Duco Douwstra, voorzitter, Stichting Taxibelangen Nederland

Duco Douwstra richt Stichting Taxibelangen Nederland op

Duco Douwstra is bezig met de oprichting van een nieuwe belangenbehartiger voor de taxisector: Stichting Taxibelangen Nederland (STN). “We komen op voor de belangen van alle taxi-ondernemers en professionele zzp-taxichauffeurs”, zegt Douwstra. Actiepunten van Stichting Taxibelangen Nederland zijn de afschaffing van het Kiwa-monopolie en de rij- en rusttijdenwet. Verder wil hij de Boordcomputer Taxi en het TX-Keur ter discussie stellen. Douwstra is degene die het jarenlange monopolie van SDU op uitgifte taxi-werkmappen doorbrak, waardoor de prijs met 90% daalde.

“Dit is de laatste kans voor de taxisector om gezamenlijk een vuist te maken tegen het jarenlange onrecht dat ons steeds weer wordt aangedaan”, vindt Douwstra. Hij roept mensen op zich aan te melden. “Er moet een einde komen aan de politieke willekeur waarmee de taxibranche dagelijks en steeds opnieuw wordt geterroriseerd. Zoals de deregulering en dan weer TTO, BCT, TX-Keur, wachttijd uit en weer in de meter, printerverplichting, aanbestedingen, onwerkbare CAO’s en noem maar op.”

Taxisector

Om de doelen te bereiken is het de hoogste tijd voor een grote nieuwe landelijke branchevereniging, vindt de STN-voorzitter. “Het KNV als huidige vertegenwoordiging van de taxisector is en blijft noodzakelijk voor het overleg met bonden, overheid enz. Maar soms is ook een harde opstelling nodig, desnoods met de vuist op tafel, om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen.”

“Vooral op de punten waar de overheid zich halsstarrig en onredelijk opstelt. De taxisector is al meer dan genoeg geterroriseerd met onzinnige en onredelijke wetten en regelgevingen. Ons geduld is op, we laten ons niet langer meer de les lezen.”

Kiwa

STN pleit voor afschaffing van het Kiwa-monopolie. Douwstra: “De tarieven die KIWA van het ministerie van IenM aan de taxisector mag rekenen zijn absurd. Sinds Kiwa de taken op mysterieuze wijze van IVW heeft overgenomen, zijn de prijzen skyhigh gegaan. De Kiwa-tarieven zijn ruim 150% hoger vergeleken met andere EU-landen.”

Kiwa rekent ruim 135 euro voor een chauffeurspas die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart van enkele euro’s. Het wijzigen van een vennoot kost 1.000 euro, het aanvragen van een taxi-ondernemersvergunning 1500 euro en een adreswijziging voor de taxivergunning is 135 euro.

Douwstra: “Het private bedrijf Kiwa maakt grote woekerwinsten op de taxisector. Maar ook andere sectoren willen met ons de strijd aangaan tegen de Kiwa. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen. Of de markt om dergelijke papieren te vestrekken moet vrijgegeven worden, zodat ieder bedrijf die aan de eisen voldoet kan concurreren met Kiwa. Als het juridische haalbaar is dan doen we aangifte van afpersing en oplichting, want dat is zoals iedereen het Kiwa-monopolie ervaart.”

Afschaffing rij- en rusttijdenwet

Ook pleit Douwstra voor afschaffing van de rij- en rusttijdenwet. “Het uiteindelijke doel van de STN is, om de gehele rij- en rusttijdenwet af te schaffen, want nut en noodzaak van deze wetgeving is de afgelopen 30 jaar nooit aangetoond. Door het lekke controle systeem was de controle altijd nagenoeg onmogelijk, maar dat heeft nooit tot een probleem geleid. Hiermee is de onzin van het bestaan van deze wet ruimschoots aangetoond.”

Indien dat door politieke halsstarrigheid, niet mogelijk blijkt te zijn gaat STN voor een verregaande versimpeling van deze regelgeving. “Dat is jaren geleden middels een motie De Mos al aangenomen in de Tweede Kamer. Maar sindsdien is er niets mee gebeurd”, zegt Douwstra.

“Het is nooit bewezen dat de verkeersveiligheid toeneemt door de rij- en rusttijdenwet. Tegelijkertijd zorgt het wel voor een onevenredig grote administratieve belasting bij taxibedrijven en -chauffeurs. Elders in de EU bestaan dergelijke regels niet eens voor taxichauffeurs. Voor loondienstchauffeurs zijn de arbeidstijden al voldoende geregeld in de CAO. Zzp’ers moeten zelf hun tijden kunnen bepalen, met een grens van maximaal 6 dagen rijden, dan verplicht 24 uur rust. Dat is in vrijwel alle landen gebruikelijk.”

TX-Keur

Verder wil Douwstra het taxikeurmerk TX-Keur ter discussie stellen. “Het wordt vaak verplicht gesteld door opdrachtgevers omdat dit het enige keurmerk in de taxisector is. Het kost een hoop geld voor de taxisector. Maar wat zegt het eigenlijk over de kwaliteit van een bedrijf dat aan de eisen voldoet. Het is tijd voor een open discussie over het nut en de noodzaak van het huidige TX-Keur. TX-Keur heeft het knap ingeregeld, maar wel voor 90% ten behoeve van TX-Keur zelf. Dus de vraag is willen wij er vanaf? En zo ja hoe komen wij er vanaf?”

Boordcomputer Taxi

Douwstra staat er al jarenlang er om bekend fel tegen de huidige Boordcomputer Taxi te zijn. “Het valt te bezien of de huidige Boordcomputer Taxi haar doel bereikt: namelijk malafide taxichauffeurs van de weg krijgen en zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van belastingen. Want de huidige specificaties zijn inmiddels fors achterhaald. Het is een ouderwets apparaat geworden. Het is tijd voor Boordcomputer Taxi 2.0 met een online registratiesysteem, in plaats van de huidige achterhaalde lokale opslag-technieken waar niemand iets aan heeft.”

“Laat de overheid alle gegevens gelijk zelf opslaan, dan is de branche gelijk van die kwetsbare en kostenverhogende verantwoording verlost. Hang daar intelligente software aan en de zaken zijn efficiënt en doelmatig geregeld. Maar overheid, efficiënt en doelmatig passen niet bij elkaar”, zo vindt de voorzitter.

“STN zal dit onderwerp kritisch volgen en waar nodig pleiten voor herziening van de BCT-wet. Daarbij telt alleen het belang van de gehele taxisector zelf. Het was nooit de bedoeling dat de sector zelf financieel en administratief enorm zou moeten gaan investeren. En dat alleen maar om de werkzaamheden van de ILT en de belastingdienst makkelijker te maken. Maar met de kennis van nu draait het daar naar verwachting wel op uit. Want een goed functionerend apparaat, zijn wij nog nergens tegengekomen.”

Goede regionale taxibedrijven

De STN wil ervoor zorgen dat taxibedrijven hun bestaansrecht houden, want in de harde wereld van aanbestedingen treedt steeds meer schaalvergroting op in de taxibranche. Goede regionale taxibedrijven worden ondergesneeuwd door de grote jongens. Zij hebben alleen nog maar een kans als onderaannemer waarbij alle macht bij de grote hoofdaannemers ligt. Douwstra ziet dat met lede ogen aan en wil dat er meer ruimte komt om te ondernemen voor traditionele taxibedrijven die ook lokaal actief zijn.

