Onno Hoes, burgemeester Maastricht

Maastricht in overleg met taxibranche over misstanden

De gemeente Maastricht heeft de lokale taxibranche beloofd om na Carnaval in overleg te gaan over het plaatselijke taxibeleid. Dat schrijft wethouder Albert Nuss in antwoord op vragen van het CDA Maastricht. Het overleg wordt gehouden na een schriftelijke noodkreet van het CDA over misstanden in de Maastrichtse taxisector. Volgens de CDA-politici Mat Brüll en Jos Gorren is het goed mis in de Maastrichtse taxiwereld.

Burgemeester Onno Hoes en wethouder Albert Nuss (PvdA, Mobiliteit) gaan daarom zo snel mogelijk na Carnaval in gesprek met vertegenwoordigers uit de Maastrichtse taxibranche.

Taxibranche

Tot nu toe kwam er nooit een antwoord op de brieven van het CDA. Wethouder Nuss heeft voor dit laatste zijn excuses aangeboden. In het overleg na carnaval worden de mogelijkheden van maatwerk voor de Maastrichtse taxibranche tegen het licht gehouden”, zo benadrukt wethouder Nuss.

De reden waarom het CDA Maastricht aan de bel trok, is omdat de politieke partij steeds vaker van klanten, maar ook vanuit de taxibedrijven zelf, signalen ontvangen dat de klantvriendelijkheid en service die geboden wordt zienderogen afneemt.

Ritprijzen

“Zo zijn er steeds meer taxibedrijven die chauffeurs in dienst nemen, die de straten in Maastricht niet kennen, onze Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen en chauffeurs die bewust omrijden om hogere ritprijzen te kunnen berekenen”, zegggen CDA’ers Jos Gorren & Mat Brüll.

“Steeds vaker nemen zij de standplaats volgorde niet in acht omdat de rit die een klant vraagt te kort is en zij daardoor te weinig verdienen. Zij verwijzen dan naar de taxi achter hen. Hierdoor ontstaan er onder de chauffeurs steeds vaker handtastelijkheden en scheldpartijen en je zult er dan als klant maar naast staan.”

Taxibeleid

Een gemeente kan tegenwoordig een eigen taxibeleid vaststellen aan de hand van de nieuwe Taxiwet. Hierin staat dat een gemeente aanvullende bevoegdheden mag regelen. Deze aanvulling helpt gemeenten in te grijpen bij mismanagement en een gemeente kan dus lokaal kwaliteitseisen stellen aan taxio-ndernemers en -chauffeurs.

“Vooral door de toename van de excessen in deze branche is het CDA Maastricht van mening dat er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden en er moet worden ingezet op een strakke regie op een nog op te richten taxiorganisatie. In Amsterdam is gebleken dat deze aanpak een positieve werking heeft gehad op de taxibranche aldaar”, meldt het CDA.

TTO-systeem

De partij pleit voor inrichting van een TTO-systeem. Overigens dient daarvoor nog wel de wet veranderd te worden in Den Haag. Want Maastricht is door de Tweede Kamer nog niet aangewezen als stad die de bevoegdheid daartoe heeft. Wel mag de gemeente aanvullende eisen stellen aan individuele chauffeurs, zodat die zich houden aan de regels van service, klantvriendelijkheid en eerlijke ritprijzen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.