Uber, UberPop, app, taxi, snorder, chauffeur

Leefbaar Rotterdam wil strenge aanpak UberPop-chauffeurs

Strafbare activiteiten zoals de illegale UberPop-taxi’s moeten op alle mogelijke manieren bestreden worden. Daartoe roept de Rotterdamse coalitiepartij Leefbaar Rotterdam het Rotterdamse gemeentebestuur op. De partij maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen die in gang zijn gezet door Uber.

“Leefbaar Rotterdam is een voorstander van een level playing field voor ondernemers. De reguliere centrales investeren in opleidingen en vergunningen. Het voortzetten van de diensten van UberPop brengt een verstoring in dit evenwicht teweeg”, vindt Tanya Hoogwerf, raadslid Leefbaar Rotterdam.

Taxivergunning

De rechter oordeelde deze week dat de dienst UberPop verboden blijft in Nederland. De amateurchauffeurs beschikken niet over de juiste taxivergunning en zijn daarmee in overtreding van de taxiwet. De directeur van Uber heeft vervolgens gemeld dat het bedrijf de boetes, welke de chauffeurs van UberPop opgelegd zullen krijgen voor het uitvoeren van illegale activiteiten, voor hun rekening zullen nemen. Dat neemt echter niet weg dat de chauffeurs persoonlijk een strafblad krijgen.

Hoogwerf: “Daarnaast brengen deze snorders de verkeersveiligheid in gevaar, zowel voor andere weggebruikers als voor de passagiers, hiervan zijn in de media diverse voorbeelden verschenen. Ook creëren de chauffeurs van UberPop een oneerlijke concurrentie voor de legale taxichauffeurs die zich wel aan de regels houden en over de benodigde vergunningen en voorzieningen beschikken. Deze legale taxichauffeurs worden zo belemmerd in het uitvoeren van hun werkzaamheden, waardoor zij op meerdere vlakken benadeeld worden.”

Vragen

Hoogwerf maakt zich dan ook zeer ernstige zorgen over deze omstandigheden en heeft daarom de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Is het College bekend met de problematiek rondom UberPop?
  2. Is het College het met mij eens dat het bezigen van strafbare activiteiten zoals de illegale UberPop taxi’s op alle mogelijke manieren bestreden moeten worden? Zo ja, gaat is het College van plan om extra maatregelen treffen tegen de UberPOP taxi’s?
  3. Is het College het met mij eens dat iedereen die in de taxibranche werkzaam is, zich aan dezelfde regels moet houden om zo een eerlijke markt te bewerkstelligen?
  4. Is het College, in afwachting van de nieuwe Taxiwet, voornemens om maatregelen te treffen tegen de illegale snorders van UberPOP en ter bescherming van de legale taxichauffeurs?
  5. Is het College van plan om met Uber in gesprek te gaan over de gebeurtenissen rondom UberPOP in Rotterdam en zo de oneerlijke concurrentie op de taximarkt in te perken?

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Leefbaar Rotterdam wil strenge aanpak UberPop-chauffeurs”

Bertus Bongers|11.12.14|12:57

Iedereen maakt zich zo druk over uberpop maar over de wijkbus de Watertaxi de fietstaxi rent een Bob ed heb ik nog nooit iemand gehoord raar?????

M. Martins.|11.12.14|13:29

Jawel, Ik wel wel, een van de weinige. :)