“De belangen van de lokale ondernemers in het contractvervoer worden op dit moment bij sommige dossiers niet, of onvoldoende behartigd”, legt Douwstra uit. “De grote taxibedrijven hebben een belangrijke stem in de standpunten. Kleine lokale taxibedrijven en professionele zzp-taxichauffeurs zijn vaak geen lid van een branchevereniging, zodat zij geen enkele vertegenwoordiging hebben in de besluitvorming.”

KNV Taxi

STN gaat beslist niet concurreren met KNV Taxi, belooft Douwstra. “KNV is en blijft belangrijk voor diplomatiek overleg. Maar STN vindt dat het de hoogste tijd is voor een hardere opstelling. STN zal zoveel mogelijk samenwerking zoeken met het KNV. STN zal indien nodig veel lawaai maken in Den Haag om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen. Standpunten worden op democratische wijze bepaald en aangedragen door alle leden. Leden deponeren hun problemen en STN onderzoekt of zij die op kan lossen. Eendracht maakt macht.”

Naast het vertegenwoordigen van de taxibelangen in de politiek, zal STN taxiondernemers ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak. Bijvoorbeeld door via een helpdesk te ondersteunen bij praktische ondernemersvragen en aanbestedingen. Ook worden zij zowel bij het schrijven van een bestek als juridisch bij een rechtszaak ondersteund. Ook als dat leidt tot een rechtszaak. STN levert kennis en knowhow. “Dat kan bijvoorbeeld door een eigen tenderteam of helpdesk op te zetten”, vertelt Douwstra. STN wil in de toekomst met deelbesturen gaan werken, zodat elke doelgroep vertegenwoordigd wordt en hun belangen worden verdedigd.

Kaalslag

“Voor het maatschappelijk speelveld is het belangrijk dat lokale taxibedrijven een gezond bestaansrecht hebben. Als alle contracten naar grote partijen gaan, betekent dat een verregaande kaalslag in de provincies. Want veel lokale bedrijven moeten dan hun deuren sluiten. Het zal dan buiten kantoortijden moeilijk zijn een taxi te bestellen, zodat er straks niet eens meer een aanbod is voor mensen die ’s avonds een taxi nodig hebben.”

Het voorlopig STN-bestuur bestaat uit Duco Douwstra (voorzitter), Hans Hoogenboom (bestuurslid), Edwin Besseling (bestuurslid) en Mario Ruig (bestuurslid). Het dagelijks secretariaat en administratie van de STN zal ondersteund en verzorgd worden door De Eendracht uit Rotterdam. De organisatie van de Eendracht stuurt met twee juristen STN aan. Zij zijn gespecialiseerd in het verenigen en ondersteunen van MKB-bedrijven door onder meer belangen- behartiging, lobby, secretariaatsvoering, benchmark, het geven van individuele actie adviezen en pr.

Oorlogskas

“Om van STN een stabiele branchevertegenwoordiging met slagkracht te maken, is een oorlogskas nodig”, weet Douwstra. “Daarom zal STN van alle leden naar draagkracht een jaarlijkse bijdrage vragen van 50 euro per taxivoertuig. Dat geldt alleen voor de eerste 20 voertuigen. Deze inkomsten worden gebruikt om het bestuur vorm te geven ter promotie van de stichting, het secretariaat te voeren, voor de ondersteuning van taxibedrijven en het voeren van juridische procedures tegen Kiwa en de Staat.”

Aanmelden

STN zal regelmatig de mening van haar leden vragen om haar standpunten te vormen en doelen te bepalen, belooft Douwstra. “Wij willen weten welke problemen er spelen bij de leden, waarna actie ondernomen wordt om hun belangen op actieve wijze te behartigen. De stichting is nu nog in oprichting. Via de website www.taxibelangen.nl kunnen taxi-ondernemers hun interesse kenbaar maken om lid te worden. Als we een vertegenwoordiging voor 2000 taxivoertuigen hebben, gaan we echt van start.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Duco Douwstra richt Stichting Taxibelangen Nederland op”

Esther Gruppen|13.03.14|11:40

Hallo

ben het helemaal met je eens. Destijds gevochten tegen TX keurmerk in Rotterdam. Dat was gelukt. Inmiddels een RTX ingevoerd. Onduidelijk waarom de KIWA facturen zo hoog zijn. BCT is ook nog een zwart vlak, het is nu maart en niemand van mijn cliënten ( 150 stuks) heeft een BCT aangeschaft.

Admin Kop – Sliedrecht

Hudson Taxi|13.03.14|14:14

Zolang nut en noodzaak niet aangetoond kunnen worden moet je niets doen of kopen. Daar heeft Taxi belangen en Ester groot gelijk in. We tobben nu reeds 14 JAAR met ondeugdelijk overheidsbeleid, dat is meer dan genoeg . De goede band die Knv met R.V.I. voorstond heeft niet gewerkt en kan met een ondeugdelijke bct ook niet gaan werken. Alstublieft niet nog eens 14 jaar verliezen. KAART EN BCT, weg ermee.

Rodney Barten|13.03.14|19:13

Goed plan Duco, ik heb me via de site aangemeld, wie volgt?

Duco Douwstra|13.03.14|22:26

Hoi Esther, Wil jij al jou 150 cliënten adviseren om zich aan te sluiten, als er straks boetes worden uitgedeeld(wat ik niet geloof, dat dat gebeurt)dan moeten we wel een oorlogskas hebben om deze boetes en de hele BCT aan te vechten.Niemand is immers verplicht om aan zijn eigen veroordeling mee te werken,ook niet als je een taxichauffeur ben.En ook de ILT kan niemand verplichten om iets in te bouwen waar nog steeds veel problemen mee zijn.Tip je collega’s via Twitter,Facebook,SMS,WhatsApp

Duco Douwstra|13.03.14|22:38

Alleen als we met heel veel zijn,kunnen we de oorlog tegen het onrecht winnen.Ik heb vandaag overweldigend veel reactie gekregen.We moeten alle problemen van alle vervoerders in kaart brengen en structureel oplossen.Maar dat lukt alleen als we met heel veel zijn en dat lukt alleen als we allemaal ons best blijven doen om leden te werven.Als dit niet lukt,dan lukt het nooit en is het een gemiste kans voor iedereen.Dus laten we met z’n allen ons uiterste best doen dan wordt dit een groot succes.

de laste jaren met deze crisis zijn er allen meer kosten aangeschaft voor de chauffeur over niets, de kosten stijgt en opbrengst daalt ,waarom wordt het niet bedacht dat de klanten goedkoop kunnen rijzen via een herkende standplaats bij stations met een buiten rit van minimaal 4 betaalde stoelen ,dat kunnen de passagiers de ritten prijs bij elkaar verdelen,
zo is de dag goed kunnen verdienen en de klant 4 keer goedkoop naar zijn bestemming gaan en hoef hij niet de trein te wachten

Duco Douwstra|14.03.14|21:32

Wat jij oppert is een soort treintaxi, dat heeft ook nooit goed gewerkt. De gemiddelde bezetting was minder dan 2 passagiers.Maar met palen en wijken waar passagiers zich kunnen verzamelen, zou het misschien wel lukken. Maar dan val je onder OV en dat mag ook weer niet. Ik vind wel dat stille buslijnen, als dat kan vervangen moeten worden door vervoer per taxi. Daarom zal TAXIBELANGEN NEDERLAND naar alle problemen gaan kijken, en waar een oplossing voor is, zullen wij dat ook oplossen.

