden hadden de vraag gesteld of dat verschil niet te groot was en dat de taxitarieven naar beneden zouden moeten. Maar deze vervoersvormen zijn qua kostenstructuur totaal niet met elkaar te vergelijken, zo vindt ook de staatssecretaris. De huidige maximumtarieven zijn wat haar betreft prima.

“De reiziger kan kiezen tussen privévervoer per taxi of collectief vervoer per trein. In veel gevallen zal hij ook kunnen kiezen voor eigen vervoer met auto of (brom)fiets. De afweging is aan de reiziger en dat vind ik een goede zaak”, aldus de staatssecretaris.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.