Eric Krijger|15.03.14|05:06

Douwe als er een chauffeur die te lang gereden heeft en daardoor een ongeluk maakt zou de werkgever eigenlijk aangeklaagd moeten worden voor dood met schuld. Kijken wat er dan gebeurd. Die kiwa tarieven zijn opgesteld door de echtgenoot van onze minister. Moet ik nog meer zeggen. Een taxichauffeur in loondienst

Eric Krijger|15.03.14|05:06

Ik was nog vergeten. Was de werkmap dan zo’n zegen. Het is niet voor niets het leugen boekje

Taxibelangen Nederland|15.03.14|09:00

Erik ik wil het daarom ook allemaal afgeschaft hebben,een chauffeurs in loondienst mogen toch al van de CAO niet lang rijden. Maximaal maar 4,5 uur dan pauze. Een Zzp-er moet volgens de achterlijke en ingewikkelde wet zijn pauze nuttigen tussen de 5> uur en de + en voor <- dus hij mag 9,5 uur achter elkaar rijden zonder pauze. Dat weet bijna niemand maar googel er maar eens op.En een werkgever aanklagen bij dood door schuld is achterlijk,die kan dat toch nooit voorkomen.

Hudson Taxi|15.03.14|10:22

@HTSC Wat jij aangeeft heet verhuur per zitplaats of wel paralellvervoer.
Dat kan en is toegestaan. B.V. Schiphol per zitplaats of school vervoer. Hiervoor zou een herkenbaar landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn ook daar echter niet voor geschikt.
De taximeter is in de jaren 1910 ontworpen om er eigenlijk 1 betalende klant mee te bedienen. De BCT is ook voor verhuur per zitplaats ongeschikt. Ze zijn beiden achterhaald.

Ton van Dalfsen|15.03.14|13:22

@Eric: Leugenboek is er al heeeeeeel lang. vroeger moesten de vrachtwagenchauffeurs ook het leugenboekje invullen tot de tacho eraan kwam. Maar nu zijn er al vele vrachtwagenchauffeurs die op 2 kaarten rijden. Gaat ook met de taxi’s gebeuren. Er zijn denk ik genoeg mensen die in pasjes handelen , net als vervalste rijbewijzen en paspoorten. DUS Rij en rusttijden afschaffen , daarom heeft Duco daar gelijk in met zijn laatste duidelijke antwoord.

Ton van Dalfsen|15.03.14|13:29

En naar mijn mening is een aangenomen MOTIE in de tweede kamer toch een besluit ? Dat MOET toch toegepast worden ?

dat bedoel ik een ander soort herkende treintaxi allen van pal tot pal bij stations waar passagiers zich kunnen verzamelen tot 4 betaalde personen stoelen en niet als normaal straat taxi er kan ook als 1,2 of 3personen de ritprijs van 4 stoelen betalen is ook goed,
over mag of niet,dat is een ander taak,dan moet geregeld worden

Hudson Taxi|15.03.14|13:45

@ HTSC. Wat je aangeeft is verhuur per zitplaats of paralellvervoer wat is toegestaan. B.v.Schiphol per zitplaats of school vervoer. Hiervoor zou een landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn daar niet voor geachikt. De huidige taximeter is in de jaren 1910 ontworpen om er eigenlijk 1 betalende klant mee te bedienen. De bct is tevens ongeschikt voor verhuur per zitplaats. Beiden zijn achterhaald. Wellicht een klus voor Taxibelangen.

met deze manier heeft een klant de keus te rijzen met trein,bus of taxi en hij is niet vast aan de tijden van bus of trein maar wel aan een vast tarief prijs als de trein of bus,en dat keus is er niet als de klant mist de vlucht of op tijd moet zijn bij zijn bestemming

JA dat bedoel ik een ander soort herkende taxivervoer, verhuurt per zitplaats of parallelvervoer,en hiervoor zou een landelijk open systeem ontworpen kunnen worden en geen boordcomputer of taximeter allen van A naar B en niet bij de straten rijden om mensen te pikken,

Hudson Taxi|15.03.14|14:36

Ik zie, de discusie over de werkmap. De werkmap is in het leven geroepen bijna 100 jaar geleden. Uit sociale en niet uit veiligheids overwegingen ! De werkmap heeft nooit gewerkt . Wanneer er iets achtehaald en te dereguleren is, is het deze wet wel. De drogredenen over het nut van deze wet die ILT steeds aanvoert zijn ongeloofwaardig.
Ik zou m’n kostbare tijd liever in illegaal vervoer steken .

er zijn te veel taxi die allen heel dag leeg rond rijden in een kleine centrum ruimte en elk dag komen nieuwe chauffeurs er bij,dat doet de wegens verhindert en daarvoor wordt de aandacht van de politie aangetrokken en ze letten extra aan,de meeste chauffeurs gaan ze naar huis met een min omzet door de boetes, omdat minder klanten durven een taxi te nemen naar huis door de ritten prijzen te duur zijn, ze kissen namelijk voor de bus,tram of trein die goedkoop is,omdat ze betalen per stoel.

een taxi is gericht op de klanten en de klanten zijn ze wel nog en voor altijd, allen willen ze niet meer dan hun kunnen betalen.
ik denk waarom als een taxi branche geeft niet aan de klant wat hij wil hebben?
er kan ook een mogelijk zijn dat te taxi ook verhuurt te stoelen bij een verzameling standplaats,wekelijk en landelijk als de tram ,bus of trein,zo kan de klant ook minder betalen bij een taxi,dan worden de taxi’s verspreid in de stad en niet allen in centrum blijven rond rijden

met meer gespreid taxi’s standplaatsen in de wijken of stations kunnen de klanten elk moment een goedkoop taxi nemen naar zijn bestemmingen,en niet afhankelijk van de bus,trein of trein tijden.
en zo heeft de taxi branche de zin gegeven aan de klant de chauffeur,en de overheid.
over te wet, dan moeten ze zelf bespreken hoe moeten ze ontworpen

en ik denk zelf als de taxi goedkoop wordt met deze manier wordt meer werk bij de chauffeurs en hebben de mensen ook geen auto’s meer nodig,dan worden de auto’s ook vermindert in de stad en worden ook minder file bij de weg en dat willen we allemaal

Duco Douwstra|17.03.14|15:24

Stuur WhatsApp,Telegram,Facebook,Twitter deze link door naar al jou collega’s. Duco Douwstra in gesprek met Halbe Zijlstra op BNR over afschaffen rij- en rusttijden http://stirlitz1.bnr.tc2. triple-it.nl/downl/BNR / 20140317/131400/300

Sluit je nu massaal aan bij http://www.taxibelangen.nl afschaffen rij- en rusttijden, Kiwa, eigen CAO kortom afschaffen van alle onzin.

Dick Bakker|18.03.14|11:42

Duco heb me net aangemeld bij je stichting. Maar sta nu wel met mijn rug tegen de muur met betrekking tot inbouwen boordcomputer. Ik wilde het zo laat mogelijk doen maar juni is vol. Dus moet nu afspraak maken. Heb ik hem niet 1 julie ben ik strafbaar en krijg ik mijn subsidie niet. Dus ik heb geen keus tenzij er nu een kort geding komt of iets dergelijks voor uitstel. Nieuws vandaag gehoord via inbouwstation vierde speler taximatic valt af door problemen. er moeten er vier zijn toch. debetaxi

Ruud Springintveld|19.03.14|12:23

Bij ons is deze week de BCT ingebouwd en nu alleen maar problemen. zie forum bij Halbe Zijlstra. Hierbij waarschuw ik mijn mede taxi collega’s
Bestaat de kans dat we de kosten hiervan terug kunnen vorderen?

steel voor,als een (lijn taxi)wordt ontworpen met een bekende verzamelen standplaats bij stations (bijvoorbeeld) voor een rit naar Schiphol kost normaal ongeveer 100,00 euro van den haag CS of HS, bij een verzamelen taxistandplaats verhuur per zitplaats kost voor de klant maar 25,00 euro
wekelijk van centrum naar loosduinen B.v
de ritprijs kost ongeveer 20,00 euro per zitplaats kost 5 euro
bij deze manier zou u denken dat de klanten niet voor een taxi zou regelmatig kissen?

verhuur per zitplaats
Dat kan en is toegestaan. B.V. Schiphol per zitplaats Hiervoor zou een herkenbaar landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn ook daar echter niet voor geschikt.
en ik denk zelf als de taxi goedkoop wordt met deze manier wordt meer werk bij de chauffeurs en hebben de mensen ook geen auto’s meer nodig,dan worden de auto’s ook vermindert in de stad en worden ook minder file bij de weg en dat willen we allemaal

Rodney Barten|19.03.14|16:03

Beste HTCS, heb je wel eens gegoogled op schipholtaxi?, er zijn vele taxibedrijven die voor vele tientjes minder naar Schiphol rijden.

best Rodny Barten dat klopt die bedrijven zitten op internet door die tientjes worden ze gebeld en maken een afspraak per dagen van te voor ,wat ik bedoel bij gelijk tijd, als de klant zit al bij trein station, hoeft er niet voor de trein te wachten,als hij goedkoop kan rijzen kist hij voor de taxi,nu durft hij niet omdat de taxi ritten prijzen zijn te duur, en blijven de taxi’s tot 4 uren leeg staan zonder werk

Duco Douwstra|21.03.14|10:52

Is bovenstaande van Htsc soms een hele slechte vertaling van Google? Of is het berichtje uit schaamte vanwege het slechte Nederlands, daarom niet onder eigen naam geplaatst.Zoveel berichten zonder inhoud is vervuiling

Bart van den Berg|21.03.14|13:57

Don Quichot die tegen de windmolens vecht. Het initiatief van Duco is zeer prijzenswaardig met een oprechte intentie! En helaas ook kansloos. Technisch/juridisch is er heel wat te winnen (op punten), echter, bij de landelijke en gemeentelijke regenten én de rechterlijke macht is er consensus: De taxiwereld wordt in de klauwen gehouden. Daar kan echt niets tegenop.

Mijn voorstel is: Steek de “vechtenergie” in innovatie en creativiteit.

Ik wil mijn geluk, niet mijn gelijk.

Duco Douwstra|21.03.14|18:10

Bart, je loopt in een grote rij met schapen naar de slachtbank, zonder zelfs maar een poging te doen om er iets tegen te doen. Ik zit anders in elkaar en dat weten degene die mij kennen, ik geef mij nooit gewonnen en win uiteindelijk bijna altijd. Maar ik ben het met jou eens dat het hard vechten, maar daar loop ik niet voor weg. En ik steek ook tegelijk mijn energie in innovatie en creativiteit. Dus als jij nog creatieve of inventieve ideeën hebt dan hou ik mij aanbevolen,maar dat zal wel niet.

Rex Urban|26.03.14|10:36

Bart, “vechtenergie” in innovatie steken? Dat is toch wat Douwstra voorstaat en voortdurent mee bezig is. Landelijk beleid verbeterd niet vanzelf. Een omstreden en aantoonbare achterhaalde rijtijdenwet en BCT gaat niet vanzelf weg. Geluk komt je niet aanwaaien, daar moet je je nek voor uitsteken.

Bryan Jansen|11.04.14|00:45

Duco,
Je schreeuwt van alle daken, maar taxi´s heb je niet meer.
geef Dick eens antwoord. Wij zitten in precies hetzelfde dilemma!

Bryan Jansen|11.04.14|00:46

Duco heb me net aangemeld bij je stichting. Maar sta nu wel met mijn rug tegen de muur met betrekking tot inbouwen boordcomputer. Ik wilde het zo laat mogelijk doen maar juni is vol. Dus moet nu afspraak maken. Heb ik hem niet 1 julie ben ik strafbaar en krijg ik mijn subsidie niet. Dus ik heb geen keus tenzij er nu een kort geding komt of iets dergelijks voor uitstel. Nieuws vandaag gehoord via inbouwstation vierde speler taximatic valt af door problemen. er moeten er vier zijn toch. debetaxi

Rodney Barten|12.04.14|20:12

Ik heb de afspraken voor mijn twee taxi’s staan voor komende week, ik weet niet meer wat wijsheid is. Misschien komt er wel een uitstel, misschien ook niet. Of het apparaat voldoet moet ik ook nog maar afwachten. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen en hoop dat dat maar goed uitpakt, de toekomst zal het leren.

Taxibelangen Nederland|15.04.14|12:19

Beste lezers,Ik ben achter de schermen echt heel druk.Morgen gaat er een brief naar Mansveld,waarin klip en klaar staat dat ze de BCT in de huidige situatie en volgens haar eigen eerder gedane uitspraken,nu stop moet zetten en eerst de huidige situatie moet evalueren.De BCT’s leveren in minstens 75% van de gevallen uitsluitend problemen op,dat kan je dus niemand verplichten,doe je daar aan mee dan voer je zelfs wanbeleid,in de BV ben je dan zelfs hoofdelijk aansprakelijk :-}}Mensen bellen mij

Taxibelangen Nederland|15.04.14|12:27

bijna huilend op,omdat ze bang zijn voor de intimidaties van de ILT.Steek een dikke middenvinger naar ze op.De ILT heeft zelf voor de puinhoop gezorgd en zeker niet de taxiondernemers.Een rechtbank zal toch niemand verplichten of veroordelen om aan deze dagelijks groter wordende waanzin deel te nemen.Tot een jaar of 2 geleden was de waanzin nog niet zo makkelijk aan te tonen,maar het is nu een uitslaande brand.Laat je dus niet bang maken.Ik vind het heel erg voor de mensen die al de dupe zijn.

Dick Bakker|22.04.14|14:52

Lees nu wat je geschreven hebt dat je dikke vinger moet maken. Maar ik zou het fijn vinden dat ik dan bewijs heb dat 75 procent niet functioneert en dit dus daadwerkelijk kan aantonen in een rechtzaak. Ik vind het antwoord nog steeds sumier. En wat is het antwoord termijn dat je gesteld hebt aan Mansveld je schrijft dat je de 16e geschreven hebt hoe lang heb je haar de tijd gegeven om te antwoorden? groet dick

Duco Douwstra richt Stichting Taxibelangen Nederland op | TaxiPro
Duco Douwstra, voorzitter, Stichting Taxibelangen Nederland

Duco Douwstra richt Stichting Taxibelangen Nederland op

Duco Douwstra is bezig met de oprichting van een nieuwe belangenbehartiger voor de taxisector: Stichting Taxibelangen Nederland (STN). “We komen op voor de belangen van alle taxi-ondernemers en professionele zzp-taxichauffeurs”, zegt Douwstra. Actiepunten van Stichting Taxibelangen Nederland zijn de afschaffing van het Kiwa-monopolie en de rij- en rusttijdenwet. Verder wil hij de Boordcomputer Taxi en het TX-Keur ter discussie stellen. Douwstra is degene die het jarenlange monopolie van SDU op uitgifte taxi-werkmappen doorbrak, waardoor de prijs met 90% daalde.

“Dit is de laatste kans voor de taxisector om gezamenlijk een vuist te maken tegen het jarenlange onrecht dat ons steeds weer wordt aangedaan”, vindt Douwstra. Hij roept mensen op zich aan te melden. “Er moet een einde komen aan de politieke willekeur waarmee de taxibranche dagelijks en steeds opnieuw wordt geterroriseerd. Zoals de deregulering en dan weer TTO, BCT, TX-Keur, wachttijd uit en weer in de meter, printerverplichting, aanbestedingen, onwerkbare CAO’s en noem maar op.”

Taxisector

Om de doelen te bereiken is het de hoogste tijd voor een grote nieuwe landelijke branchevereniging, vindt de STN-voorzitter. “Het KNV als huidige vertegenwoordiging van de taxisector is en blijft noodzakelijk voor het overleg met bonden, overheid enz. Maar soms is ook een harde opstelling nodig, desnoods met de vuist op tafel, om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen.”

“Vooral op de punten waar de overheid zich halsstarrig en onredelijk opstelt. De taxisector is al meer dan genoeg geterroriseerd met onzinnige en onredelijke wetten en regelgevingen. Ons geduld is op, we laten ons niet langer meer de les lezen.”

Kiwa

STN pleit voor afschaffing van het Kiwa-monopolie. Douwstra: “De tarieven die KIWA van het ministerie van IenM aan de taxisector mag rekenen zijn absurd. Sinds Kiwa de taken op mysterieuze wijze van IVW heeft overgenomen, zijn de prijzen skyhigh gegaan. De Kiwa-tarieven zijn ruim 150% hoger vergeleken met andere EU-landen.”

Kiwa rekent ruim 135 euro voor een chauffeurspas die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart van enkele euro’s. Het wijzigen van een vennoot kost 1.000 euro, het aanvragen van een taxi-ondernemersvergunning 1500 euro en een adreswijziging voor de taxivergunning is 135 euro.

Douwstra: “Het private bedrijf Kiwa maakt grote woekerwinsten op de taxisector. Maar ook andere sectoren willen met ons de strijd aangaan tegen de Kiwa. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen. Of de markt om dergelijke papieren te vestrekken moet vrijgegeven worden, zodat ieder bedrijf die aan de eisen voldoet kan concurreren met Kiwa. Als het juridische haalbaar is dan doen we aangifte van afpersing en oplichting, want dat is zoals iedereen het Kiwa-monopolie ervaart.”

Afschaffing rij- en rusttijdenwet

Ook pleit Douwstra voor afschaffing van de rij- en rusttijdenwet. “Het uiteindelijke doel van de STN is, om de gehele rij- en rusttijdenwet af te schaffen, want nut en noodzaak van deze wetgeving is de afgelopen 30 jaar nooit aangetoond. Door het lekke controle systeem was de controle altijd nagenoeg onmogelijk, maar dat heeft nooit tot een probleem geleid. Hiermee is de onzin van het bestaan van deze wet ruimschoots aangetoond.”

Indien dat door politieke halsstarrigheid, niet mogelijk blijkt te zijn gaat STN voor een verregaande versimpeling van deze regelgeving. “Dat is jaren geleden middels een motie De Mos al aangenomen in de Tweede Kamer. Maar sindsdien is er niets mee gebeurd”, zegt Douwstra.

“Het is nooit bewezen dat de verkeersveiligheid toeneemt door de rij- en rusttijdenwet. Tegelijkertijd zorgt het wel voor een onevenredig grote administratieve belasting bij taxibedrijven en -chauffeurs. Elders in de EU bestaan dergelijke regels niet eens voor taxichauffeurs. Voor loondienstchauffeurs zijn de arbeidstijden al voldoende geregeld in de CAO. Zzp’ers moeten zelf hun tijden kunnen bepalen, met een grens van maximaal 6 dagen rijden, dan verplicht 24 uur rust. Dat is in vrijwel alle landen gebruikelijk.”

TX-Keur

Verder wil Douwstra het taxikeurmerk TX-Keur ter discussie stellen. “Het wordt vaak verplicht gesteld door opdrachtgevers omdat dit het enige keurmerk in de taxisector is. Het kost een hoop geld voor de taxisector. Maar wat zegt het eigenlijk over de kwaliteit van een bedrijf dat aan de eisen voldoet. Het is tijd voor een open discussie over het nut en de noodzaak van het huidige TX-Keur. TX-Keur heeft het knap ingeregeld, maar wel voor 90% ten behoeve van TX-Keur zelf. Dus de vraag is willen wij er vanaf? En zo ja hoe komen wij er vanaf?”

Boordcomputer Taxi

Douwstra staat er al jarenlang er om bekend fel tegen de huidige Boordcomputer Taxi te zijn. “Het valt te bezien of de huidige Boordcomputer Taxi haar doel bereikt: namelijk malafide taxichauffeurs van de weg krijgen en zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van belastingen. Want de huidige specificaties zijn inmiddels fors achterhaald. Het is een ouderwets apparaat geworden. Het is tijd voor Boordcomputer Taxi 2.0 met een online registratiesysteem, in plaats van de huidige achterhaalde lokale opslag-technieken waar niemand iets aan heeft.”

“Laat de overheid alle gegevens gelijk zelf opslaan, dan is de branche gelijk van die kwetsbare en kostenverhogende verantwoording verlost. Hang daar intelligente software aan en de zaken zijn efficiënt en doelmatig geregeld. Maar overheid, efficiënt en doelmatig passen niet bij elkaar”, zo vindt de voorzitter.

“STN zal dit onderwerp kritisch volgen en waar nodig pleiten voor herziening van de BCT-wet. Daarbij telt alleen het belang van de gehele taxisector zelf. Het was nooit de bedoeling dat de sector zelf financieel en administratief enorm zou moeten gaan investeren. En dat alleen maar om de werkzaamheden van de ILT en de belastingdienst makkelijker te maken. Maar met de kennis van nu draait het daar naar verwachting wel op uit. Want een goed functionerend apparaat, zijn wij nog nergens tegengekomen.”

Goede regionale taxibedrijven

De STN wil ervoor zorgen dat taxibedrijven hun bestaansrecht houden, want in de harde wereld van aanbestedingen treedt steeds meer schaalvergroting op in de taxibranche. Goede regionale taxibedrijven worden ondergesneeuwd door de grote jongens. Zij hebben alleen nog maar een kans als onderaannemer waarbij alle macht bij de grote hoofdaannemers ligt. Douwstra ziet dat met lede ogen aan en wil dat er meer ruimte komt om te ondernemen voor traditionele taxibedrijven die ook lokaal actief zijn.

“De belangen van de lokale ondernemers in het contractvervoer worden op dit moment bij sommige dossiers niet, of onvoldoende behartigd”, legt Douwstra uit. “De grote taxibedrijven hebben een belangrijke stem in de standpunten. Kleine lokale taxibedrijven en professionele zzp-taxichauffeurs zijn vaak geen lid van een branchevereniging, zodat zij geen enkele vertegenwoordiging hebben in de besluitvorming.”

KNV Taxi

STN gaat beslist niet concurreren met KNV Taxi, belooft Douwstra. “KNV is en blijft belangrijk voor diplomatiek overleg. Maar STN vindt dat het de hoogste tijd is voor een hardere opstelling. STN zal zoveel mogelijk samenwerking zoeken met het KNV. STN zal indien nodig veel lawaai maken in Den Haag om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen. Standpunten worden op democratische wijze bepaald en aangedragen door alle leden. Leden deponeren hun problemen en STN onderzoekt of zij die op kan lossen. Eendracht maakt macht.”

Naast het vertegenwoordigen van de taxibelangen in de politiek, zal STN taxiondernemers ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak. Bijvoorbeeld door via een helpdesk te ondersteunen bij praktische ondernemersvragen en aanbestedingen. Ook worden zij zowel bij het schrijven van een bestek als juridisch bij een rechtszaak ondersteund. Ook als dat leidt tot een rechtszaak. STN levert kennis en knowhow. “Dat kan bijvoorbeeld door een eigen tenderteam of helpdesk op te zetten”, vertelt Douwstra. STN wil in de toekomst met deelbesturen gaan werken, zodat elke doelgroep vertegenwoordigd wordt en hun belangen worden verdedigd.

Kaalslag

“Voor het maatschappelijk speelveld is het belangrijk dat lokale taxibedrijven een gezond bestaansrecht hebben. Als alle contracten naar grote partijen gaan, betekent dat een verregaande kaalslag in de provincies. Want veel lokale bedrijven moeten dan hun deuren sluiten. Het zal dan buiten kantoortijden moeilijk zijn een taxi te bestellen, zodat er straks niet eens meer een aanbod is voor mensen die ’s avonds een taxi nodig hebben.”

Het voorlopig STN-bestuur bestaat uit Duco Douwstra (voorzitter), Hans Hoogenboom (bestuurslid), Edwin Besseling (bestuurslid) en Mario Ruig (bestuurslid). Het dagelijks secretariaat en administratie van de STN zal ondersteund en verzorgd worden door De Eendracht uit Rotterdam. De organisatie van de Eendracht stuurt met twee juristen STN aan. Zij zijn gespecialiseerd in het verenigen en ondersteunen van MKB-bedrijven door onder meer belangen- behartiging, lobby, secretariaatsvoering, benchmark, het geven van individuele actie adviezen en pr.

Oorlogskas

“Om van STN een stabiele branchevertegenwoordiging met slagkracht te maken, is een oorlogskas nodig”, weet Douwstra. “Daarom zal STN van alle leden naar draagkracht een jaarlijkse bijdrage vragen van 50 euro per taxivoertuig. Dat geldt alleen voor de eerste 20 voertuigen. Deze inkomsten worden gebruikt om het bestuur vorm te geven ter promotie van de stichting, het secretariaat te voeren, voor de ondersteuning van taxibedrijven en het voeren van juridische procedures tegen Kiwa en de Staat.”

Aanmelden

STN zal regelmatig de mening van haar leden vragen om haar standpunten te vormen en doelen te bepalen, belooft Douwstra. “Wij willen weten welke problemen er spelen bij de leden, waarna actie ondernomen wordt om hun belangen op actieve wijze te behartigen. De stichting is nu nog in oprichting. Via de website www.taxibelangen.nl kunnen taxi-ondernemers hun interesse kenbaar maken om lid te worden. Als we een vertegenwoordiging voor 2000 taxivoertuigen hebben, gaan we echt van start.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Duco Douwstra richt Stichting Taxibelangen Nederland op”

Esther Gruppen|13.03.14|11:40

Hallo

ben het helemaal met je eens. Destijds gevochten tegen TX keurmerk in Rotterdam. Dat was gelukt. Inmiddels een RTX ingevoerd. Onduidelijk waarom de KIWA facturen zo hoog zijn. BCT is ook nog een zwart vlak, het is nu maart en niemand van mijn cliënten ( 150 stuks) heeft een BCT aangeschaft.

Admin Kop – Sliedrecht

Hudson Taxi|13.03.14|14:14

Zolang nut en noodzaak niet aangetoond kunnen worden moet je niets doen of kopen. Daar heeft Taxi belangen en Ester groot gelijk in. We tobben nu reeds 14 JAAR met ondeugdelijk overheidsbeleid, dat is meer dan genoeg . De goede band die Knv met R.V.I. voorstond heeft niet gewerkt en kan met een ondeugdelijke bct ook niet gaan werken. Alstublieft niet nog eens 14 jaar verliezen. KAART EN BCT, weg ermee.

Rodney Barten|13.03.14|19:13

Goed plan Duco, ik heb me via de site aangemeld, wie volgt?

Duco Douwstra|13.03.14|22:26

Hoi Esther, Wil jij al jou 150 cliënten adviseren om zich aan te sluiten, als er straks boetes worden uitgedeeld(wat ik niet geloof, dat dat gebeurt)dan moeten we wel een oorlogskas hebben om deze boetes en de hele BCT aan te vechten.Niemand is immers verplicht om aan zijn eigen veroordeling mee te werken,ook niet als je een taxichauffeur ben.En ook de ILT kan niemand verplichten om iets in te bouwen waar nog steeds veel problemen mee zijn.Tip je collega’s via Twitter,Facebook,SMS,WhatsApp

Duco Douwstra|13.03.14|22:38

Alleen als we met heel veel zijn,kunnen we de oorlog tegen het onrecht winnen.Ik heb vandaag overweldigend veel reactie gekregen.We moeten alle problemen van alle vervoerders in kaart brengen en structureel oplossen.Maar dat lukt alleen als we met heel veel zijn en dat lukt alleen als we allemaal ons best blijven doen om leden te werven.Als dit niet lukt,dan lukt het nooit en is het een gemiste kans voor iedereen.Dus laten we met z’n allen ons uiterste best doen dan wordt dit een groot succes.

de laste jaren met deze crisis zijn er allen meer kosten aangeschaft voor de chauffeur over niets, de kosten stijgt en opbrengst daalt ,waarom wordt het niet bedacht dat de klanten goedkoop kunnen rijzen via een herkende standplaats bij stations met een buiten rit van minimaal 4 betaalde stoelen ,dat kunnen de passagiers de ritten prijs bij elkaar verdelen,
zo is de dag goed kunnen verdienen en de klant 4 keer goedkoop naar zijn bestemming gaan en hoef hij niet de trein te wachten

Duco Douwstra|14.03.14|21:32

Wat jij oppert is een soort treintaxi, dat heeft ook nooit goed gewerkt. De gemiddelde bezetting was minder dan 2 passagiers.Maar met palen en wijken waar passagiers zich kunnen verzamelen, zou het misschien wel lukken. Maar dan val je onder OV en dat mag ook weer niet. Ik vind wel dat stille buslijnen, als dat kan vervangen moeten worden door vervoer per taxi. Daarom zal TAXIBELANGEN NEDERLAND naar alle problemen gaan kijken, en waar een oplossing voor is, zullen wij dat ook oplossen.

Eric Krijger|15.03.14|05:06

Douwe als er een chauffeur die te lang gereden heeft en daardoor een ongeluk maakt zou de werkgever eigenlijk aangeklaagd moeten worden voor dood met schuld. Kijken wat er dan gebeurd. Die kiwa tarieven zijn opgesteld door de echtgenoot van onze minister. Moet ik nog meer zeggen. Een taxichauffeur in loondienst

Eric Krijger|15.03.14|05:06

Ik was nog vergeten. Was de werkmap dan zo’n zegen. Het is niet voor niets het leugen boekje

Taxibelangen Nederland|15.03.14|09:00

Erik ik wil het daarom ook allemaal afgeschaft hebben,een chauffeurs in loondienst mogen toch al van de CAO niet lang rijden. Maximaal maar 4,5 uur dan pauze. Een Zzp-er moet volgens de achterlijke en ingewikkelde wet zijn pauze nuttigen tussen de 5> uur en de + en voor <- dus hij mag 9,5 uur achter elkaar rijden zonder pauze. Dat weet bijna niemand maar googel er maar eens op.En een werkgever aanklagen bij dood door schuld is achterlijk,die kan dat toch nooit voorkomen.

Hudson Taxi|15.03.14|10:22

@HTSC Wat jij aangeeft heet verhuur per zitplaats of wel paralellvervoer.
Dat kan en is toegestaan. B.V. Schiphol per zitplaats of school vervoer. Hiervoor zou een herkenbaar landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn ook daar echter niet voor geschikt.
De taximeter is in de jaren 1910 ontworpen om er eigenlijk 1 betalende klant mee te bedienen. De BCT is ook voor verhuur per zitplaats ongeschikt. Ze zijn beiden achterhaald.

Ton van Dalfsen|15.03.14|13:22

@Eric: Leugenboek is er al heeeeeeel lang. vroeger moesten de vrachtwagenchauffeurs ook het leugenboekje invullen tot de tacho eraan kwam. Maar nu zijn er al vele vrachtwagenchauffeurs die op 2 kaarten rijden. Gaat ook met de taxi’s gebeuren. Er zijn denk ik genoeg mensen die in pasjes handelen , net als vervalste rijbewijzen en paspoorten. DUS Rij en rusttijden afschaffen , daarom heeft Duco daar gelijk in met zijn laatste duidelijke antwoord.

Ton van Dalfsen|15.03.14|13:29

En naar mijn mening is een aangenomen MOTIE in de tweede kamer toch een besluit ? Dat MOET toch toegepast worden ?

dat bedoel ik een ander soort herkende treintaxi allen van pal tot pal bij stations waar passagiers zich kunnen verzamelen tot 4 betaalde personen stoelen en niet als normaal straat taxi er kan ook als 1,2 of 3personen de ritprijs van 4 stoelen betalen is ook goed,
over mag of niet,dat is een ander taak,dan moet geregeld worden

Hudson Taxi|15.03.14|13:45

@ HTSC. Wat je aangeeft is verhuur per zitplaats of paralellvervoer wat is toegestaan. B.v.Schiphol per zitplaats of school vervoer. Hiervoor zou een landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn daar niet voor geachikt. De huidige taximeter is in de jaren 1910 ontworpen om er eigenlijk 1 betalende klant mee te bedienen. De bct is tevens ongeschikt voor verhuur per zitplaats. Beiden zijn achterhaald. Wellicht een klus voor Taxibelangen.

met deze manier heeft een klant de keus te rijzen met trein,bus of taxi en hij is niet vast aan de tijden van bus of trein maar wel aan een vast tarief prijs als de trein of bus,en dat keus is er niet als de klant mist de vlucht of op tijd moet zijn bij zijn bestemming

JA dat bedoel ik een ander soort herkende taxivervoer, verhuurt per zitplaats of parallelvervoer,en hiervoor zou een landelijk open systeem ontworpen kunnen worden en geen boordcomputer of taximeter allen van A naar B en niet bij de straten rijden om mensen te pikken,

Hudson Taxi|15.03.14|14:36

Ik zie, de discusie over de werkmap. De werkmap is in het leven geroepen bijna 100 jaar geleden. Uit sociale en niet uit veiligheids overwegingen ! De werkmap heeft nooit gewerkt . Wanneer er iets achtehaald en te dereguleren is, is het deze wet wel. De drogredenen over het nut van deze wet die ILT steeds aanvoert zijn ongeloofwaardig.
Ik zou m’n kostbare tijd liever in illegaal vervoer steken .

er zijn te veel taxi die allen heel dag leeg rond rijden in een kleine centrum ruimte en elk dag komen nieuwe chauffeurs er bij,dat doet de wegens verhindert en daarvoor wordt de aandacht van de politie aangetrokken en ze letten extra aan,de meeste chauffeurs gaan ze naar huis met een min omzet door de boetes, omdat minder klanten durven een taxi te nemen naar huis door de ritten prijzen te duur zijn, ze kissen namelijk voor de bus,tram of trein die goedkoop is,omdat ze betalen per stoel.

een taxi is gericht op de klanten en de klanten zijn ze wel nog en voor altijd, allen willen ze niet meer dan hun kunnen betalen.
ik denk waarom als een taxi branche geeft niet aan de klant wat hij wil hebben?
er kan ook een mogelijk zijn dat te taxi ook verhuurt te stoelen bij een verzameling standplaats,wekelijk en landelijk als de tram ,bus of trein,zo kan de klant ook minder betalen bij een taxi,dan worden de taxi’s verspreid in de stad en niet allen in centrum blijven rond rijden

met meer gespreid taxi’s standplaatsen in de wijken of stations kunnen de klanten elk moment een goedkoop taxi nemen naar zijn bestemmingen,en niet afhankelijk van de bus,trein of trein tijden.
en zo heeft de taxi branche de zin gegeven aan de klant de chauffeur,en de overheid.
over te wet, dan moeten ze zelf bespreken hoe moeten ze ontworpen

en ik denk zelf als de taxi goedkoop wordt met deze manier wordt meer werk bij de chauffeurs en hebben de mensen ook geen auto’s meer nodig,dan worden de auto’s ook vermindert in de stad en worden ook minder file bij de weg en dat willen we allemaal

Duco Douwstra|17.03.14|15:24

Stuur WhatsApp,Telegram,Facebook,Twitter deze link door naar al jou collega’s. Duco Douwstra in gesprek met Halbe Zijlstra op BNR over afschaffen rij- en rusttijden http://stirlitz1.bnr.tc2. triple-it.nl/downl/BNR / 20140317/131400/300

Sluit je nu massaal aan bij http://www.taxibelangen.nl afschaffen rij- en rusttijden, Kiwa, eigen CAO kortom afschaffen van alle onzin.

Dick Bakker|18.03.14|11:42

Duco heb me net aangemeld bij je stichting. Maar sta nu wel met mijn rug tegen de muur met betrekking tot inbouwen boordcomputer. Ik wilde het zo laat mogelijk doen maar juni is vol. Dus moet nu afspraak maken. Heb ik hem niet 1 julie ben ik strafbaar en krijg ik mijn subsidie niet. Dus ik heb geen keus tenzij er nu een kort geding komt of iets dergelijks voor uitstel. Nieuws vandaag gehoord via inbouwstation vierde speler taximatic valt af door problemen. er moeten er vier zijn toch. debetaxi

Ruud Springintveld|19.03.14|12:23

Bij ons is deze week de BCT ingebouwd en nu alleen maar problemen. zie forum bij Halbe Zijlstra. Hierbij waarschuw ik mijn mede taxi collega’s
Bestaat de kans dat we de kosten hiervan terug kunnen vorderen?

steel voor,als een (lijn taxi)wordt ontworpen met een bekende verzamelen standplaats bij stations (bijvoorbeeld) voor een rit naar Schiphol kost normaal ongeveer 100,00 euro van den haag CS of HS, bij een verzamelen taxistandplaats verhuur per zitplaats kost voor de klant maar 25,00 euro
wekelijk van centrum naar loosduinen B.v
de ritprijs kost ongeveer 20,00 euro per zitplaats kost 5 euro
bij deze manier zou u denken dat de klanten niet voor een taxi zou regelmatig kissen?

verhuur per zitplaats
Dat kan en is toegestaan. B.V. Schiphol per zitplaats Hiervoor zou een herkenbaar landelijk open systeem ontworpen kunnen worden, zoiets als treintaxi. De boordcomputer en taximeter zijn ook daar echter niet voor geschikt.
en ik denk zelf als de taxi goedkoop wordt met deze manier wordt meer werk bij de chauffeurs en hebben de mensen ook geen auto’s meer nodig,dan worden de auto’s ook vermindert in de stad en worden ook minder file bij de weg en dat willen we allemaal

Rodney Barten|19.03.14|16:03

Beste HTCS, heb je wel eens gegoogled op schipholtaxi?, er zijn vele taxibedrijven die voor vele tientjes minder naar Schiphol rijden.

best Rodny Barten dat klopt die bedrijven zitten op internet door die tientjes worden ze gebeld en maken een afspraak per dagen van te voor ,wat ik bedoel bij gelijk tijd, als de klant zit al bij trein station, hoeft er niet voor de trein te wachten,als hij goedkoop kan rijzen kist hij voor de taxi,nu durft hij niet omdat de taxi ritten prijzen zijn te duur, en blijven de taxi’s tot 4 uren leeg staan zonder werk

Duco Douwstra|21.03.14|10:52

Is bovenstaande van Htsc soms een hele slechte vertaling van Google? Of is het berichtje uit schaamte vanwege het slechte Nederlands, daarom niet onder eigen naam geplaatst.Zoveel berichten zonder inhoud is vervuiling

Bart van den Berg|21.03.14|13:57

Don Quichot die tegen de windmolens vecht. Het initiatief van Duco is zeer prijzenswaardig met een oprechte intentie! En helaas ook kansloos. Technisch/juridisch is er heel wat te winnen (op punten), echter, bij de landelijke en gemeentelijke regenten én de rechterlijke macht is er consensus: De taxiwereld wordt in de klauwen gehouden. Daar kan echt niets tegenop.

Mijn voorstel is: Steek de “vechtenergie” in innovatie en creativiteit.

Ik wil mijn geluk, niet mijn gelijk.

Duco Douwstra|21.03.14|18:10

Bart, je loopt in een grote rij met schapen naar de slachtbank, zonder zelfs maar een poging te doen om er iets tegen te doen. Ik zit anders in elkaar en dat weten degene die mij kennen, ik geef mij nooit gewonnen en win uiteindelijk bijna altijd. Maar ik ben het met jou eens dat het hard vechten, maar daar loop ik niet voor weg. En ik steek ook tegelijk mijn energie in innovatie en creativiteit. Dus als jij nog creatieve of inventieve ideeën hebt dan hou ik mij aanbevolen,maar dat zal wel niet.

Rex Urban|26.03.14|10:36

Bart, “vechtenergie” in innovatie steken? Dat is toch wat Douwstra voorstaat en voortdurent mee bezig is. Landelijk beleid verbeterd niet vanzelf. Een omstreden en aantoonbare achterhaalde rijtijdenwet en BCT gaat niet vanzelf weg. Geluk komt je niet aanwaaien, daar moet je je nek voor uitsteken.

Bryan Jansen|11.04.14|00:45

Duco,
Je schreeuwt van alle daken, maar taxi´s heb je niet meer.
geef Dick eens antwoord. Wij zitten in precies hetzelfde dilemma!

Bryan Jansen|11.04.14|00:46

Duco heb me net aangemeld bij je stichting. Maar sta nu wel met mijn rug tegen de muur met betrekking tot inbouwen boordcomputer. Ik wilde het zo laat mogelijk doen maar juni is vol. Dus moet nu afspraak maken. Heb ik hem niet 1 julie ben ik strafbaar en krijg ik mijn subsidie niet. Dus ik heb geen keus tenzij er nu een kort geding komt of iets dergelijks voor uitstel. Nieuws vandaag gehoord via inbouwstation vierde speler taximatic valt af door problemen. er moeten er vier zijn toch. debetaxi

Rodney Barten|12.04.14|20:12

Ik heb de afspraken voor mijn twee taxi’s staan voor komende week, ik weet niet meer wat wijsheid is. Misschien komt er wel een uitstel, misschien ook niet. Of het apparaat voldoet moet ik ook nog maar afwachten. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen en hoop dat dat maar goed uitpakt, de toekomst zal het leren.

Taxibelangen Nederland|15.04.14|12:19

Beste lezers,Ik ben achter de schermen echt heel druk.Morgen gaat er een brief naar Mansveld,waarin klip en klaar staat dat ze de BCT in de huidige situatie en volgens haar eigen eerder gedane uitspraken,nu stop moet zetten en eerst de huidige situatie moet evalueren.De BCT’s leveren in minstens 75% van de gevallen uitsluitend problemen op,dat kan je dus niemand verplichten,doe je daar aan mee dan voer je zelfs wanbeleid,in de BV ben je dan zelfs hoofdelijk aansprakelijk :-}}Mensen bellen mij

Taxibelangen Nederland|15.04.14|12:27

bijna huilend op,omdat ze bang zijn voor de intimidaties van de ILT.Steek een dikke middenvinger naar ze op.De ILT heeft zelf voor de puinhoop gezorgd en zeker niet de taxiondernemers.Een rechtbank zal toch niemand verplichten of veroordelen om aan deze dagelijks groter wordende waanzin deel te nemen.Tot een jaar of 2 geleden was de waanzin nog niet zo makkelijk aan te tonen,maar het is nu een uitslaande brand.Laat je dus niet bang maken.Ik vind het heel erg voor de mensen die al de dupe zijn.

Dick Bakker|22.04.14|14:52

Lees nu wat je geschreven hebt dat je dikke vinger moet maken. Maar ik zou het fijn vinden dat ik dan bewijs heb dat 75 procent niet functioneert en dit dus daadwerkelijk kan aantonen in een rechtzaak. Ik vind het antwoord nog steeds sumier. En wat is het antwoord termijn dat je gesteld hebt aan Mansveld je schrijft dat je de 16e geschreven hebt hoe lang heb je haar de tijd gegeven om te antwoorden? groet dick